<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Avdelingssykepleier - 100 % fast - Ressursenhet etat hjemmesykepleie Fredrikstad Kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Arbeidssted

Avdelingssykepleier 100 % fast

Vi i Ressursenheten i Etat hjemmesykepleie søker en engasjert lederkollega som har evne til å tenke helhetlig og fremtidsrettet, er tydelig og har god relasjonskompetanse. Vi er et lite lederteam bestående av en virksomhetsleder og to avdelingssykepleiere. Vi jobber tett sammen med ressursformidlere og merkantile i egen virksomhet og avdelingssykepleiere i de fire geografiske virksomhetene.

Som leder i ressursenheten er dine hovedoppgaver i stor grad personaloppfølging. Våre ansatte har oppmøtested på 12 ulike team i hjemmesykepleien. Vi følger i hovedsak opp ansatte digitalt og har mye fjernledelse, men vi er også tilstede ute på virksomhetene ukentlig så vi kan møte ansatte og ledere. Man må påberegne ulike oppmøtesteder og bruk av egen bil.

Ressursenheten er en virksomhet som er underlagt stab og får også andre oppdrag på vegne av etaten. Blant annet rekruttering, opplæring av nyansatte og arbeidstidsplanlegging. Vi har med andre ord en veldig spennende og variert arbeidshverdag.

Hovedoppgaver

 • Er faglig ansvarlig for at tjenesteytingen i teamet drives iht. gjeldende lover, forskrifter og planer
 • Har budsjettansvar og er ansvarlig for at teamet drives innenfor tildelt økonomisk ramme
 • Har personalansvar for ca 35 årsverk
 • Er rapporteringsansvarlig for teamets drift
 • Skal arbeide innovativt og skal gjennom virksomhetens lederteam sørge for at etaten og virksomheten realiserer kommunens og virksomhetens visjoner, mål og planer

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende lederoppgaver i et miljø med faglig dyktige og engasjerte medarbeidere
 • En variert og fleksibel arbeidshverdag
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Deltakelse i Fredrikstad kommune sitt lederopplæringsprogram
 • Gode pensjon og forsikringsordninger i KLP
 • Kompensasjon for bruk av egen telefon i arbeidet

Kvalifikasjonskrav

 • Stillingsinnehaver må være autorisert sykepleier.
 • Må ha minimum 5 års erfaring som sykepleier
 • Må ha ledererfaring
 • Det er ønskelig at stillingsinnehaver uten formell kompetanse i ledelse, opparbeider seg dette gjennom videreutdanning innen avtalt tid.
 • Førerkort klasse B
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Erfaring med arbeidstidsplanlegging
 • Kjennskap til arbeidsverktøyet Gat
 • Gode Ikt- kunnskaper

Vi søker en kollega som

 • forstår og praktiserer lederrollen på en måte som skaper tillit, engasjement og motivasjon hos medarbeidere og samarbeidspartnere
 • har gode samarbeidsevner og har evne til å bygge relasjoner internt og eksternt
 • arbeider strategisk og nyskapende ut fra et helhetsperspektiv
 • er inkluderende, tydelig, strukturert og beslutningsdyktig, og er opptatt av å videreutvikle en organisasjonskultur som er i tråd med kommunens verdier
 • er fleksibel

Lønnsopplysninger

Stillingen avlønnes etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ. Arbeidstakere ansettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder.

Politi / Tuberkulose attest

Skjemaet "Tuberkulose og MRSA-kontroll ved ansettelser og utenlandsreiser", skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse- og omsorgstjenester. Politiattest fremlegges - ikke eldre enn 3 mnd.

Offentlighet

Opplysning om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak for offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (off.loven §25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige stillinger. Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Linda K. Johnsen tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon. Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.
Adresse: Ressursenhet etat hjemmesykepleie

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

RSM er nesten helt overflødig Vi har et bredt tjenestespekter innen revisjon, transaksjoner og skatt, men det har jo de
17.03.2021 Flere steder
During the current global health crisis, the priority for Siemens Digital Industries Software is the health and wellbeing of our
24.03.2021 Flere steder
CGI er et av verdens største IT-konsulentselskaper med tilstedeværelse i 40 land. Som leverandør av ende-til-ende-løsninger har vi inngående kjennskap
19.05.2021 Oslo
Som Senior Arkitekt i CGI Norge vil du jobbe i prosjekter med stor samfunnsnytte. Vi bistår noen av de største virksomhetene i
02.06.2021 Oslo
I CGI leverer vi et komplett tjenestetilbud av løsningsleveranser innen design, utvikling, test og vedlikehold til våre kunder. Vi har
02.06.2021 Hele Norge
Vil du være med og etablere fremtidsrettet informasjonsarkitektur som bidrar til å sikre Norges strømforsyning? Da bør du lese videre!
03.06.2021 Oslo
Du er ekspert i Java, og brenner for faget ditt. Du er dyktig, og trives i konsulentrollen, har gjerne mer
09.06.2021 Oslo
Du er en ekspert på .NET og Azure, og brenner for faget ditt. Du trives i konsulentrollen, har gjerne mer
09.06.2021 Oslo
Vis alle 22.610 ledige stillinger
Fredrikstad er en kommune i Østfold. Den grenser i nord til Råde, i øst til Sarpsborg og i sør til Hvaler. Fredrikstad er Østfolds største og Norges 6. største kommune, målt i antall innbyggere. Fredrikstad ble grunnlagt i 1567 av Frederik II. Under den Store Nordiske Krig hadde skjærgårdsflåten base i Fredrikstad fra 1709. Den stod under kommando av admiral Peter Wessel Tordenskiold Fredrikstad-distriktet har vært godt egnet til industri og blomstret i noen tiår siden 1860-årene ved blant annet å produsere og eksportere planker og tegl, derav Plankebyen. I den nyere tid har informasjonsteknologi, miljøteknologi og teknisk konsulent- virksomhet etterhvert blitt en viktig næringsvei i distriktet. Utviklingen fra festningsby og teglverksby til plankeby og skipsbyggingsby - og til dagens mangeartede nærings- og arbeidsliv, vitner om evne til omstilling når det trengs. Det gamle skipsverftområdet FMV er i dag kjøpt tilbake til byen av lokale investorer som ser muligheter til vekst i høyteknologisk industri kombinert med boliger og rekreasjon. Befolkning 72 388 (2008) Les mer om Fredrikstad Kommune

Stillingsbeskrivelse

Arbeidssted

Avdelingssykepleier 100 % fast

Vi i Ressursenheten i Etat hjemmesykepleie søker en engasjert lederkollega som har evne til å tenke helhetlig og fremtidsrettet, er tydelig og har god relasjonskompetanse. Vi er et lite lederteam bestående av en virksomhetsleder og to avdelingssykepleiere. Vi jobber tett sammen med ressursformidlere og merkantile i egen virksomhet og avdelingssykepleiere i de fire geografiske virksomhetene.

Som leder i ressursenheten er dine hovedoppgaver i stor grad personaloppfølging. Våre ansatte har oppmøtested på 12 ulike team i hjemmesykepleien. Vi følger i hovedsak opp ansatte digitalt og har mye fjernledelse, men vi er også tilstede ute på virksomhetene ukentlig så vi kan møte ansatte og ledere. Man må påberegne ulike oppmøtesteder og bruk av egen bil.

Ressursenheten er en virksomhet som er underlagt stab og får også andre oppdrag på vegne av etaten. Blant annet rekruttering, opplæring av nyansatte og arbeidstidsplanlegging. Vi har med andre ord en veldig spennende og variert arbeidshverdag.

Hovedoppgaver

 • Er faglig ansvarlig for at tjenesteytingen i teamet drives iht. gjeldende lover, forskrifter og planer
 • Har budsjettansvar og er ansvarlig for at teamet drives innenfor tildelt økonomisk ramme
 • Har personalansvar for ca 35 årsverk
 • Er rapporteringsansvarlig for teamets drift
 • Skal arbeide innovativt og skal gjennom virksomhetens lederteam sørge for at etaten og virksomheten realiserer kommunens og virksomhetens visjoner, mål og planer

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende lederoppgaver i et miljø med faglig dyktige og engasjerte medarbeidere
 • En variert og fleksibel arbeidshverdag
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Deltakelse i Fredrikstad kommune sitt lederopplæringsprogram
 • Gode pensjon og forsikringsordninger i KLP
 • Kompensasjon for bruk av egen telefon i arbeidet

Kvalifikasjonskrav

 • Stillingsinnehaver må være autorisert sykepleier.
 • Må ha minimum 5 års erfaring som sykepleier
 • Må ha ledererfaring
 • Det er ønskelig at stillingsinnehaver uten formell kompetanse i ledelse, opparbeider seg dette gjennom videreutdanning innen avtalt tid.
 • Førerkort klasse B
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Erfaring med arbeidstidsplanlegging
 • Kjennskap til arbeidsverktøyet Gat
 • Gode Ikt- kunnskaper

Vi søker en kollega som

 • forstår og praktiserer lederrollen på en måte som skaper tillit, engasjement og motivasjon hos medarbeidere og samarbeidspartnere
 • har gode samarbeidsevner og har evne til å bygge relasjoner internt og eksternt
 • arbeider strategisk og nyskapende ut fra et helhetsperspektiv
 • er inkluderende, tydelig, strukturert og beslutningsdyktig, og er opptatt av å videreutvikle en organisasjonskultur som er i tråd med kommunens verdier
 • er fleksibel

Lønnsopplysninger

Stillingen avlønnes etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ. Arbeidstakere ansettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder.

Politi / Tuberkulose attest

Skjemaet "Tuberkulose og MRSA-kontroll ved ansettelser og utenlandsreiser", skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse- og omsorgstjenester. Politiattest fremlegges - ikke eldre enn 3 mnd.

Offentlighet

Opplysning om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak for offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (off.loven §25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige stillinger. Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Linda K. Johnsen tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon. Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.
Adresse: Ressursenhet etat hjemmesykepleie

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • DES 01
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • DES 02
  2021
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • DES 07
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
12 ledige stillinger

Fakta om Fredrikstad Kommune