<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Helsefagarbeider / hjelpepleier (natt - faste stillinger) Holmestrand kommune Roveveien 17

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Roveveien 17 er en av åtte døgnbemannede botilbud i virksomhet voksenhabilitering. Virksomhet voksenhabilitering drifter også et aktivitetssenter og koordinerer støttekontakt- og avlastningstilbud. Boligen er lokalisert sentralt på Rove i Holmestrand. Fjellheisen gjør at det kun tar ca. fem minutter å komme seg fra togstasjonen til boligen. Det er god togforbindelse både retning Oslo og Tønsberg. Ved Roveveien 17 yter vi i dag tjenester til personer med ulike funksjonsnedsettelser og bistandsbehov med hovedvekt på utviklingshemming. 

Fakta om stillingene:

Ved vårt tjenestested Roveveien 17 har vi behov for å rekruttere 2 nye nattevakter i faste stillinger. Den ene stillingen er på ca 64 % med arbeide hver 3 helg, den andre stillingen er på ca 27 %, og er en ren helgestilling hver 3 helg. 

Vi ber om at du oppgpir i søknaden hvilken stilling/stillinger du søker på.

Roveveien 17 gir tjenester til 8 mennesker med ulike bistandsbehov med hovedvekt på utviklingshemming. Brukergruppen er pr i dag mennesker med mangfold i funksjonsnivå, og arbeidsoppgavene er varierte. Som ansatt bistår man den enkelte med blant annet ivaretakelse av stell og hygiene, aktivisering, ernæring og legemiddelhåndtering. Ansatte bistår også i å ivareta dagliglivets oppgaver som renhold, innkjøp osv.

Viktigste arbeidsoppgaver:

Ved Roveveien 17 yter vi tjenester til 8 personer med ulike funksjonsnedsettelser og bistandsbehov med hovedvekt på utviklingshemming.  Nattevaktens oppgaver vil være å ha tilsyn på alle brukerne, og gjennomføre stell på noen brukere.

Det er gode muligheter til å ta ekstra vakter ved behov, hvis søker ønsker dette.

Krav til kvalifikasjoner:

Helsefagarbeider / hjelpepleier. Andre søkere med sosialfaglig og/eller pedagogisk høyskoleutdanning vil bli vurdert.

Søkere i et utdanningsløp mot helsefagarbeider og studenter innen sosialfaglig og/eller pedagogisk høyskoleutdanning vil bli vurdert.

Erfaring fra arbeid i helse.

Ved eventuell tilsetting kreves:

Politiattest

Førerkort

Gjennomført KS- e-læringskursene: "Kompetansehevende tiltak i tjenestene for personer med utviklingshemming" og "kurs i legemiddelhåndtering".

Bestått passeringstest i legemiddelhåndtering som vil bli arrangert av Virksomhet voksenhabilitering.  

Personlige egenskaper:

Er ansvarsbevisst og selvstendig.

Det legges avgjørende vekt på personlig egnethet samt hvordan søker vil utfylle personalgruppen for øvrig.

Vi tilbyr:

Lønn i henhold til avtale/tariff. Medlemskap i god pensjonsordning Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.


Link til søknadsskjema:

Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn for å se kontaktinformasjon
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

AF AeronMollier har flere langsiktige rammeavtaler for service og vedlikehold av HVAC og kuldeanlegg på offshoreinstallasjoner på norsk sokkel.Marine avdelingen
01.09.2021 Flekkefjord
As a part of our strategy, ABB Information System (IS) department need to expand the skills of managing IT-project within
02.12.2021 Bærum
Vi ønsker oss en avdelingsleder som tør å tenke og satse litt stort, du som ikke er redd for å
06.12.2021 Flere steder
ABB is a supplier of solutions for increased productivity and energy efficiency. ABB Process Automation provide safety and automation systems,
06.12.2021 Stavanger
Stendi AS er Nordens største private aktør innen helse og omsorg. Vi skreddersyr miljøterapeutisk tilbud tilpasset den enkelte bruker eller
06.12.2021 Lier
Bli med ABB og jobb i et team som er dedikert til å skape en fremtid hvor innovative, digitale teknologier
06.12.2021 Bærum
Er du ute etter en spennende og utfordrende stilling der du kan bruke deg selv i et kreativt og positivt
06.12.2021 Fredrikstad
Om Gabels Park: I Gabels Park ønsker vi å skape et hyggelig sted å bo, samtidig som vi tilbyr alt
06.12.2021 Oslo
Vis alle 27.703 ledige stillinger
Holmestrand kommune har ca. 25 000 innbyggere og ca. 1 800 årsverk. Kommunen ligger vakkert til med lang kystlinje, flott natur, innsjø, elver, skog og fjell. Jernbanen og E18 går gjennom kommunen og gir god kommunikasjon både nordover og sørover. Les mer om Holmestrand kommune Roveveien 17

Stillingsbeskrivelse

Roveveien 17 er en av åtte døgnbemannede botilbud i virksomhet voksenhabilitering. Virksomhet voksenhabilitering drifter også et aktivitetssenter og koordinerer støttekontakt- og avlastningstilbud. Boligen er lokalisert sentralt på Rove i Holmestrand. Fjellheisen gjør at det kun tar ca. fem minutter å komme seg fra togstasjonen til boligen. Det er god togforbindelse både retning Oslo og Tønsberg. Ved Roveveien 17 yter vi i dag tjenester til personer med ulike funksjonsnedsettelser og bistandsbehov med hovedvekt på utviklingshemming. 

Fakta om stillingene:

Ved vårt tjenestested Roveveien 17 har vi behov for å rekruttere 2 nye nattevakter i faste stillinger. Den ene stillingen er på ca 64 % med arbeide hver 3 helg, den andre stillingen er på ca 27 %, og er en ren helgestilling hver 3 helg. 

Vi ber om at du oppgpir i søknaden hvilken stilling/stillinger du søker på.

Roveveien 17 gir tjenester til 8 mennesker med ulike bistandsbehov med hovedvekt på utviklingshemming. Brukergruppen er pr i dag mennesker med mangfold i funksjonsnivå, og arbeidsoppgavene er varierte. Som ansatt bistår man den enkelte med blant annet ivaretakelse av stell og hygiene, aktivisering, ernæring og legemiddelhåndtering. Ansatte bistår også i å ivareta dagliglivets oppgaver som renhold, innkjøp osv.

Viktigste arbeidsoppgaver:

Ved Roveveien 17 yter vi tjenester til 8 personer med ulike funksjonsnedsettelser og bistandsbehov med hovedvekt på utviklingshemming.  Nattevaktens oppgaver vil være å ha tilsyn på alle brukerne, og gjennomføre stell på noen brukere.

Det er gode muligheter til å ta ekstra vakter ved behov, hvis søker ønsker dette.

Krav til kvalifikasjoner:

Helsefagarbeider / hjelpepleier. Andre søkere med sosialfaglig og/eller pedagogisk høyskoleutdanning vil bli vurdert.

Søkere i et utdanningsløp mot helsefagarbeider og studenter innen sosialfaglig og/eller pedagogisk høyskoleutdanning vil bli vurdert.

Erfaring fra arbeid i helse.

Ved eventuell tilsetting kreves:

Politiattest

Førerkort

Gjennomført KS- e-læringskursene: "Kompetansehevende tiltak i tjenestene for personer med utviklingshemming" og "kurs i legemiddelhåndtering".

Bestått passeringstest i legemiddelhåndtering som vil bli arrangert av Virksomhet voksenhabilitering.  

Personlige egenskaper:

Er ansvarsbevisst og selvstendig.

Det legges avgjørende vekt på personlig egnethet samt hvordan søker vil utfylle personalgruppen for øvrig.

Vi tilbyr:

Lønn i henhold til avtale/tariff. Medlemskap i god pensjonsordning Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.


Link til søknadsskjema:

Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Holmestrand kommune Roveveien 17