<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Doktorgradsstipendiat innen tverrfaglig kjønnsforskning Universitetet i Oslo

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillingen

Senter for tverrfaglig Kjønnsforskning (STK) har ledig stilling som stipendiat for en periode på 4 år. Utlysningen er åpen: Alle fag og temaer kan komme med i betraktning, men det er et krav at et tydelig kjønnsperspektiv er integrert i problemstillingen som presenteres i den faglige prosjektbeskrivelsen.

Vi ønsker at kandidaten viser hvordan prosjektet kan bidra til å styrke pågående forskning og undervisning ved STK. Dette kan vektlegges i vurdering av søknadene.


Mer om stillingen

Tilsettingen gjelder for en periode på inntil 4 år med 25 % pliktarbeid. Pliktarbeidet vil bestå av undervisningsarbeid, forskningsassistanse og lignende. Undervisningsspråket ved STK er i hovedsak norsk/skandinavisk.

Kortere tilsettingsperiode kan gis dersom stipendiaten allerede har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når tilsettingen bygger på tidligere tilsettingsforhold i utdanningsstilling (stipendiat, vitenskapelig assistent og liknende), slik at total tid til forskerutdanning blir 3 år.

STK har ikke eget PhD program, og den som ansettes må søke opptak på et relevant program på UiO etter at ansettelsesprosessen er fullført. Opptak til et doktorgradsprogram må være på plass innen prøvetiden på tre måneder. Det er en forutsetning at kandidaten kan gjennomføre prosjektet i løpet av stipendiatperioden. Formålet for utdanningsstillingen er at kandidaten skal oppnå en doktorgrad/PhD i løpet av stipendiatperioden.

Endelig plan for forskerutdanningen skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse


Kvalifikasjonskrav
 • En mastergrad (120 studiepoeng) minimumskarakter B (ECTS karakterskala) eller tilsvarende. Mastergraden må inkludere en oppgave minimum 30 studiepoeng. I særlige tilfeller kan kandidater med kortere mastergrad også ansettes etter vurdering av programmets omfang og kvalitet.
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på norsk (eller et annet skandinavisk språk) og engelsk
Personlige egenskaper

Ved vurdering av søknader vil det bli lagt vekt på kandidatens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre både forskerutdanningen og forskningsprosjektet. Den faglige prosjektbeskrivelsen bli tillagt størst vekt i vurderingen av kandidater.


Vi tilbyr
 • lønn fra kr.491 200 til kr. 534 400 avhengig av kompetanse, i stilling som (stillingskode 1017)
 • gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde
 • Søknadsbrev på maks 2 sider (motivasjon for stillingen og forskningsinteresser)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Prosjektbeskrivelse med fremdriftsplan (maks 3000 ord inkludert referanser). Beskrivelsen skal ha med problemstilling, teoretisk vikling, forskningsdesign og metode, bidrag til eksisterende forskning og en tidslinje for gjennomføring.
 • Masteroppgaven. Hvis oppgaven ikke er på engelsk eller et skandinavisk språk skal et engelsk resymé legges ved
 • Kopier av vitnemål og eventuelle attester
 • Eventuelt publikasjonsliste
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det blir benyttet intervju i ansettelsesprosessen.

Andre opplysninger

Se om ansettelsesvilkår, samt for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.


Kontaktinformasjon

Professor Inger Skjelsbæk, Senterleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Kontorsjef Andrew Feltham, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Bravida er Nordens ledende totalleverandør av tekniske installasjons- og servicetjenester. Vi er også Midt-Norges største tekniske entreprenør med ca. 600
24.01.2022 Trondheim
I forbindelse med stor arbeidsmengde ved vår elektroavdeling i Fredrikstad søker vi etter flere erfarne elektrikere både til serviceoppdrag og
24.01.2022 Fredrikstad
Er du glad i faget ditt og ønsker en stilling i et stort og solid konsern? Da kan Bravida være
24.01.2022 Sarpsborg
Bravidas avdeling for VVS i Nedre Viken har over lang tid vært en viktig aktør innen fagområdet og har solid
24.01.2022 Fredrikstad
Bravidas avdeling for VVS i Nedre Viken har over lang tid vært en viktig aktør innen fagområdet og har solid
24.01.2022 Fredrikstad
Går du på VG2 Elenergi eller VG2 Rørlegger og leter etter læreplass til sommeren? Ønsker du en læreplass i et
24.01.2022 Stavanger
Da nåværende avdelingssjef går av med pensjon søker vi etter ny avdelingssjef til vår prosjektavdeling i Bergen. Bravida Bergen består av
24.01.2022 Bergen
Vi ønsker å utvide vårt fagmiljø i Sandvika og søker etter en ansvarlig søker med erfaring Norconsult har et spennende
24.01.2022 Bærum
Vis alle 37.496 ledige stillinger

Universitetet i Oslo er Norges største kunnskapsinstitusjon med 6.300 tilsatte og 30.000 studenter. Vi tilbyr gode utviklingsmuligheter og godt arbeidsmiljø. Som statlig institusjon har vi som personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med etnisk minoritetsbakgrunn.

Les mer om Universitetet i Oslo

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Senter for tverrfaglig Kjønnsforskning (STK) har ledig stilling som stipendiat for en periode på 4 år. Utlysningen er åpen: Alle fag og temaer kan komme med i betraktning, men det er et krav at et tydelig kjønnsperspektiv er integrert i problemstillingen som presenteres i den faglige prosjektbeskrivelsen.

Vi ønsker at kandidaten viser hvordan prosjektet kan bidra til å styrke pågående forskning og undervisning ved STK. Dette kan vektlegges i vurdering av søknadene.


Mer om stillingen

Tilsettingen gjelder for en periode på inntil 4 år med 25 % pliktarbeid. Pliktarbeidet vil bestå av undervisningsarbeid, forskningsassistanse og lignende. Undervisningsspråket ved STK er i hovedsak norsk/skandinavisk.

Kortere tilsettingsperiode kan gis dersom stipendiaten allerede har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når tilsettingen bygger på tidligere tilsettingsforhold i utdanningsstilling (stipendiat, vitenskapelig assistent og liknende), slik at total tid til forskerutdanning blir 3 år.

STK har ikke eget PhD program, og den som ansettes må søke opptak på et relevant program på UiO etter at ansettelsesprosessen er fullført. Opptak til et doktorgradsprogram må være på plass innen prøvetiden på tre måneder. Det er en forutsetning at kandidaten kan gjennomføre prosjektet i løpet av stipendiatperioden. Formålet for utdanningsstillingen er at kandidaten skal oppnå en doktorgrad/PhD i løpet av stipendiatperioden.

Endelig plan for forskerutdanningen skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse


Kvalifikasjonskrav
 • En mastergrad (120 studiepoeng) minimumskarakter B (ECTS karakterskala) eller tilsvarende. Mastergraden må inkludere en oppgave minimum 30 studiepoeng. I særlige tilfeller kan kandidater med kortere mastergrad også ansettes etter vurdering av programmets omfang og kvalitet.
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på norsk (eller et annet skandinavisk språk) og engelsk
Personlige egenskaper

Ved vurdering av søknader vil det bli lagt vekt på kandidatens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre både forskerutdanningen og forskningsprosjektet. Den faglige prosjektbeskrivelsen bli tillagt størst vekt i vurderingen av kandidater.


Vi tilbyr
 • lønn fra kr.491 200 til kr. 534 400 avhengig av kompetanse, i stilling som (stillingskode 1017)
 • gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde
 • Søknadsbrev på maks 2 sider (motivasjon for stillingen og forskningsinteresser)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Prosjektbeskrivelse med fremdriftsplan (maks 3000 ord inkludert referanser). Beskrivelsen skal ha med problemstilling, teoretisk vikling, forskningsdesign og metode, bidrag til eksisterende forskning og en tidslinje for gjennomføring.
 • Masteroppgaven. Hvis oppgaven ikke er på engelsk eller et skandinavisk språk skal et engelsk resymé legges ved
 • Kopier av vitnemål og eventuelle attester
 • Eventuelt publikasjonsliste
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det blir benyttet intervju i ansettelsesprosessen.

Andre opplysninger

Se om ansettelsesvilkår, samt for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.


Kontaktinformasjon

Professor Inger Skjelsbæk, Senterleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Kontorsjef Andrew Feltham, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • JAN 25
  2022
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JAN 26
  2022
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JAN 28
  2022
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JAN 29
  2022
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JAN 30
  2022
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JAN 31
  2022
  18 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter

Fakta om Universitetet i Oslo