<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Postdoktor – forskning på hvordan geografi former livsmuligheter OsloMet - storbyuniversitetet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

NOVA er ett av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt med vekt på forskning om oppvekst, velferd, sosialpolitikk og eldre år.

Postdoktor til forskningsprosjektet FAIR – A fair chance? How geography shapes life opportunities

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Om stillingen 

Velferdsforskningsinstituttet NOVA har ledig en midlertidig stilling som postdoktor innenfor forskningsfeltet bolig- og urbane studier. Stillingen er knyttet til prosjektet FAIR – A fair chance? How geography shapes life opportunities og er forankret i Seksjon for aldersforskning og boligstudier.

Stillingen har en varighet på 2 år knyttet til postdoktorarbeidet i FAIR, men kan forlenges med engasjement i andre prosjekter på NOVA.

Velferdsforskningsinstituttet NOVA er ett av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt med vekt på forskning om oppvekst, velferd og aldring. Seksjonen består av forskere med bakgrunn fra sosiologi, psykologi, statsvitenskap, samfunnsøkonomi, samfunnsgeografi og historie.

Arbeidsoppgaver

Prosjektet FAIR er finansiert gjennom Norges forskningsråd og er et samarbeidsprosjekt mellom Velferdsforskningsinstituttet NOVA (prosjektlederansvar), Universitetet i Oslo, Wayne State University og Michigan State University. Et viktig mål i prosjektet er å belyse hvilke muligheter man har til å klatre i den sosiale stigen, både i løpet av ens egen levetid og på tvers av generasjoner, siden slik mobilitet står sentralt i norsk velferdspolitikk I denne forbindelse går vi særlig inn på den geografiske konteksten som omgir folk i ulike stadier av livet.

I prosjektet reises fem kjernespørsmål: Er geografisk mobilitet en forutsetning for sosioøkonomisk mobilitet? Hva er utsiktene for sosial mobilitet for enkeltpersoner som uteksamineres fra institusjoner for høyere utdanning på mindre, mellomstore og større steder? Hvilken betydning har stedet man vokste opp som barn for hva man oppnår på arbeidsmarkedet? Hvordan påvirker forskjellige dimensjoner i barns boligkontekst resultatene man oppnår som voksne? Er det en sammenheng mellom familieformuer og individuelle livssjanser?

Prosjektet har som formål å publisere fagfellevurderte artikler i velrennomerte internasjonale tidsskrifter, samt bidra til å spre og formidle resultater fra forskningen til et bredere publikum.

Den som ansettes forventes å utforme sitt eget forskningsprosjekt med utgangspunkt i prosjektets arbeidspakker og kvantitative analyser. Det foreligger et omfattende datamateriale basert på registerdata, som det er forventet at postdoktorkandidaten gjør bruk av i sitt prosjekt.  

Prosjektbeskrivelsen vil bli tilsendt ved forespørsel. Se kontaktinformasjon nedenfor.

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som har:

 • Doktorgrad innenfor samfunnsvitenskapelige fag som samfunnsøkonomi, samfunnsgeografi, sosiologi og statsvitenskap
 • God kunnskap om og erfaring med kvantitativ metode
 • Erfaringer med bruk av registerdata og/eller andre store og komplekse datasett
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk

Vi vil legge vekt på:

 • Publisering i vitenskapelige tidsskrifter
 • Dokumentert erfaring med bruk av avansert økonometrisk/kvantitativ analyse på ett eller flere av følgende områder: byøkonomi, livsløpsanalyser, migrasjon, regional utvikling, nabolagseffekter eller andre tilgrensende fagfelt.
 • Interesse for tverrfaglig forskning
 • Gode samarbeidsevner og faglig engasjement
 • Evne til å jobbe selvstendig og resultatorientert 

Vi kan tilby:  

Spennende og utfordrende oppgaver Et godt og mangfoldig fag- og arbeidsmiljø med gode muligheter for faglig utvikling Medlemskap i Statens pensjonskasse Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Søknadsprosess 

Ved søknad på stillingen må du legge ved forslag til forskningsprosjekt for kvalifiseringsarbeidet (maks 3 sider på engelsk) innenfor hovedprosjektets arbeidspakker, samt fremdriftsplan som viser at prosjektet er mulig å gjennomføre i ansettelsesperioden. Det forventes at du leverer en oppsummering av det akademiske arbeidet ditt og forskerinteressene dine, og at du i forslaget ditt redegjør for hvordan din egen forskning vil understøtte prosjektets overordnede mål og problemstillingene.

 • Innen søknadsfristen må du sammen med forslag til prosjekt og fremdriftsplan laste opp følgende dokumenter:
 • Søknadsbrev CV, attester og alle sider av vitnemål
 • Ph.d.-avhandling
 • Fullstendig liste over vitenskapelig publikasjoner
 • Eventuelle andre vitenskapelige publikasjoner du ønsker skal bli vurdert av sakkyndig utvalg (maks 5 arbeider)

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp før søknadsfristen for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må regne med å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Postdoktorstillingen har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger innen relevant forskningsområde. De planlagte arbeidene bør derfor være av et slikt omfang at postdoktoren, etter avsluttet periode, er vesentlig mer kvalifisert for en vitenskapelig toppstilling (Forsker I eller Professor). Ved søknad på stillingen er det forventet at du leverer en oppsummering av ditt akademiske arbeid og forskerinteressene dine, og at du viser hvordan disse passer inn prosjektet.

Sakkyndig vurdering 

Som søker vil du bli vurdert av en sakkyndig komite. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komite, vil alle søknadene bli gjennomgått ved instituttet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering. Ved vurdering av din søknad vil det bli lagt vekt på

 • Levert prosjektbeskrivelse, inkludert fremdriftsplanen
 • Tidligere vitenskapelig arbeid
 • Erfaring fra tidligere forskningsaktivitet og deltagelse i forskningsprosjekter

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1352 Postdoktor, lønnstrinn 65-74, det vil si kroner 594 300-702 100 brutto per år.
For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger 

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen og få tilsendt prosjektbeskrivelse kan du kontakte:

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

OsloMet er sertifisert av med rettigheter til å bruke logoen (HRS4R) og medlem i nettverket som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i (The San Francisco Declaration on Research Assessment).
Logg inn for å se kontaktinformasjon
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Jeg som søker deg er en hyggelig, aktiv og sosial kvinne på 25 år som bruker rullestol. Derfor har jeg
21.01.2022 Røros
Vi søker saksbehandlere til to midlertidige stillinger med varighet i 6 mnd. og mulighet for forlengelseI Folkeregisteret jobber vi med
21.01.2022 Hammerfest
Er du en engasjert og utviklingsorientert jurist som bidrar til godt arbeidsmiljø? Du vil som jurist i gruppen søknad og
21.01.2022 Bergen
Skatteetaten skal bli mer datadrevet og etablerer nå en ny plattform for informasjon og analyse, både på sky og on-premise.
21.01.2022 Oslo
Det å kunne være med å ta de store beslutningene er både interessant og gøy. Nå har du muligheten til
21.01.2022 Oslo
AF Gruppen søker Elektroformann til Anleggsprosjekter Er du interessert i å bli en del av en spennende entreprenørbedrift i vekst
21.01.2022 Nes
Vi trenger deg som er nysgjerrig og som liker å jobbe i team. AF Gruppen er et ledende entreprenør- og
21.01.2022 Hele Norge
Vil du være et sted der ditt håndverk teller? Har du faglig stolthet og vil jobbe med bransjens mest fremtidsrettede
21.01.2022 Moss
Vis alle 39.865 ledige stillinger

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Les mer om OsloMet - storbyuniversitetet

Stillingsbeskrivelse

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

NOVA er ett av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt med vekt på forskning om oppvekst, velferd, sosialpolitikk og eldre år.

Postdoktor til forskningsprosjektet FAIR – A fair chance? How geography shapes life opportunities

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Om stillingen 

Velferdsforskningsinstituttet NOVA har ledig en midlertidig stilling som postdoktor innenfor forskningsfeltet bolig- og urbane studier. Stillingen er knyttet til prosjektet FAIR – A fair chance? How geography shapes life opportunities og er forankret i Seksjon for aldersforskning og boligstudier.

Stillingen har en varighet på 2 år knyttet til postdoktorarbeidet i FAIR, men kan forlenges med engasjement i andre prosjekter på NOVA.

Velferdsforskningsinstituttet NOVA er ett av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt med vekt på forskning om oppvekst, velferd og aldring. Seksjonen består av forskere med bakgrunn fra sosiologi, psykologi, statsvitenskap, samfunnsøkonomi, samfunnsgeografi og historie.

Arbeidsoppgaver

Prosjektet FAIR er finansiert gjennom Norges forskningsråd og er et samarbeidsprosjekt mellom Velferdsforskningsinstituttet NOVA (prosjektlederansvar), Universitetet i Oslo, Wayne State University og Michigan State University. Et viktig mål i prosjektet er å belyse hvilke muligheter man har til å klatre i den sosiale stigen, både i løpet av ens egen levetid og på tvers av generasjoner, siden slik mobilitet står sentralt i norsk velferdspolitikk I denne forbindelse går vi særlig inn på den geografiske konteksten som omgir folk i ulike stadier av livet.

I prosjektet reises fem kjernespørsmål: Er geografisk mobilitet en forutsetning for sosioøkonomisk mobilitet? Hva er utsiktene for sosial mobilitet for enkeltpersoner som uteksamineres fra institusjoner for høyere utdanning på mindre, mellomstore og større steder? Hvilken betydning har stedet man vokste opp som barn for hva man oppnår på arbeidsmarkedet? Hvordan påvirker forskjellige dimensjoner i barns boligkontekst resultatene man oppnår som voksne? Er det en sammenheng mellom familieformuer og individuelle livssjanser?

Prosjektet har som formål å publisere fagfellevurderte artikler i velrennomerte internasjonale tidsskrifter, samt bidra til å spre og formidle resultater fra forskningen til et bredere publikum.

Den som ansettes forventes å utforme sitt eget forskningsprosjekt med utgangspunkt i prosjektets arbeidspakker og kvantitative analyser. Det foreligger et omfattende datamateriale basert på registerdata, som det er forventet at postdoktorkandidaten gjør bruk av i sitt prosjekt.  

Prosjektbeskrivelsen vil bli tilsendt ved forespørsel. Se kontaktinformasjon nedenfor.

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som har:

 • Doktorgrad innenfor samfunnsvitenskapelige fag som samfunnsøkonomi, samfunnsgeografi, sosiologi og statsvitenskap
 • God kunnskap om og erfaring med kvantitativ metode
 • Erfaringer med bruk av registerdata og/eller andre store og komplekse datasett
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk

Vi vil legge vekt på:

 • Publisering i vitenskapelige tidsskrifter
 • Dokumentert erfaring med bruk av avansert økonometrisk/kvantitativ analyse på ett eller flere av følgende områder: byøkonomi, livsløpsanalyser, migrasjon, regional utvikling, nabolagseffekter eller andre tilgrensende fagfelt.
 • Interesse for tverrfaglig forskning
 • Gode samarbeidsevner og faglig engasjement
 • Evne til å jobbe selvstendig og resultatorientert 

Vi kan tilby:  

Spennende og utfordrende oppgaver Et godt og mangfoldig fag- og arbeidsmiljø med gode muligheter for faglig utvikling Medlemskap i Statens pensjonskasse Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Søknadsprosess 

Ved søknad på stillingen må du legge ved forslag til forskningsprosjekt for kvalifiseringsarbeidet (maks 3 sider på engelsk) innenfor hovedprosjektets arbeidspakker, samt fremdriftsplan som viser at prosjektet er mulig å gjennomføre i ansettelsesperioden. Det forventes at du leverer en oppsummering av det akademiske arbeidet ditt og forskerinteressene dine, og at du i forslaget ditt redegjør for hvordan din egen forskning vil understøtte prosjektets overordnede mål og problemstillingene.

 • Innen søknadsfristen må du sammen med forslag til prosjekt og fremdriftsplan laste opp følgende dokumenter:
 • Søknadsbrev CV, attester og alle sider av vitnemål
 • Ph.d.-avhandling
 • Fullstendig liste over vitenskapelig publikasjoner
 • Eventuelle andre vitenskapelige publikasjoner du ønsker skal bli vurdert av sakkyndig utvalg (maks 5 arbeider)

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp før søknadsfristen for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må regne med å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Postdoktorstillingen har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger innen relevant forskningsområde. De planlagte arbeidene bør derfor være av et slikt omfang at postdoktoren, etter avsluttet periode, er vesentlig mer kvalifisert for en vitenskapelig toppstilling (Forsker I eller Professor). Ved søknad på stillingen er det forventet at du leverer en oppsummering av ditt akademiske arbeid og forskerinteressene dine, og at du viser hvordan disse passer inn prosjektet.

Sakkyndig vurdering 

Som søker vil du bli vurdert av en sakkyndig komite. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komite, vil alle søknadene bli gjennomgått ved instituttet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering. Ved vurdering av din søknad vil det bli lagt vekt på

 • Levert prosjektbeskrivelse, inkludert fremdriftsplanen
 • Tidligere vitenskapelig arbeid
 • Erfaring fra tidligere forskningsaktivitet og deltagelse i forskningsprosjekter

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1352 Postdoktor, lønnstrinn 65-74, det vil si kroner 594 300-702 100 brutto per år.
For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger 

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen og få tilsendt prosjektbeskrivelse kan du kontakte:

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

OsloMet er sertifisert av med rettigheter til å bruke logoen (HRS4R) og medlem i nettverket som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i (The San Francisco Declaration on Research Assessment).
Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • JAN 21
  2022
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JAN 23
  2022
  6 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JAN 24
  2022
  2 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JAN 25
  2022
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JAN 26
  2022
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JAN 28
  2022
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter

Fakta om OsloMet - storbyuniversitetet