<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Tannpleier Skien tannklinikk Vestfold og Telemark fylkeskommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Vi søker tannpleier til Skien tannklinikk!

Det blir ledig en 100% stilling for tannpleier fra 01.12.21, med arbeidssted for tiden ved Skien tannklinikk, blå avdeling.

Skien tannklinikk er en stor og moderne tannklinikk som drives av Den offentlige tannhelsetjenesten i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Tannklinikken har egen spesialistavdeling for oral kirurgi, kjeveortopedi og endodonti. Vi har OPG og digital scanner. På klinikken jobber 18 tannleger, 6 tannpleiere og 31 tannhelsesekretærer. For øvrig er vi en universitetsklinikk hvor tannlegestudenter fra Universitetet i Tromsø får deler av sin kliniske opplæring. Klinikken har et solid renomme for sin faglige styrke og bredde.

Stillingstype: Fast
Stillingsstørrelse: Heltid
Søknadsfrist: 17.10.2021

Hovedarbeidsoppgaver og ansvarsområder

 • Utføre kliniske oppgaver på alle våre pasientgrupper, både prioriterte og betalende pasienter

 • Drive ved utadrettet virksomhet rettet mot våre pasientgrupper

 • Ulike administrative oppgaver knyttet til pasientbehandlingen

 • Være et positivt bidrag til arbeidsmiljøet på klinikken

 • Delta i HMS-arbeid og kvalitetsutvikling

 • Samarbeide med eksterne samarbeidspartnere.

 • Holde seg faglig oppdatert, søke råd hos kollegaer og følge retningslinjer for evidensbasert behandling slik de gjelder i Norge.

Kvalifikasjoner

Utdanning:

 • Bachelor i odontologi

 • Norsk autorisasjon som tannpleier og politiattest i henhold til Tannhelseloven §3-1 og Helsepersonelloven §20a. ??

 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.

Ønsket erfaring:

 • Tidligere klinisk erfaring, gjerne fra den offentlige tannhelsetjenesten.

 • Erfaring i bruk av Opus.

 • Førerkort, og mulighet til disponering av egen bil er ønskelig.

Det forventes at du har digital kompetanse til å utnytte fylkeskommunens IKT-løsninger, ser muligheter i ny teknologi og er motivert for å ta i bruk nye digitale løsninger.

Personlige egenskaper

 • Interesse og engasjement for tannhelsetjenestens samfunnsoppdrag.

 • Gode formidlings og kommunikasjonsevner.

 • Gode samarbeidsevner godt humør?

 • Kunne bidra til et godt arbeidsmiljø, og aktivt delta i fellesskapet på klinikken

 • Faglig trygg og fortsatt faglig nysgjerrig?

 • Fleksibel

Personlig egnethet vektlegges. Fylkeskommunen skal være en omstillingsdyktig organisasjon, og arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted og arbeidsoppgaver kan endres ved behov.

Vi tilbyr

 • Varierte, meningsfylte og samfunnsnyttige arbeidsdager med pasienter i alle aldersgrupper

 • Godt og inkluderende?arbeidsmiljø med hyggelige medarbeidere

 • Muligheter for faglig utvikling gjennom kurs og etterutdanning

 • Lønn etter avtale

 • Offentlig tjenestepensjon i KLP

Tilsetting og prøvetid

Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Ved tilsetting av helsepersonell, kreves godkjent norsk autorisasjon. Det er videre en forutsetning at du kan fremlegge godkjent politiattest (ikke eldre enn tre måneder). Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato.

Søke stilling

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste jf Offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentliggjøring må du begrunne i søknaden. Dersom ditt ønske ikke innvilges, varsler vi deg om dette. Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke uansett alder, kjønn, eventuell funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Om fylkeskommunen

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordfører som øverste politiske leder. Fylkesdirektøren er øverste administrative leder. Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bidra til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen, og har ansvar for viktige oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling, regional- og arealplanlegging. Vi jobber tverrfaglig og setter innbyggernes behov i sentrum. Til dette oppdraget søker vi motiverte og endringsvillige medarbeidere som er gode relasjonsbyggere og utviklings- og løsningsorienterte lagspillere.
Adresse: Skien

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Den norske virksomheten til Siemens har cirka 600 medarbeidere fordelt på 12 lokasjoner og omsetter for om lag 1,7 milliarder
24.06.2021 Hele Vestfold og Telemark
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
09.07.2021 Råde
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
09.07.2021 Råde
Norconsult er Norges ledende tverrfaglige rådgivermiljø innen fornybar energi med totalt over 650 medarbeidere som til daglig utfører rådgivning og
15.07.2021 Bærum
Som følge av økt etterspørsel etter våre tjenester innen markedsområdet Bygg og Eiendom søker Norconsult VVS-rådgivere til avdelingen Bygg og
23.09.2021 Bergen
Skatteetaten er i kontinuerlig utvikling, og divisjon informasjonsforvaltning er en relativt nyetablert divisjon med det formål å styrke forvaltningen av
06.10.2021 Oslo
Ønsker du å bidra til å utvikle arbeidet med produkt- og prosessledelse i Skatteetaten? Produkt- og prosessledelse er høyt prioritert
06.10.2021 Oslo
Skatteetaten gjennomfører en omfattende modernisering og digitalisering av brukertjenestene for borgere og næringsdrivende i Norge. Gjennom innovativ bruk av avansert
06.10.2021 Flere steder
Vis alle 22.146 ledige stillinger

Stillingsbeskrivelse

Vi søker tannpleier til Skien tannklinikk!

Det blir ledig en 100% stilling for tannpleier fra 01.12.21, med arbeidssted for tiden ved Skien tannklinikk, blå avdeling.

Skien tannklinikk er en stor og moderne tannklinikk som drives av Den offentlige tannhelsetjenesten i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Tannklinikken har egen spesialistavdeling for oral kirurgi, kjeveortopedi og endodonti. Vi har OPG og digital scanner. På klinikken jobber 18 tannleger, 6 tannpleiere og 31 tannhelsesekretærer. For øvrig er vi en universitetsklinikk hvor tannlegestudenter fra Universitetet i Tromsø får deler av sin kliniske opplæring. Klinikken har et solid renomme for sin faglige styrke og bredde.

Stillingstype: Fast
Stillingsstørrelse: Heltid
Søknadsfrist: 17.10.2021

Hovedarbeidsoppgaver og ansvarsområder

 • Utføre kliniske oppgaver på alle våre pasientgrupper, både prioriterte og betalende pasienter

 • Drive ved utadrettet virksomhet rettet mot våre pasientgrupper

 • Ulike administrative oppgaver knyttet til pasientbehandlingen

 • Være et positivt bidrag til arbeidsmiljøet på klinikken

 • Delta i HMS-arbeid og kvalitetsutvikling

 • Samarbeide med eksterne samarbeidspartnere.

 • Holde seg faglig oppdatert, søke råd hos kollegaer og følge retningslinjer for evidensbasert behandling slik de gjelder i Norge.

Kvalifikasjoner

Utdanning:

 • Bachelor i odontologi

 • Norsk autorisasjon som tannpleier og politiattest i henhold til Tannhelseloven §3-1 og Helsepersonelloven §20a. ??

 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.

Ønsket erfaring:

 • Tidligere klinisk erfaring, gjerne fra den offentlige tannhelsetjenesten.

 • Erfaring i bruk av Opus.

 • Førerkort, og mulighet til disponering av egen bil er ønskelig.

Det forventes at du har digital kompetanse til å utnytte fylkeskommunens IKT-løsninger, ser muligheter i ny teknologi og er motivert for å ta i bruk nye digitale løsninger.

Personlige egenskaper

 • Interesse og engasjement for tannhelsetjenestens samfunnsoppdrag.

 • Gode formidlings og kommunikasjonsevner.

 • Gode samarbeidsevner godt humør?

 • Kunne bidra til et godt arbeidsmiljø, og aktivt delta i fellesskapet på klinikken

 • Faglig trygg og fortsatt faglig nysgjerrig?

 • Fleksibel

Personlig egnethet vektlegges. Fylkeskommunen skal være en omstillingsdyktig organisasjon, og arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted og arbeidsoppgaver kan endres ved behov.

Vi tilbyr

 • Varierte, meningsfylte og samfunnsnyttige arbeidsdager med pasienter i alle aldersgrupper

 • Godt og inkluderende?arbeidsmiljø med hyggelige medarbeidere

 • Muligheter for faglig utvikling gjennom kurs og etterutdanning

 • Lønn etter avtale

 • Offentlig tjenestepensjon i KLP

Tilsetting og prøvetid

Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Ved tilsetting av helsepersonell, kreves godkjent norsk autorisasjon. Det er videre en forutsetning at du kan fremlegge godkjent politiattest (ikke eldre enn tre måneder). Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato.

Søke stilling

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste jf Offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentliggjøring må du begrunne i søknaden. Dersom ditt ønske ikke innvilges, varsler vi deg om dette. Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke uansett alder, kjønn, eventuell funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Om fylkeskommunen

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordfører som øverste politiske leder. Fylkesdirektøren er øverste administrative leder. Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bidra til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen, og har ansvar for viktige oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling, regional- og arealplanlegging. Vi jobber tverrfaglig og setter innbyggernes behov i sentrum. Til dette oppdraget søker vi motiverte og endringsvillige medarbeidere som er gode relasjonsbyggere og utviklings- og løsningsorienterte lagspillere.
Adresse: Skien

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • OKT 20
  2021
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • OKT 24
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
6 ledige stillinger

Fakta om Vestfold og Telemark fylkeskommune