<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Brannkonstabel/Røykdykker 4 stk. 4,20 % fast stilling– Øygarden brann og redning KF Øygarden kommune brann og redning KF

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Øygarden brann og redning KF (ØBR) er eit kommunalt føretak. Føretaket har eiga styre som rapporterer direkte til kommunestyret. ØBR er inndelt i ei administrasjonsavdeling, beredskapsavdeling og førebyggjande avdeling. Hovudbrannstasjonen ligg på Ågotnes. Her held også førebyggjande avdeling til. Føretaket har om lag 70 heil- og deltidstilsette.

Øygarden brann og redning KF (ØBR) har ledig 4 stillingar som brannkonstabel. Dei ledige stillingane skal innplasserast i fast vaktberedskap med 2 i kvar av stasjonane, Dalsneset brannstasjon på Blomøy/naturgassparken, og Ågotnes brannstasjon ved CCB-base.

Dalsneset og Ågotnes brannstasjonar har mannskap i deltidsstillingar (heimevakt) og har kvar ca. 115 oppdrag pr. år

Om avdelinga:

ØBR si beredskapsavdeling har til saman 60 personar som ivaretek brann og redningsberedskapen i Øygarden kommune. Mannskapa er fordelt på 3 brannstasjonar. Avdelinga har 3 heiltidsstillingar. Beredskapen er ivareteken med deltidsmannskap heimevaktordning. 

Arbeidsoppgåver:

 • Brannkonstabel/Røykdykkar/sjåfør – skal delta i ØBR sin beredskap mot brann, ulykker og anna som brann og redningsvesenet vert kalla ut for å handtere
 • Dei tilsette må vere i stand til å utføre røykdykking, vere sjåfør på køyretøy og båtar vi disponerer
 • Brannkonstabel må være aktiv i eigen kompetansebygging. Dersom den som vert tilsett ikkje har den formalkompetanse det er krav om for å inneha stillinga, pliktar vedkomande å delta på den opplæringa som er naudsynt

Kvalifikasjonar: 

Søkjar må:

 • Ha god helse og vandel ihht krav i "røykdykkerveiledningen". Legeattest som stadfestar dette og bestått fysisk test er vilkår før tilsetting
 • Inneha bilsertifikat kl.C, eller for eigen kostnad tilegne seg dette innafor prøvetid på 6 mnd.
 • Kunne delta i opptil heil vekevakt i 4-delt turnus
 • I vaktperiode kunne stille på brannstasjonen innen 5 minutt etter alarm

Ønskjeleg med:

 • Kompetanse i tråd med «Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen»  § 7-3 eller påbegynt utdanning ihht denne
 • Kode 160 (utrykkingskjørekompetanse)
 • Erfaring med yrkesbåt/maritimt virke
 • Fagbrev eller teknisk utdannelse
 • Anna beredskapsrelatert utdanning

Personlege eigenskapar:

 • Samfunnsengasjert og beredskapsorientert
 • Evne og vilje til å yte sitt beste under stress og evne til å jobbe i team
 • God trenings og øvingsmentalitet i forhold til oppgavene som kan komme

Anna: 

 • Vi har vaktordning i normalt 4-delt vakt
 • Stillingane rapporterer til seksjonsleiar beredskap deltidsstyrke
 • Stillingane er knytta til faste vaktlag og vaktordning i 4-delt turnus basert på heimevakt
 • Vaktlengde vert fastsett individuelt etter avtale og innafor gjeldande vaktturnus

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA-bedrift
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling
 • Lønn som brannkonstabel/fagarbeidar for tida frå kr 371.200,- til 446.000,- avhengig av lønsansiennitet

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggja til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.


Link til søknadsskjema:

Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Vi er ute etter en erfaren tester til vårt «End-to-End»-test-team. Du vil være en del av et motivert team som
14.04.2021 Oslo
Vil du være med å utvikle infrastrukturen for det grønne skiftet?Vi søker mennesker som er genuint opptatt av å heve
06.10.2021 Oslo
Vil du være med å utvikle infrastrukturen for det grønne skiftet?Vi søker mennesker som er genuint opptatt av å heve
06.10.2021 Oslo
Vil du være med å utvikle infrastrukturen for det grønne skiftet?Vi søker mennesker som er genuint opptatt av å heve
06.10.2021 Oslo
Er du vår nye medarbeider på Varaldsøy?
23.11.2021 Hele Vestland
Vil du være med å utvikle infrastrukturen for det grønne skiftet?Vi søker mennesker som er genuint opptatt av å heve
01.12.2021 Oslo
Statnett har en ny strategi for det grønne taktskiftet. Det innebærer store endringer og investeringer innenfor digitalisering og IT-løsninger. Det
01.12.2021 Oslo
I Statnetts avdeling for Arbeidsgiveransvar vil du jobbe i et team bestående av seks medarbeidere. Avdelingen har fagansvar for arbeidsrett,
01.12.2021 Oslo
Vis alle 21.225 ledige stillinger
Øygarden brann og redning er organisert som eit kommunalt føretak i Øygarden kommune. Føretaket har om lag 70 heil- og deltidstilsette, og har ansvar for brann- og redningsoppgåver for omlag 38 500 personar i Øygarden kommune i Vestland fylke. Les mer om Øygarden kommune brann og redning KF

Stillingsbeskrivelse

Øygarden brann og redning KF (ØBR) er eit kommunalt føretak. Føretaket har eiga styre som rapporterer direkte til kommunestyret. ØBR er inndelt i ei administrasjonsavdeling, beredskapsavdeling og førebyggjande avdeling. Hovudbrannstasjonen ligg på Ågotnes. Her held også førebyggjande avdeling til. Føretaket har om lag 70 heil- og deltidstilsette.

Øygarden brann og redning KF (ØBR) har ledig 4 stillingar som brannkonstabel. Dei ledige stillingane skal innplasserast i fast vaktberedskap med 2 i kvar av stasjonane, Dalsneset brannstasjon på Blomøy/naturgassparken, og Ågotnes brannstasjon ved CCB-base.

Dalsneset og Ågotnes brannstasjonar har mannskap i deltidsstillingar (heimevakt) og har kvar ca. 115 oppdrag pr. år

Om avdelinga:

ØBR si beredskapsavdeling har til saman 60 personar som ivaretek brann og redningsberedskapen i Øygarden kommune. Mannskapa er fordelt på 3 brannstasjonar. Avdelinga har 3 heiltidsstillingar. Beredskapen er ivareteken med deltidsmannskap heimevaktordning. 

Arbeidsoppgåver:

 • Brannkonstabel/Røykdykkar/sjåfør – skal delta i ØBR sin beredskap mot brann, ulykker og anna som brann og redningsvesenet vert kalla ut for å handtere
 • Dei tilsette må vere i stand til å utføre røykdykking, vere sjåfør på køyretøy og båtar vi disponerer
 • Brannkonstabel må være aktiv i eigen kompetansebygging. Dersom den som vert tilsett ikkje har den formalkompetanse det er krav om for å inneha stillinga, pliktar vedkomande å delta på den opplæringa som er naudsynt

Kvalifikasjonar: 

Søkjar må:

 • Ha god helse og vandel ihht krav i "røykdykkerveiledningen". Legeattest som stadfestar dette og bestått fysisk test er vilkår før tilsetting
 • Inneha bilsertifikat kl.C, eller for eigen kostnad tilegne seg dette innafor prøvetid på 6 mnd.
 • Kunne delta i opptil heil vekevakt i 4-delt turnus
 • I vaktperiode kunne stille på brannstasjonen innen 5 minutt etter alarm

Ønskjeleg med:

 • Kompetanse i tråd med «Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen»  § 7-3 eller påbegynt utdanning ihht denne
 • Kode 160 (utrykkingskjørekompetanse)
 • Erfaring med yrkesbåt/maritimt virke
 • Fagbrev eller teknisk utdannelse
 • Anna beredskapsrelatert utdanning

Personlege eigenskapar:

 • Samfunnsengasjert og beredskapsorientert
 • Evne og vilje til å yte sitt beste under stress og evne til å jobbe i team
 • God trenings og øvingsmentalitet i forhold til oppgavene som kan komme

Anna: 

 • Vi har vaktordning i normalt 4-delt vakt
 • Stillingane rapporterer til seksjonsleiar beredskap deltidsstyrke
 • Stillingane er knytta til faste vaktlag og vaktordning i 4-delt turnus basert på heimevakt
 • Vaktlengde vert fastsett individuelt etter avtale og innafor gjeldande vaktturnus

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA-bedrift
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling
 • Lønn som brannkonstabel/fagarbeidar for tida frå kr 371.200,- til 446.000,- avhengig av lønsansiennitet

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggja til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.


Link til søknadsskjema:

Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Øygarden kommune brann og redning KF