<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Jurist – helse og omsorg Statsforvalteren i Vestland

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillinga

Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga hjå Statsforvaltaren i Vestland har ledig ei fast stilling frå snarast.

Avdelinga har tre seksjonar og ansvar for rettleiing, tilsyn, behandling av klager og andre forvaltningsoppgåver.

 Fylkeslegen/avdelingsdirektøren leier avdelinga som har tilsette med kompetanse innan barnevern, sosial- og helsefag, rettsvitskap,  samfunnsfag og administrasjon. Vi har tett kontakt med kommunar, nasjonale styresmakter og andre offentlege instansar.

Stillinga er knytt til seksjon for kommunehelse og omsorg, og har kontorstad Bergen eller Leikanger.

Arbeidet er variert og i stor grad tverrfagleg. Arbeidsoppgåvene omfattar sakshandsaming, tilsynsoppgåver og rettleiing. Sentrale arbeidsområde vil vere behandling av pasienrettsklager, rettleiing om tvang og makt og tilsyn med personell og tenester. Andre oppgåver kan bli tildelt etter avtale med seksjonsleiar.


Kvalifikasjonar
 • juridisk embetseksamen/master i rettsvitskap/jurist
 • kunnskap om regelverket for helse- og omsorgstenester
 • god innsikt i og erfaring frå offentleg forvaltning er eit føremon, gjerne frå arbeid med juridiske problemstillingar på helse- og omsorgsfeltet
Personlege eigenskapar
 • evne til nært og tverrfagleg samarbeid med kollegaer
 • evne til systematisk og sjølvstendig arbeid 
 • analytiske evner og høg arbeidskapasitet
 • fleksibilitet og omstillingsevne
 • evne til å formidle kompliserte problemstillingar på ein god måte
 • motivasjon for kvalitetsforbetrande arbeid

God munnleg og skriftleg formidlingsevne på nynorsk og bokmål er ein grunnleggjande føresetnad. Du må kunne nytte båe målformer. Vi ber om å få lagt fram arbeid som viser dette i praksis.

I vurderinga av søkjarane vert det lagt særleg vekt på erfaring frå saksområda, samarbeids- og kommunikasjonsevner.


Som tilsett hos Statsforvaltaren får du
 • interessante arbeidsoppgåver
 • ein arbeidsplass i utvikling
 • eit kompetent og godt tverrfagleg arbeidsmiljø
 • medlemskap i offentleg tenestepensjonsordning
 • fleksibel arbeidstid

Vilkår:

Stillinga er løna i stillingskode 1434 rådgjevar/ 1364 seniorrådgjevar, frå kr 510 000 - 610 000 brutto per år ut frå kvalifikasjonar og lokal lønnspolitikk. Stilling som seniorrådgjevar har strenge krav til kompetanse.  For særskilt kvalifiserte søkjarar kan vi vurdere høgare lønn.      

Statsforvaltaren ønskjer mangfald, og vi oppmodar difor alle kandidatar som er kvalifiserte til å søkje utan omsyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Embetet vil leggje til rette for arbeidstakarar med nedsett funksjonsevne.

Dei første seks månadane er prøvetid.

Tenestemålet er nynorsk.

Vitnemål og attestar må leggjast ved søknaden.

Søkarlista er i utgangspunktet offentleg. Du kan be om unntak dersom vilkåra i lova er til stades.

Nærare opplysningar om stillinga får du av:

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Stendi søker nattevakter(våken) og vikarer(døgn og timer) til våre barnevernsinstitusjoner i Alta. Stillingsbeskrivelse Stendi søker nattevakter og vikarer til våre
29.01.2020 Alta
Nannas vei er en ny, men godt etablert og flott avdeling på Rykkinn, som yter heldøgns omsorgstjenester til våre brukere
26.11.2021 Bærum
Vi søker nå etter en Helsefagarbeider i fast 100% medlever-stilling til vårt tiltak på Moelv. Vår ambisjon er å være
26.11.2021 Hele Innlandet
Har du lyst på nye utfordringer innenfor VVS, energi/miljøteknisk prosjektering hos Norconsults kontor i Bodø? Norconsult i Bodø utfører komplette
26.04.2021 Bodø
Norconsult er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter innen samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Vi er en pådriver for
15.07.2021 Flere steder
Vi søker en dyktig og omgjengelig medarbeider til å være med å videreutvikle fagområdet Elektro ved Norconsults Tromsø-kontor. Norconsult region
15.07.2021 Tromsø
Er du engasjert, kunnskapsrik og gjerne har erfaring innen geoteknikk? Vi søker deg som vil være med å bygge opp vårt
15.07.2021 Tromsø
Avdelingen består i dag av 24 ansatte innenfor fagdisiplinene vann- og avløp, miljø, samferdsel, oppmåling/drone, landskap og plan. Kontoret som
23.09.2021 Bodø
Vis alle 27.795 ledige stillinger

Om Statsforvaltaren i Vestland

Statsforvaltaren er statens representant i fylket, og har ansvar for å følgje opp vedtak, mål og retningslinjer frå Stortinget og Regjeringa. Statsforvaltaren skal dessutan fremje fylket sine interesser, og kan ta initiativ både lokalt og overfor sentrale styresmakter.

Statsforvaltaren i Vestland har delt lokalisering mellom Leikanger, Bergen og Førde - med hovudsete i Leikanger.

Les mer om Statsforvalteren i Vestland

Stillingsbeskrivelse

Om stillinga

Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga hjå Statsforvaltaren i Vestland har ledig ei fast stilling frå snarast.

Avdelinga har tre seksjonar og ansvar for rettleiing, tilsyn, behandling av klager og andre forvaltningsoppgåver.

 Fylkeslegen/avdelingsdirektøren leier avdelinga som har tilsette med kompetanse innan barnevern, sosial- og helsefag, rettsvitskap,  samfunnsfag og administrasjon. Vi har tett kontakt med kommunar, nasjonale styresmakter og andre offentlege instansar.

Stillinga er knytt til seksjon for kommunehelse og omsorg, og har kontorstad Bergen eller Leikanger.

Arbeidet er variert og i stor grad tverrfagleg. Arbeidsoppgåvene omfattar sakshandsaming, tilsynsoppgåver og rettleiing. Sentrale arbeidsområde vil vere behandling av pasienrettsklager, rettleiing om tvang og makt og tilsyn med personell og tenester. Andre oppgåver kan bli tildelt etter avtale med seksjonsleiar.


Kvalifikasjonar
 • juridisk embetseksamen/master i rettsvitskap/jurist
 • kunnskap om regelverket for helse- og omsorgstenester
 • god innsikt i og erfaring frå offentleg forvaltning er eit føremon, gjerne frå arbeid med juridiske problemstillingar på helse- og omsorgsfeltet
Personlege eigenskapar
 • evne til nært og tverrfagleg samarbeid med kollegaer
 • evne til systematisk og sjølvstendig arbeid 
 • analytiske evner og høg arbeidskapasitet
 • fleksibilitet og omstillingsevne
 • evne til å formidle kompliserte problemstillingar på ein god måte
 • motivasjon for kvalitetsforbetrande arbeid

God munnleg og skriftleg formidlingsevne på nynorsk og bokmål er ein grunnleggjande føresetnad. Du må kunne nytte båe målformer. Vi ber om å få lagt fram arbeid som viser dette i praksis.

I vurderinga av søkjarane vert det lagt særleg vekt på erfaring frå saksområda, samarbeids- og kommunikasjonsevner.


Som tilsett hos Statsforvaltaren får du
 • interessante arbeidsoppgåver
 • ein arbeidsplass i utvikling
 • eit kompetent og godt tverrfagleg arbeidsmiljø
 • medlemskap i offentleg tenestepensjonsordning
 • fleksibel arbeidstid

Vilkår:

Stillinga er løna i stillingskode 1434 rådgjevar/ 1364 seniorrådgjevar, frå kr 510 000 - 610 000 brutto per år ut frå kvalifikasjonar og lokal lønnspolitikk. Stilling som seniorrådgjevar har strenge krav til kompetanse.  For særskilt kvalifiserte søkjarar kan vi vurdere høgare lønn.      

Statsforvaltaren ønskjer mangfald, og vi oppmodar difor alle kandidatar som er kvalifiserte til å søkje utan omsyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Embetet vil leggje til rette for arbeidstakarar med nedsett funksjonsevne.

Dei første seks månadane er prøvetid.

Tenestemålet er nynorsk.

Vitnemål og attestar må leggjast ved søknaden.

Søkarlista er i utgangspunktet offentleg. Du kan be om unntak dersom vilkåra i lova er til stades.

Nærare opplysningar om stillinga får du av:

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Statsforvalteren i Vestland