<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Fastlegehjemmel Christianslund legekontor 2. gangs utlysning Fredrikstad Kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Arbeidssted

Christianslund legekontor er et legesenter med 4 fastleger som holder til sentralt på Christianslund like ved Trosvik barneskole og Fredrik II vgs. Det er godt med parkering ved legesenteret.
Legesenteret er veldrevet og godt organisert med velutstyrte lokaler. Det er ansatt legesekretær/sykepleier. Kontorene er
tilrettelagt for rullestol. Senteret bruker CGM og E-portal/besøkslegen.no for kommunikasjon med pasientene.

Om fastlegehjemmelen

1 fastlege ved senteret slutter i sin fastlegehjemmel da hun ønsker å gå av pga oppnådd aldersgrense. Oppstartsdato avtales med hjemmelsinnehaver.
Listelengde er på 1200 pasienter.
Kommunen tilrettelegger for spesialisering i allmennmedisin og tilbyr smågruppe for nye fastleger.

Kvalifikasjonskrav

 • Krav om norsk autorisasjon.
 • Ha spesialistgodkjenning i allmennmedisin eller være i spesialisering. Leger som ønsker å starte spesialisering kan også søke.
 • Krav om godkjent turnus eller tilsvarende med rett til trygderefusjon.
 • Erfaring fra allmennmedisin og relevante spesialiteter vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet for å fungere godt i hjemmelen tillegges betydelig vekt.
 • Søker må ha gode samarbeidsevner med kolleger og hjelpepersonell.
 • Søker må ha god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Vi kan tilby

Kommunen tilrettelegger for spesialisering i allmennmedisin og tilbyr smågruppe for nye fastleger. Kommunen tildeler tilskudd på inntil 300 000 kr pr år etter godkjenning fra Helsedirektoratet om tilskudd til næringsdrivende ALIS i spesialiseringsperioden. Dette innebærer kompensasjon til bl a kursdager, nettverkssamlinger og studiedager, veiledning og andre utgifter knyttet til spesialisering.

Andre opplysninger

Kjøper inngår leiekontrakt med legesenteret, på lik linje med de andre legene. Legesenteret organiserer all drift, såsom leie og vedlikehold av lokaler, all personell, alt utstyr og all logistikk knyttet til drift av praksis. Hver lege står faglig ansvarlig for sin yrkesutøvelse og for sin økonomi.

Søknad på og tildeling av fastlegehjemmel

Fastlegepraksiser i kommunen skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og
annen relevant helselovgivning, på de vilkår som fremgår av ASA 4310, samt lokale føringer gitt av kommunen. Tildelingen av avtalehjemmel følger av ASA 4310. Merk at hjemmel tildeles som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, der andre søkere kan ha innsynsrett i bl.a. CV og søknadsdokumenter om de har relevans i begrunnelsen.

Politi / Tuberkulose attest

Politiattest ikke eldre enn 3 mnd. må fremlegges ved ansettelse.
Tuberkuloseattest etter forskrift

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess, og alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.
Adresse: Virksomhet medisinske tjenester

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

RSM er nesten helt overflødig Vi har et bredt tjenestespekter innen revisjon, transaksjoner og skatt, men det har jo de
17.03.2021 Flere steder
During the current global health crisis, the priority for Siemens Digital Industries Software is the health and wellbeing of our
24.03.2021 Flere steder
CGI er et av verdens største IT-konsulentselskaper med tilstedeværelse i 40 land. Som leverandør av ende-til-ende-løsninger har vi inngående kjennskap
19.05.2021 Oslo
Som Senior Arkitekt i CGI Norge vil du jobbe i prosjekter med stor samfunnsnytte. Vi bistår noen av de største virksomhetene i
02.06.2021 Oslo
I CGI leverer vi et komplett tjenestetilbud av løsningsleveranser innen design, utvikling, test og vedlikehold til våre kunder. Vi har
02.06.2021 Hele Norge
Vil du være med og etablere fremtidsrettet informasjonsarkitektur som bidrar til å sikre Norges strømforsyning? Da bør du lese videre!
03.06.2021 Oslo
Du er ekspert i Java, og brenner for faget ditt. Du er dyktig, og trives i konsulentrollen, har gjerne mer
09.06.2021 Oslo
Du er en ekspert på .NET og Azure, og brenner for faget ditt. Du trives i konsulentrollen, har gjerne mer
09.06.2021 Oslo
Vis alle 22.610 ledige stillinger
Fredrikstad er en kommune i Østfold. Den grenser i nord til Råde, i øst til Sarpsborg og i sør til Hvaler. Fredrikstad er Østfolds største og Norges 6. største kommune, målt i antall innbyggere. Fredrikstad ble grunnlagt i 1567 av Frederik II. Under den Store Nordiske Krig hadde skjærgårdsflåten base i Fredrikstad fra 1709. Den stod under kommando av admiral Peter Wessel Tordenskiold Fredrikstad-distriktet har vært godt egnet til industri og blomstret i noen tiår siden 1860-årene ved blant annet å produsere og eksportere planker og tegl, derav Plankebyen. I den nyere tid har informasjonsteknologi, miljøteknologi og teknisk konsulent- virksomhet etterhvert blitt en viktig næringsvei i distriktet. Utviklingen fra festningsby og teglverksby til plankeby og skipsbyggingsby - og til dagens mangeartede nærings- og arbeidsliv, vitner om evne til omstilling når det trengs. Det gamle skipsverftområdet FMV er i dag kjøpt tilbake til byen av lokale investorer som ser muligheter til vekst i høyteknologisk industri kombinert med boliger og rekreasjon. Befolkning 72 388 (2008) Les mer om Fredrikstad Kommune

Stillingsbeskrivelse

Arbeidssted

Christianslund legekontor er et legesenter med 4 fastleger som holder til sentralt på Christianslund like ved Trosvik barneskole og Fredrik II vgs. Det er godt med parkering ved legesenteret.
Legesenteret er veldrevet og godt organisert med velutstyrte lokaler. Det er ansatt legesekretær/sykepleier. Kontorene er
tilrettelagt for rullestol. Senteret bruker CGM og E-portal/besøkslegen.no for kommunikasjon med pasientene.

Om fastlegehjemmelen

1 fastlege ved senteret slutter i sin fastlegehjemmel da hun ønsker å gå av pga oppnådd aldersgrense. Oppstartsdato avtales med hjemmelsinnehaver.
Listelengde er på 1200 pasienter.
Kommunen tilrettelegger for spesialisering i allmennmedisin og tilbyr smågruppe for nye fastleger.

Kvalifikasjonskrav

 • Krav om norsk autorisasjon.
 • Ha spesialistgodkjenning i allmennmedisin eller være i spesialisering. Leger som ønsker å starte spesialisering kan også søke.
 • Krav om godkjent turnus eller tilsvarende med rett til trygderefusjon.
 • Erfaring fra allmennmedisin og relevante spesialiteter vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet for å fungere godt i hjemmelen tillegges betydelig vekt.
 • Søker må ha gode samarbeidsevner med kolleger og hjelpepersonell.
 • Søker må ha god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Vi kan tilby

Kommunen tilrettelegger for spesialisering i allmennmedisin og tilbyr smågruppe for nye fastleger. Kommunen tildeler tilskudd på inntil 300 000 kr pr år etter godkjenning fra Helsedirektoratet om tilskudd til næringsdrivende ALIS i spesialiseringsperioden. Dette innebærer kompensasjon til bl a kursdager, nettverkssamlinger og studiedager, veiledning og andre utgifter knyttet til spesialisering.

Andre opplysninger

Kjøper inngår leiekontrakt med legesenteret, på lik linje med de andre legene. Legesenteret organiserer all drift, såsom leie og vedlikehold av lokaler, all personell, alt utstyr og all logistikk knyttet til drift av praksis. Hver lege står faglig ansvarlig for sin yrkesutøvelse og for sin økonomi.

Søknad på og tildeling av fastlegehjemmel

Fastlegepraksiser i kommunen skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og
annen relevant helselovgivning, på de vilkår som fremgår av ASA 4310, samt lokale føringer gitt av kommunen. Tildelingen av avtalehjemmel følger av ASA 4310. Merk at hjemmel tildeles som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, der andre søkere kan ha innsynsrett i bl.a. CV og søknadsdokumenter om de har relevans i begrunnelsen.

Politi / Tuberkulose attest

Politiattest ikke eldre enn 3 mnd. må fremlegges ved ansettelse.
Tuberkuloseattest etter forskrift

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess, og alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.
Adresse: Virksomhet medisinske tjenester

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • DES 01
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • DES 02
  2021
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • DES 07
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
12 ledige stillinger

Fakta om Fredrikstad Kommune