<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Hjemmehjelp 33,8% fast stilling - Hjemmetjenesten Melbu HADSEL KOMMUNE HJEMMETJENESTEN

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Vi har ledig fast stilling i 33,8% som hjemmehjelp ved hjemmetjenesten på Melbu . Stillingen er en dagtids stilling, men kan kombineres med helgestilling.


Om stillingen
Hjemmehjelpen inngår som en del av det tverrfaglige samarbeidet ved arbeidsstedet og deltar i det totale tjenestetilbudet til brukere i forhold til egen kompetanse. Hjemmehjelpen skal yte praktisk bistand, som renhold i hjemmet til brukerne av tjenesten. Hjemmehjelpen skal i samarbeid med øvrige medarbeidere sørge for at aktuelle oppgaver og tjenester gjennomføres og utvikles på en målrettet, forsvarlig og tilfredsstillende måte.

Krav til kompetanse

Førerkort kl. B


Ønskede kvalifikasjoner
- Faglig dyktighet og gode samarbeidsevner, samt kunne arbeide i team- God evne til å jobbe systematisk og målrettet, samt å kunne håndtere store arbeidsmengder- Motivasjon og evne til å tilegne seg nye kunnskaper og kunne bidra til å utvikle gode tjenester- Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling- Er lyttende og løsningsorientert


Ansettelse
Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis.Politiattest må leveres i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Politiattest skal ikke legges ved søknad, men fremskaffes etter at tilbud blir gitt, jf. politiregisterforskriften § 36-1 nummer 3


Språkkunnskaper
Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B2. (eller trinn 3 ved et universitet)

Intervju
Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.


OffentlighetOpplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.


Søknad sendes
Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema.Søknader sendes via den elektroniske søknadsskjema knyttet til aktuell stilling -


Link til søknadsskjema:

Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn for å se kontaktinformasjon
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vi er ute etter en erfaren tester til vårt «End-to-End»-test-team. Du vil være en del av et motivert team som
14.04.2021 Oslo
Vil du være med å utvikle infrastrukturen for det grønne skiftet?Vi søker mennesker som er genuint opptatt av å heve
06.10.2021 Oslo
Vil du være med å utvikle infrastrukturen for det grønne skiftet?Vi søker mennesker som er genuint opptatt av å heve
06.10.2021 Oslo
Vil du være med å utvikle infrastrukturen for det grønne skiftet?Vi søker mennesker som er genuint opptatt av å heve
06.10.2021 Oslo
Er du vår nye medarbeider på Varaldsøy?
23.11.2021 Hele Vestland
Vil du være med å utvikle infrastrukturen for det grønne skiftet?Vi søker mennesker som er genuint opptatt av å heve
01.12.2021 Oslo
Statnett har en ny strategi for det grønne taktskiftet. Det innebærer store endringer og investeringer innenfor digitalisering og IT-løsninger. Det
01.12.2021 Oslo
I Statnetts avdeling for Arbeidsgiveransvar vil du jobbe i et team bestående av seks medarbeidere. Avdelingen har fagansvar for arbeidsrett,
01.12.2021 Oslo
Vis alle 21.225 ledige stillinger
Enheten for hjemmetjenesten består av tre ulike soner strekker seg over Stokmarknes med
deler av Langøya, Melbu og Strandlandet, Innlandet og en egen avdeling for rus og psykisk
helsetjeneste.
Tjenesten har totalt 4 omsorgsboliger. Disse ligger på Stokmarknes, Bjørnhaugen, Melbu og
Innlandet
Hjemmetjenesten består av 73 årsverk.
Les mer om HADSEL KOMMUNE HJEMMETJENESTEN

Stillingsbeskrivelse

Vi har ledig fast stilling i 33,8% som hjemmehjelp ved hjemmetjenesten på Melbu . Stillingen er en dagtids stilling, men kan kombineres med helgestilling.


Om stillingen
Hjemmehjelpen inngår som en del av det tverrfaglige samarbeidet ved arbeidsstedet og deltar i det totale tjenestetilbudet til brukere i forhold til egen kompetanse. Hjemmehjelpen skal yte praktisk bistand, som renhold i hjemmet til brukerne av tjenesten. Hjemmehjelpen skal i samarbeid med øvrige medarbeidere sørge for at aktuelle oppgaver og tjenester gjennomføres og utvikles på en målrettet, forsvarlig og tilfredsstillende måte.

Krav til kompetanse

Førerkort kl. B


Ønskede kvalifikasjoner
- Faglig dyktighet og gode samarbeidsevner, samt kunne arbeide i team- God evne til å jobbe systematisk og målrettet, samt å kunne håndtere store arbeidsmengder- Motivasjon og evne til å tilegne seg nye kunnskaper og kunne bidra til å utvikle gode tjenester- Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling- Er lyttende og løsningsorientert


Ansettelse
Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis.Politiattest må leveres i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Politiattest skal ikke legges ved søknad, men fremskaffes etter at tilbud blir gitt, jf. politiregisterforskriften § 36-1 nummer 3


Språkkunnskaper
Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B2. (eller trinn 3 ved et universitet)

Intervju
Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.


OffentlighetOpplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.


Søknad sendes
Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema.Søknader sendes via den elektroniske søknadsskjema knyttet til aktuell stilling -


Link til søknadsskjema:

Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om HADSEL KOMMUNE HJEMMETJENESTEN