<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Rådgiver/seniorrådgiver innen ekstern finansiering av prosjekter UiT Norges arktiske universitet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillingen

Ved UiT er det ledig stilling som rådgiver/seniorrådgiver innen eksternt finansierte prosjekter. Stillingen er knyttet til seksjon for forskning og utdanningskvalitet, og vil være en del av et team som jobber med ulike støttefunksjoner knyttet til ekstern finansiering av prosjekter innen utdanningskvalitet, forskning og innovasjon. Den som ansettes vil samarbeide tett med både administrativt og vitenskapelig ansatte, og vil rapportere til seksjonsleder.

Vi søker nytt medlem i teamet som kan være med å videreutvikle tjenestene som tilbys forskere når de søker om eksterne midler til prosjekter innen utdanning og forskning og som har interesse, engasjement og erfaring fra slikt arbeid.

Arbeidssted er Tromsø.

Stillingen er tilknyttet Avdeling for forskning, utdanning og formidling (FUF), seksjon for forskning og utdanningskvalitet (Sefu) som er en del av UiTs fellesadministrasjon  med utviklingsoppgaver innen ulike områder av kjerneaktiviteten. Arbeidsområdet krever gode analytiske evner, utstrakt samarbeid med andre, stor selvstendighet og høy grad av fleksibilitet.


Arbeidsoppgaver
 • oppdatere organisasjonen om muligheter for prosjektfinansiering nasjonalt og internasjonalt
 • bistå i planlegging, koordinering, kvalitetssikring og oppfølging av prosjektforslag
 • utvikle kompetanse innen feltet
 • delta i relevante kontaktnett internt og eksternt
 • løse andre oppgaver avhengig av behov og kompetanse
 • gi lederstøtte

Kontakt

Flere opplysninger om stilingen kan fås ved henvendelse til:

eller

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • høyere utdanning på masternivå
 • relevant erfaring
 • evne og vilje til å videreutvikle tjenester innen ekstern finansiering
 • ha forståelse for hvordan forskning og undervisning drives
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk (skandinavisk) og engelsk. Særlig sterke søkere uten skandinavisk språk vil kunne vurderes. Det kreves da at den som ansettes tilegner seg gode norsk-kunnskaper innen tre år

Det er en fordel om du har:

 • erfaring med søknadsprosesser innen utdanning, forskning eller andre relevante områder
 • resultater du kan vise til innenfor stillingens ansvarsområder
 • erfaring fra utrednings- og analysearbeid
 • ph.d.-grad

Det er en forutsetning at du både kan arbeide i team og selvstendig. Du må være strukturert og løsningsorientering og ha evne til å samarbeide på tvers av seksjoner/fagområder og nivå. Jobben krever at du har evnen til å kontinuerlig prioritere mellom operative- og utviklingsoppgaver i en travel arbeidsdag.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.


Vi tilbyr
 • et kompetent og godt fagmiljø hvor vi legger vekt på samarbeid og kunnskapsdeling
 • utfordrende arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter
 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstida
 • gode pensjons- og velferdsordninger

Stilling lønnes etter statens regulativ kode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.


Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønsker
oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i .


Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer .

For stillinger med arbeidssted i Finnmark: Finnmark har for tiden en ordning der du kan få ettergitt deler av studiegjeld til Lånekassen. Det er mulig få ettergitt (slettet) ti prosent av opprinnelig lån, maksimalt 25 000 kroner per år, hvis du bor og arbeider i regionen Finnmark.

Midlertidige: Midlertidig engasjerte eller vikarer som har vært sammenhengende ansatt ved UiT i over tre år, skal ansees som fast ansatt, jf. statsansatteloven § 9 (3).

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og  personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).  

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Den norske virksomheten til Siemens har cirka 600 medarbeidere fordelt på 12 lokasjoner og omsetter for om lag 1,7 milliarder
24.06.2021 Hele Vestfold og Telemark
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
09.07.2021 Råde
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
09.07.2021 Råde
Norconsult er Norges ledende tverrfaglige rådgivermiljø innen fornybar energi med totalt over 650 medarbeidere som til daglig utfører rådgivning og
15.07.2021 Bærum
Skatteetaten fortsetter den storstilte digitaliseringen og trenger gode arkitekter til å bringe oss videre. Vi planlegger å bruke flere milliarder
26.07.2021 Oslo
Som følge av økt etterspørsel etter våre tjenester innen markedsområdet Bygg og Eiendom søker Norconsult VVS-rådgivere til avdelingen Bygg og
23.09.2021 Bergen
Skatteetaten er i kontinuerlig utvikling, og divisjon informasjonsforvaltning er en relativt nyetablert divisjon med det formål å styrke forvaltningen av
06.10.2021 Oslo
Ønsker du å bidra til å utvikle arbeidet med produkt- og prosessledelse i Skatteetaten? Produkt- og prosessledelse er høyt prioritert
06.10.2021 Oslo
Vis alle 24.798 ledige stillinger

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Ved UiT er det ledig stilling som rådgiver/seniorrådgiver innen eksternt finansierte prosjekter. Stillingen er knyttet til seksjon for forskning og utdanningskvalitet, og vil være en del av et team som jobber med ulike støttefunksjoner knyttet til ekstern finansiering av prosjekter innen utdanningskvalitet, forskning og innovasjon. Den som ansettes vil samarbeide tett med både administrativt og vitenskapelig ansatte, og vil rapportere til seksjonsleder.

Vi søker nytt medlem i teamet som kan være med å videreutvikle tjenestene som tilbys forskere når de søker om eksterne midler til prosjekter innen utdanning og forskning og som har interesse, engasjement og erfaring fra slikt arbeid.

Arbeidssted er Tromsø.

Stillingen er tilknyttet Avdeling for forskning, utdanning og formidling (FUF), seksjon for forskning og utdanningskvalitet (Sefu) som er en del av UiTs fellesadministrasjon  med utviklingsoppgaver innen ulike områder av kjerneaktiviteten. Arbeidsområdet krever gode analytiske evner, utstrakt samarbeid med andre, stor selvstendighet og høy grad av fleksibilitet.


Arbeidsoppgaver
 • oppdatere organisasjonen om muligheter for prosjektfinansiering nasjonalt og internasjonalt
 • bistå i planlegging, koordinering, kvalitetssikring og oppfølging av prosjektforslag
 • utvikle kompetanse innen feltet
 • delta i relevante kontaktnett internt og eksternt
 • løse andre oppgaver avhengig av behov og kompetanse
 • gi lederstøtte

Kontakt

Flere opplysninger om stilingen kan fås ved henvendelse til:

eller

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • høyere utdanning på masternivå
 • relevant erfaring
 • evne og vilje til å videreutvikle tjenester innen ekstern finansiering
 • ha forståelse for hvordan forskning og undervisning drives
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk (skandinavisk) og engelsk. Særlig sterke søkere uten skandinavisk språk vil kunne vurderes. Det kreves da at den som ansettes tilegner seg gode norsk-kunnskaper innen tre år

Det er en fordel om du har:

 • erfaring med søknadsprosesser innen utdanning, forskning eller andre relevante områder
 • resultater du kan vise til innenfor stillingens ansvarsområder
 • erfaring fra utrednings- og analysearbeid
 • ph.d.-grad

Det er en forutsetning at du både kan arbeide i team og selvstendig. Du må være strukturert og løsningsorientering og ha evne til å samarbeide på tvers av seksjoner/fagområder og nivå. Jobben krever at du har evnen til å kontinuerlig prioritere mellom operative- og utviklingsoppgaver i en travel arbeidsdag.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.


Vi tilbyr
 • et kompetent og godt fagmiljø hvor vi legger vekt på samarbeid og kunnskapsdeling
 • utfordrende arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter
 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstida
 • gode pensjons- og velferdsordninger

Stilling lønnes etter statens regulativ kode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.


Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønsker
oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i .


Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer .

For stillinger med arbeidssted i Finnmark: Finnmark har for tiden en ordning der du kan få ettergitt deler av studiegjeld til Lånekassen. Det er mulig få ettergitt (slettet) ti prosent av opprinnelig lån, maksimalt 25 000 kroner per år, hvis du bor og arbeider i regionen Finnmark.

Midlertidige: Midlertidig engasjerte eller vikarer som har vært sammenhengende ansatt ved UiT i over tre år, skal ansees som fast ansatt, jf. statsansatteloven § 9 (3).

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og  personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).  

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • OKT 16
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 17
  2021
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • OKT 18
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 20
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 21
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter

Fakta om UiT Norges arktiske universitet