<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Klinisk stipendiat ved Øre-, nese-, halsavdelingen Universitetet i Oslo

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillingen

Det er ledig stilling som klinisk stipendiat SKO 1378 ved Øre-, nese-, halsavdelingen. Arbeidssted for undervisning er Rikshospitalet. Stillingen er ledig fra 01.10.21.

Tilsettingen som klinisk stipendiat gjelder for en periode på fem år. Stillingen omfatter forskerutdanning tilsvarende tre år (60 % av stillingen) parallelt med undervisningsarbeid tilsvarende 2 år (40 %).


Mer om stillingen

Undervisningsoppgavene til den kliniske stipendiaten vil i hovedsak bestå av smågruppeundervisning av medisinstudenter innen øre-nese-hals, propedeutikk og journalretting. Den kliniske stipendiaten vil også kunne få oppgaver i forbindelse med planlegging og avvikling av eksamen.  Merk at undervisningsoppgavene vil kunne endres i henhold til det aktuelle behov til enhver tid.

Siktemålet for forskerutdanningen er en ph.d.-grad. Alle kliniske stipendiater ved Det medisinske fakultetet er forpliktet til følge doktorgradsprogrammet for graden ph.d. ved Universitetet i Oslo. Den som tilsettes i stillingen som klinisk stipendiat må søke opptak på doktorgradsprogrammet senest tre måneder etter oppstart i stillingen.

For informasjon om søknadsprosess og krav i forbindelse med søknad om opptak på Det medisinske fakultets PhD-program, vises det til følgende nettside: . Karakterkrav for opptak på PhD-programmet vil ikke gjelde søkere med norsk legeutdanning. Søkere med utdannelse fra utlandet, må som hovedregel tilfredsstille karakterkrav for at opptak skal kunne innvilges.

Utkast til forskningsprosjekt kan vedlegges søknad, eller legges frem i etterkant av ansettelse. Forskningsprosjektet må beskrive tema, problemstillinger, valg av teori og metode, samt tidsplan for forskningsprosjektet.

Søkeren kan knytte seg til et forskningsprosjekt ved avdelingen, eller presentere sitt eget opplegg. Alternativt kan Øre-nese-halsavdelingen være behjelpelig med prosjekter og med å finne egnet veileder. Forskningsarbeidet skal forankres i avdelingens forskningsgrupper, men kan gjerne skje i samarbeid med andre institusjoner eller avdelinger. Søker må, i samarbeid med sin veileder, innen tre måneder etter oppstart i stillingen, ha utarbeidet en fullstendig prosjektbeskrivelse som skal vedlegges søknad om opptak på doktorgradsprogrammet.

Kvalifikasjonskrav og personlige egenskaper

Ved vurdering av søknadene blir det lagt vekt på utkastet til forskningsprosjekt og søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre forskningsprosjektet og undervisningen. 

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Vi er interessert i kvalifiserte og motiverte søkere, og tilbyr kompetanseutvikling i et stimulerende akademisk miljø. Avdelingens forskningsgrupper har god aktivitet og flere pågående prosjekter med behov for gode ph.d.-kandidater.

 • Stillingen kan søkes av personer med medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon.
 • Det er nødvendig med god kjennskap til norsk helsevesen.
 • Klinisk erfaring innen øre-nese-hals tillegges vekt ved tilsetning.
 • Undervisningsspråket er vanligvis norsk, og det forutsettes derfor at man kan undervise på norsk eller annet skandinavisk språk. 

Det vil normalt bli avholdt intervjuer for aktuelle søkere.


Andre opplysninger

Se om ansettelsesvilkår, samt for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.


Vi tilbyr
 • lønn etter stillingskode 1378, brutto årslønn fra kr 534 400-615 800
 • et hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø
 • pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • stilling i en IA-virksomhet
 • gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
Søknaden skal inneholde
 • søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • kopier av vitnemål og attester
 • fullstendig publikasjonsliste
 • eventuelle faglige arbeider som det skal tas hensyn til ved bedømmelsen
 • referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)
 • Det er mulig å legge utkast til prosjektbeskrivelse ved søknaden. Alternativt kan prosjektbeskrivelse legges frem i etterkant av ansettelse

Forskrift om tilsetting av stipendiater finner du på følgende adresse:

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.


Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen:

Avdelingsleder og professor Harriet Akre. Tlf: Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post:

Ved spørsmål om innlegging av elektronisk søknad og saksgang:

Personalrådgiver Erlend Huglen, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post:

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vår avdeling for heldøgns omsorg beliggende sentralt rett utenfor Drammen søker medlever (vernepleier eller sykepleier) med evnen til å beholde
06.10.2021 Lier
Stillingsbeskrivelse Stendi Seniors utrykningstjeneste i Asker og Bærum betjener nærmere 3000brukere av trygghetsalarm. Vår oppgave er å rykke ut ved
16.08.2021 Bærum
 Ønsker du en variert og spennende jobb?  Brukerstyrte personlig assistent(er) (BPA) som kan starte snarlig søkes!  Jeg er en samfunnsinteressert
21.10.2021 Trondheim
Stendi søker etter deg som ønsker å gjøre en forskjell for brukerne våre innenfor omsorgstjenester Region Øst. Omsorgstjenester består av
21.10.2021 Lier
Stendi trenger flere trygge og fleksible sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere til våre team. Vi har behov for vikarer og ekstravakter. Hos
14.10.2021 Hele Vestfold og Telemark
Vi søker dyktige, engasjerte og ansvarsfulle personer, for å videreutvikle vårt fagteam og arbeidsmiljø. Du bør ha helse/sosialfaglig bakgrunn, og
20.10.2021 Bergen
Den norske virksomheten til Siemens har cirka 600 medarbeidere fordelt på 12 lokasjoner og omsetter for om lag 1,7 milliarder
24.06.2021 Hele Vestfold og Telemark
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
09.07.2021 Råde
Vis alle 23.151 ledige stillinger

Universitetet i Oslo er Norges største kunnskapsinstitusjon med 6.300 tilsatte og 30.000 studenter. Vi tilbyr gode utviklingsmuligheter og godt arbeidsmiljø. Som statlig institusjon har vi som personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med etnisk minoritetsbakgrunn.

Les mer om Universitetet i Oslo

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Det er ledig stilling som klinisk stipendiat SKO 1378 ved Øre-, nese-, halsavdelingen. Arbeidssted for undervisning er Rikshospitalet. Stillingen er ledig fra 01.10.21.

Tilsettingen som klinisk stipendiat gjelder for en periode på fem år. Stillingen omfatter forskerutdanning tilsvarende tre år (60 % av stillingen) parallelt med undervisningsarbeid tilsvarende 2 år (40 %).


Mer om stillingen

Undervisningsoppgavene til den kliniske stipendiaten vil i hovedsak bestå av smågruppeundervisning av medisinstudenter innen øre-nese-hals, propedeutikk og journalretting. Den kliniske stipendiaten vil også kunne få oppgaver i forbindelse med planlegging og avvikling av eksamen.  Merk at undervisningsoppgavene vil kunne endres i henhold til det aktuelle behov til enhver tid.

Siktemålet for forskerutdanningen er en ph.d.-grad. Alle kliniske stipendiater ved Det medisinske fakultetet er forpliktet til følge doktorgradsprogrammet for graden ph.d. ved Universitetet i Oslo. Den som tilsettes i stillingen som klinisk stipendiat må søke opptak på doktorgradsprogrammet senest tre måneder etter oppstart i stillingen.

For informasjon om søknadsprosess og krav i forbindelse med søknad om opptak på Det medisinske fakultets PhD-program, vises det til følgende nettside: . Karakterkrav for opptak på PhD-programmet vil ikke gjelde søkere med norsk legeutdanning. Søkere med utdannelse fra utlandet, må som hovedregel tilfredsstille karakterkrav for at opptak skal kunne innvilges.

Utkast til forskningsprosjekt kan vedlegges søknad, eller legges frem i etterkant av ansettelse. Forskningsprosjektet må beskrive tema, problemstillinger, valg av teori og metode, samt tidsplan for forskningsprosjektet.

Søkeren kan knytte seg til et forskningsprosjekt ved avdelingen, eller presentere sitt eget opplegg. Alternativt kan Øre-nese-halsavdelingen være behjelpelig med prosjekter og med å finne egnet veileder. Forskningsarbeidet skal forankres i avdelingens forskningsgrupper, men kan gjerne skje i samarbeid med andre institusjoner eller avdelinger. Søker må, i samarbeid med sin veileder, innen tre måneder etter oppstart i stillingen, ha utarbeidet en fullstendig prosjektbeskrivelse som skal vedlegges søknad om opptak på doktorgradsprogrammet.

Kvalifikasjonskrav og personlige egenskaper

Ved vurdering av søknadene blir det lagt vekt på utkastet til forskningsprosjekt og søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre forskningsprosjektet og undervisningen. 

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Vi er interessert i kvalifiserte og motiverte søkere, og tilbyr kompetanseutvikling i et stimulerende akademisk miljø. Avdelingens forskningsgrupper har god aktivitet og flere pågående prosjekter med behov for gode ph.d.-kandidater.

 • Stillingen kan søkes av personer med medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon.
 • Det er nødvendig med god kjennskap til norsk helsevesen.
 • Klinisk erfaring innen øre-nese-hals tillegges vekt ved tilsetning.
 • Undervisningsspråket er vanligvis norsk, og det forutsettes derfor at man kan undervise på norsk eller annet skandinavisk språk. 

Det vil normalt bli avholdt intervjuer for aktuelle søkere.


Andre opplysninger

Se om ansettelsesvilkår, samt for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.


Vi tilbyr
 • lønn etter stillingskode 1378, brutto årslønn fra kr 534 400-615 800
 • et hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø
 • pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • stilling i en IA-virksomhet
 • gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
Søknaden skal inneholde
 • søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • kopier av vitnemål og attester
 • fullstendig publikasjonsliste
 • eventuelle faglige arbeider som det skal tas hensyn til ved bedømmelsen
 • referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)
 • Det er mulig å legge utkast til prosjektbeskrivelse ved søknaden. Alternativt kan prosjektbeskrivelse legges frem i etterkant av ansettelse

Forskrift om tilsetting av stipendiater finner du på følgende adresse:

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.


Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen:

Avdelingsleder og professor Harriet Akre. Tlf: Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post:

Ved spørsmål om innlegging av elektronisk søknad og saksgang:

Personalrådgiver Erlend Huglen, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post:

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • OKT 26
  2021
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • OKT 27
  2021
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • OKT 28
  2021
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • OKT 30
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 31
  2021
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • NOV 01
  2021
  20 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • NOV 02
  2021
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter
69 ledige stillinger

Fakta om Universitetet i Oslo