<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Jurist - fast stilling kommunal Statsforvalteren i Vestland

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillinga

Hjå Statsforvaltaren i Vestland har vi ein dyktig stab av juristar, og no treng vi ein til. Vi søkjer fortrinnsvis etter ein jurist som har forvaltningserfaring, gjerne frå klagesaksbehandling innan plan- og bygningsretten.

Organisasjonen har mange og spennande rettsområde fordelt på seks fagavdelingar.

Stillinga høyrer til kommunalavdelinga, som har om lag 60 tilsette i fire seksjonar. Seksjonen justis og byggjesak har ansvar for sakshandsaming, rettleiing om regelverk og tilsyn innan mange ulike rettsområde - som til dømes kommunalrett, inndelingslova, forvaltningsrett, rettshjelp, offentleglova, plan- og bygningsrett og ekteskapslova. Oppnemning av forliksråd og sekretariat for samordning av statleg tilsyn ligg òg til seksjonen.

Stillinga vil ha kontorstad på Leikanger.


Arbeidsoppgåver

Oppgåver vil i all hovudsak vere saksbehandling av saker etter plan- og bygningslova og forvaltningslova. I tillegg kan det vere aktuelt med mellom anna saker om oppnemning av dommarar til, og oppfølging av, forliksråda. Ved behov kan stillinga også bli tillagt andre oppgåver seksjonen har ansvar for.


Kvalifikasjonar
 • Cand. Jur. / master i norsk rettsvitskap
 • god munnleg og skriftleg framstillingsevne på norsk (begge målformer)
 • det er ønskjeleg med
  • relevant erfaring frå offentleg forvaltning
  • kjennskap til plan- og bygningslova
Personlege eigenskapar
 • interesse for offentleg forvaltning
 • positiv og fleksibel
 • strukturert og sjølvstendig
 • nysgjerrig og trygg i samhandling med andre

Som tilsett hos Statsforvaltaren får du
 • interessante arbeidsoppgåver
 • ein arbeidsplass i utvikling
 • eit kompetent og godt tverrfagleg arbeidsmiljø
 • medlemskap i offentleg tenestepensjonsordning
 • fleksibel arbeidstid

Vilkår:

Stillinga er lønna i stillingskode 1434 rådgjevar/ 1364 seniorrådgjevar, frå kr 510 000 til kr 610 000 brutto per år ut frå kvalifikasjonar og lokal lønnspolitikk. Stilling som seniorrådgjevar har strenge krav til kompetanse.  For særskilt kvalifiserte søkjarar kan vi vurdere høgare lønn.      

Statsforvaltaren ønskjer mangfald, og vi oppmodar difor alle kandidatar som er kvalifiserte til å søkje utan omsyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Embetet vil leggje til rette for arbeidstakarar med nedsett funksjonsevne.

Dei første seks månadane er prøvetid.

Tenestemålet er nynorsk.

Vitnemål og attestar må leggjast ved søknaden.

Søkarlista er i utgangspunktet offentleg. Du kan be om unntak dersom vilkåra i lova er til stades.

Nærare opplysningar om stillinga får du av

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Den norske virksomheten til Siemens har cirka 600 medarbeidere fordelt på 12 lokasjoner og omsetter for om lag 1,7 milliarder
24.06.2021 Hele Vestfold og Telemark
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
09.07.2021 Råde
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
09.07.2021 Råde
Norconsult er Norges ledende tverrfaglige rådgivermiljø innen fornybar energi med totalt over 650 medarbeidere som til daglig utfører rådgivning og
15.07.2021 Bærum
Skatteetaten fortsetter den storstilte digitaliseringen og trenger gode arkitekter til å bringe oss videre. Vi planlegger å bruke flere milliarder
26.07.2021 Oslo
Som følge av økt etterspørsel etter våre tjenester innen markedsområdet Bygg og Eiendom søker Norconsult VVS-rådgivere til avdelingen Bygg og
23.09.2021 Bergen
Skatteetaten er i kontinuerlig utvikling, og divisjon informasjonsforvaltning er en relativt nyetablert divisjon med det formål å styrke forvaltningen av
06.10.2021 Oslo
Ønsker du å bidra til å utvikle arbeidet med produkt- og prosessledelse i Skatteetaten? Produkt- og prosessledelse er høyt prioritert
06.10.2021 Oslo
Vis alle 24.610 ledige stillinger

Om Statsforvaltaren i Vestland

Statsforvaltaren er statens representant i fylket, og har ansvar for å følgje opp vedtak, mål og retningslinjer frå Stortinget og Regjeringa. Statsforvaltaren skal dessutan fremje fylket sine interesser, og kan ta initiativ både lokalt og overfor sentrale styresmakter.

Statsforvaltaren i Vestland har delt lokalisering mellom Leikanger, Bergen og Førde - med hovudsete i Leikanger.

Les mer om Statsforvalteren i Vestland

Stillingsbeskrivelse

Om stillinga

Hjå Statsforvaltaren i Vestland har vi ein dyktig stab av juristar, og no treng vi ein til. Vi søkjer fortrinnsvis etter ein jurist som har forvaltningserfaring, gjerne frå klagesaksbehandling innan plan- og bygningsretten.

Organisasjonen har mange og spennande rettsområde fordelt på seks fagavdelingar.

Stillinga høyrer til kommunalavdelinga, som har om lag 60 tilsette i fire seksjonar. Seksjonen justis og byggjesak har ansvar for sakshandsaming, rettleiing om regelverk og tilsyn innan mange ulike rettsområde - som til dømes kommunalrett, inndelingslova, forvaltningsrett, rettshjelp, offentleglova, plan- og bygningsrett og ekteskapslova. Oppnemning av forliksråd og sekretariat for samordning av statleg tilsyn ligg òg til seksjonen.

Stillinga vil ha kontorstad på Leikanger.


Arbeidsoppgåver

Oppgåver vil i all hovudsak vere saksbehandling av saker etter plan- og bygningslova og forvaltningslova. I tillegg kan det vere aktuelt med mellom anna saker om oppnemning av dommarar til, og oppfølging av, forliksråda. Ved behov kan stillinga også bli tillagt andre oppgåver seksjonen har ansvar for.


Kvalifikasjonar
 • Cand. Jur. / master i norsk rettsvitskap
 • god munnleg og skriftleg framstillingsevne på norsk (begge målformer)
 • det er ønskjeleg med
  • relevant erfaring frå offentleg forvaltning
  • kjennskap til plan- og bygningslova
Personlege eigenskapar
 • interesse for offentleg forvaltning
 • positiv og fleksibel
 • strukturert og sjølvstendig
 • nysgjerrig og trygg i samhandling med andre

Som tilsett hos Statsforvaltaren får du
 • interessante arbeidsoppgåver
 • ein arbeidsplass i utvikling
 • eit kompetent og godt tverrfagleg arbeidsmiljø
 • medlemskap i offentleg tenestepensjonsordning
 • fleksibel arbeidstid

Vilkår:

Stillinga er lønna i stillingskode 1434 rådgjevar/ 1364 seniorrådgjevar, frå kr 510 000 til kr 610 000 brutto per år ut frå kvalifikasjonar og lokal lønnspolitikk. Stilling som seniorrådgjevar har strenge krav til kompetanse.  For særskilt kvalifiserte søkjarar kan vi vurdere høgare lønn.      

Statsforvaltaren ønskjer mangfald, og vi oppmodar difor alle kandidatar som er kvalifiserte til å søkje utan omsyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Embetet vil leggje til rette for arbeidstakarar med nedsett funksjonsevne.

Dei første seks månadane er prøvetid.

Tenestemålet er nynorsk.

Vitnemål og attestar må leggjast ved søknaden.

Søkarlista er i utgangspunktet offentleg. Du kan be om unntak dersom vilkåra i lova er til stades.

Nærare opplysningar om stillinga får du av

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • OKT 22
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
3 ledige stillinger

Fakta om Statsforvalteren i Vestland