<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Infrastruktur og plattformutvikler? Vi vil ha deg med for å utvikle kraftbransjens digitale fundament Statnett

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Vil du være med å utvikle infrastrukturen for det grønne skiftet?
Vi søker mennesker som er genuint opptatt av å heve kvaliteten på IT-systemer som har en innvirkning på vår felles hverdag. Spesielt nå, hvor "det grønne skiftet" er på manges lepper. Elhub vil være en av premissgiverne for en fornyelse av kraftmarkedet og dets muligheter. Strøm kommer ikke til å gå av moten, men hvordan vi muliggjør løsninger for kraftmarkedet er på tur inn i en rivende utvikling. For å støtte opp under en bransje hvor digitalisering er en muliggjører for store endringer søker vi deg som har en over middels interesse for teknologi, utvikling og håndverket som dette fører med seg.
Vi bygger opp et in-house utviklingsteam og ser etter både erfarne og nyutdannede som kan være med å bidra med ideer og å gjennomføre dem i samarbeid med våre eksisterende og erfarne team. Vi søker personer som setter pris på å være med i hele livssyklusen, fra idemyldring og problemidentifisering til gjennomføring og forvaltning. Vi er overbeviste om at vi får de beste resultatene av å la kompetente og nysgjerrige mennesker sitte sammen og ha ansvaret for en leveranse fra start til slutt.

Hvem er det vi er på jakt etter for å bygge et internt produkthus?
Vi er en liten, men godt sammensveiset gjeng som ser etter deg som synes plattform- og infrastrukturutvikling er like stas som oss. Vi er allerede i gang med å etablere plattformen som vil være fundamentet for utvikling og drift i Elhub de kommende årene. På laget vårt blir du sentral i arbeidet med å gjøre veien fra kode til kjørende applikasjon i produksjon så kort og automatisert som mulig.
Vi har kommet godt i gang med å flytte systemer og infrastruktur fra kjelleren og ut i skyen. Dette har gitt oss en voldsom inspirasjon til å øke tempoet i denne overgangen. Vi er på vei over i en smidigere hverdag hvor fremdrift ikke avgjøres av hvor mange maskiner vi har tilgjengelig, men av hvor mange samtidige løp vi kan delta i.

Vi har som motto; "Automate all the things!" Kan vi fikse en ting bare en gang, så gjør vi det. Vi ønsker oss utfordringer, rutinearbeid er for roboter.
Som en del av infrastruktur- og plattformteamet jobber vi med å etablere mekanismer og systemer for enkelt og konsistent kunne etablere infrastrukturmiljøer for utvikling, test eller PoC. Vi er en sentral bidragsyter i alle prosjekter i Elhub, og uten våre tjenester for automatisering, etablering og overvåkning vil ikke en moderne programvareplattform kunne understøtte kravene i en samfunnskritisk bransje som er under konstant endring.

Ansvarsområder og oppgaver:
 • Kontinuerlig utvikle og vedlikeholde kritisk infrastruktur for Elhubs plattform og systemer.
 • Sørge for at vi har mekanismer og systemer på plass for å sikre kritisk infrastruktur.
 • Utvikle og implementere automatisk overvåkning av eksisterende og nye systemer.
 • Sikre at vi har gode verktøy og rammeverk for automatisk provisjonering av infrastruktur og miljøer.
 • Være bidragsyter inn i andre avdelinger for å støtte ren utvikling og ytelsesproblemstillinger.
Dette ønsker vi oss:
 • Automatisering er viktig for oss, så du må beherske eller ønske å lære språk og verktøy som Ansible, Terraform, Bash eller Python.
 • Du er kjent med eller vil bidra med å løse utfordringer rundt distribuerte systemer.
 • Sikkerhet og sporbarhet er viktig for oss. Har du erfaring med digitale sertifikater, etablering av CA, audit og hardening, samt hvordan integrere
  dette i systemer vil vi ha deg med på laget.
 • Du kjenner til og forstår verdien av sentraliserte mekanismer for autentisering og autorisering.
 • Du har gjerne utviklingserfaring og forstår samspillet mellom kode og infrastruktur. Nyutdannede som synes dette er viktig oppfordres til å søke.
 • Du liker å være en sentral del av et tett og dynamisk team og samtidig ha påvirkningskraft.
 • Linux og åpne standarder er sentrale i vår hverdag, du må være bekvem med kommandolinjen.
 • Selvstendig og initiativrik med gode samarbeidsevner. Du liker å dele kunnskapen din.
 • Gode norsk og engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig.
 • Informatikk eller ingeniørfag er en god bakgrunn, men relevant erfaring vil også veie tungt.
Om Elhub:
Elhub er sammen med Statnett sentrale aktører i et marked som bidrar til å sikre hele Norge sikker og kostnadseffektiv strøm. Vår visjon er å bidra til utviklingen av Europas mest innovative og effektive kraftmarked. Vi har over flere år utviklet IT-systemer som gjennom automatiserte prosesser støtter opp under denne visjonen. Elhub er selve bærebjelken i informasjonsutvekslingen i det norske kraftmarkedet og skal fungere som en katalysator for innovasjon ved å gjøre informasjon lett tilgjengelig på en nøytral måte for alle. Dette skal bygge opp under den videre elektrifiseringen av Norge og dermed veien mot et nullutslippssamfunn.
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vi søker nå etter en Miljøarbeider med fagbrev i fast 100% medlever-stilling til vårt tiltak på Moelv. Vår ambisjon er
19.01.2022 Hele Innlandet
Vi søker nå etter miljøterapeut med vernepleier eller sykepleier-kompetanse til vårt tiltak på Moelv. Vår ambisjon er å være best
19.01.2022 Hele Innlandet
Ønsker du å jobbe med en tjeneste du vil bli stolt av å representere? Er du nysgjerrig og opptatt av
23.11.2021 Oslo
Brenner du for IT og ønsker å bygge en langsiktig karriere innen teknologi, er dette en mulighet du ikke vil
23.11.2021 Oslo
Vi er i stadig vekst og ønsker flere flinke rørleggere med på laget. Vi er nå ute etter selvstendige rørleggere,
02.12.2021 Kristiansand
Understand the numbers, drive the business. As Global Early Talent Program in Finance participant, you will get hands-on responsibility from
22.12.2021 Bærum
Stendi søker miljøterapeuter til våre barnevernsavdelinger i Alta. Leter du etter en spennende og utfordrende stilling i et fagmiljø med gode utviklingsmuligheter?  
04.01.2022 Alta
Intility er en komplett plattformtjeneste som ivaretar et ende-til-ende driftsansvar for IT-miljøene til over 600 selskaper i Norge og resten
11.01.2022 Oslo
Vis alle 38.606 ledige stillinger

Bli kjent med Statnett

Flere gode grunner til å velge Statnett

- Vi setter sikkerhet over alt

- Vi skal gjennomføre mange store prosjekter i de kommende årene

- Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver

- Vi har etablert gode karrieresystemer og lederverktøy

- Vi har jobbmuligheter over hele landet

- Vi et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Vis mer

Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Vi drifter om lag 11 000 kilometer høyspentlinjer og 150 stasjoner over hele landet. Vår viktigste oppgave er å sørge for trygg og stabil leveranse av elektrisitet ved å koordinere produksjon og forbruk hver time, hver dag, hele året. Hovedkontoret ligger i Oslo. Vi har også regionkontorer i Alta og på Sunndalsøra og aktiviteter over det meste av landet. Selskapet har omlag 1300 ansatte. Statnett er et statsforetak eid av staten ved Olje- og energidepartementet.

Hovedkontoret ligger i Oslo. Vi ønsker en mangfoldig organisasjon og oppfordrer personer med minoritetsbakgrunn til å søke. Se www.statnett.no for mer informasjon.

Målsetting:

Statnett skal utvikle neste generasjon kraftsystem for å:

 • sikre kraftforsyningen
 • bidra til verdiskapning
 • legge forholdene til rette for bedre klimaløsninger

Antall ansatte

Ca. 1300

Les mer om Statnett

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med å utvikle infrastrukturen for det grønne skiftet?
Vi søker mennesker som er genuint opptatt av å heve kvaliteten på IT-systemer som har en innvirkning på vår felles hverdag. Spesielt nå, hvor "det grønne skiftet" er på manges lepper. Elhub vil være en av premissgiverne for en fornyelse av kraftmarkedet og dets muligheter. Strøm kommer ikke til å gå av moten, men hvordan vi muliggjør løsninger for kraftmarkedet er på tur inn i en rivende utvikling. For å støtte opp under en bransje hvor digitalisering er en muliggjører for store endringer søker vi deg som har en over middels interesse for teknologi, utvikling og håndverket som dette fører med seg.
Vi bygger opp et in-house utviklingsteam og ser etter både erfarne og nyutdannede som kan være med å bidra med ideer og å gjennomføre dem i samarbeid med våre eksisterende og erfarne team. Vi søker personer som setter pris på å være med i hele livssyklusen, fra idemyldring og problemidentifisering til gjennomføring og forvaltning. Vi er overbeviste om at vi får de beste resultatene av å la kompetente og nysgjerrige mennesker sitte sammen og ha ansvaret for en leveranse fra start til slutt.

Hvem er det vi er på jakt etter for å bygge et internt produkthus?
Vi er en liten, men godt sammensveiset gjeng som ser etter deg som synes plattform- og infrastrukturutvikling er like stas som oss. Vi er allerede i gang med å etablere plattformen som vil være fundamentet for utvikling og drift i Elhub de kommende årene. På laget vårt blir du sentral i arbeidet med å gjøre veien fra kode til kjørende applikasjon i produksjon så kort og automatisert som mulig.
Vi har kommet godt i gang med å flytte systemer og infrastruktur fra kjelleren og ut i skyen. Dette har gitt oss en voldsom inspirasjon til å øke tempoet i denne overgangen. Vi er på vei over i en smidigere hverdag hvor fremdrift ikke avgjøres av hvor mange maskiner vi har tilgjengelig, men av hvor mange samtidige løp vi kan delta i.

Vi har som motto; "Automate all the things!" Kan vi fikse en ting bare en gang, så gjør vi det. Vi ønsker oss utfordringer, rutinearbeid er for roboter.
Som en del av infrastruktur- og plattformteamet jobber vi med å etablere mekanismer og systemer for enkelt og konsistent kunne etablere infrastrukturmiljøer for utvikling, test eller PoC. Vi er en sentral bidragsyter i alle prosjekter i Elhub, og uten våre tjenester for automatisering, etablering og overvåkning vil ikke en moderne programvareplattform kunne understøtte kravene i en samfunnskritisk bransje som er under konstant endring.

Ansvarsområder og oppgaver:
 • Kontinuerlig utvikle og vedlikeholde kritisk infrastruktur for Elhubs plattform og systemer.
 • Sørge for at vi har mekanismer og systemer på plass for å sikre kritisk infrastruktur.
 • Utvikle og implementere automatisk overvåkning av eksisterende og nye systemer.
 • Sikre at vi har gode verktøy og rammeverk for automatisk provisjonering av infrastruktur og miljøer.
 • Være bidragsyter inn i andre avdelinger for å støtte ren utvikling og ytelsesproblemstillinger.
Dette ønsker vi oss:
 • Automatisering er viktig for oss, så du må beherske eller ønske å lære språk og verktøy som Ansible, Terraform, Bash eller Python.
 • Du er kjent med eller vil bidra med å løse utfordringer rundt distribuerte systemer.
 • Sikkerhet og sporbarhet er viktig for oss. Har du erfaring med digitale sertifikater, etablering av CA, audit og hardening, samt hvordan integrere
  dette i systemer vil vi ha deg med på laget.
 • Du kjenner til og forstår verdien av sentraliserte mekanismer for autentisering og autorisering.
 • Du har gjerne utviklingserfaring og forstår samspillet mellom kode og infrastruktur. Nyutdannede som synes dette er viktig oppfordres til å søke.
 • Du liker å være en sentral del av et tett og dynamisk team og samtidig ha påvirkningskraft.
 • Linux og åpne standarder er sentrale i vår hverdag, du må være bekvem med kommandolinjen.
 • Selvstendig og initiativrik med gode samarbeidsevner. Du liker å dele kunnskapen din.
 • Gode norsk og engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig.
 • Informatikk eller ingeniørfag er en god bakgrunn, men relevant erfaring vil også veie tungt.
Om Elhub:
Elhub er sammen med Statnett sentrale aktører i et marked som bidrar til å sikre hele Norge sikker og kostnadseffektiv strøm. Vår visjon er å bidra til utviklingen av Europas mest innovative og effektive kraftmarked. Vi har over flere år utviklet IT-systemer som gjennom automatiserte prosesser støtter opp under denne visjonen. Elhub er selve bærebjelken i informasjonsutvekslingen i det norske kraftmarkedet og skal fungere som en katalysator for innovasjon ved å gjøre informasjon lett tilgjengelig på en nøytral måte for alle. Dette skal bygge opp under den videre elektrifiseringen av Norge og dermed veien mot et nullutslippssamfunn.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Flere muligheter
Traineeprogram
Internship / Praktikanter
 • Antall internships: 20
 • Antall internships: 6 (flere)
Lærlinger

 

Fakta om Statnett