<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Kommunikasjonsdirektør Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon54 Presentasjon av stillingen:

DSB søkjer ein kommunikasjonsdirektør som motiverast av å jobbe med samfunnstryggleik i eit sentralt direktorat med stor fagleg breidde. Kommunikasjonsdirektøren vår må like eit arbeidsmiljø med høgt temp, og evne å hente ut potensial i både folk og saker. Den viktigaste oppgåva di er å vidareutvikle DSB som ei sterk og viktig merkevare, og bidra til at vi er til stades i relevante diskusjonar og på viktige arenaer. Du blir den sentrale rådgjevaren til direktøren i alle kommunikasjonssaker, og får ansvar for både intern og ekstern kommunikasjon.

Du må vere god til å prioritere og fokusere. Du må evne å jobbe planmessig og strategisk. DSB skal nå mange målgrupper, og det er eit stort kommunikasjonspotensial i organisasjonen. Jobben din blir å hente det ut, og gjennom kommunikasjon bidra til førebygging og beredskap, og til at DSB er ein god stad å jobbe.

Du skal

 • leie og vidareutvikle kommunikasjonsavdelinga
 • bidra aktivt i DSB si leiing, både i leiargruppa og i avdelingane
 • utvikle DSB sin kommunikasjon på nye plattformer og ta i bruk moderne uttrykksformer og metodar, både i dagleg drift, kampanjar og under hendingar
 • syte for at DSB er synleg i viktige saker og på store arenaer
 • utvikle nyheitsproduksjon og fremje å vere til stades i samfunnsdebatten
 • kjenne DSB sine fagområde og hjelpe leiarkollegaer med kommunikasjonsfagleg arbeid og råd
 • vidareutvikle DSB som premissgjevar og kommunikasjonsaktør i samarbeid med andre styresmakter
 • ta aktivt ansvar for internkommunikasjon og bidra til felles mål, godt språk og gode kommunikasjonsverktøy for heile verksemda

Kvalifikasjonar

Du må ha:

 • relevant mastergrad. Bachelograd og lang og særleg relevant erfaring kan kompensere for kravet til mastergrad. Utanlandsk utdanning må vere godkjent av NOKUT
 • svært god formuleringsevne, både munnleg og skriftleg
 • erfaring frå stor organisasjon, etat eller styresmakt
 • relevant leiarerfaring
 • dokumenterte resultat
 • stor arbeidskapasitet og solid rolleforståing
 • svært god samfunnsforståing

Det er ønskeleg at du har:

 • god innsikt i arbeidsfordeling og tilhøve mellom departement og underliggjande etat
 • erfaring frå eller leiing av kampanjar
 • erfaring frå kriseleiing
 • klår strategisk evne og teft for nyheiter

Forventingar til deg som leiar i DSB:

Medarbeidarane er den viktigaste ressursen DSB har. I denne leiarstillinga får du ansvar for leveransar som krev at du er utprega samarbeidsorientert, følgjer opp medarbeidarane dine og gjev dei tilbakemeldingar. Du må stimulere til utvikling åleine og saman med kollegaer.

Som leiar i DSB skal du bidra til at vi er ein moderne og profesjonell organisasjon, som leverer på samfunnsoppdraget vårt. Du må vere strukturert, målbevisst og flink til å kommunisere både internt og eksternt.

Den nye avdelingsdirektøren vår får

 • spanande og varierte arbeidsoppgåver innanfor eit viktig samfunnsområde
 • gode pensjons-, låne- og forsikringsordningar i Statens pensjonskasse
 • årsløn frå kr 873 400 til 1 076 500 (lønstrinn 82-90), stillingskode 1060 (avdelingsdirektør). Frå løna blir det trekt 2 % lovfesta innskot til Statens pensjonskasse

Om DSB og avdelinga

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap er pådrivar for at heile samfunnet førebyggjer mot alvorlege hendingar, tenkjer beredskap og har planar og system for det som kan gå gale. Målgruppene våre er frå stat til individ. Ein stor del av oppdraget vårt er å hjelpe Justis- og beredskapsdepartementet, og bidra til at alle ressursar spelar saman. Eit tett samarbeid med Forsvaret, næringslivet og alle styresmaktsnivå er suksesskriterium i arbeidet.

Kommunikasjonsavdelinga har ti medarbeidarar, som dekkjer fleire delar av faget. Ho har redaktørfunksjon og er administrator på dsb.no, sikkerhverdag.no, sivilforsvaret.no, intranettet og i sosiale medium.

Kommunikasjonsavdelinga gjennomfører kampanjar om mellom anna branntryggleik og eigenberedskap, og har døgnbemanna pressevakt. Innhaldsproduksjon, publikasjonar, språkhjelp, pressekontakt, kurs, øvingar, hendingshandtering og grafisk profil inngår i den aktive kvardagen.

Om å jobbe i DSB

Risiko og sårbarheit i samfunnet er i stadig endring. Difor er DSB ein organisasjon i kontinuerleg utvikling. Vi treng medarbeidarar som er tillitskapande, kompetente og gode lagspelarar, og som aktivt bidreg til fornying og forbetring. Som tilsett i DSB er du med på å løyse eit viktig samfunnsoppdrag, saman med dyktige og dedikerte kollegaer. Vi ønskjer oss auka mangfald i organisasjonen, og vi er del av inkluderingsdugnaden. Vi håpar derfor at også kvalifiserte personar med hol i CV-en eller nedsett funksjonsevne vil søkje hos oss.

Kontaktinformasjon

Elisabeth Sørbøe Aarsæther, Direktør, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Baard Storsveen, Partner Capus as, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Kirsten Agerup, Avdelingsdirektør, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Rambergveien 9 3115 Tønsberg

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon54 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 18.10.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

AF AeronMollier har flere langsiktige rammeavtaler for service og vedlikehold av HVAC og kuldeanlegg på offshoreinstallasjoner på norsk sokkel.Marine avdelingen
01.09.2021 Flekkefjord
As a part of our strategy, ABB Information System (IS) department need to expand the skills of managing IT-project within
02.12.2021 Bærum
Vi ønsker oss en avdelingsleder som tør å tenke og satse litt stort, du som ikke er redd for å
06.12.2021 Flere steder
ABB is a supplier of solutions for increased productivity and energy efficiency. ABB Process Automation provide safety and automation systems,
06.12.2021 Stavanger
Stendi AS er Nordens største private aktør innen helse og omsorg. Vi skreddersyr miljøterapeutisk tilbud tilpasset den enkelte bruker eller
06.12.2021 Lier
Bli med ABB og jobb i et team som er dedikert til å skape en fremtid hvor innovative, digitale teknologier
06.12.2021 Bærum
Er du ute etter en spennende og utfordrende stilling der du kan bruke deg selv i et kreativt og positivt
06.12.2021 Fredrikstad
Om Gabels Park: I Gabels Park ønsker vi å skape et hyggelig sted å bo, samtidig som vi tilbyr alt
06.12.2021 Oslo
Vis alle 27.703 ledige stillinger

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon54 Presentasjon av stillingen:

DSB søkjer ein kommunikasjonsdirektør som motiverast av å jobbe med samfunnstryggleik i eit sentralt direktorat med stor fagleg breidde. Kommunikasjonsdirektøren vår må like eit arbeidsmiljø med høgt temp, og evne å hente ut potensial i både folk og saker. Den viktigaste oppgåva di er å vidareutvikle DSB som ei sterk og viktig merkevare, og bidra til at vi er til stades i relevante diskusjonar og på viktige arenaer. Du blir den sentrale rådgjevaren til direktøren i alle kommunikasjonssaker, og får ansvar for både intern og ekstern kommunikasjon.

Du må vere god til å prioritere og fokusere. Du må evne å jobbe planmessig og strategisk. DSB skal nå mange målgrupper, og det er eit stort kommunikasjonspotensial i organisasjonen. Jobben din blir å hente det ut, og gjennom kommunikasjon bidra til førebygging og beredskap, og til at DSB er ein god stad å jobbe.

Du skal

 • leie og vidareutvikle kommunikasjonsavdelinga
 • bidra aktivt i DSB si leiing, både i leiargruppa og i avdelingane
 • utvikle DSB sin kommunikasjon på nye plattformer og ta i bruk moderne uttrykksformer og metodar, både i dagleg drift, kampanjar og under hendingar
 • syte for at DSB er synleg i viktige saker og på store arenaer
 • utvikle nyheitsproduksjon og fremje å vere til stades i samfunnsdebatten
 • kjenne DSB sine fagområde og hjelpe leiarkollegaer med kommunikasjonsfagleg arbeid og råd
 • vidareutvikle DSB som premissgjevar og kommunikasjonsaktør i samarbeid med andre styresmakter
 • ta aktivt ansvar for internkommunikasjon og bidra til felles mål, godt språk og gode kommunikasjonsverktøy for heile verksemda

Kvalifikasjonar

Du må ha:

 • relevant mastergrad. Bachelograd og lang og særleg relevant erfaring kan kompensere for kravet til mastergrad. Utanlandsk utdanning må vere godkjent av NOKUT
 • svært god formuleringsevne, både munnleg og skriftleg
 • erfaring frå stor organisasjon, etat eller styresmakt
 • relevant leiarerfaring
 • dokumenterte resultat
 • stor arbeidskapasitet og solid rolleforståing
 • svært god samfunnsforståing

Det er ønskeleg at du har:

 • god innsikt i arbeidsfordeling og tilhøve mellom departement og underliggjande etat
 • erfaring frå eller leiing av kampanjar
 • erfaring frå kriseleiing
 • klår strategisk evne og teft for nyheiter

Forventingar til deg som leiar i DSB:

Medarbeidarane er den viktigaste ressursen DSB har. I denne leiarstillinga får du ansvar for leveransar som krev at du er utprega samarbeidsorientert, følgjer opp medarbeidarane dine og gjev dei tilbakemeldingar. Du må stimulere til utvikling åleine og saman med kollegaer.

Som leiar i DSB skal du bidra til at vi er ein moderne og profesjonell organisasjon, som leverer på samfunnsoppdraget vårt. Du må vere strukturert, målbevisst og flink til å kommunisere både internt og eksternt.

Den nye avdelingsdirektøren vår får

 • spanande og varierte arbeidsoppgåver innanfor eit viktig samfunnsområde
 • gode pensjons-, låne- og forsikringsordningar i Statens pensjonskasse
 • årsløn frå kr 873 400 til 1 076 500 (lønstrinn 82-90), stillingskode 1060 (avdelingsdirektør). Frå løna blir det trekt 2 % lovfesta innskot til Statens pensjonskasse

Om DSB og avdelinga

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap er pådrivar for at heile samfunnet førebyggjer mot alvorlege hendingar, tenkjer beredskap og har planar og system for det som kan gå gale. Målgruppene våre er frå stat til individ. Ein stor del av oppdraget vårt er å hjelpe Justis- og beredskapsdepartementet, og bidra til at alle ressursar spelar saman. Eit tett samarbeid med Forsvaret, næringslivet og alle styresmaktsnivå er suksesskriterium i arbeidet.

Kommunikasjonsavdelinga har ti medarbeidarar, som dekkjer fleire delar av faget. Ho har redaktørfunksjon og er administrator på dsb.no, sikkerhverdag.no, sivilforsvaret.no, intranettet og i sosiale medium.

Kommunikasjonsavdelinga gjennomfører kampanjar om mellom anna branntryggleik og eigenberedskap, og har døgnbemanna pressevakt. Innhaldsproduksjon, publikasjonar, språkhjelp, pressekontakt, kurs, øvingar, hendingshandtering og grafisk profil inngår i den aktive kvardagen.

Om å jobbe i DSB

Risiko og sårbarheit i samfunnet er i stadig endring. Difor er DSB ein organisasjon i kontinuerleg utvikling. Vi treng medarbeidarar som er tillitskapande, kompetente og gode lagspelarar, og som aktivt bidreg til fornying og forbetring. Som tilsett i DSB er du med på å løyse eit viktig samfunnsoppdrag, saman med dyktige og dedikerte kollegaer. Vi ønskjer oss auka mangfald i organisasjonen, og vi er del av inkluderingsdugnaden. Vi håpar derfor at også kvalifiserte personar med hol i CV-en eller nedsett funksjonsevne vil søkje hos oss.

Kontaktinformasjon

Elisabeth Sørbøe Aarsæther, Direktør, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Baard Storsveen, Partner Capus as, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Kirsten Agerup, Avdelingsdirektør, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Rambergveien 9 3115 Tønsberg

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon54 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 18.10.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

1 ledig stilling