<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

IPS jobbspesialist i Enhet rus og psykisk helse Helse og omsorg

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingen er knyttet til oppfølging av motiverte jobbsøkere i nyetablert FACT-team og Aktivitetssenter for rus og psykisk helse (50% i hvert team). Stillingen skal samarbeide med andre IPS-konsulenter innen NAV Halden og får støtte fra et etablert jobbspesialistteam med metodeveileder i NAV Øst Viken.

FACT-teamet vil bestå av 8,5 årsverk, og er samlokalisert med Enhet rus og psykisk helse i sentrum. Jobbspesialisten skal være en integrert del av behandlingen som tilbys i FACT-teamet. Det vil si at jobbspesialistene er integrert i behandlingsteamene. Det er faste møter med fokus på å komme i arbeid, beholde arbeid; redusere symptomer og medisinering. Det er tilgang til felles journal for å sikre kommunikasjon og samhandling.

Du kan lese mer om FACT-modellen her:


Aktivitetssenteret er et aktivitets- og behandlingstilbud for personer med rus og/eller psykiske lidelser. Hensikten med tilbudet er å styrke brukernes evne til selvstendighet, hindre isolasjon og ensomhet, samt forebygge tilbakefall gjennom gruppebasert tilnærming. Jobbspesialisten vil arbeide i team sammen med 6 andre ansatte og ha spesielt ansvar for å motivere, kartlegge og følge opp brukere som ønsker å komme ut i arbeid eller utdanning.

Stillingens arbeidsområder/oppgaver:

 • Jobbe etter metoden IPS  

 • Administrere og følge opp portefølje med opptil 20 deltakere
 • Støtte og veilede jobbsøkere i å ta egne informerte valg som gjelder arbeidsliv/studier
 • Oppsøke jobbsøkeren ved fravær for å sikre kontinuitet i tjenesten
 • Etablere og opprettholde et nært samarbeid med andre relevante støttespillere (herunder arbeidsgivere, utdanningssteder, behandlere og NAV-veiledere)
 • Dokumentere i relevante fagsystemer
 • Jobbspesialist vil inngå i team bestående av metodeveileder og jobbspesialister.
 • Jobbspesialist vil inngå i team i helsetjenesten og samarbeide med behandlerne
 • Mesteparten av jobbspesialistenes arbeidshverdag vil være utadrettet aktivitet hos arbeidsgivere eller sammen med arbeidssøker
 • Ønskelig med arbeidserfaring og kjennskap til FACT-modellen

Kvalifikasjoner og utdanning:

Krav:

 • 3 årig høgskoleutdanning, fortinnsvis innenfor helse- og velferdsfag

 •  Erfaring som jobbspesialist
 •  Erfaring med å jobbe med mennesker i sårbare situasjoner
 •  Erfaring med direkte kundekontakt, gjerne oppsøkende 

Ønskelig:

 • Ønskelig med erfaring fra Gerica og DIPS
 • Ønskelig med arbeidserfaring og kjennskap til FACT-modellen

Personlige egenskaper:

 • Evne til å arbeide målrettet, fleksibelt, strukturert og selvstendig

 • Evne til å være fleksibel og håndtere uforutsette hendelser og arbeidsoppgaver
 • Må trives med å jobbe i team og bidra faglig og sosialt.
 • Gode samarbeidsevner

 • Personlig egnethet vil i stor grad vektlegges

Vi kan tilby:

 • Stort handlingsrom i arbeidshverdagen
 • Engasjerte kollegaer som deler din tro på at alle kan jobbe
 • Spennende møter med interessante arbeidssøkere og arbeidsgivere
 • Konkrete mål du kan strekke deg etter og som du direkte påvirker
 • Muligheten til å jobbe ut fra individuelle behov og ønsker der arbeidssøkeren sitter i førersetet og du veileder

Kontaktpersoner:

Avdelingsleder Henrik Martinsen telefonnr: Logg inn for å se kontaktinformasjon. Mailadresse: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Enhetsleder Marit Skauge Johnsen telefonnr: Logg inn for å se kontaktinformasjon. Mailadresse: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Generelle betingelser:

Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%.

Lønn ihht lov og avtaleverk

Gyldig politattest må forevises før oppstart i stilling

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her". 
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Åpenhet - Tillit - Respekt - Redelighet


Link til søknadsskjema:

Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vi søker dyktige, engasjerte og ansvarsfulle personer, for å videreutvikle vårt fagteam og arbeidsmiljø. Du bør ha helse/sosialfaglig bakgrunn, og
20.10.2021 Bergen
Den norske virksomheten til Siemens har cirka 600 medarbeidere fordelt på 12 lokasjoner og omsetter for om lag 1,7 milliarder
24.06.2021 Hele Vestfold og Telemark
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
09.07.2021 Råde
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
09.07.2021 Råde
Norconsult er Norges ledende tverrfaglige rådgivermiljø innen fornybar energi med totalt over 650 medarbeidere som til daglig utfører rådgivning og
15.07.2021 Bærum
Som følge av økt etterspørsel etter våre tjenester innen markedsområdet Bygg og Eiendom søker Norconsult VVS-rådgivere til avdelingen Bygg og
23.09.2021 Bergen
Skatteetaten er i kontinuerlig utvikling, og divisjon informasjonsforvaltning er en relativt nyetablert divisjon med det formål å styrke forvaltningen av
06.10.2021 Oslo
Ønsker du å bidra til å utvikle arbeidet med produkt- og prosessledelse i Skatteetaten? Produkt- og prosessledelse er høyt prioritert
06.10.2021 Oslo
Vis alle 29.162 ledige stillinger


Fauske kommune ligger i Nordland og har
nærmere 10 000 innbyggere og et areal på rundt 1200 kvadratkilometer. Stedet er
sentralt i Indre Salten med store virksomheter som NAV, SKS og Valnesfjord Helsesportssenter
(VHSS). Kommunen har lange og sterke tradisjoner rundt gruvedrift og
mineralutvinning. Blant annet kan du se spor av dette i sentrum av Fauske der
marmortorget er godt synlig. Vi er også et knutepunkt for handel og
transport - midt på E6.

«Folkehelsekommunen der alle trives» er
vår visjon. Kommunen skal strekke seg etter å oppnå god livskvalitet for alle
og stadig når vi nye mål. Vi har satsning på arbeidet med barn og unge, og alle
våre sykehjem er sertifisert som Livsgledehjem. Fauske er godt kjent for sine
arrangementer som NM på ski og VM i dans. Kultur står sterkt, og det frivillige
arbeidet er unikt. Vil du vite mer, se www.fauske.kommune.no
Les mer om Helse og omsorg

Stillingsbeskrivelse

Stillingen er knyttet til oppfølging av motiverte jobbsøkere i nyetablert FACT-team og Aktivitetssenter for rus og psykisk helse (50% i hvert team). Stillingen skal samarbeide med andre IPS-konsulenter innen NAV Halden og får støtte fra et etablert jobbspesialistteam med metodeveileder i NAV Øst Viken.

FACT-teamet vil bestå av 8,5 årsverk, og er samlokalisert med Enhet rus og psykisk helse i sentrum. Jobbspesialisten skal være en integrert del av behandlingen som tilbys i FACT-teamet. Det vil si at jobbspesialistene er integrert i behandlingsteamene. Det er faste møter med fokus på å komme i arbeid, beholde arbeid; redusere symptomer og medisinering. Det er tilgang til felles journal for å sikre kommunikasjon og samhandling.

Du kan lese mer om FACT-modellen her:


Aktivitetssenteret er et aktivitets- og behandlingstilbud for personer med rus og/eller psykiske lidelser. Hensikten med tilbudet er å styrke brukernes evne til selvstendighet, hindre isolasjon og ensomhet, samt forebygge tilbakefall gjennom gruppebasert tilnærming. Jobbspesialisten vil arbeide i team sammen med 6 andre ansatte og ha spesielt ansvar for å motivere, kartlegge og følge opp brukere som ønsker å komme ut i arbeid eller utdanning.

Stillingens arbeidsområder/oppgaver:

 • Jobbe etter metoden IPS  

 • Administrere og følge opp portefølje med opptil 20 deltakere
 • Støtte og veilede jobbsøkere i å ta egne informerte valg som gjelder arbeidsliv/studier
 • Oppsøke jobbsøkeren ved fravær for å sikre kontinuitet i tjenesten
 • Etablere og opprettholde et nært samarbeid med andre relevante støttespillere (herunder arbeidsgivere, utdanningssteder, behandlere og NAV-veiledere)
 • Dokumentere i relevante fagsystemer
 • Jobbspesialist vil inngå i team bestående av metodeveileder og jobbspesialister.
 • Jobbspesialist vil inngå i team i helsetjenesten og samarbeide med behandlerne
 • Mesteparten av jobbspesialistenes arbeidshverdag vil være utadrettet aktivitet hos arbeidsgivere eller sammen med arbeidssøker
 • Ønskelig med arbeidserfaring og kjennskap til FACT-modellen

Kvalifikasjoner og utdanning:

Krav:

 • 3 årig høgskoleutdanning, fortinnsvis innenfor helse- og velferdsfag

 •  Erfaring som jobbspesialist
 •  Erfaring med å jobbe med mennesker i sårbare situasjoner
 •  Erfaring med direkte kundekontakt, gjerne oppsøkende 

Ønskelig:

 • Ønskelig med erfaring fra Gerica og DIPS
 • Ønskelig med arbeidserfaring og kjennskap til FACT-modellen

Personlige egenskaper:

 • Evne til å arbeide målrettet, fleksibelt, strukturert og selvstendig

 • Evne til å være fleksibel og håndtere uforutsette hendelser og arbeidsoppgaver
 • Må trives med å jobbe i team og bidra faglig og sosialt.
 • Gode samarbeidsevner

 • Personlig egnethet vil i stor grad vektlegges

Vi kan tilby:

 • Stort handlingsrom i arbeidshverdagen
 • Engasjerte kollegaer som deler din tro på at alle kan jobbe
 • Spennende møter med interessante arbeidssøkere og arbeidsgivere
 • Konkrete mål du kan strekke deg etter og som du direkte påvirker
 • Muligheten til å jobbe ut fra individuelle behov og ønsker der arbeidssøkeren sitter i førersetet og du veileder

Kontaktpersoner:

Avdelingsleder Henrik Martinsen telefonnr: Logg inn for å se kontaktinformasjon. Mailadresse: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Enhetsleder Marit Skauge Johnsen telefonnr: Logg inn for å se kontaktinformasjon. Mailadresse: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Generelle betingelser:

Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%.

Lønn ihht lov og avtaleverk

Gyldig politattest må forevises før oppstart i stilling

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her". 
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Åpenhet - Tillit - Respekt - Redelighet


Link til søknadsskjema:

Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • OKT 24
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 27
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
2 ledige stillinger

Fakta om Helse og omsorg