<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Spesialkonsulent lønn Lønns- og rekneskapsseksjonen, Helse Bergen

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon4 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon73 Presentasjon av stillingen:
Lønns- og rekneskapsseksjonen er ein av 3 seksjonar i Økonomi- og finansavdelinga i Helse Bergen. Lønns- og rekneskapsseksjonen skal bidra til at alle tilsette i Helse Bergen får rett lønn til rett tid. Dette arbeidet skjer i nært samarbeid med leiarar og stabsfunksjonar ved dei ulike avdelingar og klinikkar. Vi gir bistand om mellom anna lønn, permisjonar, reise, sjukefråvære og KLP- rapportering.

Vi har ledig fast stilling og vikariat som spesialkonsulent.

Arbeidsoppgåver

 • Kontroll og kvalitetssikring av lønns- og fråværsdata
 • Opplæring/rettleiing/support av leiarar i HR-systemet innanfor oppgåver knytta til lønn, samt gjeldande lov- og avtaleverk. Seksjonen sine oppgåver er i endring, der fokus endrast frå registreringsarbeid til tettare oppfølging/rettleiing av leiarar i føretaket
 • Delta i arbeid med andre administrative system som har sitt grensesnitt mot lønnssystemet
 • Andre lønns- og fråværsrelaterte arbeidsoppgåver

Kvalifikasjonar

 • Høgare utdanning innan rekneskap, lønn eller personal. Relevant praksis frå lønns- og fråværsområdet kan kompensere for formalkompetanse
 • Relevant arbeidserfaring
 • Erfaring frå bruk av moderne lønnssystem, gjerne erfaring frå Agresso Lønn og Personal frå sjølvstendig rettleiingssarbeid
 • Evner og erfaring med å gjennomføre opplæring og rettleiing, både for større grupper og éin til éin
 • Likar å jobbe i team og er opptatt av kunnskapsdeling
 • Evne til å jobbe sjølvstendig
 • Serviceinnstilt, fleksibel, strukturert og nøyaktig
 • God norsk skriftleg og munnleg forståing
 • God systemforståing

Utdanningsretning

 • Økonomi / Rekneskap

Utdanningsnivå

 • Høgskule/universitet, diplom-/ bachelorgrad

Personlege eigenskapar

 • Du må vere nøyaktig, ansvarsbevisst og sjølvstendig
 • Nyskapande
 • Har stor grad av fleksibilitet og godt humør
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Liker å gi opplæring og støtte til tilsette
 • Vi har eit godt fagleg miljø og hyggelege kollegaer som skaper trivsel mellom våre tilsette

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Fleksitid
 • Medlemsskap i Kommunal Landspensjonskasse
 • Godt og høgt fagleg nivå på dine kollegaer
 • Utviklingsmoglegheiter for den som ønskjer
 • Sentrale og fine arbeidsforhold

Mangfaldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Kontaktinformasjon

Gry Stamnes Kjellevold, Leiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon Sissel Grindheim, Leiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon Stig-Arne Nilsen, Lønns- og rekneskapssjef, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Møllendalsbakken 9
5009 Bergen

Søk på stillinga:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Helse Bergen

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon73 Stillingsprosent: 100% Fast, Vikariat Startdato: 01.01.2022 Sluttdato: 31.12.2022 Søknadsfrist: 28.09.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Den norske virksomheten til Siemens har cirka 600 medarbeidere fordelt på 12 lokasjoner og omsetter for om lag 1,7 milliarder
24.06.2021 Hele Vestfold og Telemark
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
09.07.2021 Råde
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
09.07.2021 Råde
Norconsult er Norges ledende tverrfaglige rådgivermiljø innen fornybar energi med totalt over 650 medarbeidere som til daglig utfører rådgivning og
15.07.2021 Bærum
Skatteetaten fortsetter den storstilte digitaliseringen og trenger gode arkitekter til å bringe oss videre. Vi planlegger å bruke flere milliarder
26.07.2021 Oslo
Som følge av økt etterspørsel etter våre tjenester innen markedsområdet Bygg og Eiendom søker Norconsult VVS-rådgivere til avdelingen Bygg og
23.09.2021 Bergen
Skatteetaten er i kontinuerlig utvikling, og divisjon informasjonsforvaltning er en relativt nyetablert divisjon med det formål å styrke forvaltningen av
06.10.2021 Oslo
Ønsker du å bidra til å utvikle arbeidet med produkt- og prosessledelse i Skatteetaten? Produkt- og prosessledelse er høyt prioritert
06.10.2021 Oslo
Vis alle 24.798 ledige stillinger

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre, og rett opplæring til våre pasientar og pårørande. Kvart år behandlar vi over 800.000 pasientar og bidreg i utdanninga av eit par tusen helsearbeidarar. Forsking er ei viktig oppgåve, og vi er blant dei fremste i landet innanfor dette feltet. Les meir på www.helse-bergen.no eller facebook.

Les mer om Lønns- og rekneskapsseksjonen, Helse Bergen

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon4 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon73 Presentasjon av stillingen:
Lønns- og rekneskapsseksjonen er ein av 3 seksjonar i Økonomi- og finansavdelinga i Helse Bergen. Lønns- og rekneskapsseksjonen skal bidra til at alle tilsette i Helse Bergen får rett lønn til rett tid. Dette arbeidet skjer i nært samarbeid med leiarar og stabsfunksjonar ved dei ulike avdelingar og klinikkar. Vi gir bistand om mellom anna lønn, permisjonar, reise, sjukefråvære og KLP- rapportering.

Vi har ledig fast stilling og vikariat som spesialkonsulent.

Arbeidsoppgåver

 • Kontroll og kvalitetssikring av lønns- og fråværsdata
 • Opplæring/rettleiing/support av leiarar i HR-systemet innanfor oppgåver knytta til lønn, samt gjeldande lov- og avtaleverk. Seksjonen sine oppgåver er i endring, der fokus endrast frå registreringsarbeid til tettare oppfølging/rettleiing av leiarar i føretaket
 • Delta i arbeid med andre administrative system som har sitt grensesnitt mot lønnssystemet
 • Andre lønns- og fråværsrelaterte arbeidsoppgåver

Kvalifikasjonar

 • Høgare utdanning innan rekneskap, lønn eller personal. Relevant praksis frå lønns- og fråværsområdet kan kompensere for formalkompetanse
 • Relevant arbeidserfaring
 • Erfaring frå bruk av moderne lønnssystem, gjerne erfaring frå Agresso Lønn og Personal frå sjølvstendig rettleiingssarbeid
 • Evner og erfaring med å gjennomføre opplæring og rettleiing, både for større grupper og éin til éin
 • Likar å jobbe i team og er opptatt av kunnskapsdeling
 • Evne til å jobbe sjølvstendig
 • Serviceinnstilt, fleksibel, strukturert og nøyaktig
 • God norsk skriftleg og munnleg forståing
 • God systemforståing

Utdanningsretning

 • Økonomi / Rekneskap

Utdanningsnivå

 • Høgskule/universitet, diplom-/ bachelorgrad

Personlege eigenskapar

 • Du må vere nøyaktig, ansvarsbevisst og sjølvstendig
 • Nyskapande
 • Har stor grad av fleksibilitet og godt humør
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Liker å gi opplæring og støtte til tilsette
 • Vi har eit godt fagleg miljø og hyggelege kollegaer som skaper trivsel mellom våre tilsette

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Fleksitid
 • Medlemsskap i Kommunal Landspensjonskasse
 • Godt og høgt fagleg nivå på dine kollegaer
 • Utviklingsmoglegheiter for den som ønskjer
 • Sentrale og fine arbeidsforhold

Mangfaldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Kontaktinformasjon

Gry Stamnes Kjellevold, Leiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon Sissel Grindheim, Leiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon Stig-Arne Nilsen, Lønns- og rekneskapssjef, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Møllendalsbakken 9
5009 Bergen

Søk på stillinga:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Helse Bergen

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon73 Stillingsprosent: 100% Fast, Vikariat Startdato: 01.01.2022 Sluttdato: 31.12.2022 Søknadsfrist: 28.09.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Lønns- og rekneskapsseksjonen, Helse Bergen