<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Leder Brannforebyggende avdeling - FBRK Fredrikstad Kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Arbeidssted

Vår leder for Brannforebyggende avdeling skal pensjoneres, og vi søker en erstatter som skal lede avdelingen videre. Dette er en spennende og utfordrende stilling, som er tillagt både fag-, økonomi- og personalansvar, og den inngår i brannvesenets ledergruppe.

Brannforebyggende avdeling består av 22 ansatte, både tilsynspersonell og brannforebyggere (feiere). Avdelingen jobber i hovedsak med lovpålagte oppgaver, og har ansvar for både Fredrikstad og Hvaler kommune.

Fredrikstad brann- og redningskorps har brann- og redningsberedskap for både Fredrikstad og Hvaler kommune. Virksomheten har 90 ansatte, hvorav 74 som er lokalisert på brannstasjonen i Fredrikstad og 16 deltidsmannskaper fordelt på våre to brannstasjoner på Hvaler. Virksomheten har ansvaret for brann- og redningstjeneste, brannforebyggende oppgaver og feiertjenester for ca. 87 000 innbyggere.

Det tas forbehold om organisasjonsmessige endringer i virksomheten.

Hovedoppgaver

 • Lede avdelingen.
 • Sammen med de ansatte planlegge, gjennomføre og analysere det brannforebyggende arbeidet for Fredrikstad og Hvaler kommune.
 • Ansvar for at avdelingen følger krav i gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.
 • Overordnet ansvar for faglig utvikling og kompetanseheving i avdelingen.
 • Personell-, materiell- og økonomiansvar.
 • Delta i brannsjefens ledergruppe.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning (jfr. Forskrift om organisering av brannvesen § 7-9) som ingeniør eller annen relevant høyskole-/universitetsutdanning minimum på bachelornivå.
 • Førerkort klasse B

Leder for forebyggende avdeling bør ha gjennomført yrkesutdanning i forebyggende brannvern på Norges brannskole. Søkere uten yrkesutdanning i forebyggende brannvern, må gjennomføre dette innen rimelig tid etter ansettelse. Stillingsinnehaver kan bli tillagt funksjonen overordnet vakt. Det er derfor ønskelig at leder Brannforebyggende avdeling er bosatt i slokkedistriktet, har utdanning i henhold til Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 7-10 og innehar førerkort Kode 160 (utrykningskjøring). Et alternativ kan være at nødvendig opplæring må gjennomføres noe tid etter ansettelse. Sistnevnte gjennomføres i regi av brannvesenet og Norges brannskole.

Stillingen kan også bli tillagt varabrannsjefsfunksjonen.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Ledererfaring med personalansvar, og gjerne erfaring med endringsledelse fra offentlig sektor.
 • Erfaring med offentlig forvaltning.
 • Erfaring med bruk av Plan- og bygningsloven og Brannloven med tilhørende forskrifter.
 • Utdanning innen for eksempel administrasjon og ledelse, samfunnssikkerhet og beredskap, brannvern, jus (minimum på bachelornivå).

Personlige egenskaper

Vi søker kandidater som har/er:

 • gode lederegenskaper og evne til å motivere medarbeidere.
 • god på samarbeid og relasjonsbygging.
 • nytenkende og har kunnskaper om samfunnsutviklingen generelt.
 • gode muntlig og skriftlig fremstillingsevner.
 • god økonomisk forståelse.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby

 • En spennende og utviklende stilling.
 • Et trivelig og uformelt arbeidsmiljø.
 • Fleksibel arbeidstid med 37,5 timer pr. uke og mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønnsopplysninger

Stillingen lønnes i henhold til kommunens lønns- og stillingsregulativ, HTA kap. 3. Godgjøring for funksjonen overordnet vakt og varabrannsjef, vil eventuelt komme i tillegg.

Arbeidstakere ansettes i Fredrikstad kommune med prøvetid på seks måneder etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i kommunal/statlig pensjonskasse.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no/stillinger.

Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Liv E. Simensen, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Attester, vitnemål og referanser må medbringes ved intervju.

Kvinner oppfordres til å søke.

Tiltredelse: 01.05.2022, eller etter avtale.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentligheten. Søkere som har bedt om unntak fra offentligheten vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært, og hvilket kjønn de har.
Adresse: Fredrikstad brann- og redningskorps

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Start din mediekarriere hos landets ledende student- og karrieremedier
03.01.2017 Oslo
Er du eller kjenner du en dyktig klipper? Vi søker nemlig etter en videoklipper!
03.05.2021 Flere steder
StudentTorget.no søker journalist
12.08.2021 Oslo
  Nå trenger vi å forsterke Peab Anlegg AS. Har du lyst å til å være med å utvikle og sette retning
22.09.2021 Ullensaker
Hei du som er ferdigutdannet innen bygg og anlegg 2022!   Er du nysgjerrig på sommerjobb hos entreprenør og vil
08.10.2021 Hele Norge
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
14.10.2021 Hele Norge
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
14.10.2021 Flere steder
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
14.10.2021 Hele Norge
Vis alle 40.773 ledige stillinger
Fredrikstad er en kommune i Østfold. Den grenser i nord til Råde, i øst til Sarpsborg og i sør til Hvaler. Fredrikstad er Østfolds største og Norges 6. største kommune, målt i antall innbyggere. Fredrikstad ble grunnlagt i 1567 av Frederik II. Under den Store Nordiske Krig hadde skjærgårdsflåten base i Fredrikstad fra 1709. Den stod under kommando av admiral Peter Wessel Tordenskiold Fredrikstad-distriktet har vært godt egnet til industri og blomstret i noen tiår siden 1860-årene ved blant annet å produsere og eksportere planker og tegl, derav Plankebyen. I den nyere tid har informasjonsteknologi, miljøteknologi og teknisk konsulent- virksomhet etterhvert blitt en viktig næringsvei i distriktet. Utviklingen fra festningsby og teglverksby til plankeby og skipsbyggingsby - og til dagens mangeartede nærings- og arbeidsliv, vitner om evne til omstilling når det trengs. Det gamle skipsverftområdet FMV er i dag kjøpt tilbake til byen av lokale investorer som ser muligheter til vekst i høyteknologisk industri kombinert med boliger og rekreasjon. Befolkning 72 388 (2008) Les mer om Fredrikstad Kommune

Stillingsbeskrivelse

Arbeidssted

Vår leder for Brannforebyggende avdeling skal pensjoneres, og vi søker en erstatter som skal lede avdelingen videre. Dette er en spennende og utfordrende stilling, som er tillagt både fag-, økonomi- og personalansvar, og den inngår i brannvesenets ledergruppe.

Brannforebyggende avdeling består av 22 ansatte, både tilsynspersonell og brannforebyggere (feiere). Avdelingen jobber i hovedsak med lovpålagte oppgaver, og har ansvar for både Fredrikstad og Hvaler kommune.

Fredrikstad brann- og redningskorps har brann- og redningsberedskap for både Fredrikstad og Hvaler kommune. Virksomheten har 90 ansatte, hvorav 74 som er lokalisert på brannstasjonen i Fredrikstad og 16 deltidsmannskaper fordelt på våre to brannstasjoner på Hvaler. Virksomheten har ansvaret for brann- og redningstjeneste, brannforebyggende oppgaver og feiertjenester for ca. 87 000 innbyggere.

Det tas forbehold om organisasjonsmessige endringer i virksomheten.

Hovedoppgaver

 • Lede avdelingen.
 • Sammen med de ansatte planlegge, gjennomføre og analysere det brannforebyggende arbeidet for Fredrikstad og Hvaler kommune.
 • Ansvar for at avdelingen følger krav i gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.
 • Overordnet ansvar for faglig utvikling og kompetanseheving i avdelingen.
 • Personell-, materiell- og økonomiansvar.
 • Delta i brannsjefens ledergruppe.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning (jfr. Forskrift om organisering av brannvesen § 7-9) som ingeniør eller annen relevant høyskole-/universitetsutdanning minimum på bachelornivå.
 • Førerkort klasse B

Leder for forebyggende avdeling bør ha gjennomført yrkesutdanning i forebyggende brannvern på Norges brannskole. Søkere uten yrkesutdanning i forebyggende brannvern, må gjennomføre dette innen rimelig tid etter ansettelse. Stillingsinnehaver kan bli tillagt funksjonen overordnet vakt. Det er derfor ønskelig at leder Brannforebyggende avdeling er bosatt i slokkedistriktet, har utdanning i henhold til Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 7-10 og innehar førerkort Kode 160 (utrykningskjøring). Et alternativ kan være at nødvendig opplæring må gjennomføres noe tid etter ansettelse. Sistnevnte gjennomføres i regi av brannvesenet og Norges brannskole.

Stillingen kan også bli tillagt varabrannsjefsfunksjonen.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Ledererfaring med personalansvar, og gjerne erfaring med endringsledelse fra offentlig sektor.
 • Erfaring med offentlig forvaltning.
 • Erfaring med bruk av Plan- og bygningsloven og Brannloven med tilhørende forskrifter.
 • Utdanning innen for eksempel administrasjon og ledelse, samfunnssikkerhet og beredskap, brannvern, jus (minimum på bachelornivå).

Personlige egenskaper

Vi søker kandidater som har/er:

 • gode lederegenskaper og evne til å motivere medarbeidere.
 • god på samarbeid og relasjonsbygging.
 • nytenkende og har kunnskaper om samfunnsutviklingen generelt.
 • gode muntlig og skriftlig fremstillingsevner.
 • god økonomisk forståelse.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby

 • En spennende og utviklende stilling.
 • Et trivelig og uformelt arbeidsmiljø.
 • Fleksibel arbeidstid med 37,5 timer pr. uke og mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønnsopplysninger

Stillingen lønnes i henhold til kommunens lønns- og stillingsregulativ, HTA kap. 3. Godgjøring for funksjonen overordnet vakt og varabrannsjef, vil eventuelt komme i tillegg.

Arbeidstakere ansettes i Fredrikstad kommune med prøvetid på seks måneder etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i kommunal/statlig pensjonskasse.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no/stillinger.

Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Liv E. Simensen, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Attester, vitnemål og referanser må medbringes ved intervju.

Kvinner oppfordres til å søke.

Tiltredelse: 01.05.2022, eller etter avtale.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentligheten. Søkere som har bedt om unntak fra offentligheten vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært, og hvilket kjønn de har.
Adresse: Fredrikstad brann- og redningskorps

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Flere muligheter
4 ledige stillinger

Fakta om Fredrikstad Kommune