<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Informasjonsforvaltning søker utviklingsorienterte ledere til vår juridiske stab Skatteetaten

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Skatteetaten er i kontinuerlig utvikling, og divisjon informasjonsforvaltning er en relativt nyetablert divisjon med det formål å styrke forvaltningen av opplysninger inkludert felleskomponenten Folkeregisteret.

Juridisk stab i divisjon Informasjonsforvaltning skal på vegne av divisjonsdirektøren sikre ensartet og riktig rettsanvendelse og utvikling av regelverk som realiserer en fremtidsrettet informasjonsforvaltning. Styring og forvaltning av informasjon er svært sentralt for divisjonen. Ansvaret som tilligger juridisk stab i divisjon informasjonsforvaltning er dermed stort og har høy prioritet i Skatteetaten. Vi har derfor nylig styrket staben med opprettelse av to underdirektørstillinger som skal ha ansvar for hver sine team, i tillegg til flere tverrgående fagområder.


Stabens medarbeidere deltar i mange av etatens utviklingsprosjekter og har særlig fokus på digitalisering som både forenkler og sikrer rettigheter, samt utnyttelse av det tekniske mulighetsrom. Vi samarbeider bredt med ulike fagmiljøer både internt og eksternt. Juridisk stab består i dag av totalt 20 medarbeidere, der halvparten er medarbeidere med personvernfaglig kompetanse, og de øvrige er fagpersoner med bred juridisk kunnskap om de ulike opplysningstypene Skatteetaten innhenter, forvalter, videreutvikler og tilgjengeliggjør. Som følge av vårt ansvar er kunnskap om forvaltningsregelverk av sentral betydning for utøvelsen av våre oppgaver, men vi må også ha kjennskap til rettsområder som f.eks. folkeregister, identitetsforvaltning, finans, A-ordningen og eiendom og internasjonalt regelverk.  


Vi søker deg som ønsker å bidra til den utviklingen Skatteetaten står foran. Vi er en stor etat med høy utviklingstakt, og vi forventes å bidra solid i utviklingen av digitaliseringsvennlig regelverk i offentlig sektor. Vi ser etter ledere som møter og håndterer krevende mål med entusiasme, og som evner å støtte svært selvstendige medarbeidere med stor faglig tyngde og ansvar. Du bør være en god nettverksbygger, og være komfortabel med å være i en utadrettet rolle. Stillingene gir svært gode muligheter til å jobbe med spennende og krevende oppgaver, samtidig som du bidrar til å utvikle digitale løsninger av stor samfunnsmessig betydning. Ansvaret omfatter helhetlig informasjonsforvaltning, og du må ha et godt overblikk og kunne tenke langsiktig. Stillingene vil inngå i et lederteam med, og rapportere til, seksjonssjef for juridisk stab. 


Skatteetatens verdier er profesjonell, imøtekommende og nytenkende. Vi ønsker at du identifiserer deg med våre verdier.       


For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor intervjuer på video inntil videre. 

Arbeidsoppgaver
 • bidra til god forvaltning og utvikling av fremtidens regelverk  
 • inneha fag- og leveranseansvar
 • deltakelse i fagfora, arbeidsgrupper og utviklingsprosjekter internt og eksternt
 • bidra til at juridisk stab løser sine oppgaver effektivt og med god kvalitet
 • videreutvikle en kultur med endringskraft hvor medarbeidere tar ansvar og jobber delegert med felles mål
 • oppfølging og rapportering knyttet til fastsatte kvalitetskrav på det juridiske området
 • inngå i seksjonens lederteam og delta i arbeidet med organisering og utvikling av seksjonen for å sikre god måloppnåelse i divisjonen og i etaten for øvrig
 • personalansvar for gruppens medarbeidere
Kvalifikasjoner
 • master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT  
 • erfaring fra prosessledelse/prosjektledelse, helst innenfor regelverksutvikling og digitaliseringsarbeid
 • kunnskap om forvaltningsregelverk og kjennskap til fagområder av betydning for utøvelse av divisjonens ansvar
 • god forståelse for samhandlingen i offentlig forvaltning
 • god forståelse for samfunnsutviklingen og potensiale for digitalisering
 • god erfaring med personalansvar og evne til å skape resultater gjennom andre     
 • god rolleforståelse
Personlige egenskaper
 • relasjons- og nettverksbygger
 • evne til å vise retning, inspirere og motivere kompetente medarbeidere
 • evne til å tenke langsiktig og helhetlig
 • stor arbeidskapasitet og høy gjennomføringsevne  
 • er utviklingsorientert og tilpasningsdyktig til etatens skiftende rammevilkår
 • svært gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
Vi tilbyr
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.
 • Stillingene lønnes som underdirektør (kode 1059) fra kr. 750.000 - kr. 950.000, avhengig av kvalifikasjoner. Skatteetaten har seks måneder prøvetid.

 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg gjennom vitnemålsportalen via Webcruiter.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Stendi søker nattevakter(våken) og vikarer(døgn og timer) til våre barnevernsinstitusjoner i Alta. Stillingsbeskrivelse Stendi søker nattevakter og vikarer til våre
29.01.2020 Alta
Nannas vei er en ny, men godt etablert og flott avdeling på Rykkinn, som yter heldøgns omsorgstjenester til våre brukere
26.11.2021 Bærum
Vi søker nå etter en Helsefagarbeider i fast 100% medlever-stilling til vårt tiltak på Moelv. Vår ambisjon er å være
26.11.2021 Hele Innlandet
Har du lyst på nye utfordringer innenfor VVS, energi/miljøteknisk prosjektering hos Norconsults kontor i Bodø? Norconsult i Bodø utfører komplette
26.04.2021 Bodø
Norconsult er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter innen samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Vi er en pådriver for
15.07.2021 Flere steder
Vi søker en dyktig og omgjengelig medarbeider til å være med å videreutvikle fagområdet Elektro ved Norconsults Tromsø-kontor. Norconsult region
15.07.2021 Tromsø
Er du engasjert, kunnskapsrik og gjerne har erfaring innen geoteknikk? Vi søker deg som vil være med å bygge opp vårt
15.07.2021 Tromsø
Avdelingen består i dag av 24 ansatte innenfor fagdisiplinene vann- og avløp, miljø, samferdsel, oppmåling/drone, landskap og plan. Kontoret som
23.09.2021 Bodø
Vis alle 28.181 ledige stillinger

Vil du jobbe i en alltid aktuell etat, der du får ta del i sterke, utviklende fagmiljø og arbeide med samfunnsrelevante oppgaver? Velkommen til Skatteetaten!

Hos oss jobber om lag 6500 ansatte fordelt på hele landet, med ett felles samfunnsoppdrag: Bidra til å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. I tillegg sørger vi for et oppdatert folkeregister. Våre kunder er alle landets innbyggere, bedrifter og foretak. 

I Skatteetaten møtes mennesker med ulik kompetanse- og utdanningsbakgrunn. Vi ansetter blant andre jurister, revisorer, økonomer, informatikere, sivilingeniører, statsvitere og informasjons- og kommunikasjonsutdannede. Vi er stolte av å huse et av landets ledende IT-miljøer, og er en stor leverandør av nettbaserte tjenester.

Visjon
Vi jobber ut fra visjonen om et samfunn der alle vil gjøre opp for seg. Målet er at det skal være enkelt å gjør det riktig.

Les mer om Skatteetaten

Stillingsbeskrivelse

Skatteetaten er i kontinuerlig utvikling, og divisjon informasjonsforvaltning er en relativt nyetablert divisjon med det formål å styrke forvaltningen av opplysninger inkludert felleskomponenten Folkeregisteret.

Juridisk stab i divisjon Informasjonsforvaltning skal på vegne av divisjonsdirektøren sikre ensartet og riktig rettsanvendelse og utvikling av regelverk som realiserer en fremtidsrettet informasjonsforvaltning. Styring og forvaltning av informasjon er svært sentralt for divisjonen. Ansvaret som tilligger juridisk stab i divisjon informasjonsforvaltning er dermed stort og har høy prioritet i Skatteetaten. Vi har derfor nylig styrket staben med opprettelse av to underdirektørstillinger som skal ha ansvar for hver sine team, i tillegg til flere tverrgående fagområder.


Stabens medarbeidere deltar i mange av etatens utviklingsprosjekter og har særlig fokus på digitalisering som både forenkler og sikrer rettigheter, samt utnyttelse av det tekniske mulighetsrom. Vi samarbeider bredt med ulike fagmiljøer både internt og eksternt. Juridisk stab består i dag av totalt 20 medarbeidere, der halvparten er medarbeidere med personvernfaglig kompetanse, og de øvrige er fagpersoner med bred juridisk kunnskap om de ulike opplysningstypene Skatteetaten innhenter, forvalter, videreutvikler og tilgjengeliggjør. Som følge av vårt ansvar er kunnskap om forvaltningsregelverk av sentral betydning for utøvelsen av våre oppgaver, men vi må også ha kjennskap til rettsområder som f.eks. folkeregister, identitetsforvaltning, finans, A-ordningen og eiendom og internasjonalt regelverk.  


Vi søker deg som ønsker å bidra til den utviklingen Skatteetaten står foran. Vi er en stor etat med høy utviklingstakt, og vi forventes å bidra solid i utviklingen av digitaliseringsvennlig regelverk i offentlig sektor. Vi ser etter ledere som møter og håndterer krevende mål med entusiasme, og som evner å støtte svært selvstendige medarbeidere med stor faglig tyngde og ansvar. Du bør være en god nettverksbygger, og være komfortabel med å være i en utadrettet rolle. Stillingene gir svært gode muligheter til å jobbe med spennende og krevende oppgaver, samtidig som du bidrar til å utvikle digitale løsninger av stor samfunnsmessig betydning. Ansvaret omfatter helhetlig informasjonsforvaltning, og du må ha et godt overblikk og kunne tenke langsiktig. Stillingene vil inngå i et lederteam med, og rapportere til, seksjonssjef for juridisk stab. 


Skatteetatens verdier er profesjonell, imøtekommende og nytenkende. Vi ønsker at du identifiserer deg med våre verdier.       


For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor intervjuer på video inntil videre. 

Arbeidsoppgaver
 • bidra til god forvaltning og utvikling av fremtidens regelverk  
 • inneha fag- og leveranseansvar
 • deltakelse i fagfora, arbeidsgrupper og utviklingsprosjekter internt og eksternt
 • bidra til at juridisk stab løser sine oppgaver effektivt og med god kvalitet
 • videreutvikle en kultur med endringskraft hvor medarbeidere tar ansvar og jobber delegert med felles mål
 • oppfølging og rapportering knyttet til fastsatte kvalitetskrav på det juridiske området
 • inngå i seksjonens lederteam og delta i arbeidet med organisering og utvikling av seksjonen for å sikre god måloppnåelse i divisjonen og i etaten for øvrig
 • personalansvar for gruppens medarbeidere
Kvalifikasjoner
 • master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT  
 • erfaring fra prosessledelse/prosjektledelse, helst innenfor regelverksutvikling og digitaliseringsarbeid
 • kunnskap om forvaltningsregelverk og kjennskap til fagområder av betydning for utøvelse av divisjonens ansvar
 • god forståelse for samhandlingen i offentlig forvaltning
 • god forståelse for samfunnsutviklingen og potensiale for digitalisering
 • god erfaring med personalansvar og evne til å skape resultater gjennom andre     
 • god rolleforståelse
Personlige egenskaper
 • relasjons- og nettverksbygger
 • evne til å vise retning, inspirere og motivere kompetente medarbeidere
 • evne til å tenke langsiktig og helhetlig
 • stor arbeidskapasitet og høy gjennomføringsevne  
 • er utviklingsorientert og tilpasningsdyktig til etatens skiftende rammevilkår
 • svært gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
Vi tilbyr
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.
 • Stillingene lønnes som underdirektør (kode 1059) fra kr. 750.000 - kr. 950.000, avhengig av kvalifikasjoner. Skatteetaten har seks måneder prøvetid.

 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg gjennom vitnemålsportalen via Webcruiter.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Flere muligheter
Traineeprogram
Internship / Praktikanter
 
 
 

Fakta om Skatteetaten