<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Rådgivar misjon, vennskapsarbeid, dialog og utgreiingsarbeid Den Norske Kirke

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon48 Presentasjon av stillingen:

Vikariat innan kyrkjefagfeltet i heil stilling, førebels for eit år.

Møre bispedømme vil at alle kyrkjelydane forstår seg sjølve som misjonerande og vil styrke fagområdet kyrkjelydsutvikling og samarbeidet mellom kyrkjelydane og organisasjonane. Bispedømmet er engasjert i vennskapavtalar med bispedømme i England og i Ungarn og arbeider aktivt for å utvikle den økumeniske dialogen i bispedømmet. Vi treng også fleire med utgreiingskompetanse og til å arbeide med høyringssaker og til å førebu saker til rådsorgana. Stillinga er knytt til kyrkjefagavdelinga.

Du støttar og engasjerer kyrkjelydane ved å integrere misjonale perspektiv i trusopplæring, diakoni og gudstenestearbeid og er pådrivar for å auke talet på misjonsavtalar. Du er ein fagleg ressurs for kyrkjelydane innan kyrkjelydsutvikling og arbeider for at misjon vert løfta opp og inkludert i strategiarbeid, planverk og arrangement i Møre. Du utviklar vennskapsarbeidet med Nordre bispedømme i Ungarn og med Newcastle bispedømme i England og er sentral i bispedømmet med omsyn til dialogarbeid.

Dersom ein søkjar ikkje ønskjer namnet sitt på den offentlege søkjarlista, må dette grunngjevast i søknaden. Grunnane vil bli vurdert individuelt, og dersom bispedømeadministrasjonen ikkje finn dei tilstrekkelege, vert søkjaren kontakta før søkjarlista vert offentleggjort.

Arbeidsoppgåver

 • Etablere, fornye og følgje opp misjonsavtalar mellom kyrkjelydar og organisasjonane
 • Planlegging og gjennomføring av fagdagar, kurs og arrangement.
 • Sekretær og sakshandsamar for SMM Møre.
 • ansvar for fagområdet kyrkjelydsutvikling
 • Utgreiingsarbeid og sakshandsaming for Møre biskop og Møre bispedømeråd.
 • Representere Møre bispedømme i regionalt STL-forum
 • Noko reising må reknast med
 • Utføre sakshandsaming innanfor eigne saksfelt. Alt etter behov, kompetanse og interesse kan det bli aktuelt å overføre saksområder mellom rådgivarane
 • Stillingen tek del etter turnus som adm. ressurs ved visitasar
 • Gi råd og framsnakke kyrkjelydane

Kvalifikasjonar

 • Høgskule/universitetsutdanning innan kyrkjefag, undervisning, diakoni eller teologi
 • Relevant erfaring kan erstatte manglande formalkompetanse
 • Kunnskap om og erfaring med bruk av sosiale medium
 • God skriftleg og munnleg formidlingsevne
 • God kjennskap til Den norske kyrkja, kristen tru og tradisjon
 • Medlem av Den norske kyrkja
 • Møre bispedøme har nynorsk som administrasjonsspråk og søkjar må opplyse om han/ho kan nytte både nynorsk og bokmål
 • Den som får tilbod om stillinga må leggje fram politiattest
 • Søkjaren må ha førarkort og disponere eigen bil

Utdanningsnivå

Personlege eigenskapar

 • Evne til tverrfagleg samarbeid og planlegging.
 • Gode samarbeidsevner, integritet og evne til å oppmuntre, inspirere og utfordre.
 • Fleksibel, evne til å ta initiativ, arbeide strukturert og sjølvstendig.

Vi tilbyr

 • Løn i stillingskode 1434 Rådgivar i tariffområde for KA. Godtgjersler og tilskot etter dei vilkår som til kvar tid er fastsette
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode kontorlokale sentralt i Molde. Ettersom fleire tilsette har lang arbeidsreise blir det lagt til rette for at ein kan ha lokal kontorstad, men med faste møtedagar ved kontoret i Molde
 • Den som vert tilsett må rette seg etter endringar i lover, tariffavtalar, særavtalar, reglement m.m. og andre avgjerder som kan ha verknad på gjeremåla i tenesta

For nærare informasjon om denne stillinga, kontakt stiftsdirektør Bjørn Olaf Storhaug eller avdelingsleiar kyrkjefag Arvid Helle

Kontaktinformasjon

Bjørn Olaf Storhaug, Stiftsdirektør, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Arvid Helle, Avdelingsleiar kyrkjefag, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Moldetrappa 1
6415 Molde

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Den norske kirke

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon48 Stillingsprosent: 100% Vikariat Søknadsfrist: 29.10.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vi er alltid interessert i å komme i kontakt med dyktige og engasjerte medarbeidere! Dersom du ønsker å jobbe på
08.06.2018 Asker
Vi trenger deg som er nysgjerrig og som liker å jobbe i team. AF Gruppen er et ledende entreprenør- og
16.09.2020 Hele Norge
AF er i vekst og behovene for flere dyktige medarbeidere kan melde seg til kommende prosjekter over hele landet. AF
16.02.2021 Hele Norge
We need curious employees who enjoys working in teams. AF Gruppen is a leading entrepreneurial and industrial group. We solve
02.03.2021 Hele Norge
Ønsker du å jobbe for et av landets ledende teknologiselskap med et konsept du vil bli stolt av å representere?
02.03.2021 Oslo
AF Energi & Miljøteknikk AS er en forretningsenhet i AF Gruppen ASA med over 130 medarbeidere som har engasjement for
13.04.2021 Oslo
We are building for the future – can you help us realize our IT roadmap?   The construction industry is currently facing a development leap where the
09.07.2021 Hele Norge
Har du en god systemforståelse, er flink til å finne tekniske løsninger og har en stor interesse for energieffektivisering? Da
26.07.2021 Oslo
Vis alle 25.875 ledige stillinger

Den norske kirke er et evangelisk-luthersk kirkesamfunn. De fleste nordmenn (ca. 83 %) tilhører Den norske kirke, og mange uttrykker sitt religiøse liv gjennom kirkens ritualer og høytider. Hvert år holdes 70 000 gudstjenester i 1600 kirker i de 1285 menighetene. Den norske kirke er delt inn i 11 bispedømmer, 105 prostier og 1285 sokn. Hvert bispedømme ledes av en biskop og et bispedømmeråd. På lokalplanet er det et menighetsråd for hvert sokn. Hvert fjerde år velger kirkens medlemmer nye menighetsråd med mellom 4 og 10 medlemmer. Sentrale kirkelige funksjoner ivaretas av Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Kirkemøtet, Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd og Bispemøtet.

Les mer om Den Norske Kirke

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon48 Presentasjon av stillingen:

Vikariat innan kyrkjefagfeltet i heil stilling, førebels for eit år.

Møre bispedømme vil at alle kyrkjelydane forstår seg sjølve som misjonerande og vil styrke fagområdet kyrkjelydsutvikling og samarbeidet mellom kyrkjelydane og organisasjonane. Bispedømmet er engasjert i vennskapavtalar med bispedømme i England og i Ungarn og arbeider aktivt for å utvikle den økumeniske dialogen i bispedømmet. Vi treng også fleire med utgreiingskompetanse og til å arbeide med høyringssaker og til å førebu saker til rådsorgana. Stillinga er knytt til kyrkjefagavdelinga.

Du støttar og engasjerer kyrkjelydane ved å integrere misjonale perspektiv i trusopplæring, diakoni og gudstenestearbeid og er pådrivar for å auke talet på misjonsavtalar. Du er ein fagleg ressurs for kyrkjelydane innan kyrkjelydsutvikling og arbeider for at misjon vert løfta opp og inkludert i strategiarbeid, planverk og arrangement i Møre. Du utviklar vennskapsarbeidet med Nordre bispedømme i Ungarn og med Newcastle bispedømme i England og er sentral i bispedømmet med omsyn til dialogarbeid.

Dersom ein søkjar ikkje ønskjer namnet sitt på den offentlege søkjarlista, må dette grunngjevast i søknaden. Grunnane vil bli vurdert individuelt, og dersom bispedømeadministrasjonen ikkje finn dei tilstrekkelege, vert søkjaren kontakta før søkjarlista vert offentleggjort.

Arbeidsoppgåver

 • Etablere, fornye og følgje opp misjonsavtalar mellom kyrkjelydar og organisasjonane
 • Planlegging og gjennomføring av fagdagar, kurs og arrangement.
 • Sekretær og sakshandsamar for SMM Møre.
 • ansvar for fagområdet kyrkjelydsutvikling
 • Utgreiingsarbeid og sakshandsaming for Møre biskop og Møre bispedømeråd.
 • Representere Møre bispedømme i regionalt STL-forum
 • Noko reising må reknast med
 • Utføre sakshandsaming innanfor eigne saksfelt. Alt etter behov, kompetanse og interesse kan det bli aktuelt å overføre saksområder mellom rådgivarane
 • Stillingen tek del etter turnus som adm. ressurs ved visitasar
 • Gi råd og framsnakke kyrkjelydane

Kvalifikasjonar

 • Høgskule/universitetsutdanning innan kyrkjefag, undervisning, diakoni eller teologi
 • Relevant erfaring kan erstatte manglande formalkompetanse
 • Kunnskap om og erfaring med bruk av sosiale medium
 • God skriftleg og munnleg formidlingsevne
 • God kjennskap til Den norske kyrkja, kristen tru og tradisjon
 • Medlem av Den norske kyrkja
 • Møre bispedøme har nynorsk som administrasjonsspråk og søkjar må opplyse om han/ho kan nytte både nynorsk og bokmål
 • Den som får tilbod om stillinga må leggje fram politiattest
 • Søkjaren må ha førarkort og disponere eigen bil

Utdanningsnivå

Personlege eigenskapar

 • Evne til tverrfagleg samarbeid og planlegging.
 • Gode samarbeidsevner, integritet og evne til å oppmuntre, inspirere og utfordre.
 • Fleksibel, evne til å ta initiativ, arbeide strukturert og sjølvstendig.

Vi tilbyr

 • Løn i stillingskode 1434 Rådgivar i tariffområde for KA. Godtgjersler og tilskot etter dei vilkår som til kvar tid er fastsette
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode kontorlokale sentralt i Molde. Ettersom fleire tilsette har lang arbeidsreise blir det lagt til rette for at ein kan ha lokal kontorstad, men med faste møtedagar ved kontoret i Molde
 • Den som vert tilsett må rette seg etter endringar i lover, tariffavtalar, særavtalar, reglement m.m. og andre avgjerder som kan ha verknad på gjeremåla i tenesta

For nærare informasjon om denne stillinga, kontakt stiftsdirektør Bjørn Olaf Storhaug eller avdelingsleiar kyrkjefag Arvid Helle

Kontaktinformasjon

Bjørn Olaf Storhaug, Stiftsdirektør, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Arvid Helle, Avdelingsleiar kyrkjefag, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Moldetrappa 1
6415 Molde

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Den norske kirke

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon48 Stillingsprosent: 100% Vikariat Søknadsfrist: 29.10.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Den Norske Kirke