<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Psykologspesialist - BUP Tromsø/ Tverrfaglig helsekartleggingsteam, THK Nord Universitetssykehuset Nord-Norge

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon1 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon87 Presentasjon av stillingen:

Vil du være med på å etablere et nytt tilbud som skal sikre at barna som trenger det aller mest får det tilbudet de behøver?

Da er det kanskje deg vi søker til stillingen som psykologspesialist ved BUP Tromsø

I Bufetat, region nord skal det etableres et tverrfaglig sakkyndig helsekartleggingsteam (THK Nord) for barn og ungdom i alderen 7 - 17 år som av ulike årsaker er plassert utenfor hjemmet. Tverrfaglig helsekartlegging er et verktøy som skal bidra til å identifisere hjelpe- og helsebehov hos disse barna, med formål om å sikre tilstrekkelig informasjon om barnets behov. Dette skal bidra til mer treffsikker hjelp og oppfølging av en særlig sårbar målgruppe.

Etableringen av THK Nord skjer i samarbeid med BUPA, UNN HF, som skal levere spesialiserte psykolog- og legetjenester til teamene. Helsepersonell som arbeider i THK Nord vil arbeide som sakkyndig etter barnevernloven. I utprøvingsperioden er målet å få kunnskap om hva slags organisering, innretning og innhold som er best egnet. Det langsiktige målet er å etablere et hensiktsmessig landsdekkende tilbud til alle barn i målgruppen.

THK Nord vil ha høy faglig kompetanse på kartlegging av psykisk helse, somatisk helse og utvikling hos barn som med hjemmel i barnevernloven er plassert utenfor hjemmet. Kartleggingene vil gjennomføres med utgangspunkt i CARE-modellen (Children At Risk Evaluation). En viktig del at teamets arbeid vil i utprøvingsperioden dreie seg om å gjøre erfaringer med modellen, justere kartleggingene og delta i evaluerings- og utviklingsarbeid som skal pågå parallelt med utprøvingen

Om stillingen
Stillingen som psykologspesialist vil være et årsengasjement i 100 % stilling med mulighet for fast tilsetting. Det kan være aktuelt å dele stillingen opp i to 50% stillinger. Ved delt stilling vil den resterende delen av stillingen være som psykologspesialist med arbeidssted ved BUP Tromsø.
Som psykologspesialist i THK Nord vil du være en del av et kartleggingsteam bestående av lege, tannlege, psykologer og ansatte med barnevernfaglig kompetanse. Totalt vil teamet bestå av 5 - 6 fagpersoner. Du vil få en unik mulighet til å være med på å starte opp, implementere og utvikle et etterspurt tilbud til en særlig sårbar gruppe barn. Du vil bli gitt nødvendig opplæring og veiledning, og du vil få tilbud om relevante kurs. En egen opplæringspakke for ansatte i tverrfaglige helsekartleggingsteam er under planlegging.

Organisatorisk vil teamet tilhøre Bufetat, region nord. THK Nord vil ha lokaler sentralt i Tromsø. Psykologspesialisten vil formelt være ansatt ved BUP Tromsø, men vil ha arbeidssted i THK Nord.

Ved ansettelse må det fremlegges politiattest.

Arbeidsoppgaver

 • Psykologen vil sammen med teamet planlegge utredningen av barnet
 • Bidra til at utredningen gjennomføres på barnets premisser og legge til rette for god brukermedvirkning
 • Ansvar for den delen av kartleggingen som krever psykologfaglig kompetanse.
 • Tverrfaglig teamdrøfting hvor resultater fra kartleggingen vurderes, samt ha et overordnet ansvar for sluttrapporten og ferdigstillelse av denne
 • Bidra til at THK Nord gir et tilbud til målgruppen som er i tråd med intensjonen bak utprøvingen av tilbudet, og delta i evaluering og utviklingsarbeid regionalt og nasjonalt
 • Vitne for fylkesnemnd og Tingrett

Kvalifikasjoner

 • Søkere med spesialitet i klinisk barne- og ungdomspsykologi, habilitering eller nevropsykolog
 • Erfaring fra barnevernfeltet
 • Erfaring med utredning av psykiske lidelser og utviklingsforstyrrelser.
 • God kjennskap til aktuelle utredningsmetoder
 • Faglig engasjement for målgruppen
 • Interesse for utviklingspsykologi, utviklingsforstyrrelser, nevropsykologi, traume- og tilknytningspsykologi

Utdanningsretning

 • Psykologi

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Trygg i psykologrollen
 • Fleksibel, kreativ og løsningsorientert
 • Tydelig og varm i møte med andre
 • Engasjert og opptatt av å bidra i team

Language

 • Norsk

Teamet søker

 • Erfaring med tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
 • God kommunikasjons- og relasjonskompetanse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Evne til å arbeide helhetlig og strukturert
 • Evne til å motivere andre og tåle å stå i krevende prosesser

Kontaktinformasjon

Bente Ødegård, Seksjonsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Lisbeth Hauglann, Psykologspesialist/Prosjektleder THK Nord, Logg inn for å se kontaktinformasjon , Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Hansine Hansens veg 92
9038 Tromsø

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon87 Stillingsprosent: 100% Engasjement Søknadsfrist: 24.10.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

AF AeronMollier har flere langsiktige rammeavtaler for service og vedlikehold av HVAC og kuldeanlegg på offshoreinstallasjoner på norsk sokkel.Marine avdelingen
01.09.2021 Flekkefjord
As a part of our strategy, ABB Information System (IS) department need to expand the skills of managing IT-project within
02.12.2021 Bærum
Vi ønsker oss en avdelingsleder som tør å tenke og satse litt stort, du som ikke er redd for å
06.12.2021 Flere steder
ABB is a supplier of solutions for increased productivity and energy efficiency. ABB Process Automation provide safety and automation systems,
06.12.2021 Stavanger
Stendi AS er Nordens største private aktør innen helse og omsorg. Vi skreddersyr miljøterapeutisk tilbud tilpasset den enkelte bruker eller
06.12.2021 Lier
Bli med ABB og jobb i et team som er dedikert til å skape en fremtid hvor innovative, digitale teknologier
06.12.2021 Bærum
Er du ute etter en spennende og utfordrende stilling der du kan bruke deg selv i et kreativt og positivt
06.12.2021 Fredrikstad
Om Gabels Park: I Gabels Park ønsker vi å skape et hyggelig sted å bo, samtidig som vi tilbyr alt
06.12.2021 Oslo
Vis alle 27.703 ledige stillinger

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon1 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon87 Presentasjon av stillingen:

Vil du være med på å etablere et nytt tilbud som skal sikre at barna som trenger det aller mest får det tilbudet de behøver?

Da er det kanskje deg vi søker til stillingen som psykologspesialist ved BUP Tromsø

I Bufetat, region nord skal det etableres et tverrfaglig sakkyndig helsekartleggingsteam (THK Nord) for barn og ungdom i alderen 7 - 17 år som av ulike årsaker er plassert utenfor hjemmet. Tverrfaglig helsekartlegging er et verktøy som skal bidra til å identifisere hjelpe- og helsebehov hos disse barna, med formål om å sikre tilstrekkelig informasjon om barnets behov. Dette skal bidra til mer treffsikker hjelp og oppfølging av en særlig sårbar målgruppe.

Etableringen av THK Nord skjer i samarbeid med BUPA, UNN HF, som skal levere spesialiserte psykolog- og legetjenester til teamene. Helsepersonell som arbeider i THK Nord vil arbeide som sakkyndig etter barnevernloven. I utprøvingsperioden er målet å få kunnskap om hva slags organisering, innretning og innhold som er best egnet. Det langsiktige målet er å etablere et hensiktsmessig landsdekkende tilbud til alle barn i målgruppen.

THK Nord vil ha høy faglig kompetanse på kartlegging av psykisk helse, somatisk helse og utvikling hos barn som med hjemmel i barnevernloven er plassert utenfor hjemmet. Kartleggingene vil gjennomføres med utgangspunkt i CARE-modellen (Children At Risk Evaluation). En viktig del at teamets arbeid vil i utprøvingsperioden dreie seg om å gjøre erfaringer med modellen, justere kartleggingene og delta i evaluerings- og utviklingsarbeid som skal pågå parallelt med utprøvingen

Om stillingen
Stillingen som psykologspesialist vil være et årsengasjement i 100 % stilling med mulighet for fast tilsetting. Det kan være aktuelt å dele stillingen opp i to 50% stillinger. Ved delt stilling vil den resterende delen av stillingen være som psykologspesialist med arbeidssted ved BUP Tromsø.
Som psykologspesialist i THK Nord vil du være en del av et kartleggingsteam bestående av lege, tannlege, psykologer og ansatte med barnevernfaglig kompetanse. Totalt vil teamet bestå av 5 - 6 fagpersoner. Du vil få en unik mulighet til å være med på å starte opp, implementere og utvikle et etterspurt tilbud til en særlig sårbar gruppe barn. Du vil bli gitt nødvendig opplæring og veiledning, og du vil få tilbud om relevante kurs. En egen opplæringspakke for ansatte i tverrfaglige helsekartleggingsteam er under planlegging.

Organisatorisk vil teamet tilhøre Bufetat, region nord. THK Nord vil ha lokaler sentralt i Tromsø. Psykologspesialisten vil formelt være ansatt ved BUP Tromsø, men vil ha arbeidssted i THK Nord.

Ved ansettelse må det fremlegges politiattest.

Arbeidsoppgaver

 • Psykologen vil sammen med teamet planlegge utredningen av barnet
 • Bidra til at utredningen gjennomføres på barnets premisser og legge til rette for god brukermedvirkning
 • Ansvar for den delen av kartleggingen som krever psykologfaglig kompetanse.
 • Tverrfaglig teamdrøfting hvor resultater fra kartleggingen vurderes, samt ha et overordnet ansvar for sluttrapporten og ferdigstillelse av denne
 • Bidra til at THK Nord gir et tilbud til målgruppen som er i tråd med intensjonen bak utprøvingen av tilbudet, og delta i evaluering og utviklingsarbeid regionalt og nasjonalt
 • Vitne for fylkesnemnd og Tingrett

Kvalifikasjoner

 • Søkere med spesialitet i klinisk barne- og ungdomspsykologi, habilitering eller nevropsykolog
 • Erfaring fra barnevernfeltet
 • Erfaring med utredning av psykiske lidelser og utviklingsforstyrrelser.
 • God kjennskap til aktuelle utredningsmetoder
 • Faglig engasjement for målgruppen
 • Interesse for utviklingspsykologi, utviklingsforstyrrelser, nevropsykologi, traume- og tilknytningspsykologi

Utdanningsretning

 • Psykologi

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Trygg i psykologrollen
 • Fleksibel, kreativ og løsningsorientert
 • Tydelig og varm i møte med andre
 • Engasjert og opptatt av å bidra i team

Language

 • Norsk

Teamet søker

 • Erfaring med tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
 • God kommunikasjons- og relasjonskompetanse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Evne til å arbeide helhetlig og strukturert
 • Evne til å motivere andre og tåle å stå i krevende prosesser

Kontaktinformasjon

Bente Ødegård, Seksjonsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Lisbeth Hauglann, Psykologspesialist/Prosjektleder THK Nord, Logg inn for å se kontaktinformasjon , Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Hansine Hansens veg 92
9038 Tromsø

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon87 Stillingsprosent: 100% Engasjement Søknadsfrist: 24.10.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • DES 08
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 09
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 12
  2021
  7 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • DES 13
  2021
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • DES 14
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter