<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Avdelingsleder 100% HT09/21 Hjemmebaserte tjenester

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Kort om stillingene

Vi har ledig 100% fast stilling som avdelingsleder ved hjemmebaserte tjenester.

Om oss

Virksomhetens mål er å legge til rette og gi bistand, slik at innbyggerne kan bo lengst mulig i egen bolig. Vi er per i dag organisert i tre avdelinger med hver sin avdelingsleder, der TFF er en av avdelingene. Dagsenter driftes p.t. av hjemmebaserte tjenester. Hjemmebaserte tjenester har til sammen ca 60 årsverk fordelt på ulike yrkesgrupper. Virksomheten er i stadig endring og utvikling, slik at vi kan tilpasse oss brukernes behov for bistand. Vi har fokus på hverdagsmestring og velferdsteknologi, og har et godt fagmiljø og tett samarbeid med andre virksomheter. Gode samarbeidspartnere er også Røros sykehus og Helsevaktbilen.

Kvalifikasjoner

 • sykepleier med godkjent norsk autorisasjon
 • ønskelig med utdanning innen ledelse eller relevant ledererfaring
 • ønskelig med arbeidserfaring fra kommunal pleie- og omsorgstjeneste
 • behersker norsk både muntlig og skriftlig
 • grunnleggende IT-kunnskaper
 • førerkort kl. B
 • ønskelig med kjennskap til fagprogrammene Gerica, Gat og Visma
 • personlig egnethet vil bli vektlagt

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • daglig drift av hjemmetjenesten,som fag,personal og økonomi
 • lede ut fra en helhetsforståelse på tvers i organisasjonen,og itråd overordnede arbeidsgiverpolitikk
 • lede gjennom en tett styringsdialog med virksomhetsleder
 • Utvikle kommunen i tråd med prinsipper for en lærende organisasjon
 • Anvar for HMS, prosedyerer og gjeldene lover og forskrifter

Personlige egenskaper

 • evne til å jobbe selvstendig, men også i team
 • evne til nytekning, samt motivere og skape engasjement
 • god på samarbeid,dialog og rolle forståelse
 • være tydelig i sin rolleadferd

Vi kan tilby

 • godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • konkuransedyktig lønn
 • kommunal avtale med treningssenter
 • konkurransedyktig pensjonsordning
 • vi kan være behjelpelig med å finne bolig til tilflyttere

Søknadsfrist: 11 oktober 2021

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til virksomhetleder 

Ved ansettelse må politiattest av nyere dato fremlegges (maks. tre måneder gammel), jf. helsepersonelloven § 20 a og helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Hvordan søker du?

Røros kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, les mer om dette på kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden. Dersom du ikke har mulighet til å legge ved dokumentasjon elektronisk, ber vi at du tar den med til eventuelt intervju.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.


Link til søknadsskjema:

Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Den norske virksomheten til Siemens har cirka 600 medarbeidere fordelt på 12 lokasjoner og omsetter for om lag 1,7 milliarder
24.06.2021 Hele Vestfold og Telemark
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
09.07.2021 Råde
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
09.07.2021 Råde
Norconsult er Norges ledende tverrfaglige rådgivermiljø innen fornybar energi med totalt over 650 medarbeidere som til daglig utfører rådgivning og
15.07.2021 Bærum
Som følge av økt etterspørsel etter våre tjenester innen markedsområdet Bygg og Eiendom søker Norconsult VVS-rådgivere til avdelingen Bygg og
23.09.2021 Bergen
Skatteetaten er i kontinuerlig utvikling, og divisjon informasjonsforvaltning er en relativt nyetablert divisjon med det formål å styrke forvaltningen av
06.10.2021 Oslo
Ønsker du å bidra til å utvikle arbeidet med produkt- og prosessledelse i Skatteetaten? Produkt- og prosessledelse er høyt prioritert
06.10.2021 Oslo
Skatteetaten gjennomfører en omfattende modernisering og digitalisering av brukertjenestene for borgere og næringsdrivende i Norge. Gjennom innovativ bruk av avansert
06.10.2021 Flere steder
Vis alle 22.146 ledige stillinger

Stillingsbeskrivelse

Kort om stillingene

Vi har ledig 100% fast stilling som avdelingsleder ved hjemmebaserte tjenester.

Om oss

Virksomhetens mål er å legge til rette og gi bistand, slik at innbyggerne kan bo lengst mulig i egen bolig. Vi er per i dag organisert i tre avdelinger med hver sin avdelingsleder, der TFF er en av avdelingene. Dagsenter driftes p.t. av hjemmebaserte tjenester. Hjemmebaserte tjenester har til sammen ca 60 årsverk fordelt på ulike yrkesgrupper. Virksomheten er i stadig endring og utvikling, slik at vi kan tilpasse oss brukernes behov for bistand. Vi har fokus på hverdagsmestring og velferdsteknologi, og har et godt fagmiljø og tett samarbeid med andre virksomheter. Gode samarbeidspartnere er også Røros sykehus og Helsevaktbilen.

Kvalifikasjoner

 • sykepleier med godkjent norsk autorisasjon
 • ønskelig med utdanning innen ledelse eller relevant ledererfaring
 • ønskelig med arbeidserfaring fra kommunal pleie- og omsorgstjeneste
 • behersker norsk både muntlig og skriftlig
 • grunnleggende IT-kunnskaper
 • førerkort kl. B
 • ønskelig med kjennskap til fagprogrammene Gerica, Gat og Visma
 • personlig egnethet vil bli vektlagt

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • daglig drift av hjemmetjenesten,som fag,personal og økonomi
 • lede ut fra en helhetsforståelse på tvers i organisasjonen,og itråd overordnede arbeidsgiverpolitikk
 • lede gjennom en tett styringsdialog med virksomhetsleder
 • Utvikle kommunen i tråd med prinsipper for en lærende organisasjon
 • Anvar for HMS, prosedyerer og gjeldene lover og forskrifter

Personlige egenskaper

 • evne til å jobbe selvstendig, men også i team
 • evne til nytekning, samt motivere og skape engasjement
 • god på samarbeid,dialog og rolle forståelse
 • være tydelig i sin rolleadferd

Vi kan tilby

 • godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • konkuransedyktig lønn
 • kommunal avtale med treningssenter
 • konkurransedyktig pensjonsordning
 • vi kan være behjelpelig med å finne bolig til tilflyttere

Søknadsfrist: 11 oktober 2021

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til virksomhetleder 

Ved ansettelse må politiattest av nyere dato fremlegges (maks. tre måneder gammel), jf. helsepersonelloven § 20 a og helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Hvordan søker du?

Røros kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, les mer om dette på kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden. Dersom du ikke har mulighet til å legge ved dokumentasjon elektronisk, ber vi at du tar den med til eventuelt intervju.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.


Link til søknadsskjema:

Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Flere muligheter