<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Vil du jobbe med strømkundene i kraftsystemet? Vi søker samfunnsøkonom/jurist Kunde og nett, Norges vassdrags- energidirektorat (NVE)

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon58 Presentasjon av stillingen:

Vil du være med og styre utviklingen av det grønne skiftet i Norge? Hos oss får du jobbe med en av de viktigste tiltakene i omstillingen til det norske fornybarsamfunnet. Som saksbehandler sitter du sentralt i forvaltningen av det norske kraftsystemet -- som er navet i elektrifiseringen av samfunnet vårt.

I jobben som saksbehandler vil du jobbe i skjæringspunktet mellom strømleverandører, nettselskap og strømkunden. Du vil få bred erfaring i praktisk bruk av juss gjennom saksbehandling. Det er også rom for at du kan få jobbe med å utvikle regelverket og jobb tverrfaglig i europeisk samarbeid.

Kort om stillingen
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE har ledig to faste stillinger for samfunnsøkonom/jurist med interesse for utvikling og regulering av kraftsystemet. Hos oss vil du bl.a. jobbe med hvordan prise bruk og tilknytning til kraftnettet.

Du vil jobbe sammen med 18 faglig engasjerte medarbeider og sammen utgjør vi Seksjon for kunde og nett. I seksjonen jobber vi tverrfaglig -- for å se nye måter å løse faglige utfordringer på.

Arbeidsoppgavene i seksjonen spenner bredt innenfor forvaltning av og tilsyn med regelverk om betaling for tilknytning til og bruk av nettet, oppfølging av sluttbrukermarkedet for strøm, leveringskvalitet og nettdrift.

Erfaringen fra oppfølging og tilsyn med regelverk er viktig når regelverket videreutvikles. I seksjon for kunde og nett gir vi faglige råd og anbefalinger til Olje- og energidepartementet, og bistår i utarbeidelse og høringer av nye lover og forskrifter.

Vi deltar også i europeiske samarbeidsgrupper hvor vi holder foredrag, skriver fagrapporter og innspill til videre utvikling av det felleseuropeiske regelverket.

Din nye jobb:

Din arbeidsdag vil være preget av å følge opp at landets nettselskap gjør det de skal, og at kraftleverandørene ikke bryter regelverket. Nettselskapene er monopoler og er derfor strengt regulert. Oppgavene ligger i skjæringspunktet mellom samfunnsøkonomi, juss og elkraftteknikk. Det er derfor positivt hvis du synes dette er spennende, selv om noe av dette er utenfor hva du har av utdanning. Du vil jobbe tett tverrfaglig sammen med samfunnsøkonomer, jurister og elkraftingeniører.

 • Du vil forstå, tolke og anvende lover og forskrifter i saker som har stor betydning for både privatpersoner og store selskaper.
 • Du skal bli en dyktig saksbehandler. Saksbehandling av klagesaker mellom nettkunder og nettselskap, og mellom strømkunder og kraftleverandører.
 • Du kan også få mulighet til å følge opp og utvikle a regelverket for bruk og tilknytning av kraftnettet, herunder nettleie, anleggsbidrag og nettilknytning.
 • Oppfølging og utvikling av regelverket for sluttbrukermarkedet for strøm.
 • Kunne bidra til tolkning og vurderinger av EU-regelverk.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse på masternivå hvor samfunnsøkonomi eller rettsvitenskap inngår i fagkretsen.
 • Erfaring fra kraftbransjen, offentlig forvaltning eller annen relevant arbeidserfaring vil være en fordel, men nyutdannede oppfordres også til å søke.
 • Gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner på norsk og engelsk.
 • Kunnskap om innhentning, systematisering og bruk av data.

Personlige egenskaper

 • Nysgjerrig og åpen holdning, vilje til å ta utfordringer
 • Konstruktiv, samarbeidsorientert
 • Har god rolleforståelse
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt

Vi tilbyr

 • En sterk kunnskapsorganisasjon med høy, tverrfaglig kompetanse
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Innflytelse på viktige samfunnsområder
 • Stor kontaktflate, både internt og eksternt
 • Gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid)
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Flotte lokaler på Majorstuen rett ved Frognerparken
 • Trening i arbeidstiden, treningsrom og aktivt bedriftsidrettslag
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Årslønn innenfor spennet kr 480 000 -- 600 000 i stillingskode førstekonsulent-/rådgiver (1408/1434). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Hvis du ønsker å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten, må du begrunne dette. Vi varsler deg hvis vi ikke tar ønsket ditt tilfølge. Du vil da få muligheten til å trekke søknaden før offentliggjøring.

Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).

Contacts

Torfinn Jonassen, Seksjonssjef, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Velaug Mook, Seniorrådgiver, Logg inn for å se kontaktinformasjon Kathrine Berg Nilsen, HR-kontakt, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Location

Middelthuns gate 29
0368 Oslo

Apply for position:

Key information:

Employer:Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Reference number:Logg inn for å se kontaktinformasjon58 Percentage of full-time: 100% Fast Application deadline: 24.10.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Stendi søker nattevakter(våken) og vikarer(døgn og timer) til våre barnevernsinstitusjoner i Alta. Stillingsbeskrivelse Stendi søker nattevakter og vikarer til våre
29.01.2020 Alta
Nannas vei er en ny, men godt etablert og flott avdeling på Rykkinn, som yter heldøgns omsorgstjenester til våre brukere
26.11.2021 Bærum
Vi søker nå etter en Helsefagarbeider i fast 100% medlever-stilling til vårt tiltak på Moelv. Vår ambisjon er å være
26.11.2021 Hele Innlandet
Har du lyst på nye utfordringer innenfor VVS, energi/miljøteknisk prosjektering hos Norconsults kontor i Bodø? Norconsult i Bodø utfører komplette
26.04.2021 Bodø
Norconsult er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter innen samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Vi er en pådriver for
15.07.2021 Flere steder
Vi søker en dyktig og omgjengelig medarbeider til å være med å videreutvikle fagområdet Elektro ved Norconsults Tromsø-kontor. Norconsult region
15.07.2021 Tromsø
Er du engasjert, kunnskapsrik og gjerne har erfaring innen geoteknikk? Vi søker deg som vil være med å bygge opp vårt
15.07.2021 Tromsø
Avdelingen består i dag av 24 ansatte innenfor fagdisiplinene vann- og avløp, miljø, samferdsel, oppmåling/drone, landskap og plan. Kontoret som
23.09.2021 Bodø
Vis alle 27.795 ledige stillinger

NVE forvalter Norges vann- og energiressurser til det beste for samfunnet. Vi sørger for at strømmen blir levert, vi overvåker og varsler naturfare, vi holder tilsyn med kraftbransjen, vi utvikler regelverk, vi behandler søknader om ulike konsesjoner innen vann og fornybar energi og vi sikrer bebyggelse mot naturfare. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid er også viktige arbeidsområder for oss, i tillegg til at vi er nasjonal faginstitusjon for hydrologi.

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) er en enhet i NVE. RME utvikler og følger opp regelverk for kraftmarkedet og kraftnettet. RME har blant annet ansvar for økonomisk regulering av Statnett og øvrige nettselskap, regulering av kraftbørser, engrosmarkeder og systemdrift, vilkår for bruk av mellomlandsforbindelser, regulering av leveringskvalitet, tariffer og omsetning av kraft og gass til sluttbrukere. Kraftmarkedet og kraftnettet er i stor omstilling for å skape fremtidens energisystem, og vår rolle er å sikre at reguleringen legger til rette for et energisystem som tjener samfunnet på best mulig måte. RME samarbeider tett med reguleringsmyndigheter i Norden og Europa. RME består av fire seksjoner og har om lag 65 ansatte. RME ble fra 1. november 2019 en uavhengig regulatormyndighet.

Les mer om Kunde og nett, Norges vassdrags- energidirektorat (NVE)

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon58 Presentasjon av stillingen:

Vil du være med og styre utviklingen av det grønne skiftet i Norge? Hos oss får du jobbe med en av de viktigste tiltakene i omstillingen til det norske fornybarsamfunnet. Som saksbehandler sitter du sentralt i forvaltningen av det norske kraftsystemet -- som er navet i elektrifiseringen av samfunnet vårt.

I jobben som saksbehandler vil du jobbe i skjæringspunktet mellom strømleverandører, nettselskap og strømkunden. Du vil få bred erfaring i praktisk bruk av juss gjennom saksbehandling. Det er også rom for at du kan få jobbe med å utvikle regelverket og jobb tverrfaglig i europeisk samarbeid.

Kort om stillingen
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE har ledig to faste stillinger for samfunnsøkonom/jurist med interesse for utvikling og regulering av kraftsystemet. Hos oss vil du bl.a. jobbe med hvordan prise bruk og tilknytning til kraftnettet.

Du vil jobbe sammen med 18 faglig engasjerte medarbeider og sammen utgjør vi Seksjon for kunde og nett. I seksjonen jobber vi tverrfaglig -- for å se nye måter å løse faglige utfordringer på.

Arbeidsoppgavene i seksjonen spenner bredt innenfor forvaltning av og tilsyn med regelverk om betaling for tilknytning til og bruk av nettet, oppfølging av sluttbrukermarkedet for strøm, leveringskvalitet og nettdrift.

Erfaringen fra oppfølging og tilsyn med regelverk er viktig når regelverket videreutvikles. I seksjon for kunde og nett gir vi faglige råd og anbefalinger til Olje- og energidepartementet, og bistår i utarbeidelse og høringer av nye lover og forskrifter.

Vi deltar også i europeiske samarbeidsgrupper hvor vi holder foredrag, skriver fagrapporter og innspill til videre utvikling av det felleseuropeiske regelverket.

Din nye jobb:

Din arbeidsdag vil være preget av å følge opp at landets nettselskap gjør det de skal, og at kraftleverandørene ikke bryter regelverket. Nettselskapene er monopoler og er derfor strengt regulert. Oppgavene ligger i skjæringspunktet mellom samfunnsøkonomi, juss og elkraftteknikk. Det er derfor positivt hvis du synes dette er spennende, selv om noe av dette er utenfor hva du har av utdanning. Du vil jobbe tett tverrfaglig sammen med samfunnsøkonomer, jurister og elkraftingeniører.

 • Du vil forstå, tolke og anvende lover og forskrifter i saker som har stor betydning for både privatpersoner og store selskaper.
 • Du skal bli en dyktig saksbehandler. Saksbehandling av klagesaker mellom nettkunder og nettselskap, og mellom strømkunder og kraftleverandører.
 • Du kan også få mulighet til å følge opp og utvikle a regelverket for bruk og tilknytning av kraftnettet, herunder nettleie, anleggsbidrag og nettilknytning.
 • Oppfølging og utvikling av regelverket for sluttbrukermarkedet for strøm.
 • Kunne bidra til tolkning og vurderinger av EU-regelverk.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse på masternivå hvor samfunnsøkonomi eller rettsvitenskap inngår i fagkretsen.
 • Erfaring fra kraftbransjen, offentlig forvaltning eller annen relevant arbeidserfaring vil være en fordel, men nyutdannede oppfordres også til å søke.
 • Gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner på norsk og engelsk.
 • Kunnskap om innhentning, systematisering og bruk av data.

Personlige egenskaper

 • Nysgjerrig og åpen holdning, vilje til å ta utfordringer
 • Konstruktiv, samarbeidsorientert
 • Har god rolleforståelse
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt

Vi tilbyr

 • En sterk kunnskapsorganisasjon med høy, tverrfaglig kompetanse
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Innflytelse på viktige samfunnsområder
 • Stor kontaktflate, både internt og eksternt
 • Gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid)
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Flotte lokaler på Majorstuen rett ved Frognerparken
 • Trening i arbeidstiden, treningsrom og aktivt bedriftsidrettslag
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Årslønn innenfor spennet kr 480 000 -- 600 000 i stillingskode førstekonsulent-/rådgiver (1408/1434). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Hvis du ønsker å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten, må du begrunne dette. Vi varsler deg hvis vi ikke tar ønsket ditt tilfølge. Du vil da få muligheten til å trekke søknaden før offentliggjøring.

Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).

Contacts

Torfinn Jonassen, Seksjonssjef, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Velaug Mook, Seniorrådgiver, Logg inn for å se kontaktinformasjon Kathrine Berg Nilsen, HR-kontakt, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Location

Middelthuns gate 29
0368 Oslo

Apply for position:

Key information:

Employer:Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Reference number:Logg inn for å se kontaktinformasjon58 Percentage of full-time: 100% Fast Application deadline: 24.10.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Kunde og nett, Norges vassdrags- energidirektorat (NVE)