<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Vi søker etter postdoktor/forsker ved HUNT forskningssenter, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie NTNU NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
This is NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt
innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søkeprosessen .


Om stillingen

Vi har en ledig stilling som postdoktor/forsker ved HUNT forskningssenter, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie NTNU, finansiert i 2 år og 10 mnd for perioden 2022-2024.

Stillingen vil være tilknyttet prosjektet: The COVID 19 pandemic - risk factors, severity, and the consequences of nationwide infection control measures on public health – HUNT-COVID, som bygger på mulighetene til å belyse helsekonsekvenser av covid19-pandemien med data fra Helseundersøkelsen i Trøndelag (). En slik mulighet har vi tidligere ikke hatt i Norge. Vi vil identifisere mulige underliggende årsaksforhold for varierende helseutfall og etablere ny kunnskap om hvordan ulike livsforhold (sosioøkonomisk posisjon, familiesituasjon og bosted), psykisk helse, helseatferd og biologiske markører påvirker risikoen for infeksjoner og andre sykdommer og helseplager under en pandemi. Prosjektet har fått finansiering fra Norges forskningsråd som i tillegg til denne forskerstillingen inkluderer en annen postdoktorstilling og finansiering av andre forskere.

Forskeren ansatt ved HUNT forskningssenter skal skrive og publisere vitenskapelige artikler som bidrar til å besvare problemstillingene i prosjektet, spesielt om psykisk helse og sosiale helseforskjeller.  Videre kan forskeren utvikle forskning i samarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere, skrive søknader til Norges forskningsråd og andre finansieringskilder hvis dette blir relevant, veilede stipendiater og bidra til et sterkt epidemiologisk fagmiljø med høy metodekompetanse.

Du rapporterer til instituttleder.

Arbeidsoppgaver
 • Tilrettelegge, kvalitetssikre og analysere data
 • Utarbeide og publisere vitenskapelige artikler
 • Formidle forskningsresultater ved faglige møter og konferanser
 • Formidle forskningsresultater til ulike brukergrupper lokalt og nasjonalt
 • Samarbeide med forskere ved NTNU og andre nasjonale og internasjonale miljøer
 • Utvikle HUNTs og ISMs forskning innen epidemiologi
 • Bidra tiI å bygge et sterkt epidemiologisk fagmiljø med høy metodekompetanse
 • Evt. skrive søknader om forskningsmidler til Norges forskningsråd og andre finansieringskilder

Kvalifikasjonskrav

Postdoktorstillingen er en kvalifiseringsstilling der hovedmålet er kvalifisering for arbeid i vitenskapelige stillinger. Du som enten søker postdoktor eller forskerstilling må ha fullført norsk doktorgrad eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er vurdert likeverdig med norsk doktorgrad. Vi er ute etter en søker med medisinsk, annen helsevitenskapelig eller samfunnsvitenskapelig kompetanse med sterk epidemiologisk bakgrunn eller annen tilsvarende metodekompetanse. Søkeren bør videre ha god kjennskap til norske helseregistre og helseundersøkelser.

 • Det kreves relevant utdanning på doktorgradsnivå
 • Høy epidemiologisk metodekompetanse eller liknende kvantitativ metodekompetanse
 • Bred erfaring med bruk av statistikkprogram som STATA, SAS eller R.
 • Meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Vi viser til  for generelle kriterier for stillingen. 


Ønskede kvalifikasjoner
 • Forskning ut over doktorgradsnivå vil tillegges betydning
 • Legeutdanning eller helse-/sosialfaglig kompetanse vil være en fordel
 • Erfaring med statistisk analyse av store datasett/registerkoblinger vil tillegges betydning
 • Erfaring med bruk av helseregistre og landsomfattende helseundersøkelser tillegges betydning
 • Kjennskap til den norske helsetjenesten vil tillegges betydning
 • Erfaring med søknader om forsknings- og innovasjonsmidler vektlegges
 • Publisering i internasjonale vitenskapelige tidsskrift siste fem år vektlegges
Personlige egenskaper 

Vi ser etter en kandidat som arbeider selvstendig, har gjennomføringsevne og er innstilt på samarbeid på tvers av fag, og som er:

 • Initiativrik
 • Strukturert
 • Gode samarbeidsevner
 • God formidlingsevne

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt


Vi tilbyr 
 • spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø 
 • åpent og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger 
 • gunstige vilkår i 

Lønn og vilkår 

I stillingen som postdoktor kode 1352 vil du normalt lønnes med brutto kr 542 400 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. 

I stillingen som forsker kode 1108 (kode 1109 avhengig av kompetanse) vil du normalt lønnes fra brutto kr. 454 200 til kr. 574 700 per år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. 

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Ansettelsesperioden er 2 år og 10 måneder.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i  og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet. 

Stillingen er betinget av ekstern finansiering.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis. 

Om søknaden

Søknaden og beskrivelsen av de vitenskapelige arbeidene som skal legges til grunn for bedømmelsen skal foreligge på engelsk. 

Publikasjoner og andre vitenskapelige arbeider som du ønsker det skal tas hensyn til ved vurdering, må følge søknaden. Vi gjør oppmerksom på at søknader kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.  

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester 
 • karakterutskrifter og vitnemål for bachelor-  og mastergrad, samt oppnådd doktorgrad. Dersom du ikke har fullført doktorgraden må du levere en bekreftelse på at du er i sluttfasen. 
 • En kopi av doktoravhandlingen. Hvis du er nær ved å levere, eller nylig har levert avhandlingen, ønsker vi at du legger ved et utkast av oppgaven. Dokumentasjon av fullført doktorgrad må framvises før tiltredelse i stillingen. 
 • publikasjoner el annet relevant forskningsarbeid 
 • navn og adresse til tre relevante referanser 

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeider er vanskelig å identifisere din innsats, må du legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning. 

Hvis du har hatt permisjon eller annet avbrekk i din karriere, er det viktig at dette kommer fram i søknaden din slik at utvalgskomiteen kan ta hensyn til dette og at mengden av forskningen din kan være redusert som et resultat. 

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring, potensiale for forskning, personlige egenskaper og motivasjon for stillingen. 

Søknaden din vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Aktuelle kandidater vil bli invitert til intervju. 

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til . 


Generell informasjon 

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU ønsker å øke kvinneandelen i sine vitenskapelige stillinger, og har en rekke for å fremme likestilling. 

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.   

I henhold til offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med Professor Steinar Krokstad, e-post: . Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med Anne-Britt Hofstad, e-post:

Søknaden og alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. 
Søknadsfrist: 20.09.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vår avdeling for heldøgns omsorg beliggende sentralt rett utenfor Drammen søker medlever (vernepleier eller sykepleier) med evnen til å beholde
06.10.2021 Lier
Stillingsbeskrivelse Stendi Seniors utrykningstjeneste i Asker og Bærum betjener nærmere 3000brukere av trygghetsalarm. Vår oppgave er å rykke ut ved
16.08.2021 Bærum
 Ønsker du en variert og spennende jobb?  Brukerstyrte personlig assistent(er) (BPA) som kan starte snarlig søkes!  Jeg er en samfunnsinteressert
21.10.2021 Trondheim
Stendi søker etter deg som ønsker å gjøre en forskjell for brukerne våre innenfor omsorgstjenester Region Øst. Omsorgstjenester består av
21.10.2021 Lier
Stendi trenger flere trygge og fleksible sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere til våre team. Vi har behov for vikarer og ekstravakter. Hos
14.10.2021 Hele Vestfold og Telemark
Vi søker dyktige, engasjerte og ansvarsfulle personer, for å videreutvikle vårt fagteam og arbeidsmiljø. Du bør ha helse/sosialfaglig bakgrunn, og
20.10.2021 Bergen
Den norske virksomheten til Siemens har cirka 600 medarbeidere fordelt på 12 lokasjoner og omsetter for om lag 1,7 milliarder
24.06.2021 Hele Vestfold og Telemark
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
09.07.2021 Råde
Vis alle 23.151 ledige stillinger

Stillingsbeskrivelse

This is NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt
innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søkeprosessen .


Om stillingen

Vi har en ledig stilling som postdoktor/forsker ved HUNT forskningssenter, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie NTNU, finansiert i 2 år og 10 mnd for perioden 2022-2024.

Stillingen vil være tilknyttet prosjektet: The COVID 19 pandemic - risk factors, severity, and the consequences of nationwide infection control measures on public health – HUNT-COVID, som bygger på mulighetene til å belyse helsekonsekvenser av covid19-pandemien med data fra Helseundersøkelsen i Trøndelag (). En slik mulighet har vi tidligere ikke hatt i Norge. Vi vil identifisere mulige underliggende årsaksforhold for varierende helseutfall og etablere ny kunnskap om hvordan ulike livsforhold (sosioøkonomisk posisjon, familiesituasjon og bosted), psykisk helse, helseatferd og biologiske markører påvirker risikoen for infeksjoner og andre sykdommer og helseplager under en pandemi. Prosjektet har fått finansiering fra Norges forskningsråd som i tillegg til denne forskerstillingen inkluderer en annen postdoktorstilling og finansiering av andre forskere.

Forskeren ansatt ved HUNT forskningssenter skal skrive og publisere vitenskapelige artikler som bidrar til å besvare problemstillingene i prosjektet, spesielt om psykisk helse og sosiale helseforskjeller.  Videre kan forskeren utvikle forskning i samarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere, skrive søknader til Norges forskningsråd og andre finansieringskilder hvis dette blir relevant, veilede stipendiater og bidra til et sterkt epidemiologisk fagmiljø med høy metodekompetanse.

Du rapporterer til instituttleder.

Arbeidsoppgaver
 • Tilrettelegge, kvalitetssikre og analysere data
 • Utarbeide og publisere vitenskapelige artikler
 • Formidle forskningsresultater ved faglige møter og konferanser
 • Formidle forskningsresultater til ulike brukergrupper lokalt og nasjonalt
 • Samarbeide med forskere ved NTNU og andre nasjonale og internasjonale miljøer
 • Utvikle HUNTs og ISMs forskning innen epidemiologi
 • Bidra tiI å bygge et sterkt epidemiologisk fagmiljø med høy metodekompetanse
 • Evt. skrive søknader om forskningsmidler til Norges forskningsråd og andre finansieringskilder

Kvalifikasjonskrav

Postdoktorstillingen er en kvalifiseringsstilling der hovedmålet er kvalifisering for arbeid i vitenskapelige stillinger. Du som enten søker postdoktor eller forskerstilling må ha fullført norsk doktorgrad eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er vurdert likeverdig med norsk doktorgrad. Vi er ute etter en søker med medisinsk, annen helsevitenskapelig eller samfunnsvitenskapelig kompetanse med sterk epidemiologisk bakgrunn eller annen tilsvarende metodekompetanse. Søkeren bør videre ha god kjennskap til norske helseregistre og helseundersøkelser.

 • Det kreves relevant utdanning på doktorgradsnivå
 • Høy epidemiologisk metodekompetanse eller liknende kvantitativ metodekompetanse
 • Bred erfaring med bruk av statistikkprogram som STATA, SAS eller R.
 • Meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Vi viser til  for generelle kriterier for stillingen. 


Ønskede kvalifikasjoner
 • Forskning ut over doktorgradsnivå vil tillegges betydning
 • Legeutdanning eller helse-/sosialfaglig kompetanse vil være en fordel
 • Erfaring med statistisk analyse av store datasett/registerkoblinger vil tillegges betydning
 • Erfaring med bruk av helseregistre og landsomfattende helseundersøkelser tillegges betydning
 • Kjennskap til den norske helsetjenesten vil tillegges betydning
 • Erfaring med søknader om forsknings- og innovasjonsmidler vektlegges
 • Publisering i internasjonale vitenskapelige tidsskrift siste fem år vektlegges
Personlige egenskaper 

Vi ser etter en kandidat som arbeider selvstendig, har gjennomføringsevne og er innstilt på samarbeid på tvers av fag, og som er:

 • Initiativrik
 • Strukturert
 • Gode samarbeidsevner
 • God formidlingsevne

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt


Vi tilbyr 
 • spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø 
 • åpent og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger 
 • gunstige vilkår i 

Lønn og vilkår 

I stillingen som postdoktor kode 1352 vil du normalt lønnes med brutto kr 542 400 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. 

I stillingen som forsker kode 1108 (kode 1109 avhengig av kompetanse) vil du normalt lønnes fra brutto kr. 454 200 til kr. 574 700 per år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. 

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Ansettelsesperioden er 2 år og 10 måneder.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i  og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet. 

Stillingen er betinget av ekstern finansiering.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis. 

Om søknaden

Søknaden og beskrivelsen av de vitenskapelige arbeidene som skal legges til grunn for bedømmelsen skal foreligge på engelsk. 

Publikasjoner og andre vitenskapelige arbeider som du ønsker det skal tas hensyn til ved vurdering, må følge søknaden. Vi gjør oppmerksom på at søknader kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.  

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester 
 • karakterutskrifter og vitnemål for bachelor-  og mastergrad, samt oppnådd doktorgrad. Dersom du ikke har fullført doktorgraden må du levere en bekreftelse på at du er i sluttfasen. 
 • En kopi av doktoravhandlingen. Hvis du er nær ved å levere, eller nylig har levert avhandlingen, ønsker vi at du legger ved et utkast av oppgaven. Dokumentasjon av fullført doktorgrad må framvises før tiltredelse i stillingen. 
 • publikasjoner el annet relevant forskningsarbeid 
 • navn og adresse til tre relevante referanser 

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeider er vanskelig å identifisere din innsats, må du legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning. 

Hvis du har hatt permisjon eller annet avbrekk i din karriere, er det viktig at dette kommer fram i søknaden din slik at utvalgskomiteen kan ta hensyn til dette og at mengden av forskningen din kan være redusert som et resultat. 

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring, potensiale for forskning, personlige egenskaper og motivasjon for stillingen. 

Søknaden din vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Aktuelle kandidater vil bli invitert til intervju. 

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til . 


Generell informasjon 

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU ønsker å øke kvinneandelen i sine vitenskapelige stillinger, og har en rekke for å fremme likestilling. 

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.   

I henhold til offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med Professor Steinar Krokstad, e-post: . Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med Anne-Britt Hofstad, e-post:

Søknaden og alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. 
Søknadsfrist: 20.09.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • OKT 27
  2021
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • OKT 29
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • OKT 30
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 31
  2021
  8 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • NOV 01
  2021
  7 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter
57 ledige stillinger

Fakta om NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet