<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Avdelingsdirektør HR og kommunikasjon Domstoladministrasjonen

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillingen

Avdeling for HR og kommunikasjon består av 26 medarbeidere. Stilling som avdelingsdirektør rapporterer til DAs direktør og er en del av ledergruppen. Avdelingen er i dag organisert med en kommunikasjonsseksjon ledet av en seksjonssjef, mens øvrige ansvarsområder i stor grad er delt inn i tre hovedområder med kompetanseteam, arbeidsgiverteam og team for organisasjonsutvikling.

Per i dag har avdelingsdirektøren personalansvar for 17 medarbeidere, mens seksjonssjef for kommunikasjon har personalansvar for 7 medarbeidere.

Det jobbes med en betydelig modernisering og digitalisering av domstolene. I tillegg er det nylig gjennomført en endring av rettskretsene i tingrettene og jordskifterettene. Denne organisasjonsendringen stiller store krav til ledelse, der fjernledelse, organisasjonsutvikling, involvering og kulturbygging blir avgjørende for å lykkes. Som en følge av dette er avdelingen sentral i mange spennende oppgaver som skal sikre godt organiserte og robuste domstoler. Alt arbeid skjer i tett dialog med domstolenes ledelse og tillitsvalgte.

Organisering og oppgaver i avdelingen endres i takt med behov, styrende planer og tilgjengelige ressurser. Det er et høyt aktivitetsnivå i avdelingen, og det jobbes kontinuerlig med prioriteringer og å avstemme oppgaver og ressurser. En viktig oppgave er å være pådriver for en kontinuerlig organisasjonsutvikling også i Domstoladministrasjonen, slik at vi er godt rustet til å støtte domstolene og nå våre felles mål.

Selv om vi i stor grad jobber digitalt, må det påregnes en del reising.


Om deg

Vi søker en utviklingsorientert og engasjert leder som motiveres av vårt samfunnsoppdrag. Du må ha erfaring fra omstilling-, endring og prosessarbeid. Vi forutsetter at du har relevant høyere utdanning, gjerne på masternivå med organisasjonsfag og ledelse i fagkretsen.

De fire lederkompetansene i statlige virksomheter; systemkompetanse, relasjonskompetanse, resultatkompetanse og utviklingskompetanse er sentrale i rekruttering og utvikling av ledere. Vi forutsetter at du har:

  • innsikt i egne styrker og utfordringer som leder
  • kunnskap om lov og avtaleverk i arbeidslivet
  • organisasjonsforståelse og oppdatert kunnskap om det moderne arbeidsliv
  • innsikt i de muligheter som digitale systemer og verktøy gir
  • økonomiforståelse

Av dine personlige egenskaper vektlegger vi særlig at du har en høy etisk standard, er en relasjonsbygger og en pådriver, og at du har en kommunikasjonsform som inngir tillit. Du må tåle et høyt arbeidspress med mange ulike oppgaver, samtidig som du er en tydelig, støttende og løsningsorientert leder.


Vi tilbyr

Vi tilbyr en spennende lederjobb som vil gi en variert og travel arbeidshverdag i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag. Hos oss får du interessante og utfordrende oppgaver i et bredt faglig og godt sosialt miljø. I virksomheten har vi fokus på ledelse, kompetanseutvikling og gode nettverk.

Stillingen lønnes som avdelingsdirektør kode 1060 etter Hovedtariffavtalene i staten. Fra lønna trekkes 2 % til god pensjonsordning i Statens pensjonskasse.

Vi har gode lokaler i Trondheim sentrum, et godt arbeidsmiljø og fantastisk lunsj i egen kantine på taket. Vi arbeider hardt og fokusert, men kan tilby både sommertid, trening i arbeidstiden og bruk av alternativt arbeidssted.

Spørsmål om stillingen

Nærmere opplysninger får du ved henvendelse til DAs direktør Sven Marius Urke, mobil nr. Logg inn for å se kontaktinformasjon

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

AF AeronMollier har flere langsiktige rammeavtaler for service og vedlikehold av HVAC og kuldeanlegg på offshoreinstallasjoner på norsk sokkel.Marine avdelingen
01.09.2021 Flekkefjord
As a part of our strategy, ABB Information System (IS) department need to expand the skills of managing IT-project within
02.12.2021 Bærum
Vi ønsker oss en avdelingsleder som tør å tenke og satse litt stort, du som ikke er redd for å
06.12.2021 Flere steder
ABB is a supplier of solutions for increased productivity and energy efficiency. ABB Process Automation provide safety and automation systems,
06.12.2021 Stavanger
Stendi AS er Nordens største private aktør innen helse og omsorg. Vi skreddersyr miljøterapeutisk tilbud tilpasset den enkelte bruker eller
06.12.2021 Lier
Bli med ABB og jobb i et team som er dedikert til å skape en fremtid hvor innovative, digitale teknologier
06.12.2021 Bærum
Er du ute etter en spennende og utfordrende stilling der du kan bruke deg selv i et kreativt og positivt
06.12.2021 Fredrikstad
Om Gabels Park: I Gabels Park ønsker vi å skape et hyggelig sted å bo, samtidig som vi tilbyr alt
06.12.2021 Oslo
Vis alle 27.703 ledige stillinger

Domstoladministrasjonen (DA) har ansvaret for den sentrale administrasjonen av domstolene i Norge, og har både en styrings- og støttefunksjon. DA skal bidra til at de alminnelige domstolene og jordskifterettene er best mulig i stand til å møte utfordringene de stilles overfor. Det er ca. 1900 ansatte i 74 alminnelige domstoler og 39 jordskiftedomstoler. DA har ca. 80 ansatte og er lokalisert i Trondheim.

Les mer om Domstoladministrasjonen

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Avdeling for HR og kommunikasjon består av 26 medarbeidere. Stilling som avdelingsdirektør rapporterer til DAs direktør og er en del av ledergruppen. Avdelingen er i dag organisert med en kommunikasjonsseksjon ledet av en seksjonssjef, mens øvrige ansvarsområder i stor grad er delt inn i tre hovedområder med kompetanseteam, arbeidsgiverteam og team for organisasjonsutvikling.

Per i dag har avdelingsdirektøren personalansvar for 17 medarbeidere, mens seksjonssjef for kommunikasjon har personalansvar for 7 medarbeidere.

Det jobbes med en betydelig modernisering og digitalisering av domstolene. I tillegg er det nylig gjennomført en endring av rettskretsene i tingrettene og jordskifterettene. Denne organisasjonsendringen stiller store krav til ledelse, der fjernledelse, organisasjonsutvikling, involvering og kulturbygging blir avgjørende for å lykkes. Som en følge av dette er avdelingen sentral i mange spennende oppgaver som skal sikre godt organiserte og robuste domstoler. Alt arbeid skjer i tett dialog med domstolenes ledelse og tillitsvalgte.

Organisering og oppgaver i avdelingen endres i takt med behov, styrende planer og tilgjengelige ressurser. Det er et høyt aktivitetsnivå i avdelingen, og det jobbes kontinuerlig med prioriteringer og å avstemme oppgaver og ressurser. En viktig oppgave er å være pådriver for en kontinuerlig organisasjonsutvikling også i Domstoladministrasjonen, slik at vi er godt rustet til å støtte domstolene og nå våre felles mål.

Selv om vi i stor grad jobber digitalt, må det påregnes en del reising.


Om deg

Vi søker en utviklingsorientert og engasjert leder som motiveres av vårt samfunnsoppdrag. Du må ha erfaring fra omstilling-, endring og prosessarbeid. Vi forutsetter at du har relevant høyere utdanning, gjerne på masternivå med organisasjonsfag og ledelse i fagkretsen.

De fire lederkompetansene i statlige virksomheter; systemkompetanse, relasjonskompetanse, resultatkompetanse og utviklingskompetanse er sentrale i rekruttering og utvikling av ledere. Vi forutsetter at du har:

  • innsikt i egne styrker og utfordringer som leder
  • kunnskap om lov og avtaleverk i arbeidslivet
  • organisasjonsforståelse og oppdatert kunnskap om det moderne arbeidsliv
  • innsikt i de muligheter som digitale systemer og verktøy gir
  • økonomiforståelse

Av dine personlige egenskaper vektlegger vi særlig at du har en høy etisk standard, er en relasjonsbygger og en pådriver, og at du har en kommunikasjonsform som inngir tillit. Du må tåle et høyt arbeidspress med mange ulike oppgaver, samtidig som du er en tydelig, støttende og løsningsorientert leder.


Vi tilbyr

Vi tilbyr en spennende lederjobb som vil gi en variert og travel arbeidshverdag i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag. Hos oss får du interessante og utfordrende oppgaver i et bredt faglig og godt sosialt miljø. I virksomheten har vi fokus på ledelse, kompetanseutvikling og gode nettverk.

Stillingen lønnes som avdelingsdirektør kode 1060 etter Hovedtariffavtalene i staten. Fra lønna trekkes 2 % til god pensjonsordning i Statens pensjonskasse.

Vi har gode lokaler i Trondheim sentrum, et godt arbeidsmiljø og fantastisk lunsj i egen kantine på taket. Vi arbeider hardt og fokusert, men kan tilby både sommertid, trening i arbeidstiden og bruk av alternativt arbeidssted.

Spørsmål om stillingen

Nærmere opplysninger får du ved henvendelse til DAs direktør Sven Marius Urke, mobil nr. Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter