<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Er du vår nye kollega i kompetanseteamet i Etat hjemmesykepleie? Fredrikstad Kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Vi søker sykepleier eller vernepleier til vårt kompetanseteam i Etat hjemmesykepleie i 100% fast stilling.

Kompetanseteamet er opprettet i Etat hjemmesykepleien og driftes av etatens Ressursenhet. Vi er et fast etablert team som gir tjenester til alvorlig syke pasienter som har omfattende behov for pleie og oppfølging og krever en tilnærmet 1/1 bemanning i en tidsbegrenset periode.

Kompetanseteamet skal levere tjenester av god kvalitet hvor fokus er trygghet, samarbeid og kontinuitet for pasienten på dag og kveld. Vi samarbeider med etatens nattpatrulje som har ansvar for å gi tjenesten på natt.
For kompetanseteamet er samhandling både internt og eksternt helt avgjørende for å kunne gi et godt og helhetlig tjenestetilbud til pasientene.
Vi er tverrfaglig sammensatt og består av sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere. Vi har til sammen variert og bred erfaring fra både somatikk, rus og psykiatri. Til sammen er vi seks personer i 100% stilling. Deler av stillingen vil være knyttet til 1:1 oppdrag, resterende del vil være ordinært arbeid i hjemmesykepleien.

Etat hjemmesykepleie i Fredrikstad er en stor etat og har til enhver tid ca.1600 pasienter som mottar tjenester.
Etat hjemmesykepleie består av seks virksomheter. Fire av virksomhetene gir sykepleie til hjemmeboende pasienter. De fire virksomhetene er geografisk inndelt og derav navnet hjemmesykepleie Nord, hjemmesykepleie Øst, hjemmesykepleie Syd og hjemmesykepleie Vest. De har mange fellestrekk, men også mye personlighet. Alle virksomhetene har sentrumsnære oppmøtesteder og består av tre team. Ressursenheten har 50 fast ansatte som dekker fravær i de geografiske virksomhetene og har ansvar for drift av kompetanseteamet.

Etat hjemmesykepleie i Fredrikstad har fokus på å levere tjenester som virker, er trygge og rettferdig fordelt. De faglige oppgavene har økt i omfang og kompleksitet. Stadig flere pasienter har sammensatte helseutfordringer, og utvikling av stadig mer teknisk avansert utstyr gjør at vi trenger ansatte med høy kompetanse og faglig engasjement. I hjemmesykepleien er hverdagsmestring o

Hos oss får du

 • Turnus med mulighet for påvirkning, arbeid dag og kveld og hver tredje helg
 • Studietid og relevante kurs
 • Undervisning og fast fagdag i turnus
 • God og trygg opplæring med fadderordning
 • Spennende stilling med varierte oppgaver
 • Synlig og tydelig lederstøtte
 • Veiledning og mulighet for etisk refleksjon
 • Gode pensjon- og forsikringsordninger i KLP
 • Gjennom oss har du som sykepleier og vernepleier mulighet til å ta på deg spennende oppdrag for å utvide din erfaring og utvikle din kompetanse
 • 25 000 kr i tillegg til tarifflønn i 100% stilling

Hovedoppgaver

 • Du utfører sykepleieoppgaver i pasientens hjem
 • Du kartlegger sykepleiebehov, prioriterer, iverksetter sykepleietiltak og dokumenterer
 • Du bidrar til å sikre kvaliteten i den direkte tjenesteytingen i et tett samarbeid med pårørende
 • Du gir råd, veileder og underviser helsepersonell
 • Du benytter avansert medisinsk teknisk og annet teknisk utstyr i arbeidet med og rundt pasienten

Kvalifikasjonskrav

 • Norsk autorisasjon som sykepleier/vernepleier
 • Førerkort klasse B
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant videreutdanning
 • Relevant erfaring

Vi søker en kollega som

 • ser pasientens evne og mulighet til hverdagsmestring og ser pårørende som en ressurs
 • har evne til å tenke helhetlig, har fokus på løsninger
 • trives med ansvar og gjennom samarbeid gjør sine kollegaer gode
 • gode samarbeidsevner, men samtidig evne til å arbeide selvstendig og ta avgjørelser i krevende situasjoner
 • er faglig trygg, lærevillig og tar tak i ting der det trengs
 • har god relasjonskompetanse og evne til faglig refleksjon
 • er tålmodig og imøtekommende
 • vil bidra til et godt arbeidsmiljø, både faglig og sosialt
 • har sunne verdier, høy arbeidsmoral og støtter aktivt opp om de fattede vedtak
 • har høy grad av stabilitet og kontinuitet
 • bidrar til en "vi kultur" og et godt omdømme

Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.

Lønnsopplysninger

Stillingen avlønnes etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ. Arbeidstakere ansettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder.

Politi / Tuberkulose attest

Skjemaet "Tuberkulose og MRSA-kontroll ved ansettelser og utenlandsreiser", skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse- og omsorgstjenester. Politiattest fremlegges - ikke eldre enn 3 mnd.

Det må kunne fremvises coronapass.

Offentlighet

Opplysning om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak for offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (off.loven §25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige stillinger.
Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Linda K. Johnsen tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon. Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.

Ønsker der mer informasjon om stillingen, kontakt Eli Birgitte Pettersen eller Stine Olsen Elde.
Adresse: Ressursenhet etat hjemmesykepleie

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

RSM er nesten helt overflødig Vi har et bredt tjenestespekter innen revisjon, transaksjoner og skatt, men det har jo de
17.03.2021 Flere steder
During the current global health crisis, the priority for Siemens Digital Industries Software is the health and wellbeing of our
24.03.2021 Flere steder
CGI er et av verdens største IT-konsulentselskaper med tilstedeværelse i 40 land. Som leverandør av ende-til-ende-løsninger har vi inngående kjennskap
19.05.2021 Oslo
Som Senior Arkitekt i CGI Norge vil du jobbe i prosjekter med stor samfunnsnytte. Vi bistår noen av de største virksomhetene i
02.06.2021 Oslo
I CGI leverer vi et komplett tjenestetilbud av løsningsleveranser innen design, utvikling, test og vedlikehold til våre kunder. Vi har
02.06.2021 Hele Norge
Vil du være med og etablere fremtidsrettet informasjonsarkitektur som bidrar til å sikre Norges strømforsyning? Da bør du lese videre!
03.06.2021 Oslo
Du er ekspert i Java, og brenner for faget ditt. Du er dyktig, og trives i konsulentrollen, har gjerne mer
09.06.2021 Oslo
Du er en ekspert på .NET og Azure, og brenner for faget ditt. Du trives i konsulentrollen, har gjerne mer
09.06.2021 Oslo
Vis alle 22.610 ledige stillinger
Fredrikstad er en kommune i Østfold. Den grenser i nord til Råde, i øst til Sarpsborg og i sør til Hvaler. Fredrikstad er Østfolds største og Norges 6. største kommune, målt i antall innbyggere. Fredrikstad ble grunnlagt i 1567 av Frederik II. Under den Store Nordiske Krig hadde skjærgårdsflåten base i Fredrikstad fra 1709. Den stod under kommando av admiral Peter Wessel Tordenskiold Fredrikstad-distriktet har vært godt egnet til industri og blomstret i noen tiår siden 1860-årene ved blant annet å produsere og eksportere planker og tegl, derav Plankebyen. I den nyere tid har informasjonsteknologi, miljøteknologi og teknisk konsulent- virksomhet etterhvert blitt en viktig næringsvei i distriktet. Utviklingen fra festningsby og teglverksby til plankeby og skipsbyggingsby - og til dagens mangeartede nærings- og arbeidsliv, vitner om evne til omstilling når det trengs. Det gamle skipsverftområdet FMV er i dag kjøpt tilbake til byen av lokale investorer som ser muligheter til vekst i høyteknologisk industri kombinert med boliger og rekreasjon. Befolkning 72 388 (2008) Les mer om Fredrikstad Kommune

Stillingsbeskrivelse

Vi søker sykepleier eller vernepleier til vårt kompetanseteam i Etat hjemmesykepleie i 100% fast stilling.

Kompetanseteamet er opprettet i Etat hjemmesykepleien og driftes av etatens Ressursenhet. Vi er et fast etablert team som gir tjenester til alvorlig syke pasienter som har omfattende behov for pleie og oppfølging og krever en tilnærmet 1/1 bemanning i en tidsbegrenset periode.

Kompetanseteamet skal levere tjenester av god kvalitet hvor fokus er trygghet, samarbeid og kontinuitet for pasienten på dag og kveld. Vi samarbeider med etatens nattpatrulje som har ansvar for å gi tjenesten på natt.
For kompetanseteamet er samhandling både internt og eksternt helt avgjørende for å kunne gi et godt og helhetlig tjenestetilbud til pasientene.
Vi er tverrfaglig sammensatt og består av sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere. Vi har til sammen variert og bred erfaring fra både somatikk, rus og psykiatri. Til sammen er vi seks personer i 100% stilling. Deler av stillingen vil være knyttet til 1:1 oppdrag, resterende del vil være ordinært arbeid i hjemmesykepleien.

Etat hjemmesykepleie i Fredrikstad er en stor etat og har til enhver tid ca.1600 pasienter som mottar tjenester.
Etat hjemmesykepleie består av seks virksomheter. Fire av virksomhetene gir sykepleie til hjemmeboende pasienter. De fire virksomhetene er geografisk inndelt og derav navnet hjemmesykepleie Nord, hjemmesykepleie Øst, hjemmesykepleie Syd og hjemmesykepleie Vest. De har mange fellestrekk, men også mye personlighet. Alle virksomhetene har sentrumsnære oppmøtesteder og består av tre team. Ressursenheten har 50 fast ansatte som dekker fravær i de geografiske virksomhetene og har ansvar for drift av kompetanseteamet.

Etat hjemmesykepleie i Fredrikstad har fokus på å levere tjenester som virker, er trygge og rettferdig fordelt. De faglige oppgavene har økt i omfang og kompleksitet. Stadig flere pasienter har sammensatte helseutfordringer, og utvikling av stadig mer teknisk avansert utstyr gjør at vi trenger ansatte med høy kompetanse og faglig engasjement. I hjemmesykepleien er hverdagsmestring o

Hos oss får du

 • Turnus med mulighet for påvirkning, arbeid dag og kveld og hver tredje helg
 • Studietid og relevante kurs
 • Undervisning og fast fagdag i turnus
 • God og trygg opplæring med fadderordning
 • Spennende stilling med varierte oppgaver
 • Synlig og tydelig lederstøtte
 • Veiledning og mulighet for etisk refleksjon
 • Gode pensjon- og forsikringsordninger i KLP
 • Gjennom oss har du som sykepleier og vernepleier mulighet til å ta på deg spennende oppdrag for å utvide din erfaring og utvikle din kompetanse
 • 25 000 kr i tillegg til tarifflønn i 100% stilling

Hovedoppgaver

 • Du utfører sykepleieoppgaver i pasientens hjem
 • Du kartlegger sykepleiebehov, prioriterer, iverksetter sykepleietiltak og dokumenterer
 • Du bidrar til å sikre kvaliteten i den direkte tjenesteytingen i et tett samarbeid med pårørende
 • Du gir råd, veileder og underviser helsepersonell
 • Du benytter avansert medisinsk teknisk og annet teknisk utstyr i arbeidet med og rundt pasienten

Kvalifikasjonskrav

 • Norsk autorisasjon som sykepleier/vernepleier
 • Førerkort klasse B
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant videreutdanning
 • Relevant erfaring

Vi søker en kollega som

 • ser pasientens evne og mulighet til hverdagsmestring og ser pårørende som en ressurs
 • har evne til å tenke helhetlig, har fokus på løsninger
 • trives med ansvar og gjennom samarbeid gjør sine kollegaer gode
 • gode samarbeidsevner, men samtidig evne til å arbeide selvstendig og ta avgjørelser i krevende situasjoner
 • er faglig trygg, lærevillig og tar tak i ting der det trengs
 • har god relasjonskompetanse og evne til faglig refleksjon
 • er tålmodig og imøtekommende
 • vil bidra til et godt arbeidsmiljø, både faglig og sosialt
 • har sunne verdier, høy arbeidsmoral og støtter aktivt opp om de fattede vedtak
 • har høy grad av stabilitet og kontinuitet
 • bidrar til en "vi kultur" og et godt omdømme

Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.

Lønnsopplysninger

Stillingen avlønnes etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ. Arbeidstakere ansettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder.

Politi / Tuberkulose attest

Skjemaet "Tuberkulose og MRSA-kontroll ved ansettelser og utenlandsreiser", skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse- og omsorgstjenester. Politiattest fremlegges - ikke eldre enn 3 mnd.

Det må kunne fremvises coronapass.

Offentlighet

Opplysning om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak for offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (off.loven §25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige stillinger.
Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Linda K. Johnsen tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon. Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.

Ønsker der mer informasjon om stillingen, kontakt Eli Birgitte Pettersen eller Stine Olsen Elde.
Adresse: Ressursenhet etat hjemmesykepleie

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • DES 01
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • DES 02
  2021
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • DES 07
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
12 ledige stillinger

Fakta om Fredrikstad Kommune