<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Bli med på laget! Vi byggje ny vasskraft i Sogn Sognekraft

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Sognekraft satsar stort på bygging av fornybar vasskraft i Sogn. For tida er aktiviteten høg med bygging av Tynjadalen og Fosseteigen kraftverk i Lærdal, Mundalselvi kraftverk i Fjærland samt fullføring av Leikanger kraftverk. I tillegg arbeider Sognekraft med planlegging av dei nye anlegga Feios og Offerdal kraftverk, samt fornying av andre eksisterande anlegg. Vi søkjer difor etter initiativrik, samarbeidsvillig og resultatorientert prosjektleiar i utbyggingsseksjonen. Personar med anna relevant kompetanse for prosjektgjennomføring kan også bli vurdert, då det er ynskje om å styrka utbyggingsavdelinga med to nye medarbeidarar.

Prosjektleiarar/prosjektingeniørar

Du skal sikre framdrift, kvalitet, økonomi og tryggleik i utbyggingsprosjekta. Du vil jobbe med dyktige fagfolk og du har god kommunikasjon med alle involverte, i Sognekraft, mot entreprenørar, konsulentar, grunneigarar, publikum og myndigheiter. Teamet på utbygging produksjon har i tillegg til prosjektleiing òg andre oppgåver i prosjekta som kontrollingeniør, HMS-ansvar eller byggjeleiing, gjerne fleire oppgåver i kombinasjon.

Du har høgare utdanning innan bygg- og anlegg, maskin eller elektro og helst 3-5 års erfaring frå prosjektleiing eller prosjekteringsleiing. Du legg vekt på god norsk skriftleg og munnleg formidling, og har kjennskap til norsk regelverk, kontraktsstandardar (spesielt NS8407) og byggherreforskrifta.

Vi ser etter ein lagspelar som er sjølvgåande, strukturert og målretta med god avgjerds- og samarbeidseigenskapar. I teamet er du ein pådrivar i utvikling av lagånd og trivsel. Du har god energi til å gjennomføre prosjekt.

Ta den unike moglegheita til å delta i utbygging av nye vasskraftanlegg innan fornybar energi i Sogn, og få ein arbeidsplass med fagleg fokus og spennande arbeidsoppgåver.

Kontorstad i Vik eller Sogndal. Kontakt oss gjerne for ein uforpliktande prat om stillinga.

For meir informasjon ta kontakt med utbyggingssjef Harald Fimreite på telefon Logg inn for å se kontaktinformasjon eller konserndirektør produksjon Erlend Bårgard telefon Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Vi ønskjer betre kjønnsbalanse i konsernet og oppfordrar generelt kvinner til å søkje.

Send søknad og CV innan 24. oktober.
Adresse: Sogndal

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vil du være med å utvikle infrastrukturen for det grønne skiftet?Vi søker mennesker som er genuint opptatt av å heve
01.12.2021 Oslo
Statnett har en ny strategi for det grønne taktskiftet. Det innebærer store endringer og investeringer innenfor digitalisering og IT-løsninger. Det
01.12.2021 Oslo
I Statnetts avdeling for Arbeidsgiveransvar vil du jobbe i et team bestående av seks medarbeidere. Avdelingen har fagansvar for arbeidsrett,
01.12.2021 Oslo
Vil du være med å tilrettelegge for innovasjon og utvikling i kraftbransjen?Vi søker etter folk som er genuint opptatt av
01.12.2021 Oslo
Du vil ha en viktig rolle som systemansvarlig for sky infrastrukturtjenester i Statnett.  Statnett har en ny strategi for det
01.12.2021 Oslo
DPS Groruddalen gir spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern for voksne i bydelene Alna, Grorud og Stovner, samt Nittedal kommune. DPS Groruddalen
01.12.2021 Oslo
Ønsker du å gjøre en forskjell?Vi søker etter deg som er spesialsykepleier, sykepleier, sykepleiestudent og helsefagarbeider og som ønsker å
01.12.2021 Lørenskog
r du sykepleier eller er nyutdannet sykepleier våren 2022 og har lyst til å jobbe på Norges største akuttsykehus, i
01.12.2021 Lørenskog
Vis alle 22.819 ledige stillinger

Sognekraft produserer, overfører og sel energi. Selskapet eig og driv vasskraft med ein årleg produksjon på vel 570 GWh, samt eit fjordenergianlegg. Vidare eig, driftar og forvaltar selskapet regional –og distribusjonsnett på 1900 km og eit omfattande fibernett innanfor konsesjonsområdet avgrensa av kommunane Vik, Balestrand, Leikanger, Sogndal og Frønningen i Lærdal kommune.

Les mer om Sognekraft

Stillingsbeskrivelse

Sognekraft satsar stort på bygging av fornybar vasskraft i Sogn. For tida er aktiviteten høg med bygging av Tynjadalen og Fosseteigen kraftverk i Lærdal, Mundalselvi kraftverk i Fjærland samt fullføring av Leikanger kraftverk. I tillegg arbeider Sognekraft med planlegging av dei nye anlegga Feios og Offerdal kraftverk, samt fornying av andre eksisterande anlegg. Vi søkjer difor etter initiativrik, samarbeidsvillig og resultatorientert prosjektleiar i utbyggingsseksjonen. Personar med anna relevant kompetanse for prosjektgjennomføring kan også bli vurdert, då det er ynskje om å styrka utbyggingsavdelinga med to nye medarbeidarar.

Prosjektleiarar/prosjektingeniørar

Du skal sikre framdrift, kvalitet, økonomi og tryggleik i utbyggingsprosjekta. Du vil jobbe med dyktige fagfolk og du har god kommunikasjon med alle involverte, i Sognekraft, mot entreprenørar, konsulentar, grunneigarar, publikum og myndigheiter. Teamet på utbygging produksjon har i tillegg til prosjektleiing òg andre oppgåver i prosjekta som kontrollingeniør, HMS-ansvar eller byggjeleiing, gjerne fleire oppgåver i kombinasjon.

Du har høgare utdanning innan bygg- og anlegg, maskin eller elektro og helst 3-5 års erfaring frå prosjektleiing eller prosjekteringsleiing. Du legg vekt på god norsk skriftleg og munnleg formidling, og har kjennskap til norsk regelverk, kontraktsstandardar (spesielt NS8407) og byggherreforskrifta.

Vi ser etter ein lagspelar som er sjølvgåande, strukturert og målretta med god avgjerds- og samarbeidseigenskapar. I teamet er du ein pådrivar i utvikling av lagånd og trivsel. Du har god energi til å gjennomføre prosjekt.

Ta den unike moglegheita til å delta i utbygging av nye vasskraftanlegg innan fornybar energi i Sogn, og få ein arbeidsplass med fagleg fokus og spennande arbeidsoppgåver.

Kontorstad i Vik eller Sogndal. Kontakt oss gjerne for ein uforpliktande prat om stillinga.

For meir informasjon ta kontakt med utbyggingssjef Harald Fimreite på telefon Logg inn for å se kontaktinformasjon eller konserndirektør produksjon Erlend Bårgard telefon Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Vi ønskjer betre kjønnsbalanse i konsernet og oppfordrar generelt kvinner til å søkje.

Send søknad og CV innan 24. oktober.
Adresse: Sogndal

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter