<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Gjøvik kommune søker utviklingsorientert kommunedirektør Gjøvik kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Gjøvik er en moderne kommune hvor kunnskap, industri og kultur går hånd i hånd. Som sentrum for et av Norges sterkeste teknologiske miljøer og med tunge utdanningsinstitusjoner som NTNU og Fagskolen Innlandet, er vi blitt et kompetansemessig tyngdepunkt mellom Oslo og Trondheim.
Kommunen vår består ikke bare av Gjøvik, en moderne småby med et næringsliv i vekst, men også av et omland som gjør oss til én av Norges største kommuner innen jord- og skogbruk. Gjøvik har et mangfold av arbeidsplasser, et differensiert tjenestetilbud og er en god kommune å bo i med et bredt tilbud innen kultur, idrett og friluftsliv.
Som alle andre kommuner står vi foran store endringer i årene framover. Vi ser derfor etter en:
Utviklingsorientert kommunedirektør
Med utviklingsorientert, mener vi ikke bare at du evner å legge til rette for samfunns- og næringsutvikling. Du må i minst like stor grad bidra til at vi også i framtiden kan tilby gode tjenester til våre innbyggere - innenfor de økonomiske rammene vi har til rådighet. Dette betyr at du må være en tydelig toppleder og en god lagspiller. Du må også ha evne til å se nye muligheter, bygge gode team, ha kontroll på kostnadene, tenke langsiktig og være lyttende til dine medarbeidere og samarbeidspartnere.

Vi har mange utfordringer å ta tak i, men vi har enda flere muligheter. Med deg på laget vil du få 2600 dyktige medarbeidere og engasjerte og kunnskapsrike politikere og en rekke gode samarbeidspartnere innen næringsliv og akademia. Du vil holde til i et flott, moderne rådhus som er spesielt utviklet til å få til gode samhandlingsprosesser og kompetanseutveksling. Forholdene burde derfor ligge godt til rette for at vi sammen skal bygge framtidens Gjøvik.

Sentrale oppgaver

 • Strategisk ledelse og utvikling av organisasjonen med mål om å levere gode, effektive tjenester innenfor kommunens oppgaver
 • Skape gode samhandlingsarenaer internt og eksternt
 • Gjennom intern og ekstern kommunikasjon sikre kommunen drive aktiv omdømmebygging
 • Sammen med ledergruppen etablere gode, langsiktige planer - og legge til rette for at målene nås.
 • Arbeide aktivt for å tilrettelegge for god samfunns- og næringsutvikling 
 • Ha dialog med innbyggerne for å sikre samskaping og behovsdrevet utvikling 
 • Sikre gode prosesser og et godt samarbeidsklima mellom politikk, administrasjon og tillitsvalgte
 • Sørge for at saker til politisk behandling blir godt utredet og belyst og  gjennomført
 • Sørge for at det det er gode og effektive prosesser, prosedyrer og kontrollrutiner i organisasjonen

Ønsket bakgrunn/erfaring

 • Relevant utdanning på høyskole-/universitetsnivå
 • Gjerne toppledererfaring fra en større, kompleks organisasjon i offentlig eller privat sektor
 • En fordel med erfaring fra kommunal eller annen offentlig virksomhet
 • Erfaring med å lede utviklings- og endringsprosesser
 • God økonomiforståelse og erfaring med økonomistyring, budsjett og økonomiplaner
 • Du bør ha god kjennskap til offentlig sektor og forståelse for politiske prosesser
 • Kunnskap om arbeidsmiljølov og erfaring fra samarbeid med tillitsvalgtapparat og/eller vernetjeneste

Lederstil/personlige egenskaper

 • Være en tydelig, involverende og samlende leder - en teambygger
 • Trygg og tillitvekkende framtoning 
 • Åpen, motiverende og med evne til å skape engasjement
 • Ha oversikt over helheten, være strukturert , men også være nysgjerrig på det som skjer ute i organisasjonen
 • Ha et langsiktig og strategisk perspektiv, men samtidig kunne å gå ned i detaljene når det er nødvendig
 • Løsnings- og resultatorientert, handlekraftig og ha evne og styrke til å gjennomføre nødvendige endringer
 • Gode samarbeidsevner; lyttende og involverende, men må også kunne opptre selvstendig med integritet, og kunne ta avgjørelser
Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper ved tilsetting. For nærmere informasjon om stillingen, kontakt fungerende ordfører Anne Bjertnæs, Logg inn for å se kontaktinformasjon eller våre rådgivere i Skagerak Consulting, May-Britt Nordli, 913 04 874 eller Tom R. Gogstad, Logg inn for å se kontaktinformasjon. Søknad med CV registreres i vårt digitale søknadssystem, gjerne så raskt som mulig og senest innen søknadsfristens utløp, 11. oktober.Du kan fram til søknadsfristens utløp, ta kontakt med oss på konfidensiell basis og få informasjon om stillingen.

-------------------------------------------------------------------------I likhet med alle andre offentlige stillinger, vil det for denne stillingen bli utarbeidet en søkerliste som gir informasjon om navn, kjønn, kommune og alder på alle som søker på stillingen. Denne søkerlisten vil i utgangspunktet ikke sendes ut, men vil være offentlig og derfor tilgjengelig for alle som ber om innsyn. Det er mulig å søke om å slippe å stå på den offentlige søkerlisten, men kravene er strenge. Ønsker du at navnet ditt ikke skal stå på denne listen, må du krysse av og begrunne dette i det elektroniske søknadsskjemaet. Dersom søknaden ikke innvilges, vil du få mulighet til å trekke deg fra prosessen. Om det innkommer klage på innvilget unntak fra offentlighet, vil Statsforvalteren kunne overprøve beslutningen slik at opplysninger om søkerne likevel kan bli offentliggjort. Dersom dette skulle skje, vil du bli varslet på forhånd. For å unngå bedrageriforsøk, vil vi presisere at vi aldri ber om BankID-informasjon i søknadsprosessen.

Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Stillingsbeskrivelse Stendi Seniors utrykningstjeneste i Asker og Bærum betjener nærmere 3000brukere av trygghetsalarm. Vår oppgave er å rykke ut ved
16.08.2021 Bærum
 Ønsker du en variert og spennende jobb?  Brukerstyrte personlig assistent(er) (BPA) som kan starte snarlig søkes!  Jeg er en samfunnsinteressert
21.10.2021 Trondheim
Stendi søker etter deg som ønsker å gjøre en forskjell for brukerne våre innenfor omsorgstjenester Region Øst. Omsorgstjenester består av
21.10.2021 Lier
Stendi trenger flere trygge og fleksible sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere til våre team. Vi har behov for vikarer og ekstravakter. Hos
14.10.2021 Hele Vestfold og Telemark
Vi søker dyktige, engasjerte og ansvarsfulle personer, for å videreutvikle vårt fagteam og arbeidsmiljø. Du bør ha helse/sosialfaglig bakgrunn, og
20.10.2021 Bergen
Den norske virksomheten til Siemens har cirka 600 medarbeidere fordelt på 12 lokasjoner og omsetter for om lag 1,7 milliarder
24.06.2021 Hele Vestfold og Telemark
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
09.07.2021 Råde
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
09.07.2021 Råde
Vis alle 29.313 ledige stillinger
Gjøvik er en kommune som ligger i Oppland. Den grenser i nord til Lillehammer, i sør til Østre Toten og Vestre Toten, og i vest til Søndre Land og Nordre Land. Over Mjøsa i øst ligger Ringsaker kommune. Størstedelen av innbyggerne i kommunen bor i Gjøvik by, som er geografisk plassert helt i sørenden av kommunen med samme navn. I tillegg til byen består Gjøvik kommune av bygdene Vardal, Snertingdal og Biri. Byen er forretningssentrum for Toten og store deler av Vestoppland, og har sykehus og høgskole. Mustad fabrikker, HOFF Norske Potetindustrier og Hunton fiber holder til i Gjøvik. Viktige industrigrener er særlig jern- og metallindustri og trevarer. Mustad er i dag kjent som verdens største fiskekrokprodusent. Gjøvik er knutepunkt og samferdselssentrum for et befolkningsområde som teller drøyt 100 000 mennesker. Innpendlingsområdet gjelder i første rekke Søndre og Nordre Land kommuner i tillegg til Østre og Vestre Toten. I tillegg er Gjøvik nærmeste by og kommunikasjonssentrum for befolkningen i Hadeland. Høgskolen i Gjøvik (HiG) ligger på Kallerud sørvest for Gjøvik sentrum. Befolkning 28 426 (2008) Les mer om Gjøvik kommune

Stillingsbeskrivelse

Gjøvik er en moderne kommune hvor kunnskap, industri og kultur går hånd i hånd. Som sentrum for et av Norges sterkeste teknologiske miljøer og med tunge utdanningsinstitusjoner som NTNU og Fagskolen Innlandet, er vi blitt et kompetansemessig tyngdepunkt mellom Oslo og Trondheim.
Kommunen vår består ikke bare av Gjøvik, en moderne småby med et næringsliv i vekst, men også av et omland som gjør oss til én av Norges største kommuner innen jord- og skogbruk. Gjøvik har et mangfold av arbeidsplasser, et differensiert tjenestetilbud og er en god kommune å bo i med et bredt tilbud innen kultur, idrett og friluftsliv.
Som alle andre kommuner står vi foran store endringer i årene framover. Vi ser derfor etter en:
Utviklingsorientert kommunedirektør
Med utviklingsorientert, mener vi ikke bare at du evner å legge til rette for samfunns- og næringsutvikling. Du må i minst like stor grad bidra til at vi også i framtiden kan tilby gode tjenester til våre innbyggere - innenfor de økonomiske rammene vi har til rådighet. Dette betyr at du må være en tydelig toppleder og en god lagspiller. Du må også ha evne til å se nye muligheter, bygge gode team, ha kontroll på kostnadene, tenke langsiktig og være lyttende til dine medarbeidere og samarbeidspartnere.

Vi har mange utfordringer å ta tak i, men vi har enda flere muligheter. Med deg på laget vil du få 2600 dyktige medarbeidere og engasjerte og kunnskapsrike politikere og en rekke gode samarbeidspartnere innen næringsliv og akademia. Du vil holde til i et flott, moderne rådhus som er spesielt utviklet til å få til gode samhandlingsprosesser og kompetanseutveksling. Forholdene burde derfor ligge godt til rette for at vi sammen skal bygge framtidens Gjøvik.

Sentrale oppgaver

 • Strategisk ledelse og utvikling av organisasjonen med mål om å levere gode, effektive tjenester innenfor kommunens oppgaver
 • Skape gode samhandlingsarenaer internt og eksternt
 • Gjennom intern og ekstern kommunikasjon sikre kommunen drive aktiv omdømmebygging
 • Sammen med ledergruppen etablere gode, langsiktige planer - og legge til rette for at målene nås.
 • Arbeide aktivt for å tilrettelegge for god samfunns- og næringsutvikling 
 • Ha dialog med innbyggerne for å sikre samskaping og behovsdrevet utvikling 
 • Sikre gode prosesser og et godt samarbeidsklima mellom politikk, administrasjon og tillitsvalgte
 • Sørge for at saker til politisk behandling blir godt utredet og belyst og  gjennomført
 • Sørge for at det det er gode og effektive prosesser, prosedyrer og kontrollrutiner i organisasjonen

Ønsket bakgrunn/erfaring

 • Relevant utdanning på høyskole-/universitetsnivå
 • Gjerne toppledererfaring fra en større, kompleks organisasjon i offentlig eller privat sektor
 • En fordel med erfaring fra kommunal eller annen offentlig virksomhet
 • Erfaring med å lede utviklings- og endringsprosesser
 • God økonomiforståelse og erfaring med økonomistyring, budsjett og økonomiplaner
 • Du bør ha god kjennskap til offentlig sektor og forståelse for politiske prosesser
 • Kunnskap om arbeidsmiljølov og erfaring fra samarbeid med tillitsvalgtapparat og/eller vernetjeneste

Lederstil/personlige egenskaper

 • Være en tydelig, involverende og samlende leder - en teambygger
 • Trygg og tillitvekkende framtoning 
 • Åpen, motiverende og med evne til å skape engasjement
 • Ha oversikt over helheten, være strukturert , men også være nysgjerrig på det som skjer ute i organisasjonen
 • Ha et langsiktig og strategisk perspektiv, men samtidig kunne å gå ned i detaljene når det er nødvendig
 • Løsnings- og resultatorientert, handlekraftig og ha evne og styrke til å gjennomføre nødvendige endringer
 • Gode samarbeidsevner; lyttende og involverende, men må også kunne opptre selvstendig med integritet, og kunne ta avgjørelser
Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper ved tilsetting. For nærmere informasjon om stillingen, kontakt fungerende ordfører Anne Bjertnæs, Logg inn for å se kontaktinformasjon eller våre rådgivere i Skagerak Consulting, May-Britt Nordli, 913 04 874 eller Tom R. Gogstad, Logg inn for å se kontaktinformasjon. Søknad med CV registreres i vårt digitale søknadssystem, gjerne så raskt som mulig og senest innen søknadsfristens utløp, 11. oktober.Du kan fram til søknadsfristens utløp, ta kontakt med oss på konfidensiell basis og få informasjon om stillingen.

-------------------------------------------------------------------------I likhet med alle andre offentlige stillinger, vil det for denne stillingen bli utarbeidet en søkerliste som gir informasjon om navn, kjønn, kommune og alder på alle som søker på stillingen. Denne søkerlisten vil i utgangspunktet ikke sendes ut, men vil være offentlig og derfor tilgjengelig for alle som ber om innsyn. Det er mulig å søke om å slippe å stå på den offentlige søkerlisten, men kravene er strenge. Ønsker du at navnet ditt ikke skal stå på denne listen, må du krysse av og begrunne dette i det elektroniske søknadsskjemaet. Dersom søknaden ikke innvilges, vil du få mulighet til å trekke deg fra prosessen. Om det innkommer klage på innvilget unntak fra offentlighet, vil Statsforvalteren kunne overprøve beslutningen slik at opplysninger om søkerne likevel kan bli offentliggjort. Dersom dette skulle skje, vil du bli varslet på forhånd. For å unngå bedrageriforsøk, vil vi presisere at vi aldri ber om BankID-informasjon i søknadsprosessen.

Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • OKT 24
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 31
  2021
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter
10 ledige stillinger

Fakta om Gjøvik kommune