<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Spes.vernepleier 100% fast stilling ved TTF avd Torp Fredrikstad Kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Arbeidssted

Tjenester til funksjonshemmede Øst gir tjenester til personer med funksjonshemming/ utviklingshemmede/utviklingsforstyrrelser i bofellesskap eller i privat bolig etter Lov om kommunale helse og omsorgstjenester. Virksomheten har til sammen 150 årsverk.
Tjenesten i etaten skal arbeide etter krav til brukermedvirkning og kvalitetssikring, samt sørge for at personer med utviklingshemning / funksjonshemning får et individuelt, faglig forsvarlig og helhetlig tjenestetilbud

Den ledige stillingen er ved avdelingen Torp som har 17,5 årsverk. Avdelingen har ordinær turnus med arbeid hver 3.helg. Egne nattevakter. Torp yter tjenester til mennesker med blandede og sammensatte bistandsbehov.
Vi søker deg som har interesse, kunnskap og erfaring med mennesker som av ulike årsaker har behov for våre tjenester. Du er engasjert og ønsker å jobbe sammen med andre engasjerte og dyktige medarbeidere i et inkluderende og hyggelig arbeidsmiljø. Vi håper å møte deg som liker å lære nye oppgaver, bidra til at Torp kan være en helsefremmende arbeidsplass og ikke minst, er opptatt av kvalitet og brukersikkerhet.

Stillingens hovedarbeidsområde:

Bidra til at avdelingen realiserer kommunens og virksomhetens visjoner, mål og planer.
Sikre kvalitet i den direkte tjenesteytingen og bidra til å ivareta arbeidsmiljøet.

Hovedoppgaver

 • Fagansvarlig i team
 • Praktisk bistand, veiledning og motivasjonsarbeid ift tjenestemottakere
 • Medisinansvar, medisinhåndtering og dokumentasjon
 • Samarbeid med pårørende, kollegaer og andre
 • Utarbeidelse av mål, tiltaksplaner og kartlegge behov for tjenester
 • Faglig utviklingsarbeid på avdelingen herunder kvalitet, brukersikkerhet og PAS (positiv atferdsstøtte).

Kvalifikasjonskrav

 • Norsk autorisasjon som vernepleier
 • Tilleggsutdanning innen psykisk helsearbeid
 • Førerkort klasse B
 • Erfaring/kjennskap til mennesker med sammensatte bistandsbehov
 • Erfaring/kjennskap til arbeid etter kap 9 (Lov om kommunale helse-og omsorgstjenester) og kap 4 (Pasientrettighetsloven)
 • God muntlig og skriftlig norsk framstillingsevne
 • Gode datakunnskaper

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra fagfeltet innen psykiatri
 • Kjennskap/erfaring med fagprogrammet Gerica
 • Personlig egenskaper vil bli vektlagt, herunder løsningsfokusert (LØFT), inneha en positiv og fleksibel holdning og være bevisst sin vernepleiefaglige rolle.

Vi kan tilby

 • 100% fast stilling
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Faglig og personlig utvikling i et godt arbeidsmiljø.
 • Et aktivt arbeidsmiljø for faglig utvikling og kompetansebygging
 • Et miljø med fokus på fysisk aktivitet, sosialt fellesskap, arbeidsglede og yrkesstolthet.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i KLP

Turnus med arbeid hver 3. helg
Stillingene er ledig fra 01.02.2022

Lønnsopplysninger

I henhold til Hovedtariffavtalen og Fredrikstad kommunes lønns - og stillingsregulativ.

Politi / Tuberkulose attest

Den som ansettes må framlegge gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under stillingsannonser/kunngjøringer. Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Janette Holme tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon. Spørsål om stilling rettes avdelingsleder.

Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige
stillinger

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.
Adresse: Etat tjenester til funksjonshemmede

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Start din mediekarriere hos landets ledende student- og karrieremedier
03.01.2017 Oslo
Er du eller kjenner du en dyktig klipper? Vi søker nemlig etter en videoklipper!
03.05.2021 Flere steder
StudentTorget.no søker journalist
12.08.2021 Oslo
  Nå trenger vi å forsterke Peab Anlegg AS. Har du lyst å til å være med å utvikle og sette retning
22.09.2021 Ullensaker
Hei du som er ferdigutdannet innen bygg og anlegg 2022!   Er du nysgjerrig på sommerjobb hos entreprenør og vil
08.10.2021 Hele Norge
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
14.10.2021 Hele Norge
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
14.10.2021 Flere steder
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
14.10.2021 Hele Norge
Vis alle 40.773 ledige stillinger
Fredrikstad er en kommune i Østfold. Den grenser i nord til Råde, i øst til Sarpsborg og i sør til Hvaler. Fredrikstad er Østfolds største og Norges 6. største kommune, målt i antall innbyggere. Fredrikstad ble grunnlagt i 1567 av Frederik II. Under den Store Nordiske Krig hadde skjærgårdsflåten base i Fredrikstad fra 1709. Den stod under kommando av admiral Peter Wessel Tordenskiold Fredrikstad-distriktet har vært godt egnet til industri og blomstret i noen tiår siden 1860-årene ved blant annet å produsere og eksportere planker og tegl, derav Plankebyen. I den nyere tid har informasjonsteknologi, miljøteknologi og teknisk konsulent- virksomhet etterhvert blitt en viktig næringsvei i distriktet. Utviklingen fra festningsby og teglverksby til plankeby og skipsbyggingsby - og til dagens mangeartede nærings- og arbeidsliv, vitner om evne til omstilling når det trengs. Det gamle skipsverftområdet FMV er i dag kjøpt tilbake til byen av lokale investorer som ser muligheter til vekst i høyteknologisk industri kombinert med boliger og rekreasjon. Befolkning 72 388 (2008) Les mer om Fredrikstad Kommune

Stillingsbeskrivelse

Arbeidssted

Tjenester til funksjonshemmede Øst gir tjenester til personer med funksjonshemming/ utviklingshemmede/utviklingsforstyrrelser i bofellesskap eller i privat bolig etter Lov om kommunale helse og omsorgstjenester. Virksomheten har til sammen 150 årsverk.
Tjenesten i etaten skal arbeide etter krav til brukermedvirkning og kvalitetssikring, samt sørge for at personer med utviklingshemning / funksjonshemning får et individuelt, faglig forsvarlig og helhetlig tjenestetilbud

Den ledige stillingen er ved avdelingen Torp som har 17,5 årsverk. Avdelingen har ordinær turnus med arbeid hver 3.helg. Egne nattevakter. Torp yter tjenester til mennesker med blandede og sammensatte bistandsbehov.
Vi søker deg som har interesse, kunnskap og erfaring med mennesker som av ulike årsaker har behov for våre tjenester. Du er engasjert og ønsker å jobbe sammen med andre engasjerte og dyktige medarbeidere i et inkluderende og hyggelig arbeidsmiljø. Vi håper å møte deg som liker å lære nye oppgaver, bidra til at Torp kan være en helsefremmende arbeidsplass og ikke minst, er opptatt av kvalitet og brukersikkerhet.

Stillingens hovedarbeidsområde:

Bidra til at avdelingen realiserer kommunens og virksomhetens visjoner, mål og planer.
Sikre kvalitet i den direkte tjenesteytingen og bidra til å ivareta arbeidsmiljøet.

Hovedoppgaver

 • Fagansvarlig i team
 • Praktisk bistand, veiledning og motivasjonsarbeid ift tjenestemottakere
 • Medisinansvar, medisinhåndtering og dokumentasjon
 • Samarbeid med pårørende, kollegaer og andre
 • Utarbeidelse av mål, tiltaksplaner og kartlegge behov for tjenester
 • Faglig utviklingsarbeid på avdelingen herunder kvalitet, brukersikkerhet og PAS (positiv atferdsstøtte).

Kvalifikasjonskrav

 • Norsk autorisasjon som vernepleier
 • Tilleggsutdanning innen psykisk helsearbeid
 • Førerkort klasse B
 • Erfaring/kjennskap til mennesker med sammensatte bistandsbehov
 • Erfaring/kjennskap til arbeid etter kap 9 (Lov om kommunale helse-og omsorgstjenester) og kap 4 (Pasientrettighetsloven)
 • God muntlig og skriftlig norsk framstillingsevne
 • Gode datakunnskaper

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra fagfeltet innen psykiatri
 • Kjennskap/erfaring med fagprogrammet Gerica
 • Personlig egenskaper vil bli vektlagt, herunder løsningsfokusert (LØFT), inneha en positiv og fleksibel holdning og være bevisst sin vernepleiefaglige rolle.

Vi kan tilby

 • 100% fast stilling
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Faglig og personlig utvikling i et godt arbeidsmiljø.
 • Et aktivt arbeidsmiljø for faglig utvikling og kompetansebygging
 • Et miljø med fokus på fysisk aktivitet, sosialt fellesskap, arbeidsglede og yrkesstolthet.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i KLP

Turnus med arbeid hver 3. helg
Stillingene er ledig fra 01.02.2022

Lønnsopplysninger

I henhold til Hovedtariffavtalen og Fredrikstad kommunes lønns - og stillingsregulativ.

Politi / Tuberkulose attest

Den som ansettes må framlegge gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under stillingsannonser/kunngjøringer. Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Janette Holme tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon. Spørsål om stilling rettes avdelingsleder.

Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige
stillinger

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.
Adresse: Etat tjenester til funksjonshemmede

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Flere muligheter
4 ledige stillinger

Fakta om Fredrikstad Kommune