<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Doktorgradsstipendiat – tre-års heltidsengasjement Om STAMI

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om prosjektet og stillingen

Det norske arbeidslivet er inne i omfattende endringsprosesser. Jobber blir digitalisert, automatisert og flagget ut, og det stilles stadig nye krav til både arbeidsinnhold og verktøy. Den fysiske utformingen av arbeidsplasser blir også endret. Vegger rives og det tradisjonelle cellekontoret erstattes av åpne kontorlandskap og økt bruk av hjemmekontor.

Funn basert på norske data viser at nesten halvparten av ansatte med kontorarbeid jobbet i en delt eller åpen kontorløsning. Imidlertid vet vi lite om hvordan ulike kontorkonsepter påvirker arbeidstakeres helse, trivsel, arbeidsevne og produktivitet.

Hensikten med prosjektet er å få kunnskap om hvordan ulike kontorkonsepter (celle, delt, åpent kontor) påvirker ansattes helse og arbeidsevne, samt de mekanismer som kan bidra til å forklare hvordan ulike kontorkonsepter påvirker helse og arbeidsevne. 

Forskningsprosjektet vil ta i bruk landsrepresentative data med selvrapporterte opplysninger om kontorkonsepter, arbeidsmiljøeksponeringer, arbeidsevne, psykisk og fysisk helse, samt påkoblede opplysninger om legemeldt sykefravær. Ved å ta i bruk avanserte statistiske metoder, vil vi følge ansatte over tid for å avdekke mulige sammenhenger mellom ulike kontorkonsepter, helse og arbeidsevne.


Om gruppe for arbeidspsykologi

Vi forsker på hvordan psykologiske, sosiale og organisatoriske sider ved arbeidet påvirker helsen. Gruppen jobber i dag med flere spennende prosjekter som «Vold og trusler mot ansatte i barnevernet», «Arbeidsmiljøets betydning for sykefraværet i hjemmetjenesten», og «Effekter av Arbeidstilsynets virkemidler på ansattes arbeidsmiljø og helse». 

Vi jobber også med utvikling og gjennomføring av arbeidsmiljøkartlegginger for å fange opp nye og fremvoksende risikofaktorer i arbeidsmiljøet. Les mer om STAMI, psykososialt arbeidsmiljø, arbeidsmiljøkartlegginger og vår forskning på vår nettside: .

Arbeidsoppgaver
 • Gjennomføre PhD-graden i løpet av tilsettingsperioden 
 • Fullføre et opplæringsprogram, samt skrive tre publiserbare vitenskapelige artikler, og en sammenfatning av det vitenskapelige arbeidet
 • Populærvitenskapelig forskningsformidling

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som har:

 • Mastergrad, fortrinnsvis i arbeids- og organisasjonspsykologi, men et annet helse- og sosialfag med relevans for feltet psykososialt arbeidsmiljø kan også være aktuelt
 • Oppfyller kravene til opptak på et doktorgradsprogram
 • Dokumenterbar erfaring med relevante kvantitative metoder og statistikkprogrammer, fortrinnsvis gjennom vitenskapelige arbeider som masteroppgave eller publiserte artikler
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Vi ser etter deg som har

•    Interesse for avanserte statistiske metoder•    Evne til å arbeide systematisk og selvstendig•    Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne•    Evne til å ta initiativ•    Evne til faglig samarbeid•    Interesse for arbeidsmiljøfeltet

Personlig egnethet blir vektlagt. 


Hos oss får du
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø med en uformell tone og stor vilje til åskape noe sammen
 • Kontor- og arbeidssted er i Oslo - sentralt plassert i grønne omgivelser ved Majorstuen 
 • Medlemskap i


  Stillingen er en midlertidig heltidsstilling.Den lønnes etter Statens regulativ:Doktorgradsstipendiat (kode 1017): fra kr 491.200,- til kr 543.500,-.Lønnsplassering er avhengig av utdanning og kvalifikasjoner. Fra lønnen innbetales 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse, noe som innebærer tjenestepensjonsordning, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring. Ved ansettelse er det seks måneders prøvetid.

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger om stillingen:

For nærmere opplysninger om søknadsprosessen:

Ytterligere informasjon om Statens arbeidsmiljøinstitutt finnes på våre nettsider:


Hvordan søker du stillingen

Alle som søker stillingen må søke digitalt gjennom rekrutteringsportalen Jobbnorge: "Søk stillingen". Du må laste opp relevante vitnemål og attester. Vitnemål og/eller karakterutskrifter henter du fra vitnemålsportalen i Jobbnorge. 

Søkere med utenlandsk utdanning (både bachelor og/eller master), må legge ved sertifisert oversettelse til engelsk eller skandinavisk språk, dersom originalvitnemålet og karakterutskriftene ikke er på et av disse språkene. Søkere må i tillegg legge ved NOKUT sin generelle vurdering om utdanningen  (bachelor og master) samsvarer med norsk mastergrad. Se  for mer informasjon om generell vurdering av høyere utdanning. Har du ikke fått svar innen søknadsfristen, kan du legge ved dokumentasjon fra NOKUT om at de har mottatt søknaden din.

 • Tiltredelse: 1. februar 2022 eller etter avtale
 • Søknadsfrist: 15. desember 2021

Inkludering og mangfold

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi legger vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke selv om du har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CVen). Våre lokaler er universelt utformet, og vi ønsker å legge forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du som søker krysser av for nedsatt funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller hull i CVen, gjør vi deg oppmerksom på at denne opplysningen kan brukes til statistikkformål i samsvar med kravene i personvenvernforordningen artikkel 13 og 14. 

Du kan be om å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Bravida er Nordens ledende totalleverandør av tekniske installasjons- og servicetjenester. Vi er også Midt-Norges største tekniske entreprenør med ca. 600
24.01.2022 Trondheim
I forbindelse med stor arbeidsmengde ved vår elektroavdeling i Fredrikstad søker vi etter flere erfarne elektrikere både til serviceoppdrag og
24.01.2022 Fredrikstad
Er du glad i faget ditt og ønsker en stilling i et stort og solid konsern? Da kan Bravida være
24.01.2022 Sarpsborg
Bravidas avdeling for VVS i Nedre Viken har over lang tid vært en viktig aktør innen fagområdet og har solid
24.01.2022 Fredrikstad
Bravidas avdeling for VVS i Nedre Viken har over lang tid vært en viktig aktør innen fagområdet og har solid
24.01.2022 Fredrikstad
Går du på VG2 Elenergi eller VG2 Rørlegger og leter etter læreplass til sommeren? Ønsker du en læreplass i et
24.01.2022 Stavanger
Da nåværende avdelingssjef går av med pensjon søker vi etter ny avdelingssjef til vår prosjektavdeling i Bergen. Bravida Bergen består av
24.01.2022 Bergen
Vi ønsker å utvide vårt fagmiljø i Sandvika og søker etter en ansvarlig søker med erfaring Norconsult har et spennende
24.01.2022 Bærum
Vis alle 37.496 ledige stillinger

Om Statens arbeidsmiljøinstitutt 

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er det nasjonale kunnskapsorganet på arbeidsmiljø- og helseområdet. Vi er en underliggende etat av Arbeids- og sosialdepartementet. Visjonen vår er at norsk arbeidsliv skal være i stand til å forebygge sykdom og fremme god helse og skape verdier gjennom å utvikle bærekraftige arbeidsmiljøer.

Virksomheten omfatter forskning og utredning, undervisning, rådgivning og kommunikasjon. Vi tilbyr en spennende og utviklende arbeidsplass med ca. 140 ansatte, hvorav halvparten har eller er i ferd med å avlegge doktorgrad. STAMI-forskere har på 2000-tallet publisert ca. 1.100 vitenskapelige publikasjoner.

 

Les mer om Om STAMI

Stillingsbeskrivelse

Om prosjektet og stillingen

Det norske arbeidslivet er inne i omfattende endringsprosesser. Jobber blir digitalisert, automatisert og flagget ut, og det stilles stadig nye krav til både arbeidsinnhold og verktøy. Den fysiske utformingen av arbeidsplasser blir også endret. Vegger rives og det tradisjonelle cellekontoret erstattes av åpne kontorlandskap og økt bruk av hjemmekontor.

Funn basert på norske data viser at nesten halvparten av ansatte med kontorarbeid jobbet i en delt eller åpen kontorløsning. Imidlertid vet vi lite om hvordan ulike kontorkonsepter påvirker arbeidstakeres helse, trivsel, arbeidsevne og produktivitet.

Hensikten med prosjektet er å få kunnskap om hvordan ulike kontorkonsepter (celle, delt, åpent kontor) påvirker ansattes helse og arbeidsevne, samt de mekanismer som kan bidra til å forklare hvordan ulike kontorkonsepter påvirker helse og arbeidsevne. 

Forskningsprosjektet vil ta i bruk landsrepresentative data med selvrapporterte opplysninger om kontorkonsepter, arbeidsmiljøeksponeringer, arbeidsevne, psykisk og fysisk helse, samt påkoblede opplysninger om legemeldt sykefravær. Ved å ta i bruk avanserte statistiske metoder, vil vi følge ansatte over tid for å avdekke mulige sammenhenger mellom ulike kontorkonsepter, helse og arbeidsevne.


Om gruppe for arbeidspsykologi

Vi forsker på hvordan psykologiske, sosiale og organisatoriske sider ved arbeidet påvirker helsen. Gruppen jobber i dag med flere spennende prosjekter som «Vold og trusler mot ansatte i barnevernet», «Arbeidsmiljøets betydning for sykefraværet i hjemmetjenesten», og «Effekter av Arbeidstilsynets virkemidler på ansattes arbeidsmiljø og helse». 

Vi jobber også med utvikling og gjennomføring av arbeidsmiljøkartlegginger for å fange opp nye og fremvoksende risikofaktorer i arbeidsmiljøet. Les mer om STAMI, psykososialt arbeidsmiljø, arbeidsmiljøkartlegginger og vår forskning på vår nettside: .

Arbeidsoppgaver
 • Gjennomføre PhD-graden i løpet av tilsettingsperioden 
 • Fullføre et opplæringsprogram, samt skrive tre publiserbare vitenskapelige artikler, og en sammenfatning av det vitenskapelige arbeidet
 • Populærvitenskapelig forskningsformidling

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som har:

 • Mastergrad, fortrinnsvis i arbeids- og organisasjonspsykologi, men et annet helse- og sosialfag med relevans for feltet psykososialt arbeidsmiljø kan også være aktuelt
 • Oppfyller kravene til opptak på et doktorgradsprogram
 • Dokumenterbar erfaring med relevante kvantitative metoder og statistikkprogrammer, fortrinnsvis gjennom vitenskapelige arbeider som masteroppgave eller publiserte artikler
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Vi ser etter deg som har

•    Interesse for avanserte statistiske metoder•    Evne til å arbeide systematisk og selvstendig•    Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne•    Evne til å ta initiativ•    Evne til faglig samarbeid•    Interesse for arbeidsmiljøfeltet

Personlig egnethet blir vektlagt. 


Hos oss får du
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø med en uformell tone og stor vilje til åskape noe sammen
 • Kontor- og arbeidssted er i Oslo - sentralt plassert i grønne omgivelser ved Majorstuen 
 • Medlemskap i


  Stillingen er en midlertidig heltidsstilling.Den lønnes etter Statens regulativ:Doktorgradsstipendiat (kode 1017): fra kr 491.200,- til kr 543.500,-.Lønnsplassering er avhengig av utdanning og kvalifikasjoner. Fra lønnen innbetales 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse, noe som innebærer tjenestepensjonsordning, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring. Ved ansettelse er det seks måneders prøvetid.

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger om stillingen:

For nærmere opplysninger om søknadsprosessen:

Ytterligere informasjon om Statens arbeidsmiljøinstitutt finnes på våre nettsider:


Hvordan søker du stillingen

Alle som søker stillingen må søke digitalt gjennom rekrutteringsportalen Jobbnorge: "Søk stillingen". Du må laste opp relevante vitnemål og attester. Vitnemål og/eller karakterutskrifter henter du fra vitnemålsportalen i Jobbnorge. 

Søkere med utenlandsk utdanning (både bachelor og/eller master), må legge ved sertifisert oversettelse til engelsk eller skandinavisk språk, dersom originalvitnemålet og karakterutskriftene ikke er på et av disse språkene. Søkere må i tillegg legge ved NOKUT sin generelle vurdering om utdanningen  (bachelor og master) samsvarer med norsk mastergrad. Se  for mer informasjon om generell vurdering av høyere utdanning. Har du ikke fått svar innen søknadsfristen, kan du legge ved dokumentasjon fra NOKUT om at de har mottatt søknaden din.

 • Tiltredelse: 1. februar 2022 eller etter avtale
 • Søknadsfrist: 15. desember 2021

Inkludering og mangfold

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi legger vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke selv om du har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CVen). Våre lokaler er universelt utformet, og vi ønsker å legge forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du som søker krysser av for nedsatt funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller hull i CVen, gjør vi deg oppmerksom på at denne opplysningen kan brukes til statistikkformål i samsvar med kravene i personvenvernforordningen artikkel 13 og 14. 

Du kan be om å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Om STAMI