<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Støttekontakter  Hitra kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillingene

Hitra kommune søker støttekontakter til eldre hjemmeboende på Hitra. Dette er personer som på grunn av funksjonsnedsettelser eller sosiale utfordringer trenger bistand for å delta i aktiviteter utenfor hjemmet.

En støttekontakt er en person som gir støtte og oppfølging i fritiden til mennesker som trenger bistand til å komme seg ut av en isolert tilværelse. Felles for mennesker som har behov for støttekontakt er at de trenger bistand for å komme i gang med noe på fritiden, enten å gå på kino, delta på idrettsaktiviteter, gå på kafe, dra på turer eller bare å ha noen å være sammen med. Hjelpen bør være tilpasset den enkeltes behov, og målet er en trygg og meningsfull fritid i samvær med andre.

I utgangspunktet kan alle bli støttekontakt, men det er en fordel at du er over 18 år. Det viktigste er at du er engasjert og ønsker å jobbe med andre mennesker. Støttekontakten inngår en kontrakt om et fast oppdrag med kommunen som lønnes etter faktisk utført timeantall.

Mengden av oppdrag til støttekontakter kan for eksempel være 3 timer per. uke som du disponerer i samråd med den du er støttekontakt for. Det er derfor fullt mulig å kombinere oppdraget med andre oppgaver du har i hverdagen.

Oppdragene varierer, så om du melder deg som interessent for å være støttekontakt, så kan du under dialog med leder avtale hvor mye du ønsker å ta på deg.


Kvalifikasjoner

Det er ingen krav til faglig bakgrunn. Vi ser etter en person som har interesse for å jobbe med mennesker. Personlig egnethet vektlegges sterkt. Du må kunne legge frem politiattest.

 • Vi søker deg som:
 • Er tolerant og fleksibel, liker å jobbe med mennesker
 • Har egenskaper som det å være til stede, lytte og oppmuntre et annet menneske
 • Er stabil i oppdraget over en periode slik at bruker opplever trygghet
 • Tar initiativ til aktiviteter
 • Trygg på deg selv og liker å være sammen med andre

Vi kan tilby:
 • Lønn og arbeidsvilkår i henhold til tariffavtale og lokale lønnspolitiske retningslinjer
 • Det gis kjøregodtgjørelse inntil 200 km pr. måned (inntil 400 km dersom avstand til tjenestemottaker overstiger 25 km) og en utgiftsdekning på inntil 300 kr ved fremlagte kvitteringer

Ved spørsmål, ta kontakt med kontaktperson for støttekontakter i Hjemmebaserte tjenester:

Avdelingsleder Tone Hansen, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon, epost Logg inn for å se kontaktinformasjon

Søknadsfrist: 30.09.2021. Legg ved en beskrivelse av deg selv og hva du kan bidra med i søknadsteksten. Hvis du har egne fritidsinteresser er det fint om du sier noe om det.

Opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig tilgjengelig iht. Offentleglova § 25.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Stendi trenger flere trygge og fleksible sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere til våre team. Vi har behov for vikarer og ekstravakter. Hos
14.10.2021 Hele Vestfold og Telemark
Vi søker dyktige, engasjerte og ansvarsfulle personer, for å videreutvikle vårt fagteam og arbeidsmiljø. Du bør ha helse/sosialfaglig bakgrunn, og
20.10.2021 Bergen
Den norske virksomheten til Siemens har cirka 600 medarbeidere fordelt på 12 lokasjoner og omsetter for om lag 1,7 milliarder
24.06.2021 Hele Vestfold og Telemark
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
09.07.2021 Råde
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
09.07.2021 Råde
Norconsult er Norges ledende tverrfaglige rådgivermiljø innen fornybar energi med totalt over 650 medarbeidere som til daglig utfører rådgivning og
15.07.2021 Bærum
Som følge av økt etterspørsel etter våre tjenester innen markedsområdet Bygg og Eiendom søker Norconsult VVS-rådgivere til avdelingen Bygg og
23.09.2021 Bergen
Skatteetaten er i kontinuerlig utvikling, og divisjon informasjonsforvaltning er en relativt nyetablert divisjon med det formål å styrke forvaltningen av
06.10.2021 Oslo
Vis alle 28.337 ledige stillinger
Hitra er en kommune i Sør-Trøndelag, og ligger sør for innløpet til Trondheimsfjorden. Mot nord ligger øya og kommunen Frøya, i øst Ørland og Agdenes, i sør på fastlandet ligger Snillfjord, Hemne og Aure, mens Smøla ligger mot vest. Havområdet som skiller Hitra fra Frøya heter Frøyfjorden, Trondheimsleia skiller Hitra fra fastlandet og Ramsøyfjorden skiller Smøla fra Hitra. Hitra har flere påviste boplasser fra både eldre og yngre steinalder. Det eldste funnet er en over 9000 år gammel skiveøks fra Dolm. Det er også gjort funn fra bronsealder og jernalder. Fra slutten av 1500-tallet hadde Hitra stor sagbruks- drift, hvilket førte til at øya først på 1700-tallet nærmest var avskoget. Skogen har senere tatt seg opp. Mellom 1925 og 1960 var Hestnes hvalstasjon en hjørnesteinsbedrift i kommunen. I dag er havbruksnæring, fiskeforedlingsindustri og turisme viktige næringsveier. Høsten 2004 ble Norges til da største vindpark, Hitra vindpark på Eldsfjellet, satt i drift. Parken har 24 vindmøller hver med 2,3 MW installert effekt og har en gjennomsnittlig årsproduksjon på 150 GWh. Befolkning 4 155 (2008) Les mer om Hitra kommune

Stillingsbeskrivelse

Om stillingene

Hitra kommune søker støttekontakter til eldre hjemmeboende på Hitra. Dette er personer som på grunn av funksjonsnedsettelser eller sosiale utfordringer trenger bistand for å delta i aktiviteter utenfor hjemmet.

En støttekontakt er en person som gir støtte og oppfølging i fritiden til mennesker som trenger bistand til å komme seg ut av en isolert tilværelse. Felles for mennesker som har behov for støttekontakt er at de trenger bistand for å komme i gang med noe på fritiden, enten å gå på kino, delta på idrettsaktiviteter, gå på kafe, dra på turer eller bare å ha noen å være sammen med. Hjelpen bør være tilpasset den enkeltes behov, og målet er en trygg og meningsfull fritid i samvær med andre.

I utgangspunktet kan alle bli støttekontakt, men det er en fordel at du er over 18 år. Det viktigste er at du er engasjert og ønsker å jobbe med andre mennesker. Støttekontakten inngår en kontrakt om et fast oppdrag med kommunen som lønnes etter faktisk utført timeantall.

Mengden av oppdrag til støttekontakter kan for eksempel være 3 timer per. uke som du disponerer i samråd med den du er støttekontakt for. Det er derfor fullt mulig å kombinere oppdraget med andre oppgaver du har i hverdagen.

Oppdragene varierer, så om du melder deg som interessent for å være støttekontakt, så kan du under dialog med leder avtale hvor mye du ønsker å ta på deg.


Kvalifikasjoner

Det er ingen krav til faglig bakgrunn. Vi ser etter en person som har interesse for å jobbe med mennesker. Personlig egnethet vektlegges sterkt. Du må kunne legge frem politiattest.

 • Vi søker deg som:
 • Er tolerant og fleksibel, liker å jobbe med mennesker
 • Har egenskaper som det å være til stede, lytte og oppmuntre et annet menneske
 • Er stabil i oppdraget over en periode slik at bruker opplever trygghet
 • Tar initiativ til aktiviteter
 • Trygg på deg selv og liker å være sammen med andre

Vi kan tilby:
 • Lønn og arbeidsvilkår i henhold til tariffavtale og lokale lønnspolitiske retningslinjer
 • Det gis kjøregodtgjørelse inntil 200 km pr. måned (inntil 400 km dersom avstand til tjenestemottaker overstiger 25 km) og en utgiftsdekning på inntil 300 kr ved fremlagte kvitteringer

Ved spørsmål, ta kontakt med kontaktperson for støttekontakter i Hjemmebaserte tjenester:

Avdelingsleder Tone Hansen, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon, epost Logg inn for å se kontaktinformasjon

Søknadsfrist: 30.09.2021. Legg ved en beskrivelse av deg selv og hva du kan bidra med i søknadsteksten. Hvis du har egne fritidsinteresser er det fint om du sier noe om det.

Opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig tilgjengelig iht. Offentleglova § 25.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • OKT 24
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
2 ledige stillinger