<  
>  
Stillingsannonse

Prosjekteringsleder Peab

Søknadsfrist : 31.10.2021

Søkes til Kløfta, Lillestrøm, Oslo

Nå trenger vi å forsterke Peab Anlegg AS.

Har du lyst å til å være med å utvikle og sette retning for hvordan Peab Anlegg AS skal jobbe med prosjektering?

Har du evnen til å forstå og håndtere komplekse problemer i forberedelse og utførelse av prosjekter?

 

Vår infrastrukturavdeling i Sør søker prosjekteringsledere.

 

Stillingen er nyopprettet og vil ha ansvar og innflytelse på hvordan Peab Anlegg AS skal optimalisere aktuelle prosjekter i vår virksomhet på Øst- og Vestlandet. Primært skal du jobbe med store totalentrepriser. Våre bestillere er blant annet Statens vegvesen, Nye Veier, Bane Nor osv. Du vil være en del av fagmiljøet i Peab og en viktig bidragsyter i å utvikle prosjektorganisasjon.

 

Hos oss vil du som prosjekteringsleder ha en viktig rolle i å sørge for grensesnittet mellom de ulike fagene internt og eksternt, og for at de ulike kontraktene i prosjektene blir håndtert på en måte som sikrer fremdrift og god kvalitet i prosjektene.

 

Prosjekteringsleder er en avgjørende bidragsyter i alle prosjektfasene, og du vil ha ansvar for løsningsvalg, utarbeidelse av forespørsler, oppfølging av kontrakt gjennom produksjonsfasen, ved igangsettelse og i forbindelse med sluttdokumentasjon. Prosjekteringsleder har en viktig rolle i forbindelse med forberedelse til prosjektgjennomganger, risikoanalyser og beslutningsporter, samt i oppfølging av kontrakter på prosjektering og utførelse.

 

Prosjekteringsleder vil være tungt involvert i prosjektstyring ved bistand til prosjektleder på bemanning av prosjektet, avklaring av endringer på omfang og kontrakter, utarbeidelse av prognoser og etablering av strategier for utførelse av prosjektene. Du vil være en viktig bidragsyter til reduserte prosjektkostnader gjennom effektiv koordinering av prosjekterende og leverandører internt og eksternt.

 

Prosjekteringsleder inngår i prosjekteringsteamet og vil rapportere til teamleder for prosjektering. Ditt primært arbeidssted vil være på vårt kontor på Kløfta. 

 

Kvalifikasjoner:

Vi ser etter deg som har flerårig erfaring med prosjektering, og god kjennskap til bygg og anleggsmarkedet på Vest- og Østlandet.

Du har god kompetanse innen relevantete tekniske områder (geoteknikk, bro, betong, grunn eller lignende).

Du har utdannelse som sivilingeniør, ingeniør og/eller relevant erfaring med anleggsvirksomhet. Ellers ser vi at du har kunnskap om relevante designverktøy og BIM-modellering.

Har du jobbet innfor byggherreorganisasjoner eller rådgivende ingeniør er dette en fordel.

Gode formuleringsevner på norsk, både skriftlig og muntlig er viktig for at du skal lykkes i stillingen.

Personlige egenskaper:

Det er viktig for oss at du kjenner deg igjen i våre kjerneverdier Jordnær, Utviklende, Personlig og Pålitelig. 

Du har en "Kremmerånd" og en godt utviklet forretningsforståelse slik at du evner til å tenke helhet i en stor kompleks organisasjon.

Du har lederegenskaper, er beslutningsdyktig og samarbeidsevner som gjør at du får med deg mennesker på tvers av fagdisipliner til å komme frem til mest mulig optimale løsninger for produksjon og resultat. Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper og liker å fokusere på resultat- og produksjon.  I tillegg er du strukturert, analytisk og systematisk i ditt arbeid.

 

Vi tilbyr:

I Peab Anlegg As får du spennende utfordringer i et Nordisk selskap i vekst. Du vil oppleve å få en reell innflytelse, god takhøyde for diskusjoner og kort vei til beslutninger. Vi har stort fokus på ett godt, sosialt arbeidsmiljø med

respekt for hverandre, våre kunder og samarbeidspartnere. Vi har godt omdømme, godt nettverk og stor variasjon i våre oppdrag.

Betingelsene er konkurransedyktige.

For mer informasjon om stillingen kontakt prosjekteringsleder Mikhail Belov på telefon  + 47 412 03 975.

Vil du bygge et bærekraftig samfunn med oss? 

Søknadsfrist 03.10.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Bli kjent med Peab

Peab er et av nordens største entreprenørselskaper med lange og gode tradisjoner. Vår visjon er å være Nordens samfunnsbygger og vi har som mål å bli Nordens beste arbeidsplass. Vi vil at våre medarbeidere skal glede seg til å komme på jobb. Derfor legger vi til rette for et godt arbeidsmiljø. Våre medarbeidere får også gode muligheter for videreutvikling og karriere.

Peab er en langsiktig og trygg arbeidsgiver, som prioriterer helse og et sikkert arbeidsmiljø. Vi søker deg som er engasjert, tar ansvar og vil jobbe, trives og utvikles hos Nordens samfunnsbygger.

I Peab får du være med på å bygge fremtidens bærekraftige samfunn. Vi bryr oss om de menneskene som nå og i fremtiden blir påvirket av det vi bygger og anlegger.

Peab tilbyr muligheter til personlig utvikling i en bedriftskultur som bygger på respekt for likeverd, og et nært forhold til våre kjerneverdier JordnærUtviklendePersonlig og Pålitelig. Vi er overbeviste om at verdiene bidrar til at vi jobber bra sammen, at vi utvikler oss og har det gøy på jobben.

Å tiltrekke, rekruttere, beholde og utvikle medarbeidere er avgjørende for Peabs konkurransekraft både på kort og lang sikt. Sammen jobber vi for at Peab skal kjennetegnes av utviklingsmuligheter, mangfold, likestilling, et godt lederskap og et sikkert arbeidsmiljø. På den måten skal vi kunne tilby bransjens beste arbeidsplass.

Les mer om Peab

Stillingsbeskrivelse

Søkes til Kløfta, Lillestrøm, Oslo

Nå trenger vi å forsterke Peab Anlegg AS.

Har du lyst å til å være med å utvikle og sette retning for hvordan Peab Anlegg AS skal jobbe med prosjektering?

Har du evnen til å forstå og håndtere komplekse problemer i forberedelse og utførelse av prosjekter?

 

Vår infrastrukturavdeling i Sør søker prosjekteringsledere.

 

Stillingen er nyopprettet og vil ha ansvar og innflytelse på hvordan Peab Anlegg AS skal optimalisere aktuelle prosjekter i vår virksomhet på Øst- og Vestlandet. Primært skal du jobbe med store totalentrepriser. Våre bestillere er blant annet Statens vegvesen, Nye Veier, Bane Nor osv. Du vil være en del av fagmiljøet i Peab og en viktig bidragsyter i å utvikle prosjektorganisasjon.

 

Hos oss vil du som prosjekteringsleder ha en viktig rolle i å sørge for grensesnittet mellom de ulike fagene internt og eksternt, og for at de ulike kontraktene i prosjektene blir håndtert på en måte som sikrer fremdrift og god kvalitet i prosjektene.

 

Prosjekteringsleder er en avgjørende bidragsyter i alle prosjektfasene, og du vil ha ansvar for løsningsvalg, utarbeidelse av forespørsler, oppfølging av kontrakt gjennom produksjonsfasen, ved igangsettelse og i forbindelse med sluttdokumentasjon. Prosjekteringsleder har en viktig rolle i forbindelse med forberedelse til prosjektgjennomganger, risikoanalyser og beslutningsporter, samt i oppfølging av kontrakter på prosjektering og utførelse.

 

Prosjekteringsleder vil være tungt involvert i prosjektstyring ved bistand til prosjektleder på bemanning av prosjektet, avklaring av endringer på omfang og kontrakter, utarbeidelse av prognoser og etablering av strategier for utførelse av prosjektene. Du vil være en viktig bidragsyter til reduserte prosjektkostnader gjennom effektiv koordinering av prosjekterende og leverandører internt og eksternt.

 

Prosjekteringsleder inngår i prosjekteringsteamet og vil rapportere til teamleder for prosjektering. Ditt primært arbeidssted vil være på vårt kontor på Kløfta. 

 

Kvalifikasjoner:

Vi ser etter deg som har flerårig erfaring med prosjektering, og god kjennskap til bygg og anleggsmarkedet på Vest- og Østlandet.

Du har god kompetanse innen relevantete tekniske områder (geoteknikk, bro, betong, grunn eller lignende).

Du har utdannelse som sivilingeniør, ingeniør og/eller relevant erfaring med anleggsvirksomhet. Ellers ser vi at du har kunnskap om relevante designverktøy og BIM-modellering.

Har du jobbet innfor byggherreorganisasjoner eller rådgivende ingeniør er dette en fordel.

Gode formuleringsevner på norsk, både skriftlig og muntlig er viktig for at du skal lykkes i stillingen.

Personlige egenskaper:

Det er viktig for oss at du kjenner deg igjen i våre kjerneverdier Jordnær, Utviklende, Personlig og Pålitelig. 

Du har en "Kremmerånd" og en godt utviklet forretningsforståelse slik at du evner til å tenke helhet i en stor kompleks organisasjon.

Du har lederegenskaper, er beslutningsdyktig og samarbeidsevner som gjør at du får med deg mennesker på tvers av fagdisipliner til å komme frem til mest mulig optimale løsninger for produksjon og resultat. Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper og liker å fokusere på resultat- og produksjon.  I tillegg er du strukturert, analytisk og systematisk i ditt arbeid.

 

Vi tilbyr:

I Peab Anlegg As får du spennende utfordringer i et Nordisk selskap i vekst. Du vil oppleve å få en reell innflytelse, god takhøyde for diskusjoner og kort vei til beslutninger. Vi har stort fokus på ett godt, sosialt arbeidsmiljø med

respekt for hverandre, våre kunder og samarbeidspartnere. Vi har godt omdømme, godt nettverk og stor variasjon i våre oppdrag.

Betingelsene er konkurransedyktige.

For mer informasjon om stillingen kontakt prosjekteringsleder Mikhail Belov på telefon  + 47 412 03 975.

Vil du bygge et bærekraftig samfunn med oss? 

Søknadsfrist 03.10.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 31.10.2021

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

  • OKT 31
    2021
    8 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter
9 ledige stillinger
Internship / Praktikanter
Lærlinger