<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Førsteamanuensis innen industriell produktutvikling og bærekraftanalyse Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillingen

Ved Institutt for maskinteknikk og teknologiledelse (IMT) ved Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK), er det ledig en fast 100% stilling som førsteamanuensis innen fagområdet «Industriell produktutvikling og bærekraftanalyse».

Vi søker deg som brenner for teknologisk nyskapning og produktutvikling for å fremme det grønne skiftet. Du vil få ansvar for undervisning og veiledning som er sentrale innen fagområdet, samt ansvar for å videreutvikle fagmiljøet og forskningen innen fagfeltet.

IMT utdanner sivilingeniører med mastergrad i maskin, prosess og produktutvikling, samt anvendt robotikk og industriell økonomi. Vi tilbyr flere utdanningsløp og emner der teknisk innovasjon, nyskaping og produktutvikling inngår som en viktig del. Vi er stolte av våre godt utstyrte laboratorie- og verkstedsfasiliteter.  

På instituttet vårt har vi et dynamisk fagmiljø med dyktige studenter. Samspillet mellom kollegaer og kreative studenter både utfordrer og inspirerer til videreutvikling og fornyelse. IMT har et økende samarbeid med næringslivet, spesielt rettet mot studentprosjekter og gradsarbeid.


Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver i stillingen som førsteamanuensis omfatter undervisning og veiledning, forskning og administrasjon.

Hovedoppgaver

 • Emneansvar og undervisning i viktige planleggings- og metodeverktøy knyttet til:
  • teknisk innovasjon
  • anvendt produktutvikling
  • produktrealisering på mastergradsnivå
 • Veiledningsansvar for mastergradsarbeider innen
  • konsept- og produktutvikling
  • produksjon og produktrealisering
 • Bærekraftanalyser knyttet til FoU-prosjekter og næringslivssamarbeid

Øvrige arbeidsoppgaver

 • Koordinering og videreutvikling av emneporteføljen på masternivå innen teknologi og industriell produktutvikling i
  • maskindesign
  • industriell økonomi
  • øvrige spesialiseringer i sivilingeniørstudiene ved fakultetet
 • Styrke bærekraftaspektet på bachelor- og masternivå
 • Veilede doktorgradsstudenter
 • Ta initiativ til Ph.d.-prosjekter innen eget kompetanseområde og i samarbeid med dine kolleger
 • Søke eksterne ressurser/midler til fagområdet
 • Administrativt arbeide i fagmiljøet og ved fakultetet, inklusive nødvendige verv

Forskning

Forskningen i stillingen skal være orientert mot anvendte teknologiske og industrielle problemstillinger knyttet til nyskaping, produktutvikling og bærekraft. I tillegg skal den også være rettet mot FoU-samarbeid og forsknings- og næringslivsrettet oppdragsvirksomhet, som planlegges og gjennomføres i regi av fagmiljøet ved REALTEK/NMBU.

Med mål om å styrke forskningen ved fakultetet, vil du som nyansatt bli tilbudt en unik oppstartspakke:

 • Du får NOK 50.000 til å dekke utgifter i forbindelse med konferanser, reiser mm.
 • Du er prioritert ved fordeling av universitetsfinansierte doktorgradsstillinger. Gjelder dersom du ikke allerede er hovedveileder for ph.d.-student.

Kompetanse

Faglige kvalifikasjonskrav

 • Mastergrad/sivilingeniør innen teknologi
 • Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde, fortrinnsvis innen maskinteknologi, industriell produktutvikling eller produksjonsteknologi. Utenlandsk doktorgrad må være godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad. Alternativ til doktorgrad er kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet
 • Vitenskapelige publikasjoner og/eller annen relevant fagproduksjon knyttet til teknologisk innovasjon, moderne industriell produktutvikling, prototyping, tidlig industriell produksjon, samt miljø- og sikkerhetsaspekter mv.
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse i form av «» med beskrivelse av
  • pedagogisk utdanning, gjennomført eget program på min. 200 timer
  • bredde og variasjon i pedagogisk erfaring
  • undervisnings- og veiledningserfaring
  • grunnleggende undervisningsferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning

De som ikke oppfyller de pedagogiske kravene ved ansettelsen, pålegges å oppfylle dem innen to år etter ansettelsen.

Krav til språklige ferdigheter

Administrasjonsspråket på universitetet er norsk, og universitetet er internasjonalt. Det er derfor et krav om at søkere må ha svært gode ferdigheter i både skriftlig og muntlig norsk og engelsk. Ferdigheter i svensk eller dansk kan erstatte kravet om norsk kompetanse. Søkere som ikke behersker et skandinavisk språk, forplikter seg til å lære dette innen tre år på nivå C1 eller tilsvarende.

Ved ellers like kvalifikasjoner vil søkere som behersker norsk eller skandinavisk flytende bli foretrukket.

Følgende kunnskap og erfaring vektlegges

 • Industriell økologi, bærekrafts- og livsløpsanalyser med bruk av relevant programvare (F.eks. Granta Edupack (tidl. CES), Solidworks Sustainability, SimaPro m.fl.)
 • Integrert produktutvikling (IPD & IPPD) med HMS
 • House of Quality (Quality function deployment)
 • Pugh’s spesifiserings- og rankingssystematikk (Method of Controlled Convergence), funksjonsanalyse, løsningsscreening, og eksterntestmetodikk mv.
 • Verktøy og systematikk for målrettet prosjekt- og prosessplanlegging, tidlig produksjonsplanlegging og tilrettelegging mv.
 • Verktøy for teknisk formgivning (3D), interaksjons-design og god produktergonomi
 • Analyseverktøy for konstruksjonsoptimering, styrke -og robusthetsvurderinger (FEM-analyse/CFD mv.)
 • Kvalitetssikring (ISO9001), relevante lover forskrifter knyttet til maskin og produktutvikling, miljø-, helse-
 • og produktansvar mv.
 • Teknisk produksjonsunderlag (ISO128, G-koding, CNC), produksjonsanvisninger og kostnadskalkyler for prototyping og tidligproduksjon

Personlige egenskaper/egnethet

Det kreves at du har:

 • Gode formidlingsevner og faglig engasjement innen fagfeltet og i forhold til studentene
 • Gode evner til samarbeid og bygging av gode relasjoner innad i fagmiljøet og mot eksterne miljøer
 • Erfaring og interesse for å arbeide og forske i team, og gjerne på tvers av fagdisipliner og sektorielle tradisjoner
 • Personlig motivasjon og drivkraft for å bygge opp aktuelle forskningsfelt, fremme søknader og videreutvikle samarbeidet med næringslivet

Personlige egenskaper/egnethet vil tillegges vekt.

NMBU ønsker flere kvinner i faste vitenskapelige stillinger. Kvinner oppfordres derfor til å søke. REALTEK jobber systematisk med kulturbygging basert på mangfold og verdier. Alle skal trives på REALTEK.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1011 Førsteamanuensis, lønnsramme 24, lønnstrinn 65 -77 (NOK 594 300 – 752 800), avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

I henhold til personopplysningsloven vil vi herved underrette deg om at rapporten fra ekspertutvalget vil bli sendt til alle søkere.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte


Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken” Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 01.11.2021

Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

For søkere er det utarbeidet en mal for dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse (pedagogisk mappe). Denne malen må benyttes. Se (vedlegg 1).

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer, med ordinær post merket still.nr. 21/03421 til NMBU, Fakultet for realfag og teknologi, postboks 5003, NO-1432 Ås, innen 01.11.2021.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.


Om Fakultet for realfag og teknologi

utvikler forskningsbasert kunnskap og utdanner sivilingeniører og lektorer som trengs for å nå FNs bærekraftmål. Vi har om lag 150 ansatte, 70 doktorgradsstudenter og snart 1500 studenter.

Utdanningen og forskningen ved REALTEK favner bredt og inkluderer fagområdene datavitenskap, maskin og prosessteknologi, robotikk, byggeteknikk og arkitektur, industriell økonomi, miljøfysikk og fornybar energi, geomatikk, vann- og miljøteknikk, anvendt matematikk samt lærerutdanning innen realfag og naturbruk.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Stendi søker nattevakter(våken) og vikarer(døgn og timer) til våre barnevernsinstitusjoner i Alta. Stillingsbeskrivelse Stendi søker nattevakter og vikarer til våre
29.01.2020 Alta
Nannas vei er en ny, men godt etablert og flott avdeling på Rykkinn, som yter heldøgns omsorgstjenester til våre brukere
26.11.2021 Bærum
Vi søker nå etter en Helsefagarbeider i fast 100% medlever-stilling til vårt tiltak på Moelv. Vår ambisjon er å være
26.11.2021 Hele Innlandet
Har du lyst på nye utfordringer innenfor VVS, energi/miljøteknisk prosjektering hos Norconsults kontor i Bodø? Norconsult i Bodø utfører komplette
26.04.2021 Bodø
Norconsult er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter innen samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Vi er en pådriver for
15.07.2021 Flere steder
Vi søker en dyktig og omgjengelig medarbeider til å være med å videreutvikle fagområdet Elektro ved Norconsults Tromsø-kontor. Norconsult region
15.07.2021 Tromsø
Er du engasjert, kunnskapsrik og gjerne har erfaring innen geoteknikk? Vi søker deg som vil være med å bygge opp vårt
15.07.2021 Tromsø
Avdelingen består i dag av 24 ansatte innenfor fagdisiplinene vann- og avløp, miljø, samferdsel, oppmåling/drone, landskap og plan. Kontoret som
23.09.2021 Bodø
Vis alle 27.795 ledige stillinger
1. januar 2014 blir Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap slått sammen til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Visjonen for universitetet er "Kunnskap for livet". Med mer enn 1600 ansatte og 5000 studenter har NMBU ressurser til å skape faglig synergi, utvikle nye tilbud og satsingsområder innen fakultetenes fagområder. Sektorens største byggeprosjekt skal gjennomføres på Campus Ås frem mot 2019, da universitetet vil bli samlokalisert på Ås. Sammen med de øvrige forskningsinstituttene på Campus Ås, har NMBU en unik mulighet til å være et nasjonalt og internasjonalt kunnskapssenter på strategisk viktige områder. Dette vil gi et stort løft for forskning innen bioproduksjon, veterinærmedisin, miljøteknologi, areal- og ressursforvaltning, økonomi og internasjonalt utviklingsarbeid.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.lifesciences.no
Les mer om Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Ved Institutt for maskinteknikk og teknologiledelse (IMT) ved Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK), er det ledig en fast 100% stilling som førsteamanuensis innen fagområdet «Industriell produktutvikling og bærekraftanalyse».

Vi søker deg som brenner for teknologisk nyskapning og produktutvikling for å fremme det grønne skiftet. Du vil få ansvar for undervisning og veiledning som er sentrale innen fagområdet, samt ansvar for å videreutvikle fagmiljøet og forskningen innen fagfeltet.

IMT utdanner sivilingeniører med mastergrad i maskin, prosess og produktutvikling, samt anvendt robotikk og industriell økonomi. Vi tilbyr flere utdanningsløp og emner der teknisk innovasjon, nyskaping og produktutvikling inngår som en viktig del. Vi er stolte av våre godt utstyrte laboratorie- og verkstedsfasiliteter.  

På instituttet vårt har vi et dynamisk fagmiljø med dyktige studenter. Samspillet mellom kollegaer og kreative studenter både utfordrer og inspirerer til videreutvikling og fornyelse. IMT har et økende samarbeid med næringslivet, spesielt rettet mot studentprosjekter og gradsarbeid.


Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver i stillingen som førsteamanuensis omfatter undervisning og veiledning, forskning og administrasjon.

Hovedoppgaver

 • Emneansvar og undervisning i viktige planleggings- og metodeverktøy knyttet til:
  • teknisk innovasjon
  • anvendt produktutvikling
  • produktrealisering på mastergradsnivå
 • Veiledningsansvar for mastergradsarbeider innen
  • konsept- og produktutvikling
  • produksjon og produktrealisering
 • Bærekraftanalyser knyttet til FoU-prosjekter og næringslivssamarbeid

Øvrige arbeidsoppgaver

 • Koordinering og videreutvikling av emneporteføljen på masternivå innen teknologi og industriell produktutvikling i
  • maskindesign
  • industriell økonomi
  • øvrige spesialiseringer i sivilingeniørstudiene ved fakultetet
 • Styrke bærekraftaspektet på bachelor- og masternivå
 • Veilede doktorgradsstudenter
 • Ta initiativ til Ph.d.-prosjekter innen eget kompetanseområde og i samarbeid med dine kolleger
 • Søke eksterne ressurser/midler til fagområdet
 • Administrativt arbeide i fagmiljøet og ved fakultetet, inklusive nødvendige verv

Forskning

Forskningen i stillingen skal være orientert mot anvendte teknologiske og industrielle problemstillinger knyttet til nyskaping, produktutvikling og bærekraft. I tillegg skal den også være rettet mot FoU-samarbeid og forsknings- og næringslivsrettet oppdragsvirksomhet, som planlegges og gjennomføres i regi av fagmiljøet ved REALTEK/NMBU.

Med mål om å styrke forskningen ved fakultetet, vil du som nyansatt bli tilbudt en unik oppstartspakke:

 • Du får NOK 50.000 til å dekke utgifter i forbindelse med konferanser, reiser mm.
 • Du er prioritert ved fordeling av universitetsfinansierte doktorgradsstillinger. Gjelder dersom du ikke allerede er hovedveileder for ph.d.-student.

Kompetanse

Faglige kvalifikasjonskrav

 • Mastergrad/sivilingeniør innen teknologi
 • Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde, fortrinnsvis innen maskinteknologi, industriell produktutvikling eller produksjonsteknologi. Utenlandsk doktorgrad må være godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad. Alternativ til doktorgrad er kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet
 • Vitenskapelige publikasjoner og/eller annen relevant fagproduksjon knyttet til teknologisk innovasjon, moderne industriell produktutvikling, prototyping, tidlig industriell produksjon, samt miljø- og sikkerhetsaspekter mv.
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse i form av «» med beskrivelse av
  • pedagogisk utdanning, gjennomført eget program på min. 200 timer
  • bredde og variasjon i pedagogisk erfaring
  • undervisnings- og veiledningserfaring
  • grunnleggende undervisningsferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning

De som ikke oppfyller de pedagogiske kravene ved ansettelsen, pålegges å oppfylle dem innen to år etter ansettelsen.

Krav til språklige ferdigheter

Administrasjonsspråket på universitetet er norsk, og universitetet er internasjonalt. Det er derfor et krav om at søkere må ha svært gode ferdigheter i både skriftlig og muntlig norsk og engelsk. Ferdigheter i svensk eller dansk kan erstatte kravet om norsk kompetanse. Søkere som ikke behersker et skandinavisk språk, forplikter seg til å lære dette innen tre år på nivå C1 eller tilsvarende.

Ved ellers like kvalifikasjoner vil søkere som behersker norsk eller skandinavisk flytende bli foretrukket.

Følgende kunnskap og erfaring vektlegges

 • Industriell økologi, bærekrafts- og livsløpsanalyser med bruk av relevant programvare (F.eks. Granta Edupack (tidl. CES), Solidworks Sustainability, SimaPro m.fl.)
 • Integrert produktutvikling (IPD & IPPD) med HMS
 • House of Quality (Quality function deployment)
 • Pugh’s spesifiserings- og rankingssystematikk (Method of Controlled Convergence), funksjonsanalyse, løsningsscreening, og eksterntestmetodikk mv.
 • Verktøy og systematikk for målrettet prosjekt- og prosessplanlegging, tidlig produksjonsplanlegging og tilrettelegging mv.
 • Verktøy for teknisk formgivning (3D), interaksjons-design og god produktergonomi
 • Analyseverktøy for konstruksjonsoptimering, styrke -og robusthetsvurderinger (FEM-analyse/CFD mv.)
 • Kvalitetssikring (ISO9001), relevante lover forskrifter knyttet til maskin og produktutvikling, miljø-, helse-
 • og produktansvar mv.
 • Teknisk produksjonsunderlag (ISO128, G-koding, CNC), produksjonsanvisninger og kostnadskalkyler for prototyping og tidligproduksjon

Personlige egenskaper/egnethet

Det kreves at du har:

 • Gode formidlingsevner og faglig engasjement innen fagfeltet og i forhold til studentene
 • Gode evner til samarbeid og bygging av gode relasjoner innad i fagmiljøet og mot eksterne miljøer
 • Erfaring og interesse for å arbeide og forske i team, og gjerne på tvers av fagdisipliner og sektorielle tradisjoner
 • Personlig motivasjon og drivkraft for å bygge opp aktuelle forskningsfelt, fremme søknader og videreutvikle samarbeidet med næringslivet

Personlige egenskaper/egnethet vil tillegges vekt.

NMBU ønsker flere kvinner i faste vitenskapelige stillinger. Kvinner oppfordres derfor til å søke. REALTEK jobber systematisk med kulturbygging basert på mangfold og verdier. Alle skal trives på REALTEK.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1011 Førsteamanuensis, lønnsramme 24, lønnstrinn 65 -77 (NOK 594 300 – 752 800), avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

I henhold til personopplysningsloven vil vi herved underrette deg om at rapporten fra ekspertutvalget vil bli sendt til alle søkere.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte


Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken” Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 01.11.2021

Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

For søkere er det utarbeidet en mal for dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse (pedagogisk mappe). Denne malen må benyttes. Se (vedlegg 1).

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer, med ordinær post merket still.nr. 21/03421 til NMBU, Fakultet for realfag og teknologi, postboks 5003, NO-1432 Ås, innen 01.11.2021.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.


Om Fakultet for realfag og teknologi

utvikler forskningsbasert kunnskap og utdanner sivilingeniører og lektorer som trengs for å nå FNs bærekraftmål. Vi har om lag 150 ansatte, 70 doktorgradsstudenter og snart 1500 studenter.

Utdanningen og forskningen ved REALTEK favner bredt og inkluderer fagområdene datavitenskap, maskin og prosessteknologi, robotikk, byggeteknikk og arkitektur, industriell økonomi, miljøfysikk og fornybar energi, geomatikk, vann- og miljøteknikk, anvendt matematikk samt lærerutdanning innen realfag og naturbruk.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • NOV 28
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 01
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 03
  2021
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter
21 ledige stillinger

Fakta om Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)