<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Brannmester sjø, Oslo brann- og redningsetat Beredskapsavdelingen, Oslo kommune, Brann- og redningsetaten

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon73 Presentasjon av stillingen:

Oslo brann- og redningsetat skal ansette en i stilling som brannmester-sjø. Beredskapsavdelingen søker derfor etter en motivert medarbeider som vil være med på å påvirke kursen under noen av de mest spennende årene i brann- og redningsetatens historie.

Stillingen som brannmester-sjø er utfordrende. Du skal bidra til å utvikle kommunens sjøredningstjeneste, samt at Oslo er den mest brannsikre byen i landet og har en beredskap som kan håndtere omfattende branner og ulykker.

Havnestasjonen inngår i hovedbrannstasjonens styrke. Brigadesjefen er brannmesterens nærmeste overordnede.

Som et ledd i brann- og redningsetatens utvikling etableres det i 2022 Maritim brann og redningstjeneste. Stillingen kommer til å inngå i denne fagtjenesten. Arbeids- og ansvarsoppgaver kommer til å endres som følge av disse endringene. Informasjon om planlagte endringer vil bli gjort kjent gjennom samtaler under seleksjonsprosessen.

Søkere må oppgi nåværende og tidligere leder, samt en side- eller underordnet som referanse. Søkere som gis tilbud om ansettelse, må være villige til å gjennomføre opplærings- og utviklingstjeneste på dagtid, samt forplikte seg til å gjøre annen tjeneste etter brannsjefens nærmere bestemmelser.

Overordnet framdriftsplan for rekrutteringsprosessen er som følger:

Uke 46: Intervjuer og tester
Uke 49: Innstilling

Avvik i framdriftsplan kan forekomme.

Arbeidsoppgaver

 • Lede sitt eget vaktlag
 • Planlegge/ utarbeide arbeidsplan for hver vakt.
 • Ha personalansvar og kunne vurdere sine underordnedes kvalifikasjoner og egenskaper.
 • Gjennomføre medarbeidersamtaler.
 • Ivareta utrykningslederfunksjonen på skadested.
 • Fungere som On Scene Coordinator ved hendelser.
 • Gjennomføre defusing på eget vaktlag, og kontakte kollegastøtte ved behov.
 • Holde seg oppdatert på endringer innenfor eget distrikt/farvann .
 • Tilrettelegge for at mannskapene har nødvendig kunnskap og kompetanse.
 • Følge opp kravene som omfattes av internkontrollforskriften (HMS).
 • Til enhver tid være oppdatert på etatens instrukser, prosedyrer og rutiner.
 • Ha det daglige ansvaret for stasjonens utstyr, drift og brigadens faste arbeidsoppgaver.
 • Utføre oppgaver delegert av overordnede og stasjonsleder.
 • Instruere på eksterne og interne kurs.
 • Bistå politi, helse og andre eksterne ressurser ved behov.

Kvalifikasjoner

 • Gjennomført og bestått utdanning ved Norges brannskole iht. dimensjoneringsforskriften § 7.7. Søkere som ikke tilfredsstiller utdanningskravet må forplikte seg til å gjennomføre og bestå dette etter ansettelse.

 • Utdanning på høgskolenivå fra relevante fagområder innen beredskap, risiko- og ledelse er ønskelig.

 • Bør ha minimum 10 års operativ erfaring som heltidsansatt brannkonstabel/ underbrannmester.

  • Lang og relevant fartøytjeneste kan kompensere for manglende brannefaring.
 • Inneha minimum fritidsskippersertifikat D5L eller D6.

 • Inneha minimum Short Range Certificate (SRC).

  • Søkere som ikke innehar SRC sertifikatet forplikter seg til å anskaffe dette før tiltredelse.
 • Kompetanse innen personalhåndtering.

 • Førerkort klasse BC og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy.

 • Oppfylle helse/fysiske krav som stilles til utrykningspersonell.

 • Lokalkunnskap om øyer, brygge-plasser og eksterne ressurser i Indre Oslofjord.

 • Kunnskap om etatens ansvar, rutiner og ressurser innen IUA-region 3.

 • Må ha god norsk fremstillingsevne samt gode skrivekunnskaper.

 • Må ha gode ferdigheter innen dataverktøy.

 • Politiattest kreves

Språk

 • Engelsk
 • Norsk

Personlige egenskaper

 • Må kunne arbeide selvstendig og vise initiativ.
 • Gode leder- og samarbeidsegenskaper.
 • Være et forbilde som kan identifiseres med Oslo kommunes verdigrunnlag.
 • Være en god motivator.
 • Være løsningsorientert.
 • Gode formidlingsevner, både muntlig og skriftlig.
 • Må kunne håndtere akutte stressende situasjoner.
 • Må kunne kommunisere tydelig i jobbsituasjonen.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer.
 • Muligheter for faglig utvikling.
 • Trening i arbeidstiden.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Lønn i henhold til Oslo kommunes lønnsregulativ, lønnstrinn 33 -- 36 kr. 505 400 -- 531 400,- vakttillegg.

Kontaktinformasjon

Tra Nguyen Huong, Beredskapskoordinator, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Arne Garborgsplass 1
0179 Oslo

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Oslo kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon73 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 02.11.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

AF AeronMollier har flere langsiktige rammeavtaler for service og vedlikehold av HVAC og kuldeanlegg på offshoreinstallasjoner på norsk sokkel.Marine avdelingen
01.09.2021 Flekkefjord
As a part of our strategy, ABB Information System (IS) department need to expand the skills of managing IT-project within
02.12.2021 Bærum
Vi ønsker oss en avdelingsleder som tør å tenke og satse litt stort, du som ikke er redd for å
06.12.2021 Flere steder
ABB is a supplier of solutions for increased productivity and energy efficiency. ABB Process Automation provide safety and automation systems,
06.12.2021 Stavanger
Stendi AS er Nordens største private aktør innen helse og omsorg. Vi skreddersyr miljøterapeutisk tilbud tilpasset den enkelte bruker eller
06.12.2021 Lier
Bli med ABB og jobb i et team som er dedikert til å skape en fremtid hvor innovative, digitale teknologier
06.12.2021 Bærum
Er du ute etter en spennende og utfordrende stilling der du kan bruke deg selv i et kreativt og positivt
06.12.2021 Fredrikstad
Om Gabels Park: I Gabels Park ønsker vi å skape et hyggelig sted å bo, samtidig som vi tilbyr alt
06.12.2021 Oslo
Vis alle 27.703 ledige stillinger

Brann- og redningsetatens hovedoppgave er å sikre at liv og verdier ikke går tapt. Gjennom et målrettet forebyggende arbeid skal vi bidra til å redusere antall branner og ulykker i samfunnet. Vi skal i tillegg påvirke våre omgivelser slik at vi samlet kan redusere konsekvensene av de branner og ulykker som skjer. Vårt forebyggende arbeid går hånd i hånd med en slagkraftig beredskap rustet for å håndtere alle typer hendelser. Vi er til for våre innbyggere - i tjeneste for å redde liv.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Les mer om Beredskapsavdelingen, Oslo kommune, Brann- og redningsetaten

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon73 Presentasjon av stillingen:

Oslo brann- og redningsetat skal ansette en i stilling som brannmester-sjø. Beredskapsavdelingen søker derfor etter en motivert medarbeider som vil være med på å påvirke kursen under noen av de mest spennende årene i brann- og redningsetatens historie.

Stillingen som brannmester-sjø er utfordrende. Du skal bidra til å utvikle kommunens sjøredningstjeneste, samt at Oslo er den mest brannsikre byen i landet og har en beredskap som kan håndtere omfattende branner og ulykker.

Havnestasjonen inngår i hovedbrannstasjonens styrke. Brigadesjefen er brannmesterens nærmeste overordnede.

Som et ledd i brann- og redningsetatens utvikling etableres det i 2022 Maritim brann og redningstjeneste. Stillingen kommer til å inngå i denne fagtjenesten. Arbeids- og ansvarsoppgaver kommer til å endres som følge av disse endringene. Informasjon om planlagte endringer vil bli gjort kjent gjennom samtaler under seleksjonsprosessen.

Søkere må oppgi nåværende og tidligere leder, samt en side- eller underordnet som referanse. Søkere som gis tilbud om ansettelse, må være villige til å gjennomføre opplærings- og utviklingstjeneste på dagtid, samt forplikte seg til å gjøre annen tjeneste etter brannsjefens nærmere bestemmelser.

Overordnet framdriftsplan for rekrutteringsprosessen er som følger:

Uke 46: Intervjuer og tester
Uke 49: Innstilling

Avvik i framdriftsplan kan forekomme.

Arbeidsoppgaver

 • Lede sitt eget vaktlag
 • Planlegge/ utarbeide arbeidsplan for hver vakt.
 • Ha personalansvar og kunne vurdere sine underordnedes kvalifikasjoner og egenskaper.
 • Gjennomføre medarbeidersamtaler.
 • Ivareta utrykningslederfunksjonen på skadested.
 • Fungere som On Scene Coordinator ved hendelser.
 • Gjennomføre defusing på eget vaktlag, og kontakte kollegastøtte ved behov.
 • Holde seg oppdatert på endringer innenfor eget distrikt/farvann .
 • Tilrettelegge for at mannskapene har nødvendig kunnskap og kompetanse.
 • Følge opp kravene som omfattes av internkontrollforskriften (HMS).
 • Til enhver tid være oppdatert på etatens instrukser, prosedyrer og rutiner.
 • Ha det daglige ansvaret for stasjonens utstyr, drift og brigadens faste arbeidsoppgaver.
 • Utføre oppgaver delegert av overordnede og stasjonsleder.
 • Instruere på eksterne og interne kurs.
 • Bistå politi, helse og andre eksterne ressurser ved behov.

Kvalifikasjoner

 • Gjennomført og bestått utdanning ved Norges brannskole iht. dimensjoneringsforskriften § 7.7. Søkere som ikke tilfredsstiller utdanningskravet må forplikte seg til å gjennomføre og bestå dette etter ansettelse.

 • Utdanning på høgskolenivå fra relevante fagområder innen beredskap, risiko- og ledelse er ønskelig.

 • Bør ha minimum 10 års operativ erfaring som heltidsansatt brannkonstabel/ underbrannmester.

  • Lang og relevant fartøytjeneste kan kompensere for manglende brannefaring.
 • Inneha minimum fritidsskippersertifikat D5L eller D6.

 • Inneha minimum Short Range Certificate (SRC).

  • Søkere som ikke innehar SRC sertifikatet forplikter seg til å anskaffe dette før tiltredelse.
 • Kompetanse innen personalhåndtering.

 • Førerkort klasse BC og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy.

 • Oppfylle helse/fysiske krav som stilles til utrykningspersonell.

 • Lokalkunnskap om øyer, brygge-plasser og eksterne ressurser i Indre Oslofjord.

 • Kunnskap om etatens ansvar, rutiner og ressurser innen IUA-region 3.

 • Må ha god norsk fremstillingsevne samt gode skrivekunnskaper.

 • Må ha gode ferdigheter innen dataverktøy.

 • Politiattest kreves

Språk

 • Engelsk
 • Norsk

Personlige egenskaper

 • Må kunne arbeide selvstendig og vise initiativ.
 • Gode leder- og samarbeidsegenskaper.
 • Være et forbilde som kan identifiseres med Oslo kommunes verdigrunnlag.
 • Være en god motivator.
 • Være løsningsorientert.
 • Gode formidlingsevner, både muntlig og skriftlig.
 • Må kunne håndtere akutte stressende situasjoner.
 • Må kunne kommunisere tydelig i jobbsituasjonen.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer.
 • Muligheter for faglig utvikling.
 • Trening i arbeidstiden.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Lønn i henhold til Oslo kommunes lønnsregulativ, lønnstrinn 33 -- 36 kr. 505 400 -- 531 400,- vakttillegg.

Kontaktinformasjon

Tra Nguyen Huong, Beredskapskoordinator, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Arne Garborgsplass 1
0179 Oslo

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Oslo kommune

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon73 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 02.11.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Flere muligheter
2 ledige stillinger

Fakta om Beredskapsavdelingen, Oslo kommune, Brann- og redningsetaten