<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Politiadvokat/ politiadvokat 2 Øst politidistrikt

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon22 Presentasjon av stillingen:

Visøker etter resultatorienterte og kvalitetsbevisste medarbeidere som liker utfordringer og ønsker å arbeide i et aktivt og engasjert miljø, til en eller flere faste stillinger som politiadvokat / politiadvokat 2 ved allmennavsnittet på Grålum. Som jurist ved allmennavsnittet vil man ha et bredt faglig ansvar, der fokus på seksjonens resultatoppnåelse og kvalitet i arbeidet står sentralt. Allmennavsnittet preges av engasjerte jurister, og et godt faglig og sosialt miljø.

Arbeidssted er for tiden på Grålum

Felles enhet for påtale har ansvaret for straffesaksbehandlingen i Øst politidistrikt. Det juridiske fagmiljøet er i dag fordelt i Follo, Romerike og Østfold.

Øst politidistrikt har en medarbeiderplattform som beskriver medarbeidere i politiet som helhetsorienterte, tett på, respektfulle og modige. I vår vurdering vil vi vektlegge disse egenskapene, samt personlig egnethet.

Politiet er en åpen og inkluderende etat hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.
Vi oppfordrer alle søkere om å registrere utfyllende CV i søknadsportalen og legge ved relevante vitnemål og attester.

Arbeidsoppgaver

 • Håndtering av straffesaksportefølje, herunder etterforskningsledelse og påtaleavgjørelser
 • Aktorering av straffesaker for tingrett og lagmannsrett
 • Selvstendig saks- og trekkansvar. Kan i tillegg bli tildelt saker av større og / eller komplisert art og /eller saker av stor offentlig interesse.
 • Ansvar for at arbeidsoppgavene blir gjennomført med god kvalitet og fremdrift
 • Forvaltningsmessig gjøremål knyttet til straffesaksbehandling
 • Jourtjeneste kan bli pålagt

Kvalifikasjoner

Nødvendig for politiadvokat 2 / politiadvokat:

 • Cand. jur / Master i rettsvitenskap
 • Gode juridiske ferdigheter
 • Erfaring med porteføljeforvaltning
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41

Nødvendig for politiadvokat 2 :

 • Utvidet påtalekompetanse
 • Minst fem års relevant arbeidserfaring, hvorav tre år skal være fra stilling med påtalekompetanse
 • Under forutsetning av at søker fyller kravene for å tildeles utvidet påtalekompetanse, kan kravet til tre års påtaleerfaring i særlige tilfeller delvis erstattes av praksis som dommerfullmektig, advokatpraksis med særlig relevans til stillingens fagfelt og/eller prosedyre eller annen særlig relevant praksis innen stillingens fagfelt
 • Gode kunnskaper om strafferett / straffeprosess/påtalefaget

Personlige egenskaper

 • Strukturert og analytisk
 • Stor arbeidskapasitet
 • Selvstendig, besluttsom og resultatorientert
 • Flink til å samarbeide og tenke helhetlig
 • Kvalitetsorientert og nytenkende

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som politiadvokat (SKO 1245) fra kr 615.800 - 689.600 brutto per år (lønnstrinn 68-73) , eventuelt som politiadvokat 2 (SKO 1543) fra kr 702.100 - 801.300 brutto per år (lønnstrinn 74-79)
 • Stillingen er pr i dag omfattet av Arbeidstidsbestemmelsen (ATB) for påtalejurister og kompenseres pr. tiden med ca kr. 3009,- pr. mnd.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger ()
 • Gode arbeidsbetingelser jf. statens personalhåndbok

Contacts

Stig Bratli, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Location

Rådmann Siras vei 8
1712 Grålum

Apply for position:

Key information:

Employer:Øst politidistrikt

Reference number:Logg inn for å se kontaktinformasjon22 Percentage of full-time: 100% Fast stilling Application deadline: 20.10.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vi er ute etter en erfaren tester til vårt «End-to-End»-test-team. Du vil være en del av et motivert team som
14.04.2021 Oslo
Vil du være med å utvikle infrastrukturen for det grønne skiftet?Vi søker mennesker som er genuint opptatt av å heve
06.10.2021 Oslo
Vil du være med å utvikle infrastrukturen for det grønne skiftet?Vi søker mennesker som er genuint opptatt av å heve
06.10.2021 Oslo
Vil du være med å utvikle infrastrukturen for det grønne skiftet?Vi søker mennesker som er genuint opptatt av å heve
06.10.2021 Oslo
Er du vår nye medarbeider på Varaldsøy?
23.11.2021 Hele Vestland
Vil du være med å utvikle infrastrukturen for det grønne skiftet?Vi søker mennesker som er genuint opptatt av å heve
01.12.2021 Oslo
Statnett har en ny strategi for det grønne taktskiftet. Det innebærer store endringer og investeringer innenfor digitalisering og IT-løsninger. Det
01.12.2021 Oslo
I Statnetts avdeling for Arbeidsgiveransvar vil du jobbe i et team bestående av seks medarbeidere. Avdelingen har fagansvar for arbeidsrett,
01.12.2021 Oslo
Vis alle 21.225 ledige stillinger
Øst politidistrikt etableres 1. januar 2016 og består av de tidligere politidistriktene Follo, Romerike og Østfold. Det nye politidistriktet blir landets nest største med over 1750 medarbeidere som skal betjene 700.000 innbyggere i 38 kommuner i Østfold og Akershus. Plassering av administrasjonssted ventes avklart innen midten av desember. Les mer om Øst politidistrikt

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon22 Presentasjon av stillingen:

Visøker etter resultatorienterte og kvalitetsbevisste medarbeidere som liker utfordringer og ønsker å arbeide i et aktivt og engasjert miljø, til en eller flere faste stillinger som politiadvokat / politiadvokat 2 ved allmennavsnittet på Grålum. Som jurist ved allmennavsnittet vil man ha et bredt faglig ansvar, der fokus på seksjonens resultatoppnåelse og kvalitet i arbeidet står sentralt. Allmennavsnittet preges av engasjerte jurister, og et godt faglig og sosialt miljø.

Arbeidssted er for tiden på Grålum

Felles enhet for påtale har ansvaret for straffesaksbehandlingen i Øst politidistrikt. Det juridiske fagmiljøet er i dag fordelt i Follo, Romerike og Østfold.

Øst politidistrikt har en medarbeiderplattform som beskriver medarbeidere i politiet som helhetsorienterte, tett på, respektfulle og modige. I vår vurdering vil vi vektlegge disse egenskapene, samt personlig egnethet.

Politiet er en åpen og inkluderende etat hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.
Vi oppfordrer alle søkere om å registrere utfyllende CV i søknadsportalen og legge ved relevante vitnemål og attester.

Arbeidsoppgaver

 • Håndtering av straffesaksportefølje, herunder etterforskningsledelse og påtaleavgjørelser
 • Aktorering av straffesaker for tingrett og lagmannsrett
 • Selvstendig saks- og trekkansvar. Kan i tillegg bli tildelt saker av større og / eller komplisert art og /eller saker av stor offentlig interesse.
 • Ansvar for at arbeidsoppgavene blir gjennomført med god kvalitet og fremdrift
 • Forvaltningsmessig gjøremål knyttet til straffesaksbehandling
 • Jourtjeneste kan bli pålagt

Kvalifikasjoner

Nødvendig for politiadvokat 2 / politiadvokat:

 • Cand. jur / Master i rettsvitenskap
 • Gode juridiske ferdigheter
 • Erfaring med porteføljeforvaltning
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41

Nødvendig for politiadvokat 2 :

 • Utvidet påtalekompetanse
 • Minst fem års relevant arbeidserfaring, hvorav tre år skal være fra stilling med påtalekompetanse
 • Under forutsetning av at søker fyller kravene for å tildeles utvidet påtalekompetanse, kan kravet til tre års påtaleerfaring i særlige tilfeller delvis erstattes av praksis som dommerfullmektig, advokatpraksis med særlig relevans til stillingens fagfelt og/eller prosedyre eller annen særlig relevant praksis innen stillingens fagfelt
 • Gode kunnskaper om strafferett / straffeprosess/påtalefaget

Personlige egenskaper

 • Strukturert og analytisk
 • Stor arbeidskapasitet
 • Selvstendig, besluttsom og resultatorientert
 • Flink til å samarbeide og tenke helhetlig
 • Kvalitetsorientert og nytenkende

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som politiadvokat (SKO 1245) fra kr 615.800 - 689.600 brutto per år (lønnstrinn 68-73) , eventuelt som politiadvokat 2 (SKO 1543) fra kr 702.100 - 801.300 brutto per år (lønnstrinn 74-79)
 • Stillingen er pr i dag omfattet av Arbeidstidsbestemmelsen (ATB) for påtalejurister og kompenseres pr. tiden med ca kr. 3009,- pr. mnd.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger ()
 • Gode arbeidsbetingelser jf. statens personalhåndbok

Contacts

Stig Bratli, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Location

Rådmann Siras vei 8
1712 Grålum

Apply for position:

Key information:

Employer:Øst politidistrikt

Reference number:Logg inn for å se kontaktinformasjon22 Percentage of full-time: 100% Fast stilling Application deadline: 20.10.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • DES 02
  2021
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • DES 07
  2021
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • DES 08
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter

Fakta om Øst politidistrikt