<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Fastlegehjemmel Kråkerøy legesenter Fredrikstad Kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Arbeidssted

Kråkerøy legesenter er et senter med 5 fastleger som holder til i nye lokaler på Kråkerøy i Fredrikstad.
Det er ansatt fire dyktige legesekretærer med lang erfaring. Kontorene er tilrettelagt for rullestol.
Legekontoret bruker Pasientsky Clinic, med integrert Convene og videokonsultasjon for kommunikasjon med pasientene over Helsenett.

Om fastlegehjemmelen

En av fastlegene ved senteret har sagt opp sin fastlegehjemmel og vi søker en etterfølger. Tiltredelse 1.6.22 Listelengde er på 900 pasienter.

Kvalifikasjonskrav

 • Krav om norsk autorisasjon.
 • Krav om at spesialiseringsforløp i allmennmedisin må være påbegynt.
 • Krav om godkjent turnus eller tilsvarende med rett til trygderefusjon.
 • Erfaring fra allmennmedisin og relevante spesialiteter vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet for å fungere godt i hjemmelen tillegges betydelig vekt.
 • Søker må ha gode samarbeidsevner med kolleger og hjelpepersonell.
 • Søker må ha god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Vi kan tilby

Kommunen tilrettelegger for spesialisering i allmennmedisin og tilbyr smågruppe for nye fastleger.

Kommunen tildeler tilskudd på inntil 300 000 kr pr år etter godkjenning fra Helsedirektoratet om tilskudd til næringsdrivende ALIS i spesialiseringsperioden. Dette innebærer kompensasjon til bl a kursdager, nettverkssamlinger og studiedager, veiledning og andre utgifter knyttet til spesialisering.

Andre opplysninger

Hjemmelsinnehaver inngår leiekontrakt med legekontoret etter avtale. Legekontoret organiserer all drift, deriblant leie og vedlikehold av lokaler, alt personell, alt utstyr og all logistikk knyttet til drift av praksis. Hver lege står faglig ansvarlig for sin
yrkesutøvelse og for sin økonomi.

Søknad på og tildeling av fastlegehjemmel

Fastlegepraksiser i kommunen skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgivning, på de vilkår som fremgår av ASA 4310, samt lokale føringer gitt av kommunen. Tildelingen av avtalehjemmel følger av ASA 4310. Merk at hjemmel tildeles som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, der andre søkere kan ha innsynsrett i bl.a. CV og søknadsdokumenter om de har relevans i begrunnelsen.

Politi / Tuberkulose attest

Politiattest ikke eldre enn 3 mnd. må fremlegges ved ansettelse.
Tuberkuloseattest etter forskrift

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess, og alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post.

Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.
Adresse: Virksomhet medisinske tjenester

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Stendi søker nattevakter(våken) og vikarer(døgn og timer) til våre barnevernsinstitusjoner i Alta. Stillingsbeskrivelse Stendi søker nattevakter og vikarer til våre
29.01.2020 Alta
Nannas vei er en ny, men godt etablert og flott avdeling på Rykkinn, som yter heldøgns omsorgstjenester til våre brukere
26.11.2021 Bærum
Vi søker nå etter en Helsefagarbeider i fast 100% medlever-stilling til vårt tiltak på Moelv. Vår ambisjon er å være
26.11.2021 Hele Innlandet
Har du lyst på nye utfordringer innenfor VVS, energi/miljøteknisk prosjektering hos Norconsults kontor i Bodø? Norconsult i Bodø utfører komplette
26.04.2021 Bodø
Norconsult er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter innen samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Vi er en pådriver for
15.07.2021 Flere steder
Vi søker en dyktig og omgjengelig medarbeider til å være med å videreutvikle fagområdet Elektro ved Norconsults Tromsø-kontor. Norconsult region
15.07.2021 Tromsø
Er du engasjert, kunnskapsrik og gjerne har erfaring innen geoteknikk? Vi søker deg som vil være med å bygge opp vårt
15.07.2021 Tromsø
Avdelingen består i dag av 24 ansatte innenfor fagdisiplinene vann- og avløp, miljø, samferdsel, oppmåling/drone, landskap og plan. Kontoret som
23.09.2021 Bodø
Vis alle 27.795 ledige stillinger
Fredrikstad er en kommune i Østfold. Den grenser i nord til Råde, i øst til Sarpsborg og i sør til Hvaler. Fredrikstad er Østfolds største og Norges 6. største kommune, målt i antall innbyggere. Fredrikstad ble grunnlagt i 1567 av Frederik II. Under den Store Nordiske Krig hadde skjærgårdsflåten base i Fredrikstad fra 1709. Den stod under kommando av admiral Peter Wessel Tordenskiold Fredrikstad-distriktet har vært godt egnet til industri og blomstret i noen tiår siden 1860-årene ved blant annet å produsere og eksportere planker og tegl, derav Plankebyen. I den nyere tid har informasjonsteknologi, miljøteknologi og teknisk konsulent- virksomhet etterhvert blitt en viktig næringsvei i distriktet. Utviklingen fra festningsby og teglverksby til plankeby og skipsbyggingsby - og til dagens mangeartede nærings- og arbeidsliv, vitner om evne til omstilling når det trengs. Det gamle skipsverftområdet FMV er i dag kjøpt tilbake til byen av lokale investorer som ser muligheter til vekst i høyteknologisk industri kombinert med boliger og rekreasjon. Befolkning 72 388 (2008) Les mer om Fredrikstad Kommune

Stillingsbeskrivelse

Arbeidssted

Kråkerøy legesenter er et senter med 5 fastleger som holder til i nye lokaler på Kråkerøy i Fredrikstad.
Det er ansatt fire dyktige legesekretærer med lang erfaring. Kontorene er tilrettelagt for rullestol.
Legekontoret bruker Pasientsky Clinic, med integrert Convene og videokonsultasjon for kommunikasjon med pasientene over Helsenett.

Om fastlegehjemmelen

En av fastlegene ved senteret har sagt opp sin fastlegehjemmel og vi søker en etterfølger. Tiltredelse 1.6.22 Listelengde er på 900 pasienter.

Kvalifikasjonskrav

 • Krav om norsk autorisasjon.
 • Krav om at spesialiseringsforløp i allmennmedisin må være påbegynt.
 • Krav om godkjent turnus eller tilsvarende med rett til trygderefusjon.
 • Erfaring fra allmennmedisin og relevante spesialiteter vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet for å fungere godt i hjemmelen tillegges betydelig vekt.
 • Søker må ha gode samarbeidsevner med kolleger og hjelpepersonell.
 • Søker må ha god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Vi kan tilby

Kommunen tilrettelegger for spesialisering i allmennmedisin og tilbyr smågruppe for nye fastleger.

Kommunen tildeler tilskudd på inntil 300 000 kr pr år etter godkjenning fra Helsedirektoratet om tilskudd til næringsdrivende ALIS i spesialiseringsperioden. Dette innebærer kompensasjon til bl a kursdager, nettverkssamlinger og studiedager, veiledning og andre utgifter knyttet til spesialisering.

Andre opplysninger

Hjemmelsinnehaver inngår leiekontrakt med legekontoret etter avtale. Legekontoret organiserer all drift, deriblant leie og vedlikehold av lokaler, alt personell, alt utstyr og all logistikk knyttet til drift av praksis. Hver lege står faglig ansvarlig for sin
yrkesutøvelse og for sin økonomi.

Søknad på og tildeling av fastlegehjemmel

Fastlegepraksiser i kommunen skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgivning, på de vilkår som fremgår av ASA 4310, samt lokale føringer gitt av kommunen. Tildelingen av avtalehjemmel følger av ASA 4310. Merk at hjemmel tildeles som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, der andre søkere kan ha innsynsrett i bl.a. CV og søknadsdokumenter om de har relevans i begrunnelsen.

Politi / Tuberkulose attest

Politiattest ikke eldre enn 3 mnd. må fremlegges ved ansettelse.
Tuberkuloseattest etter forskrift

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess, og alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post.

Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.
Adresse: Virksomhet medisinske tjenester

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • NOV 29
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 30
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 01
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • DES 02
  2021
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter

Fakta om Fredrikstad Kommune