<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Diakon, 100 % fast stilling i Laksevåg og Nygård menighet Bergen kirkelige fellesråd

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon18 Presentasjon av stillingen:

Ledig stilling som diakon for Laksevåg menighet og Nygård menighet i 100 % fast stilling

Vi tror at en menighet ikke bare kan fylles med ord, men også må handle til beste for menneskene rundt oss.

Målsetningen til menighetene i Laksevåg og Nygård er å være en nærmiljøkirke, der ulike aktiviteter kan fungere som møtesteder for menneskene i området. Vår tanke er at menighetene skal ha et mangfold av tilbud, som møter de ulike aldersgrupper og livssituasjoners behov.

De to soknene har hver sin kirke, Laksevåg og Nygård. Stabene samarbeider mye. Hver menighet har sokneprest, kantor, felles menighetspedagog, felles kirketjener og felles administrasjonsleder.

Vi søker en diakon som kan være med å lede og utvikle et spennende diakonalt arbeid i vårt område. Arbeidet er rettet mot nettverksbyggende tiltak og forebygging av sosiale utfordringer. Arbeidet skal bidra til å bedre levekår for innbyggere i vår bydel.

Det er ikke utarbeidet diakoni - og handlingsplan, men dette er et arbeid som vi ønsker diakonen skal lede. Vi ønsker en diakoni - og handlingsplan som gjenspeiler bydelens diakonale behov og de visjoner menighetsrådene og stabene har for diakoniarbeidet.

Diakonen tilsettes i Bergen kirkelige fellesråd med administrasjonsleder som nærmeste overordnede.

Arbeidsoppgaver

 • Lede arbeidet med å lage diakoni- og handlingsplan tilpasset de to menighetene
 • Drive oppsøkende og nettverksbyggende arbeid
 • Utvikle eksisterende og nye aktiviteter
 • Jobbe med mennesker i ulike aldre og livssituasjoner.
 • Skape gode relasjoner til diakonale institusjoner i området
 • Skape gode relasjoner med mennesker med ulike bakgrunner.
 • Bygge nettverk og samarbeide med ulike kommunale instanser og frivillige tiltak
 • Delta aktivt i sorgarbeidet
 • Ha medansvar for å rekruttere, utruste og veilede frivillige medarbeidere
 • Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes

Kvalifikasjoner

 • Formelle kvalifikasjoner i henhold til tjenesteordning for diakoner, evt. annen relevant høyere utdanning, for eksempel utdanning på bachelornivå innen helse- og sosial eller pedagogikk
 • Vilje til å samarbeide, organisere og koordinere
 • Må kunne jobbe selvstendig og strukturert
 • Har god sosialfaglig kompetanse og erfaring fra lignende arbeid
 • Samarbeide godt, være inkluderende og vise gjennomføringskraft
 • Evne og erfaring fra å jobbe med ulike aldre i ulike livssituasjoner
 • Beherske norsk flytende både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Særskilte krav:

 • Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke
 • Tilsetting skjer med forbehold om vigsling og at biskopen gir tjenestebrev, jfr.
  tjenesteordningen § 5
 • Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse

Vi tilbyr

 • Variert arbeid i positivt miljø
 • Tilsetting på vanlige vilkår
 • Pensjonsordning gjennom Bergen kommunale pensjonskasse
 • Ulykkes- og gruppelivsforsikring
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Tiltredelse snarest, eller etter avtale

Lønn- og arbeidsvilkår reguleres av tariffområdet knyttet til Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (www.ka.no) og Bergen kirkelige fellesråds Personal- og arbeidsreglement.

Kopi av vitnemål og attester tas med på eventuelt intervju. Vi ber søkere som har vitnemål og attester fra utenlandske utdanningsinstitusjoner om å legge ved norsk oversettelse.
Søknader som ikke kommer via webcruiter, kommer ikke i betraktning.

Dersom søker selv ber om det, kan opplysninger om søker unntas offentlig søkerliste etter offentlighetsloven § 25. Dette bør i så fall begrunnes, slik at Bergen kirkelige fellesråd kan vurdere meroffentlighet etter offentlighetsloven § 11. Dersom Bergen kirkelige fellesråd mener begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet slik at det gis mulighet for å trekke søknaden før endelig søkerliste fullføres.

Nærmere opplysninger får du ved henvendelse til; administrasjonsleder Jan Erik Tangen, epost Logg inn for å se kontaktinformasjon, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon eller områdeleder Berit Bakke, epost Logg inn for å se kontaktinformasjon, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon

Søknadsfrist 28.11.21

Kontaktinformasjon

Jan-Erik Tangen, Administrasjonsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon Berit Bakke, Områdeleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Marken 34
5017 Bergen

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Bergen kirkelige fellesråd

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon18 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 28.11.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Har du 2-3 års erfaring som rådgiver, og har lyst til å være med på å utvikle prosjekter fra entreprenørsiden,
26.01.2022 Oslo
I forbindelse med at vi øker vår satsning på fiber og telematikk søker vi etter flere telekommunikasjonsmontører til vår tele-
26.01.2022 Nordre Follo
I forbindelse med økende oppdragsmengde søker vi etter en prosjektleder til vår avdeling i Skien. Avdelingen har 55 medarbeidere og
26.01.2022 Skien
I forbindelse med økende oppdragsmengde søker vi etter en prosjektleder VVS til vår avdeling i Skien. Avdelingen har 55 medarbeidere
26.01.2022 Skien
I forbindelse med økende oppdrag søker vi etter en serviceleder/prosjektleder til vår avdeling i Kristiansand VVS. Bravida Kristiansand VVS er
26.01.2022 Kristiansand
Ønsker du å jobbe med en tjeneste du vil bli stolt av å representere? Er du nysgjerrig og opptatt av
23.11.2021 Oslo
Brenner du for IT og ønsker å bygge en langsiktig karriere innen teknologi, er dette en mulighet du ikke vil
23.11.2021 Oslo
TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap!Ønsker du å jobbe for et verdensledende IT-selskap med et konsept du
23.11.2021 Oslo
Vis alle 38.355 ledige stillinger

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon18 Presentasjon av stillingen:

Ledig stilling som diakon for Laksevåg menighet og Nygård menighet i 100 % fast stilling

Vi tror at en menighet ikke bare kan fylles med ord, men også må handle til beste for menneskene rundt oss.

Målsetningen til menighetene i Laksevåg og Nygård er å være en nærmiljøkirke, der ulike aktiviteter kan fungere som møtesteder for menneskene i området. Vår tanke er at menighetene skal ha et mangfold av tilbud, som møter de ulike aldersgrupper og livssituasjoners behov.

De to soknene har hver sin kirke, Laksevåg og Nygård. Stabene samarbeider mye. Hver menighet har sokneprest, kantor, felles menighetspedagog, felles kirketjener og felles administrasjonsleder.

Vi søker en diakon som kan være med å lede og utvikle et spennende diakonalt arbeid i vårt område. Arbeidet er rettet mot nettverksbyggende tiltak og forebygging av sosiale utfordringer. Arbeidet skal bidra til å bedre levekår for innbyggere i vår bydel.

Det er ikke utarbeidet diakoni - og handlingsplan, men dette er et arbeid som vi ønsker diakonen skal lede. Vi ønsker en diakoni - og handlingsplan som gjenspeiler bydelens diakonale behov og de visjoner menighetsrådene og stabene har for diakoniarbeidet.

Diakonen tilsettes i Bergen kirkelige fellesråd med administrasjonsleder som nærmeste overordnede.

Arbeidsoppgaver

 • Lede arbeidet med å lage diakoni- og handlingsplan tilpasset de to menighetene
 • Drive oppsøkende og nettverksbyggende arbeid
 • Utvikle eksisterende og nye aktiviteter
 • Jobbe med mennesker i ulike aldre og livssituasjoner.
 • Skape gode relasjoner til diakonale institusjoner i området
 • Skape gode relasjoner med mennesker med ulike bakgrunner.
 • Bygge nettverk og samarbeide med ulike kommunale instanser og frivillige tiltak
 • Delta aktivt i sorgarbeidet
 • Ha medansvar for å rekruttere, utruste og veilede frivillige medarbeidere
 • Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes

Kvalifikasjoner

 • Formelle kvalifikasjoner i henhold til tjenesteordning for diakoner, evt. annen relevant høyere utdanning, for eksempel utdanning på bachelornivå innen helse- og sosial eller pedagogikk
 • Vilje til å samarbeide, organisere og koordinere
 • Må kunne jobbe selvstendig og strukturert
 • Har god sosialfaglig kompetanse og erfaring fra lignende arbeid
 • Samarbeide godt, være inkluderende og vise gjennomføringskraft
 • Evne og erfaring fra å jobbe med ulike aldre i ulike livssituasjoner
 • Beherske norsk flytende både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Særskilte krav:

 • Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke
 • Tilsetting skjer med forbehold om vigsling og at biskopen gir tjenestebrev, jfr.
  tjenesteordningen § 5
 • Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse

Vi tilbyr

 • Variert arbeid i positivt miljø
 • Tilsetting på vanlige vilkår
 • Pensjonsordning gjennom Bergen kommunale pensjonskasse
 • Ulykkes- og gruppelivsforsikring
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Tiltredelse snarest, eller etter avtale

Lønn- og arbeidsvilkår reguleres av tariffområdet knyttet til Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (www.ka.no) og Bergen kirkelige fellesråds Personal- og arbeidsreglement.

Kopi av vitnemål og attester tas med på eventuelt intervju. Vi ber søkere som har vitnemål og attester fra utenlandske utdanningsinstitusjoner om å legge ved norsk oversettelse.
Søknader som ikke kommer via webcruiter, kommer ikke i betraktning.

Dersom søker selv ber om det, kan opplysninger om søker unntas offentlig søkerliste etter offentlighetsloven § 25. Dette bør i så fall begrunnes, slik at Bergen kirkelige fellesråd kan vurdere meroffentlighet etter offentlighetsloven § 11. Dersom Bergen kirkelige fellesråd mener begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet slik at det gis mulighet for å trekke søknaden før endelig søkerliste fullføres.

Nærmere opplysninger får du ved henvendelse til; administrasjonsleder Jan Erik Tangen, epost Logg inn for å se kontaktinformasjon, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon eller områdeleder Berit Bakke, epost Logg inn for å se kontaktinformasjon, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon

Søknadsfrist 28.11.21

Kontaktinformasjon

Jan-Erik Tangen, Administrasjonsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon Berit Bakke, Områdeleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Marken 34
5017 Bergen

Søk på stillingen:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Bergen kirkelige fellesråd

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon18 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 28.11.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

1 ledig stilling