<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Sykepleier ved sykeavdelingen   (sak 21/2150) Porsanger kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Beskrivelse av tjenestestedet

Sykeavdelingen i Porsanger er en del av den kommunale helse og omsorgstjenesten og har 30 årsverk fordelt på sykepleiere, helsefagarbediere og pleiearbeidere. Avdelingen har 28 plasser fordelt på langtids- og korttidsplasser, sykestue, kommunale akuttplasser og skjermet enhet for demente.

Avdelingen har i tillegg til sykehjem medansvar for legevakt på ettermiddag, natt og i helger og har akuttmottak for ambulanse lokalisert i tilknytning til avdelingens lokaler. Sykepleierne rullerer mellom sykehjem og legevakt, noe som gir våre ansatte mange varierte oppgaver. Avdelingen har god dekning med sykepleiere og annet fagpersonell.

Porsanger sitt verdigrunnlag fremmer fem viktige verdier: samspill, tillit, respekt, åpenhet og lojalitet. På sykeavdelingen forsøker vi å leve etter disse verdiene.

Ved sykeavdelingen har vi følgende stilling ledig:

80% stilling som sykepleier, vikariat i perioden d.d. - 31.01.23.

Stillingen inngår i 3-delt rullerende turnus med arbeid hver 3.helg. Stillingen inngår i  sykehjem og legevakt.

Dersom det blir en intern tilsetting vil det bli ledig stilling i lavere stillingsprosent. Vi ber deg oppgi i søknaden om du er interessert i en lavere stilling.


Arbeidsoppgaver
 • Pleie og stell av eldre og syke på langtidsplass, rehabilitering / opptrening av pasienter på korttidsplass og oppfølging av pasienter på KAD- og sykestueplass
 • Samarbeid med pårørende
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Veiledning til studenter og elever
 • Internundervisning til kollegaer
 • Legevakt
 • Ansvarsvakter i sykehjem

Krav til stillingen
 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Gjennomført minimum nettkurs i akuttmedisin, gjerne også praktisk del
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 • Politiattest må leveres før tiltredelse

Relevant videreutdanning og erfaring fra tilsvarende arbeid er en fordel, men ikke et krav. Dersom det ikke er søkere med fullført sykepleierutdanning kan 3.års sykepleierstudent som er i slutten av sitt studieløp bli vurdert for stillingen. Dette med forbehold om at autorisasjon vil bli gitt innen rimelig tid.

Personlig egnethet

Vi søker deg som er ansvarsfull, pliktoppfyllende, har godt humør og stå-på-vilje. Det er viktig at søkere har interesse for fag og ønsker å bidra til faglig utvikliing og et godt arbeidsmiljø i tjenesten. Du må være løsningsorientert i en hverdag med mange faglige og praktiske utfordringer.

Personlig egnethet vil vektlegges.

Referanser vil bli kontaktet og intervju kan bli aktuelt.


Vi kan tilby
 • Lønn i henhold til tariff med kompensasjon for relevant etter- og videreutdanning
 • Utfordrende og selvstendige oppgaver
 • Faglige utfordringer
 • Alle våre ansatte i legevakt har gjennomført akuttmedisinsk kurs praktisk del, og dette vil også tilbys nyansatte ihht krav i akuttmedisinsk forskrift om dette ikke er gjennomført fra før
 • Kompetanseheving innen klinisk observasjonskompetanser som for tiden er et faglig satsningsprosjekt i tjenesten
 • Gode forsikrings- og forsikringsordninger
 • Permisjon med lønn for å delta på samisk språkkurs

Spørsmål om stilling

Spørsmål om stilling eller anmodning om samtale kan rettes til avdelingssykepleier ved sykeavdelingen Silje Nicolaisen tlf Logg inn for å se kontaktinformasjon eller e-post Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Søknad på stilling 

Søknad på stilling sendes elektronisk via link på denne siden, "søk stilling".

Søknadsfrist:  31.oktober 2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

RSM er nesten helt overflødig Vi har et bredt tjenestespekter innen revisjon, transaksjoner og skatt, men det har jo de
17.03.2021 Flere steder
During the current global health crisis, the priority for Siemens Digital Industries Software is the health and wellbeing of our
24.03.2021 Flere steder
CGI er et av verdens største IT-konsulentselskaper med tilstedeværelse i 40 land. Som leverandør av ende-til-ende-løsninger har vi inngående kjennskap
19.05.2021 Oslo
Som Senior Arkitekt i CGI Norge vil du jobbe i prosjekter med stor samfunnsnytte. Vi bistår noen av de største virksomhetene i
02.06.2021 Oslo
I CGI leverer vi et komplett tjenestetilbud av løsningsleveranser innen design, utvikling, test og vedlikehold til våre kunder. Vi har
02.06.2021 Hele Norge
Vil du være med og etablere fremtidsrettet informasjonsarkitektur som bidrar til å sikre Norges strømforsyning? Da bør du lese videre!
03.06.2021 Oslo
Du er ekspert i Java, og brenner for faget ditt. Du er dyktig, og trives i konsulentrollen, har gjerne mer
09.06.2021 Oslo
Du er en ekspert på .NET og Azure, og brenner for faget ditt. Du trives i konsulentrollen, har gjerne mer
09.06.2021 Oslo
Vis alle 22.610 ledige stillinger
Porsanger kommune (nordsamisk Porsá?ggu gielda, kvensk Porsangin komuuni) ligger i Finnmark. Den grenser i nordvest mot Kvalsund og Måsøy, nord mot Nordkapp, i øst mot Lebesby, i sør mot Karasjok, og i vest mot Alta. Porsanger er Norges tredje største kommune i areal. Kommunen omkranser Porsangerfjorden, som er Norges fjerde lengste med sine 123 km. Porsanger er den eneste offisielt definerte trespråklige og trekulturelle kommunen i Norge, med samisk, kvensk og norsk som offisielle språk. Kommunen hører til forvaltningsområdet for samisk språk. Næringslivet i Porsanger er preget av en stor andel av sysselsatte i offentlig sektor (46 %), der forsvaret bidrar vesentlig, og mange sysselsatte innenfor handel og service. Befolkning 4 041 (2008) Les mer om Porsanger kommune

Stillingsbeskrivelse

Beskrivelse av tjenestestedet

Sykeavdelingen i Porsanger er en del av den kommunale helse og omsorgstjenesten og har 30 årsverk fordelt på sykepleiere, helsefagarbediere og pleiearbeidere. Avdelingen har 28 plasser fordelt på langtids- og korttidsplasser, sykestue, kommunale akuttplasser og skjermet enhet for demente.

Avdelingen har i tillegg til sykehjem medansvar for legevakt på ettermiddag, natt og i helger og har akuttmottak for ambulanse lokalisert i tilknytning til avdelingens lokaler. Sykepleierne rullerer mellom sykehjem og legevakt, noe som gir våre ansatte mange varierte oppgaver. Avdelingen har god dekning med sykepleiere og annet fagpersonell.

Porsanger sitt verdigrunnlag fremmer fem viktige verdier: samspill, tillit, respekt, åpenhet og lojalitet. På sykeavdelingen forsøker vi å leve etter disse verdiene.

Ved sykeavdelingen har vi følgende stilling ledig:

80% stilling som sykepleier, vikariat i perioden d.d. - 31.01.23.

Stillingen inngår i 3-delt rullerende turnus med arbeid hver 3.helg. Stillingen inngår i  sykehjem og legevakt.

Dersom det blir en intern tilsetting vil det bli ledig stilling i lavere stillingsprosent. Vi ber deg oppgi i søknaden om du er interessert i en lavere stilling.


Arbeidsoppgaver
 • Pleie og stell av eldre og syke på langtidsplass, rehabilitering / opptrening av pasienter på korttidsplass og oppfølging av pasienter på KAD- og sykestueplass
 • Samarbeid med pårørende
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Veiledning til studenter og elever
 • Internundervisning til kollegaer
 • Legevakt
 • Ansvarsvakter i sykehjem

Krav til stillingen
 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Gjennomført minimum nettkurs i akuttmedisin, gjerne også praktisk del
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 • Politiattest må leveres før tiltredelse

Relevant videreutdanning og erfaring fra tilsvarende arbeid er en fordel, men ikke et krav. Dersom det ikke er søkere med fullført sykepleierutdanning kan 3.års sykepleierstudent som er i slutten av sitt studieløp bli vurdert for stillingen. Dette med forbehold om at autorisasjon vil bli gitt innen rimelig tid.

Personlig egnethet

Vi søker deg som er ansvarsfull, pliktoppfyllende, har godt humør og stå-på-vilje. Det er viktig at søkere har interesse for fag og ønsker å bidra til faglig utvikliing og et godt arbeidsmiljø i tjenesten. Du må være løsningsorientert i en hverdag med mange faglige og praktiske utfordringer.

Personlig egnethet vil vektlegges.

Referanser vil bli kontaktet og intervju kan bli aktuelt.


Vi kan tilby
 • Lønn i henhold til tariff med kompensasjon for relevant etter- og videreutdanning
 • Utfordrende og selvstendige oppgaver
 • Faglige utfordringer
 • Alle våre ansatte i legevakt har gjennomført akuttmedisinsk kurs praktisk del, og dette vil også tilbys nyansatte ihht krav i akuttmedisinsk forskrift om dette ikke er gjennomført fra før
 • Kompetanseheving innen klinisk observasjonskompetanser som for tiden er et faglig satsningsprosjekt i tjenesten
 • Gode forsikrings- og forsikringsordninger
 • Permisjon med lønn for å delta på samisk språkkurs

Spørsmål om stilling

Spørsmål om stilling eller anmodning om samtale kan rettes til avdelingssykepleier ved sykeavdelingen Silje Nicolaisen tlf Logg inn for å se kontaktinformasjon eller e-post Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Søknad på stilling 

Søknad på stilling sendes elektronisk via link på denne siden, "søk stilling".

Søknadsfrist:  31.oktober 2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • DES 05
  2021
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter
4 ledige stillinger

Fakta om Porsanger kommune