<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Medisinsk statistiker NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
This is NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt
innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søkeprosessen


Om stillingen

I 2021 er det etablert en Klinisk akademisk gruppe (CAG) for myelomatose (beinmargskreft) i Midt-Norge. Den kliniske akademiske gruppen er et samarbeid mellom leger og forskere ved sykehusene i Midt-Norge og NTNU. Målet til gruppen er å tilby best mulig behandling til alle pasienter med myelomatose. Dette skal gjøres gjennom å utvikle bedre behandling og dermed bidra økt levetid og økt livskvalitet i denne pasientpopulasjonen. Vi vil øke deltakelsen i kliniske studier uavhengig av geografisk lokalisering i regionen. Vi vil etablere et register for myelomatose i Midt-Norge. I tillegg skal det utvikles egne utdanningsprogram for pasienter, pårørende, sykepleiere og leger i regionen.

Som medisinsk statistiker i vår klinisk akademiske gruppe vil man ha hovedansvar for de statistiske analysene gjort på registerdataene vi innhenter samt være statistiker i våre kliniske studier. I tillegg vil man ha en rådgivende rolle for forskere i gruppen når det gjelder statistiske analyser. Du rapporterer til Leder for CAG Myelomatose i Midt-Norge.

Ansettelsesperioden er 1 år med mulighet for forlengelse. Du trenger ikke være lokalisert i Trondheim, men må påberegne deltakelse på fysiske og virtuelle møter regelmessig. Fin bistilling å ha i tillegg til full stilling ved annen institusjon.

Arbeidsoppgaver
 • Lage plan for statistiske analyser i myelomatoseregisteret og gjennomføre disse som planlagt for årlige rapporter og publikasjoner fra registeret.
 • Bistå med statistiske beregninger i kliniske studier, inklusive å bistå med styrkeberegning og plan for statistiske analyser for kommende kliniske studier, samt gjennomføre de statistiske analysene når de kliniske studiene har fullført sin datainnsamling.
 • Være rådgivende person for statistiske beregninger gjort i cellebiologiske forskningsprosjekter tilknyttet forskergruppen.

Kvalifikasjonskrav
 • Relevant utdanning innenfor statistikk eller lignende fagfelt fra universitet eller høyskole minimum tilsvarende bachelornivå
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner
 • Kjennskap til å håndtere og analysere real-world/observasjonsdata og data fra kliniske studier
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner, evne til å arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser og evne skape entusiasme for arbeidsområdet
 • Evne til å jobbe selvstendig

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt din motivasjon for stillingen.


Vi tilbyr
 • spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
 • åpent og  med engasjerte kolleger
 • gunstige vilkår i

Lønn og vilkår

I stillingen som forsker (kode 1108) vil du normalt lønnes fra brutto kr 454 200 til kr. 574 700  pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes lovfestet 2 % innskudd til Statens pensjonskasse,

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Stillingen er betinget av ekstern finansiering.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 •  Liste over vitenskapelige arbeider - trykte eller utrykte
 • Navn og adresse til tre relevante referanser

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt din motivasjon for stillingen.


Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU ønsker å øke kvinneandelen i sine vitenskapelige stillinger, og har en rekke .

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. 

Spørsmål om stillingen kan rettes til Tobias S. Slørdahl, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post Logg inn for å se kontaktinformasjon

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. 
Søknadsfrist: 27.10.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Stendi søker nattevakter(våken) og vikarer(døgn og timer) til våre barnevernsinstitusjoner i Alta. Stillingsbeskrivelse Stendi søker nattevakter og vikarer til våre
29.01.2020 Alta
Nannas vei er en ny, men godt etablert og flott avdeling på Rykkinn, som yter heldøgns omsorgstjenester til våre brukere
26.11.2021 Bærum
Vi søker nå etter en Helsefagarbeider i fast 100% medlever-stilling til vårt tiltak på Moelv. Vår ambisjon er å være
26.11.2021 Hele Innlandet
Har du lyst på nye utfordringer innenfor VVS, energi/miljøteknisk prosjektering hos Norconsults kontor i Bodø? Norconsult i Bodø utfører komplette
26.04.2021 Bodø
Norconsult er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter innen samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Vi er en pådriver for
15.07.2021 Flere steder
Vi søker en dyktig og omgjengelig medarbeider til å være med å videreutvikle fagområdet Elektro ved Norconsults Tromsø-kontor. Norconsult region
15.07.2021 Tromsø
Er du engasjert, kunnskapsrik og gjerne har erfaring innen geoteknikk? Vi søker deg som vil være med å bygge opp vårt
15.07.2021 Tromsø
Avdelingen består i dag av 24 ansatte innenfor fagdisiplinene vann- og avløp, miljø, samferdsel, oppmåling/drone, landskap og plan. Kontoret som
23.09.2021 Bodø
Vis alle 27.795 ledige stillinger

Stillingsbeskrivelse

This is NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt
innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søkeprosessen


Om stillingen

I 2021 er det etablert en Klinisk akademisk gruppe (CAG) for myelomatose (beinmargskreft) i Midt-Norge. Den kliniske akademiske gruppen er et samarbeid mellom leger og forskere ved sykehusene i Midt-Norge og NTNU. Målet til gruppen er å tilby best mulig behandling til alle pasienter med myelomatose. Dette skal gjøres gjennom å utvikle bedre behandling og dermed bidra økt levetid og økt livskvalitet i denne pasientpopulasjonen. Vi vil øke deltakelsen i kliniske studier uavhengig av geografisk lokalisering i regionen. Vi vil etablere et register for myelomatose i Midt-Norge. I tillegg skal det utvikles egne utdanningsprogram for pasienter, pårørende, sykepleiere og leger i regionen.

Som medisinsk statistiker i vår klinisk akademiske gruppe vil man ha hovedansvar for de statistiske analysene gjort på registerdataene vi innhenter samt være statistiker i våre kliniske studier. I tillegg vil man ha en rådgivende rolle for forskere i gruppen når det gjelder statistiske analyser. Du rapporterer til Leder for CAG Myelomatose i Midt-Norge.

Ansettelsesperioden er 1 år med mulighet for forlengelse. Du trenger ikke være lokalisert i Trondheim, men må påberegne deltakelse på fysiske og virtuelle møter regelmessig. Fin bistilling å ha i tillegg til full stilling ved annen institusjon.

Arbeidsoppgaver
 • Lage plan for statistiske analyser i myelomatoseregisteret og gjennomføre disse som planlagt for årlige rapporter og publikasjoner fra registeret.
 • Bistå med statistiske beregninger i kliniske studier, inklusive å bistå med styrkeberegning og plan for statistiske analyser for kommende kliniske studier, samt gjennomføre de statistiske analysene når de kliniske studiene har fullført sin datainnsamling.
 • Være rådgivende person for statistiske beregninger gjort i cellebiologiske forskningsprosjekter tilknyttet forskergruppen.

Kvalifikasjonskrav
 • Relevant utdanning innenfor statistikk eller lignende fagfelt fra universitet eller høyskole minimum tilsvarende bachelornivå
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner
 • Kjennskap til å håndtere og analysere real-world/observasjonsdata og data fra kliniske studier
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner, evne til å arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser og evne skape entusiasme for arbeidsområdet
 • Evne til å jobbe selvstendig

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt din motivasjon for stillingen.


Vi tilbyr
 • spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
 • åpent og  med engasjerte kolleger
 • gunstige vilkår i

Lønn og vilkår

I stillingen som forsker (kode 1108) vil du normalt lønnes fra brutto kr 454 200 til kr. 574 700  pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes lovfestet 2 % innskudd til Statens pensjonskasse,

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Stillingen er betinget av ekstern finansiering.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 •  Liste over vitenskapelige arbeider - trykte eller utrykte
 • Navn og adresse til tre relevante referanser

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt din motivasjon for stillingen.


Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU ønsker å øke kvinneandelen i sine vitenskapelige stillinger, og har en rekke .

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. 

Spørsmål om stillingen kan rettes til Tobias S. Slørdahl, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post Logg inn for å se kontaktinformasjon

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. 
Søknadsfrist: 27.10.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • NOV 28
  2021
  7 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • NOV 29
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • NOV 30
  2021
  10 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • DES 01
  2021
  9 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • DES 03
  2021
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • DES 05
  2021
  9 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter
147 ledige stillinger

Fakta om NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet