<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Stendi Heimta søker miljøterapeut og 3 teamledere til en av våre boliger, Bekkensten Stendi

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Avdeling Bekkensten er en omsorgsbolig i regi av Stendi Heimta som yter heldøgnstjenester til 19 brukere med lett til moderat psykisk utviklingshemming. Vi har 1 bruker på enkeltvedtak som nylig har flyttet til et eget hus på skedsmokorset. Her trenger vi flere flinke, positive og trygge kollegaer, som sørger for at bruker får den omsorgen, og den bistand vedkommende har behov for. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle tjenester, gjennom høyt faglig fokus i alle ledd. Vi søker derfor engasjerte og nytenkende personer, som har lyst til å være med å skape et godt hjem for brukeren. Vi tilbyr en spennende arbeidshverdag med ulike utfordringer og sammensatte arbeidsoppgaver. Det er i hovedsak 2:1 bemanning, men 3:1 i eventuelle dårlige perioder. 

Vi driver målrettet miljøarbeid med fokus på den enkeltes evner og ressurser, og er opptatt av at brukeren skal ha en mest mulig selvstendig og meningsfull hverdag. En sentral del i arbeidet vil være å gjøre bruker trygg på personal og omgivelsene sine. Her har man store muligheter for å jobbe faglig, og være med på å utvikle tjenestene og rutinene til det bedre. Vi benytter oss av Studio 3- lavaffektiv tilnærming. Vår visjon er å bli best i byen! Både for ansatte og brukerne av våre tjenester.

Vi har for tiden ledig:

 • 3-årig miljøterapeut 100% medlever stilling, fast
 • 3-årig teamleder 100% medlever stilling, fast

Vi søker: 

 • Primært vernepleier, barnevernspedagog, sosionom og sykepleiere, men andre med helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning kan vurderes
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Fordel om du har erfaring med å arbeide etter vedtak (hol kap 9)
 • Fordel om du har kjennskap til HOL kap.9- bruk av tvang og makt
 • Fordel om du har erfaring fra målrettet miljøarbeid
 • Du som har gode kommunikasjonsferdigheter 
 • Du som kan se de faglige utfordringene i det daglige
 • Du som mestrer å holde hodet kaldt i hektiske perioder
 • Du bør være en initiativtaker, pliktoppfyllende og ansvarsfull
 • Du jobber strukturert, effektivt og målrettet.
 • Du må kunne mestre journalføring i digitalt journalsystem
 • Du bør ha gode evner til å uttrykke deg både skriftlig og muntlig
 • Du bør ha gode it kunnskaper
 • Du bør være god på å jobbe selvstendig, men også jobbe godt i team.
 • Du må ha gode samarbeidsevner med brukere, kollegaer og eksterne samarbeidsparter
 • Du må kunne skape gode relasjoner ved å vise respekt og engasjement for brukergruppen
 • Du bør være med å bidra til et hyggelig arbeidsmiljø
 • Førerkort klasse B- foretrekkes

I teamleder rollen er det en fordel for deg om: 

 • Du ikke har problemer med veilednings- og opplæringsansvar
 • Du mestrer å være bindeleddet mellom ledelse og de ansatte
 • Du tar det ekstra ansvaret ihht. organisering av arbeidshverdagen for ditt team og andre oppgaver på den mest effektive måten.
 • Du mestrer innleie av vikarer ved korttidsfravær, og kan mestre dette på en forsvarlig og driftsikker måte
 • Du mestrer å være ansvarsvakt og ta avgjørelser på en forsvarlig måte

Vi kan tilby: 

 • Tverrfaglig arbeidsmiljø- minimum 66% dekning med 3årige miljøterapeuter.
 • Teamleder tillegg for teamlederne og fast medlevertillegg for medleverne
 • Tarifflønn og pensjonsavtale
 • Gratis trening på ACTIC for personal og brukere
 • Kompetanseheving, blant annet gjennom en digital «Læringsplattform»
 • Godt arbeidsmiljø
 • Medleverturnus 3+7+4+7

Menn oppfordres til å søke.

Ansettelse skjer etter fremleggelse av politiattest ihht. gjeldende lovverk. Oppstart etter avtale. 

Informasjon til deg som søker jobb:

 • I aktuelle stillinger kan helsepersonell som skal yte forsvarlig helsehjelp bli spurt om vaksinasjonsstatus. Du har ikke plikt til å oppgi dette, men uten denne informasjon kan du være diskvalifisert til stillingen. 
 • Dersom du blir innkalt til intervju kreves det at du har med CV, godkjente attester og andre relevante dokumenter eller at du har opplastet dette direkte i Karrierestart. 

NB! Vær oppmerksom på linker du mottar i forhold til mulig svindelforsøk, vi ber aldri om bank ID eller personnummer i forbindelse med rekrutteringsprosessen. 

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Bravida er Nordens ledende totalleverandør av tekniske installasjons- og servicetjenester. Vi er også Midt-Norges største tekniske entreprenør med ca. 600
24.01.2022 Trondheim
I forbindelse med stor arbeidsmengde ved vår elektroavdeling i Fredrikstad søker vi etter flere erfarne elektrikere både til serviceoppdrag og
24.01.2022 Fredrikstad
Er du glad i faget ditt og ønsker en stilling i et stort og solid konsern? Da kan Bravida være
24.01.2022 Sarpsborg
Bravidas avdeling for VVS i Nedre Viken har over lang tid vært en viktig aktør innen fagområdet og har solid
24.01.2022 Fredrikstad
Bravidas avdeling for VVS i Nedre Viken har over lang tid vært en viktig aktør innen fagområdet og har solid
24.01.2022 Fredrikstad
Går du på VG2 Elenergi eller VG2 Rørlegger og leter etter læreplass til sommeren? Ønsker du en læreplass i et
24.01.2022 Stavanger
Da nåværende avdelingssjef går av med pensjon søker vi etter ny avdelingssjef til vår prosjektavdeling i Bergen. Bravida Bergen består av
24.01.2022 Bergen
Vi ønsker å utvide vårt fagmiljø i Sandvika og søker etter en ansvarlig søker med erfaring Norconsult har et spennende
24.01.2022 Bærum
Vis alle 37.496 ledige stillinger

Stendi er Norges største omsorgsaktør og driver landsdekkende virksomhet innen barnevern, bo- og omsorgstjenester, eldreomsorg, hjemmehjelp og personlig assistanse (BPA). Vi skal være kvalitetsledende i alt vi gjør og vår visjon er å gjøre verden litt bedre, ett menneske av gangen.

Stendi har over 5000 medarbeidere, rundt 1000 brukere innen barnevern, psykisk omsorg og brukerstyrt personlig assistanse (BPA), sykehjem og omsorgsboliger med rundt 500 plasser, samt private seniorleiligheter.

Stendi er siden 2019 en del av Ambea, som er Sveriges, Norges og Danmarks markedsledende private omsorgsselskap.

Les mer om Stendi

Stillingsbeskrivelse

Avdeling Bekkensten er en omsorgsbolig i regi av Stendi Heimta som yter heldøgnstjenester til 19 brukere med lett til moderat psykisk utviklingshemming. Vi har 1 bruker på enkeltvedtak som nylig har flyttet til et eget hus på skedsmokorset. Her trenger vi flere flinke, positive og trygge kollegaer, som sørger for at bruker får den omsorgen, og den bistand vedkommende har behov for. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle tjenester, gjennom høyt faglig fokus i alle ledd. Vi søker derfor engasjerte og nytenkende personer, som har lyst til å være med å skape et godt hjem for brukeren. Vi tilbyr en spennende arbeidshverdag med ulike utfordringer og sammensatte arbeidsoppgaver. Det er i hovedsak 2:1 bemanning, men 3:1 i eventuelle dårlige perioder. 

Vi driver målrettet miljøarbeid med fokus på den enkeltes evner og ressurser, og er opptatt av at brukeren skal ha en mest mulig selvstendig og meningsfull hverdag. En sentral del i arbeidet vil være å gjøre bruker trygg på personal og omgivelsene sine. Her har man store muligheter for å jobbe faglig, og være med på å utvikle tjenestene og rutinene til det bedre. Vi benytter oss av Studio 3- lavaffektiv tilnærming. Vår visjon er å bli best i byen! Både for ansatte og brukerne av våre tjenester.

Vi har for tiden ledig:

 • 3-årig miljøterapeut 100% medlever stilling, fast
 • 3-årig teamleder 100% medlever stilling, fast

Vi søker: 

 • Primært vernepleier, barnevernspedagog, sosionom og sykepleiere, men andre med helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning kan vurderes
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Fordel om du har erfaring med å arbeide etter vedtak (hol kap 9)
 • Fordel om du har kjennskap til HOL kap.9- bruk av tvang og makt
 • Fordel om du har erfaring fra målrettet miljøarbeid
 • Du som har gode kommunikasjonsferdigheter 
 • Du som kan se de faglige utfordringene i det daglige
 • Du som mestrer å holde hodet kaldt i hektiske perioder
 • Du bør være en initiativtaker, pliktoppfyllende og ansvarsfull
 • Du jobber strukturert, effektivt og målrettet.
 • Du må kunne mestre journalføring i digitalt journalsystem
 • Du bør ha gode evner til å uttrykke deg både skriftlig og muntlig
 • Du bør ha gode it kunnskaper
 • Du bør være god på å jobbe selvstendig, men også jobbe godt i team.
 • Du må ha gode samarbeidsevner med brukere, kollegaer og eksterne samarbeidsparter
 • Du må kunne skape gode relasjoner ved å vise respekt og engasjement for brukergruppen
 • Du bør være med å bidra til et hyggelig arbeidsmiljø
 • Førerkort klasse B- foretrekkes

I teamleder rollen er det en fordel for deg om: 

 • Du ikke har problemer med veilednings- og opplæringsansvar
 • Du mestrer å være bindeleddet mellom ledelse og de ansatte
 • Du tar det ekstra ansvaret ihht. organisering av arbeidshverdagen for ditt team og andre oppgaver på den mest effektive måten.
 • Du mestrer innleie av vikarer ved korttidsfravær, og kan mestre dette på en forsvarlig og driftsikker måte
 • Du mestrer å være ansvarsvakt og ta avgjørelser på en forsvarlig måte

Vi kan tilby: 

 • Tverrfaglig arbeidsmiljø- minimum 66% dekning med 3årige miljøterapeuter.
 • Teamleder tillegg for teamlederne og fast medlevertillegg for medleverne
 • Tarifflønn og pensjonsavtale
 • Gratis trening på ACTIC for personal og brukere
 • Kompetanseheving, blant annet gjennom en digital «Læringsplattform»
 • Godt arbeidsmiljø
 • Medleverturnus 3+7+4+7

Menn oppfordres til å søke.

Ansettelse skjer etter fremleggelse av politiattest ihht. gjeldende lovverk. Oppstart etter avtale. 

Informasjon til deg som søker jobb:

 • I aktuelle stillinger kan helsepersonell som skal yte forsvarlig helsehjelp bli spurt om vaksinasjonsstatus. Du har ikke plikt til å oppgi dette, men uten denne informasjon kan du være diskvalifisert til stillingen. 
 • Dersom du blir innkalt til intervju kreves det at du har med CV, godkjente attester og andre relevante dokumenter eller at du har opplastet dette direkte i Karrierestart. 

NB! Vær oppmerksom på linker du mottar i forhold til mulig svindelforsøk, vi ber aldri om bank ID eller personnummer i forbindelse med rekrutteringsprosessen. 

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Avdelingsleder Ragnhild Bæreg, tlf. 41 24 68 69 eller Ass. Avd. leder Hanne Louise Varne, tlf: 90 78 94 49

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Kontaktpersoner

Avdelingsleder
Assisterende avdelingsleder

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • JAN 25
  2022
  0 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JAN 31
  2022
  2 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter