<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Sykepleier/Psykiatrisk sykepleier Klinikk psykisk helsevern / akuttpost B3, Helse Stavanger

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon19 Presentasjon av stillingen:

Vi har 4 ledige vikariater for sykepleiere i 2-delt turnus D/K, da flere av våre medarbeidere er i foreldrepermisjon/går av med pensjon. Stillingene er ledige nå, men med mulighet for å oppstart etter avtale.

B3 er en Akuttpost, med hovedvekt på rusbehandling og utredning. Målsettingen for sengeposten er å gi pasientene en optimal utredning og et tilpasset integrert behandlingsopplegg. Klinikk for psykisk helsevern voksne yter spesialiserte tjenester for befolkningen i Sør-Rogaland. Klinikken består av de ulike DPS, avdeling for akuttpsykiatri, alderspsykiatri, avdeling affektiv og psykose, og avdeling sikkerhetspsykiatri. Akuttavdelinge består av B3 og C1.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i målrettet miljøterapi i f.t den enkelte pasient.
 • Observere pasientens symptomer/funksjonsevne og ressurser.
 • Kartlegge og utøve behandling til pasienter med rusprobematikk i samarbeid og relasjon med pasient.
 • Mottak og oppfølging av pasienter.
 • Jobbe i tverrfaglige team.
 • Holde seg faglig oppdatert.
 • Forsvarlig håndtering av legemidler.
 • Samarbeide med interne og eksterne samarbeidsparter.
 • Veiledning av kolleger med ulik faglig bakgrunn.
 • Primærkontaktarbeid.
 • Dokumentasjon i IT programmet Dips og Meona.
 • Være medansvarlig for et godt arbeidsmiljø.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier.
 • Vi søker sykepleier med eller uten videreutdanning
 • Gode norskkunnskaper er avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.

Personlige egenskaper

 • Være selvstendig, og ha evne til å få oversikt.
 • Holde seg faglig oppdatert og har gode evner til teamjobbing.
 • Du har motivasjon og interesse for fagfeltet.
 • Du bidrar positivt til et faglig og kollegialt godt miljø.
 • Du har evne til å tilpasse deg skiftende krav og forhold, samt reflektere over disse.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt ved eventuell ansettelse.
 • Må kunne håndtere fysisk og psykisk krevende situasjoner.

Vi tilbyr

 • En faglig utfordrende og spennende arbeidsplass.
 • Et aktivt og godt arbeidsmiljø med mulighet for egenutvikling.
 • Lønn etter gjeldende avtaler.
 • Sykepleier i turnus med relevant videreutdanning får ett funksjonstillegg utfra stillingsstørrelse, kr. 20.000,- i året i 100% stilling.
 • Mulighet for kompetanseheving. Sykehuset har også en egen undervisningsavdeling med et stort og variert kursprogram.
 • Nyansattkurs med 20 timers veiledningsgruppe i etterkant.
 • MAP kurs.
 • God pensjonsordning.
 • Yrkesskadeforsikring, tjenestereiseforsikring og gruppelivsforsikring.
 • Varierte velferdstilbud som bl.a. turgruppe og bedriftsidrettsgruppe.

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Kontaktinformasjon

Vibeke Bø Larsen, Assisterende avdelingssykepleier, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Helse Stavanger HF

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon19 Stillingsprosent: 100% Vikariat Startdato: 01.11.2021 Søknadsfrist: 21.09.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Den norske virksomheten til Siemens har cirka 600 medarbeidere fordelt på 12 lokasjoner og omsetter for om lag 1,7 milliarder
24.06.2021 Hele Vestfold og Telemark
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
09.07.2021 Råde
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
09.07.2021 Råde
Norconsult er Norges ledende tverrfaglige rådgivermiljø innen fornybar energi med totalt over 650 medarbeidere som til daglig utfører rådgivning og
15.07.2021 Bærum
Som følge av økt etterspørsel etter våre tjenester innen markedsområdet Bygg og Eiendom søker Norconsult VVS-rådgivere til avdelingen Bygg og
23.09.2021 Bergen
Skatteetaten er i kontinuerlig utvikling, og divisjon informasjonsforvaltning er en relativt nyetablert divisjon med det formål å styrke forvaltningen av
06.10.2021 Oslo
Ønsker du å bidra til å utvikle arbeidet med produkt- og prosessledelse i Skatteetaten? Produkt- og prosessledelse er høyt prioritert
06.10.2021 Oslo
Skatteetaten gjennomfører en omfattende modernisering og digitalisering av brukertjenestene for borgere og næringsdrivende i Norge. Gjennom innovativ bruk av avansert
06.10.2021 Flere steder
Vis alle 22.146 ledige stillinger

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no.

Helse Stavanger HF skal så langt som mulig gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi ønsker å rekruttere medarbeidere uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetjenesten.

Les mer om Klinikk psykisk helsevern / akuttpost B3, Helse Stavanger

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon19 Presentasjon av stillingen:

Vi har 4 ledige vikariater for sykepleiere i 2-delt turnus D/K, da flere av våre medarbeidere er i foreldrepermisjon/går av med pensjon. Stillingene er ledige nå, men med mulighet for å oppstart etter avtale.

B3 er en Akuttpost, med hovedvekt på rusbehandling og utredning. Målsettingen for sengeposten er å gi pasientene en optimal utredning og et tilpasset integrert behandlingsopplegg. Klinikk for psykisk helsevern voksne yter spesialiserte tjenester for befolkningen i Sør-Rogaland. Klinikken består av de ulike DPS, avdeling for akuttpsykiatri, alderspsykiatri, avdeling affektiv og psykose, og avdeling sikkerhetspsykiatri. Akuttavdelinge består av B3 og C1.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i målrettet miljøterapi i f.t den enkelte pasient.
 • Observere pasientens symptomer/funksjonsevne og ressurser.
 • Kartlegge og utøve behandling til pasienter med rusprobematikk i samarbeid og relasjon med pasient.
 • Mottak og oppfølging av pasienter.
 • Jobbe i tverrfaglige team.
 • Holde seg faglig oppdatert.
 • Forsvarlig håndtering av legemidler.
 • Samarbeide med interne og eksterne samarbeidsparter.
 • Veiledning av kolleger med ulik faglig bakgrunn.
 • Primærkontaktarbeid.
 • Dokumentasjon i IT programmet Dips og Meona.
 • Være medansvarlig for et godt arbeidsmiljø.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier.
 • Vi søker sykepleier med eller uten videreutdanning
 • Gode norskkunnskaper er avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.

Personlige egenskaper

 • Være selvstendig, og ha evne til å få oversikt.
 • Holde seg faglig oppdatert og har gode evner til teamjobbing.
 • Du har motivasjon og interesse for fagfeltet.
 • Du bidrar positivt til et faglig og kollegialt godt miljø.
 • Du har evne til å tilpasse deg skiftende krav og forhold, samt reflektere over disse.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt ved eventuell ansettelse.
 • Må kunne håndtere fysisk og psykisk krevende situasjoner.

Vi tilbyr

 • En faglig utfordrende og spennende arbeidsplass.
 • Et aktivt og godt arbeidsmiljø med mulighet for egenutvikling.
 • Lønn etter gjeldende avtaler.
 • Sykepleier i turnus med relevant videreutdanning får ett funksjonstillegg utfra stillingsstørrelse, kr. 20.000,- i året i 100% stilling.
 • Mulighet for kompetanseheving. Sykehuset har også en egen undervisningsavdeling med et stort og variert kursprogram.
 • Nyansattkurs med 20 timers veiledningsgruppe i etterkant.
 • MAP kurs.
 • God pensjonsordning.
 • Yrkesskadeforsikring, tjenestereiseforsikring og gruppelivsforsikring.
 • Varierte velferdstilbud som bl.a. turgruppe og bedriftsidrettsgruppe.

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Kontaktinformasjon

Vibeke Bø Larsen, Assisterende avdelingssykepleier, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Helse Stavanger HF

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon19 Stillingsprosent: 100% Vikariat Startdato: 01.11.2021 Søknadsfrist: 21.09.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Klinikk psykisk helsevern / akuttpost B3, Helse Stavanger