<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Studiekonsulent NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
This is NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt
innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.


Om stillingen 

Ved Institutt for matematiske fag (IMF) er det ledig en fast stilling (100 %) som førstekonsulent innen studiesaker.

Instituttet søker en studiekonsulent som er samarbeidsorientert og arbeider systematisk, og som skal være med å skape gode støttefunksjoner rundt primærvirksomheten: utdanning og forskning.

Stillingen er mangfoldig og krever stor grad av selvstendighet i planlegging og gjennomføring av arbeidsoppgaver. Den som ansettes vil være med og bidra i studieadministrativt team, i tillegg til å styrke instituttets mål og strategiarbeid på en tidsriktig og kvalitativt god måte. For stillingen vil oppstart være etter avtale.

Stillingen rapporterer til kontorsjefen på Institutt for matematiske fag. 

Institutt for matematiske fag er blant de større instituttene ved NTNU med rundt 200 ansatte. Den teknisk-administrative staben består av 13 stillinger.  Instituttet er også et av de største ved universitetet når det gjelder undervisningsproduksjon. Instituttet har store undervisningsoppgaver innenfor sivilingeniør-, ingeniør-, realfags- og bachelorstudiene, både i Trondheim og på Gjøvik, og har en sentral rolle i masterprogrammet for lærerutdanning i realfag ved NTNU. Dette inkluderer all grunnundervisning i matematiske fag for sivilingeniør-, ingeniør- og realfagstudentene. Instituttet tilbyr forkurs for ingeniører, årstudium i matematiske fag, et bachelorprogram i matematiske fag, masterprogram i matematiske fag, studieretningen industriell matematikk for sivilingeniørene og etter- og videreutdanningskurs for arbeidsmarkedet. IMF er en del av Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE).  

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil primært ha arbeidsoppgaver knyttet til det studieadministrative området. Hovedarbeidsområdet vil være studiesaker, kvalitetssikring, utredninger og løpende saksbehandling. Dette innebærer bl.a.: 

 • Samarbeid med, og rådgivning/støtte til, instituttledelse, studieprogramledere og emneansvarlige på utdanningsområdet 
 • Studieveiledning og informasjon/veiledning til studenter og søkere/interessenter (bl.a. studentrekruttering) 
 • Bidra til undervisningsstøtte og eksamensavvikling, samt saker knyttet til etter- og videreutdanning 
 • Andre oppgaver knyttet til ivaretakelsen av studiesaker 

Den som blir tilsatt må være forberedt på endringer i arbeidsoppgaver over tid, avhengig av instituttets behov og eventuelle organisatoriske vedtak vedrørende universitetets virksomhet. 


Kvalifikasjonskrav
 • Høyere utdanning fra universitet eller høyskole på bachelornivå, eksempelvis innen samfunnsvitenskapelige fag, administrasjon, matematiske fag eller rådgivning. Utdanningskravet kan ikke fravikes.
 • Det er en forutsetning med god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk  
 • Erfaring med veiledning, saksbehandling og utredningsarbeid  
 • Gode IT –ferdigheter og systemforståelse (Microsoft Office 365 og Microsoft Office Tools) 

Ønskede kvalifikasjoner 
 • Administrativ erfaring, fortrinnsvis fra studiesiden ved et universitet eller høgskole  
 • Kjennskap til relevante systemer i universitet- og høyskolesektoren (bl.a. FS) 
 • Matematiske fag i fagkretsen 
 • Mastergradsutdanning, eksempelvis innen samfunnsvitenskapelige fag, administrasjon, matematiske fag eller rådgivning.   
Personlige egenskaper 
 • Er serviceorientert, systematisk, nøyaktig og har gode samarbeidsferdigheter  
 • Har stor gjennomføringsevne og arbeidskapasitet  
 • Tar initiativ, arbeider selvstendig og har evne til å sette seg raskt inn i problemstillinger i en kompleks og mangfoldig organisasjon  
 • Er fleksibel og endringsvillig i tråd med organisatoriske endringer ved enheten 

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. 


Vi tilbyr 
 • Deltakelse i det viktige samfunnsoppdraget IMF har innen matematiske fag 
 • Muligheter for utvikling gjennom kurs, seminarer og kompetansenettverk 
 • Spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
 • Åpent og  med engasjerte kolleger hvor vi bygger hverandre opp med faglige og sosiale aktiviteter 
 • Gunstige vilkår i

Lønn og vilkår 

I stillingen som førstekonsulent kode 1408 vil du normalt lønnes fra brutto kr 435 000 pr. år til 520 000 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • Navn og adresse til tre relevante referanser

Generell informasjon 

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. 

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med kontorsjef Mersiha Sehic: Logg inn for å se kontaktinformasjon eller telefon Logg inn for å se kontaktinformasjon/Logg inn for å se kontaktinformasjon. Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med Oddrun Husby, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Merk søknaden din med referansenummer: 2021/51890


 Søknadsfrist: 27.10.2021.





Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Stendi søker nattevakter(våken) og vikarer(døgn og timer) til våre barnevernsinstitusjoner i Alta. Stillingsbeskrivelse Stendi søker nattevakter og vikarer til våre
29.01.2020 Alta
Nannas vei er en ny, men godt etablert og flott avdeling på Rykkinn, som yter heldøgns omsorgstjenester til våre brukere
26.11.2021 Bærum
Vi søker nå etter en Helsefagarbeider i fast 100% medlever-stilling til vårt tiltak på Moelv. Vår ambisjon er å være
26.11.2021 Hele Innlandet
Har du lyst på nye utfordringer innenfor VVS, energi/miljøteknisk prosjektering hos Norconsults kontor i Bodø? Norconsult i Bodø utfører komplette
26.04.2021 Bodø
Norconsult er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter innen samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Vi er en pådriver for
15.07.2021 Flere steder
Vi søker en dyktig og omgjengelig medarbeider til å være med å videreutvikle fagområdet Elektro ved Norconsults Tromsø-kontor. Norconsult region
15.07.2021 Tromsø
Er du engasjert, kunnskapsrik og gjerne har erfaring innen geoteknikk? Vi søker deg som vil være med å bygge opp vårt
15.07.2021 Tromsø
Avdelingen består i dag av 24 ansatte innenfor fagdisiplinene vann- og avløp, miljø, samferdsel, oppmåling/drone, landskap og plan. Kontoret som
23.09.2021 Bodø
Vis alle 27.795 ledige stillinger

Stillingsbeskrivelse

This is NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt
innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.


Om stillingen 

Ved Institutt for matematiske fag (IMF) er det ledig en fast stilling (100 %) som førstekonsulent innen studiesaker.

Instituttet søker en studiekonsulent som er samarbeidsorientert og arbeider systematisk, og som skal være med å skape gode støttefunksjoner rundt primærvirksomheten: utdanning og forskning.

Stillingen er mangfoldig og krever stor grad av selvstendighet i planlegging og gjennomføring av arbeidsoppgaver. Den som ansettes vil være med og bidra i studieadministrativt team, i tillegg til å styrke instituttets mål og strategiarbeid på en tidsriktig og kvalitativt god måte. For stillingen vil oppstart være etter avtale.

Stillingen rapporterer til kontorsjefen på Institutt for matematiske fag. 

Institutt for matematiske fag er blant de større instituttene ved NTNU med rundt 200 ansatte. Den teknisk-administrative staben består av 13 stillinger.  Instituttet er også et av de største ved universitetet når det gjelder undervisningsproduksjon. Instituttet har store undervisningsoppgaver innenfor sivilingeniør-, ingeniør-, realfags- og bachelorstudiene, både i Trondheim og på Gjøvik, og har en sentral rolle i masterprogrammet for lærerutdanning i realfag ved NTNU. Dette inkluderer all grunnundervisning i matematiske fag for sivilingeniør-, ingeniør- og realfagstudentene. Instituttet tilbyr forkurs for ingeniører, årstudium i matematiske fag, et bachelorprogram i matematiske fag, masterprogram i matematiske fag, studieretningen industriell matematikk for sivilingeniørene og etter- og videreutdanningskurs for arbeidsmarkedet. IMF er en del av Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE).  

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil primært ha arbeidsoppgaver knyttet til det studieadministrative området. Hovedarbeidsområdet vil være studiesaker, kvalitetssikring, utredninger og løpende saksbehandling. Dette innebærer bl.a.: 

 • Samarbeid med, og rådgivning/støtte til, instituttledelse, studieprogramledere og emneansvarlige på utdanningsområdet 
 • Studieveiledning og informasjon/veiledning til studenter og søkere/interessenter (bl.a. studentrekruttering) 
 • Bidra til undervisningsstøtte og eksamensavvikling, samt saker knyttet til etter- og videreutdanning 
 • Andre oppgaver knyttet til ivaretakelsen av studiesaker 

Den som blir tilsatt må være forberedt på endringer i arbeidsoppgaver over tid, avhengig av instituttets behov og eventuelle organisatoriske vedtak vedrørende universitetets virksomhet. 


Kvalifikasjonskrav
 • Høyere utdanning fra universitet eller høyskole på bachelornivå, eksempelvis innen samfunnsvitenskapelige fag, administrasjon, matematiske fag eller rådgivning. Utdanningskravet kan ikke fravikes.
 • Det er en forutsetning med god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk  
 • Erfaring med veiledning, saksbehandling og utredningsarbeid  
 • Gode IT –ferdigheter og systemforståelse (Microsoft Office 365 og Microsoft Office Tools) 

Ønskede kvalifikasjoner 
 • Administrativ erfaring, fortrinnsvis fra studiesiden ved et universitet eller høgskole  
 • Kjennskap til relevante systemer i universitet- og høyskolesektoren (bl.a. FS) 
 • Matematiske fag i fagkretsen 
 • Mastergradsutdanning, eksempelvis innen samfunnsvitenskapelige fag, administrasjon, matematiske fag eller rådgivning.   
Personlige egenskaper 
 • Er serviceorientert, systematisk, nøyaktig og har gode samarbeidsferdigheter  
 • Har stor gjennomføringsevne og arbeidskapasitet  
 • Tar initiativ, arbeider selvstendig og har evne til å sette seg raskt inn i problemstillinger i en kompleks og mangfoldig organisasjon  
 • Er fleksibel og endringsvillig i tråd med organisatoriske endringer ved enheten 

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. 


Vi tilbyr 
 • Deltakelse i det viktige samfunnsoppdraget IMF har innen matematiske fag 
 • Muligheter for utvikling gjennom kurs, seminarer og kompetansenettverk 
 • Spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
 • Åpent og  med engasjerte kolleger hvor vi bygger hverandre opp med faglige og sosiale aktiviteter 
 • Gunstige vilkår i

Lønn og vilkår 

I stillingen som førstekonsulent kode 1408 vil du normalt lønnes fra brutto kr 435 000 pr. år til 520 000 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • Navn og adresse til tre relevante referanser

Generell informasjon 

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. 

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med kontorsjef Mersiha Sehic: Logg inn for å se kontaktinformasjon eller telefon Logg inn for å se kontaktinformasjon/Logg inn for å se kontaktinformasjon. Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med Oddrun Husby, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Merk søknaden din med referansenummer: 2021/51890


 Søknadsfrist: 27.10.2021.





Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • NOV 28
  2021
  7 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • NOV 29
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • NOV 30
  2021
  10 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • DES 01
  2021
  9 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • DES 03
  2021
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • DES 05
  2021
  9 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter
147 ledige stillinger

Fakta om NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet