<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Er du opptatt av å yte god service? Har du lyst til å jobbe med IKT support og administrative oppgaver? Vi har nå en ledig midlertidig stilling som administrativ/IKT support i avdeling for virksomhet Norad

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon2 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon14 Presentasjon av stillingen:

Norad går spennende tider i møte etter at nytt organisasjonskart trådde i kraft 1. september 2021. Norads strategi mot 2030 er bærende for arbeidet som utføres i organisasjonen. Den nye avdelingen for virksomhetsstyring vil ha en viktig rolle i å videreutvikle Norad.

Avdelingen har tre seksjoner; Seksjon for styring og økonomi, Seksjon for forvaltningssystemer og Seksjon for digitalisering og dokumentasjon. Sammen skal de sikre helhetlig og strategisk virksomhetsstyring av Norad, videreutvikle og drifte kvalitativt gode og effektive systemer for forvaltning av bistandsmidlene og lede an i den digitale transformasjonen av virksomheten.

Til avdelingen søker vi nå en serviceinnstilt medarbeider som skal bidra til god brukerstøtte og hjelpe til med administrative oppgaver. Stillingen rapporterer til avdelingsdirektør, men vil samarbeide tett med alle seksjonsledere.

Arbeidsoppgaver

 • Være brukerstøtte på IKT-systemer i avdelingen og bistå de andre brukerstøttene i Norad ved behov
 • Bidra med utarbeidelse av informasjons- og presentasjonsmateriell; publisere informasjon på ulike digitale plattformer
 • Bistå ved forberedelse og gjennomføring av kurs og annen opplæringsvirksomhet
 • Koordinere og arrangere forskjellige typer møter og seminarer internt og eksternt
 • Bistå med budsjettkontroll
 • Oppfølging av forespørsler og henvendelser
 • Avlaste avdelingsleder og seksjonene med løpende administrative oppgaver, herunder
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning innenfor IKT, og/eller arbeidserfaring fra brukerstøtte og opplæring er ønskelig
 • Meget gode generelle IKT-kunnskaper og særlig innen bruk av Office 365-programmene er en forutsetning
 • Interesse for, og evne til å sette seg raskt inn i nye IKT-systemer, samt å lære opp og veilede medarbeidere i Norad i de samme systemene
 • Det er ønskelig med kjennskap elektroniske systemer for arkivering, møteplanlegging og gjennomføring av møter
 • Evne til å uttrykke seg godt skriftlig og muntlig på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Positiv, fleksibel og med evne og vilje til å yte service
 • Nøyaktig og pålitelig, med evne til å holde oversikt
 • Evne til å arbeide selvstendig og med meget gode samarbeidsegenskaper mot flere ledere.
 • Trives med mange forskjellige arbeidsoppgaver og høyt tempo
 • Evne til å se behov og ta initiativ

Vi tilbyr

 • Meget godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kolleger
 • Interessante arbeidsoppgaver i et stimulerende, raust og inkluderende miljø
 • Treningsstudio til fri avbenyttelse
 • Subsidiert kantine som holde restaurantstandard
 • Flotte lokaler midt i Oslo sentrum
 • Inkluderende arbeidslivsordning (IA-bedrift)

Tilsettingen er en midlertidig administrativ ansettelse med mulighet for inntil 6 måneders forlengelse. Stillingen lønnes i stillingskode 1408 førstekonsulent (lønnstrinn 47-58) eller rådgiver (lønnstrinn 50-65), lønnsspenn NOK 439 900 -- NOK 594 300. Fastsettingen av lønnsnivå skjer på bakgrunn av kompetanse og erfaring.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Kontaktinformasjon

Sverre Aleksander Solum, Rådgiver, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Eirik Hansen, Seniorrådgiver, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Bygdøy allé 2
0257 Oslo

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Norad

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon14 Stillingsprosent: 100% Vikariat Søknadsfrist: 22.09.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Stendi trenger flere trygge og fleksible sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere til våre team. Vi har behov for vikarer og ekstravakter. Hos
14.10.2021 Hele Vestfold og Telemark
Vi søker dyktige, engasjerte og ansvarsfulle personer, for å videreutvikle vårt fagteam og arbeidsmiljø. Du bør ha helse/sosialfaglig bakgrunn, og
20.10.2021 Bergen
Den norske virksomheten til Siemens har cirka 600 medarbeidere fordelt på 12 lokasjoner og omsetter for om lag 1,7 milliarder
24.06.2021 Hele Vestfold og Telemark
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
09.07.2021 Råde
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
09.07.2021 Råde
Norconsult er Norges ledende tverrfaglige rådgivermiljø innen fornybar energi med totalt over 650 medarbeidere som til daglig utfører rådgivning og
15.07.2021 Bærum
Som følge av økt etterspørsel etter våre tjenester innen markedsområdet Bygg og Eiendom søker Norconsult VVS-rådgivere til avdelingen Bygg og
23.09.2021 Bergen
Skatteetaten er i kontinuerlig utvikling, og divisjon informasjonsforvaltning er en relativt nyetablert divisjon med det formål å styrke forvaltningen av
06.10.2021 Oslo
Vis alle 28.337 ledige stillinger

Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid. Vår oppgave er å bidra til resultater i kampen mot fattigdom. Dette gjør vi gjennom utviklingsfaglig rådgivning, kvalitetssikring og kontroll, tilskuddsforvaltning, samt evaluering og formidling av effekter.

Vi er 230 engasjerte medarbeidere som arbeider med et bredt spekter av utfordringer knyttet til fattigdomsbekjempelse. Norads ansatte inkluderer økonomer, jurister, samfunnsvitere, pedagoger, ingeniører og andre faggrupper.

Les mer om Norad

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon2 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon14 Presentasjon av stillingen:

Norad går spennende tider i møte etter at nytt organisasjonskart trådde i kraft 1. september 2021. Norads strategi mot 2030 er bærende for arbeidet som utføres i organisasjonen. Den nye avdelingen for virksomhetsstyring vil ha en viktig rolle i å videreutvikle Norad.

Avdelingen har tre seksjoner; Seksjon for styring og økonomi, Seksjon for forvaltningssystemer og Seksjon for digitalisering og dokumentasjon. Sammen skal de sikre helhetlig og strategisk virksomhetsstyring av Norad, videreutvikle og drifte kvalitativt gode og effektive systemer for forvaltning av bistandsmidlene og lede an i den digitale transformasjonen av virksomheten.

Til avdelingen søker vi nå en serviceinnstilt medarbeider som skal bidra til god brukerstøtte og hjelpe til med administrative oppgaver. Stillingen rapporterer til avdelingsdirektør, men vil samarbeide tett med alle seksjonsledere.

Arbeidsoppgaver

 • Være brukerstøtte på IKT-systemer i avdelingen og bistå de andre brukerstøttene i Norad ved behov
 • Bidra med utarbeidelse av informasjons- og presentasjonsmateriell; publisere informasjon på ulike digitale plattformer
 • Bistå ved forberedelse og gjennomføring av kurs og annen opplæringsvirksomhet
 • Koordinere og arrangere forskjellige typer møter og seminarer internt og eksternt
 • Bistå med budsjettkontroll
 • Oppfølging av forespørsler og henvendelser
 • Avlaste avdelingsleder og seksjonene med løpende administrative oppgaver, herunder
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning innenfor IKT, og/eller arbeidserfaring fra brukerstøtte og opplæring er ønskelig
 • Meget gode generelle IKT-kunnskaper og særlig innen bruk av Office 365-programmene er en forutsetning
 • Interesse for, og evne til å sette seg raskt inn i nye IKT-systemer, samt å lære opp og veilede medarbeidere i Norad i de samme systemene
 • Det er ønskelig med kjennskap elektroniske systemer for arkivering, møteplanlegging og gjennomføring av møter
 • Evne til å uttrykke seg godt skriftlig og muntlig på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Positiv, fleksibel og med evne og vilje til å yte service
 • Nøyaktig og pålitelig, med evne til å holde oversikt
 • Evne til å arbeide selvstendig og med meget gode samarbeidsegenskaper mot flere ledere.
 • Trives med mange forskjellige arbeidsoppgaver og høyt tempo
 • Evne til å se behov og ta initiativ

Vi tilbyr

 • Meget godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kolleger
 • Interessante arbeidsoppgaver i et stimulerende, raust og inkluderende miljø
 • Treningsstudio til fri avbenyttelse
 • Subsidiert kantine som holde restaurantstandard
 • Flotte lokaler midt i Oslo sentrum
 • Inkluderende arbeidslivsordning (IA-bedrift)

Tilsettingen er en midlertidig administrativ ansettelse med mulighet for inntil 6 måneders forlengelse. Stillingen lønnes i stillingskode 1408 førstekonsulent (lønnstrinn 47-58) eller rådgiver (lønnstrinn 50-65), lønnsspenn NOK 439 900 -- NOK 594 300. Fastsettingen av lønnsnivå skjer på bakgrunn av kompetanse og erfaring.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Kontaktinformasjon

Sverre Aleksander Solum, Rådgiver, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Eirik Hansen, Seniorrådgiver, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Bygdøy allé 2
0257 Oslo

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Norad

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon14 Stillingsprosent: 100% Vikariat Søknadsfrist: 22.09.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter