<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Legevaktsykepleier 50 - 75 % vikariat Fredrikstad Kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Arbeidssted

Ønsker du å jobbe som legevaktsykepleier i Norges mest attraktive by?

Under Medisinske tjenester i Helsehuset ligger, foruten Fredrikstad og Hvaler legevakt, akuttavdelingen, nattpatruljen, helsevakten, rehabiliteringsavdelingen, overgrepsmottaket i Østfold og legetjenesten.
Nå bemanner også legevakten luftveismottaket for kommunen.

Legevakten tilbyr døgnkontinuerlig legevakt med 4 observasjonssenger og 2 akuttsenger. Ved legevakten tilbys nødvendig legeundersøkelse og behandling så raskt som situasjonen og tilstanden tilsier det. Tilbudet omfatter alle som bor eller oppholder seg i Fredrikstad og Hvaler kommune. Helsehjelp ved legevakten ytes ved tilstander og situasjoner som ikke kan vente til neste virkedag, uten fare for liv eller helseskade.
Legevakten tilbyr publikum råd og veiledning ved akutt oppståtte helseproblemer. Hendelser som ikke gjelder akutt oppstått sykdom og der det ikke er behov for øyeblikkelig hjelp, kanaliseres til fastlegen.

Stillingsbeskrivelse

Virksomhet medisinske tjenester søker legevaktsykepleier i 50 - 75 % vikariat med mulighet for fast ansettelse

Hovedoppgaver

Arbeidet vil i det vesentlige omfatte

 • Mottak i skranke
 • Telefonrådgivning
 • Assistanse for lege
 • Observasjon og ivaretakelse av akuttpasienter
 • prøvetaking

Det er stor aktivitet knyttet til legevakten. I tillegg til overnevnte oppgaver, bidrar legevakta med flere andre oppgaver i kommunen.

Det tas forbehold om organisasjonsmessige endringer.

Kvalifikasjonskrav

 • Autorisert sykepleier
 • Personlig egnethet

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for stillingen vektlegges. Det søkes etter medarbeider som

 • har gode samarbeidsevner
 • evner å arbeide tverrfaglig
 • er fleksibel med stor evne til omstilling
 • har en strukturert og ryddig arbeidsform
 • er positiv bidragsyter inn i arbeidsmiljøet

Politi / Tuberkulose attest

Skjemaet "Tuberkulose- og MRSA-kontroll ved ansettelser og utenlandsreiser" skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse- og omsorgstjenester, barneomsorg og praktisk bistand. Det kreves politiattest, ikke eldre enn 3 mndr, før tilsetting.

Vi kan tilby

 • et spennende og aktivt fagmiljø med pasienten i fokus
 • godt arbeidsmiljø med kunnskapsrike og gode kollegaer
 • fagdager og undervisning i turnus
 • varierte dager, med tanke på innhold og tempo
 • bidra til at våre innbyggere får et godt førstemøte med helsevesenet.
 • godt opplæringsprogram

Lønnsopplysninger

Tilsetting på kommunale vilkår. Kompetanselønn etter gjeldende regler i Fredrikstad kommune.

Offentlighet

Opplysning om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak for offentlighet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (Off.loven §25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess, og alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes pr e-post. Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Unni Berntzen, tlf Logg inn for å se kontaktinformasjon. Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.
Adresse: Virksomhet medisinske tjenester

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

RSM er nesten helt overflødig Vi har et bredt tjenestespekter innen revisjon, transaksjoner og skatt, men det har jo de
17.03.2021 Flere steder
During the current global health crisis, the priority for Siemens Digital Industries Software is the health and wellbeing of our
24.03.2021 Flere steder
CGI er et av verdens største IT-konsulentselskaper med tilstedeværelse i 40 land. Som leverandør av ende-til-ende-løsninger har vi inngående kjennskap
19.05.2021 Oslo
Som Senior Arkitekt i CGI Norge vil du jobbe i prosjekter med stor samfunnsnytte. Vi bistår noen av de største virksomhetene i
02.06.2021 Oslo
I CGI leverer vi et komplett tjenestetilbud av løsningsleveranser innen design, utvikling, test og vedlikehold til våre kunder. Vi har
02.06.2021 Hele Norge
Vil du være med og etablere fremtidsrettet informasjonsarkitektur som bidrar til å sikre Norges strømforsyning? Da bør du lese videre!
03.06.2021 Oslo
Du er ekspert i Java, og brenner for faget ditt. Du er dyktig, og trives i konsulentrollen, har gjerne mer
09.06.2021 Oslo
Du er en ekspert på .NET og Azure, og brenner for faget ditt. Du trives i konsulentrollen, har gjerne mer
09.06.2021 Oslo
Vis alle 22.610 ledige stillinger
Fredrikstad er en kommune i Østfold. Den grenser i nord til Råde, i øst til Sarpsborg og i sør til Hvaler. Fredrikstad er Østfolds største og Norges 6. største kommune, målt i antall innbyggere. Fredrikstad ble grunnlagt i 1567 av Frederik II. Under den Store Nordiske Krig hadde skjærgårdsflåten base i Fredrikstad fra 1709. Den stod under kommando av admiral Peter Wessel Tordenskiold Fredrikstad-distriktet har vært godt egnet til industri og blomstret i noen tiår siden 1860-årene ved blant annet å produsere og eksportere planker og tegl, derav Plankebyen. I den nyere tid har informasjonsteknologi, miljøteknologi og teknisk konsulent- virksomhet etterhvert blitt en viktig næringsvei i distriktet. Utviklingen fra festningsby og teglverksby til plankeby og skipsbyggingsby - og til dagens mangeartede nærings- og arbeidsliv, vitner om evne til omstilling når det trengs. Det gamle skipsverftområdet FMV er i dag kjøpt tilbake til byen av lokale investorer som ser muligheter til vekst i høyteknologisk industri kombinert med boliger og rekreasjon. Befolkning 72 388 (2008) Les mer om Fredrikstad Kommune

Stillingsbeskrivelse

Arbeidssted

Ønsker du å jobbe som legevaktsykepleier i Norges mest attraktive by?

Under Medisinske tjenester i Helsehuset ligger, foruten Fredrikstad og Hvaler legevakt, akuttavdelingen, nattpatruljen, helsevakten, rehabiliteringsavdelingen, overgrepsmottaket i Østfold og legetjenesten.
Nå bemanner også legevakten luftveismottaket for kommunen.

Legevakten tilbyr døgnkontinuerlig legevakt med 4 observasjonssenger og 2 akuttsenger. Ved legevakten tilbys nødvendig legeundersøkelse og behandling så raskt som situasjonen og tilstanden tilsier det. Tilbudet omfatter alle som bor eller oppholder seg i Fredrikstad og Hvaler kommune. Helsehjelp ved legevakten ytes ved tilstander og situasjoner som ikke kan vente til neste virkedag, uten fare for liv eller helseskade.
Legevakten tilbyr publikum råd og veiledning ved akutt oppståtte helseproblemer. Hendelser som ikke gjelder akutt oppstått sykdom og der det ikke er behov for øyeblikkelig hjelp, kanaliseres til fastlegen.

Stillingsbeskrivelse

Virksomhet medisinske tjenester søker legevaktsykepleier i 50 - 75 % vikariat med mulighet for fast ansettelse

Hovedoppgaver

Arbeidet vil i det vesentlige omfatte

 • Mottak i skranke
 • Telefonrådgivning
 • Assistanse for lege
 • Observasjon og ivaretakelse av akuttpasienter
 • prøvetaking

Det er stor aktivitet knyttet til legevakten. I tillegg til overnevnte oppgaver, bidrar legevakta med flere andre oppgaver i kommunen.

Det tas forbehold om organisasjonsmessige endringer.

Kvalifikasjonskrav

 • Autorisert sykepleier
 • Personlig egnethet

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for stillingen vektlegges. Det søkes etter medarbeider som

 • har gode samarbeidsevner
 • evner å arbeide tverrfaglig
 • er fleksibel med stor evne til omstilling
 • har en strukturert og ryddig arbeidsform
 • er positiv bidragsyter inn i arbeidsmiljøet

Politi / Tuberkulose attest

Skjemaet "Tuberkulose- og MRSA-kontroll ved ansettelser og utenlandsreiser" skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse- og omsorgstjenester, barneomsorg og praktisk bistand. Det kreves politiattest, ikke eldre enn 3 mndr, før tilsetting.

Vi kan tilby

 • et spennende og aktivt fagmiljø med pasienten i fokus
 • godt arbeidsmiljø med kunnskapsrike og gode kollegaer
 • fagdager og undervisning i turnus
 • varierte dager, med tanke på innhold og tempo
 • bidra til at våre innbyggere får et godt førstemøte med helsevesenet.
 • godt opplæringsprogram

Lønnsopplysninger

Tilsetting på kommunale vilkår. Kompetanselønn etter gjeldende regler i Fredrikstad kommune.

Offentlighet

Opplysning om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak for offentlighet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (Off.loven §25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess, og alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes pr e-post. Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Unni Berntzen, tlf Logg inn for å se kontaktinformasjon. Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.
Adresse: Virksomhet medisinske tjenester

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • DES 01
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • DES 02
  2021
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • DES 07
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
12 ledige stillinger

Fakta om Fredrikstad Kommune