<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Vernepleier 75 - 100 % fast Faunsvei omsorgsboliger Fredrikstad Kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Vil du bli en del av vårt gode arbeidsmiljø, i en avdeling med høyt faglig fokus, hvor vi også er innovative og engasjerte? Bli vår nye kollega!

Faunsvei omsorgsboliger ligger i fredelige omgivelser på Kjølberg øst v/Sellebakk ca 5 km fra Gamlebyen i Fredrikstad. Boligene har heldøgns bemanning. Faunsvei omsorgsboliger består av 2 boliger. Faunsvei 3 er en omsorgsbolig for yngre beboere med sammensatte diagnoser og sosiale, fysiske eller psykiske vansker. Faunsvei 6 er en omsorgsbolig for yngre personer med kognitiv svikt. Boligene driftes i det daglige hver for seg, men personalet samarbeider mye på tvers av husene. Avdelingen har felles avdelingssykepleier, men det er en fagutviklingssykepleier i hvert hus. Vi har nå ledig stilling for vernepleier.

Vi kan tilby

-Godt arbeidsmiljø med sosialt engasjement og faglig dyktige kollegaer som er opptatt av arbeidsglede og yrkesstolthet
-Godt faglig fellesskap med jevnlig internundervisning av fagutviklingssykepleier.
-Jevnlige sykepleier/vernepleier møter -En aktiv og spennende avdeling med fokus på innovasjon og forbedringsarbeid -Fadderordning for nyansatte -Gratis parkering -God pensjonsordning

Stillingsbeskrivelse

 • Vernepleier har ansvar for direkte pleie og omsorg til beboere og arbeider tett sammen med deres pårørende.
 • Vernepleier har ansvar for faglig oppfølging av tiltaksplaner, pårørendesamtaler og har tett samarbeid med beboernes fastleger.
 • Målrettet arbeid utfra den enkelte tjenestemottakers behov
 • Kartlegge sykepleiebehov, prioritere og iverksette tiltak.
 • Sikre riktig og nødvendig dokumentasjon
 • Legemiddelhåndtering
 • Sikre kvaliteten i den direkte tjenesteytingen og ivareta arbeidsmiljøet gjennom organisering av tjenesten, jobbe
  strukturert og målrettet etter fastsatte prosedyrer.
 • Medansvarlig for kvalitetsutvikling og pasientsikkerhet i virksomheten.
 • Medansvarlig for fagutvikling og opplæring både til kollegaer og studenter i avdelingen, samt samarbeid med pårørende, verger og andre
 • Bidra til å sikre en god og forsvarlig tjeneste i samsvar med gjeldende lovverk og vedtak.
 • Todelt turnus med for tiden arbeid hver 3. helg.

Kvalifikasjonskrav

-Norsk autorisasjon som vernepleier
-Må kunne kommunisere godt både skriftlig og muntlig på norsk

Ønskede kvalifikasjoner

Som vernepleier liker du å samarbeide, men har også evne til å arbeide selvstendig. Du er fleksibel, løsningsorientert og engasjert. Du har høy arbeidskapasitet og er trygg på faglig ståsted, og omstiller deg raskt mellom direkte miljøarbeid og administrative oppgaver ved behov. Du tar i et tak der det trengs, du trives med å ha ansvar og du er trygg på å veilede dine kollegaer og studenter. Gjennom samarbeid gjør du dine kollegaer gode. Det er viktig for oss at du er en god motivator og en god rollemodell for at vi skal kunne ivareta vårt gode arbeidsmiljø. Med dette kjenner du deg igjen i Fredrikstad kommunes verdier; Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent. Personlige egenskaper og faglige kvalifikasjoner vektlegges ved tilsetting.

Lønnsopplysninger

Stillingen avlønnes som vernepleier i stillingskode 6455/3334, etter Fredrikstad kommunens lønns- og stillingsregulativ

Generelt Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 mnd.

Politi / Tuberkulose attest

Ansettelse forutsetter fremleggelse av godkjent politiattest ikke eldre enn tre måneder
Skjema for tuberkulose/MRSA-kontroll ved ansettelse og utenlandsreiser skal fylles ut av alle personer som skal tiltre
stilling innen helse-/og omsorgstjenester

Søknad sendes

Omsorgssentre syd benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under stillingsannonser/kunngjøringer.

Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige
stillinger.

Evt. problemer med innlogging/søknadsprosess kan rettes til: Einfrid Rimehaug tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har bedt om unntak vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (Offentlighetslov§25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.
Adresse: Omsorgssentre syd

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Start din mediekarriere hos landets ledende student- og karrieremedier
03.01.2017 Oslo
Er du eller kjenner du en dyktig klipper? Vi søker nemlig etter en videoklipper!
03.05.2021 Flere steder
StudentTorget.no søker journalist
12.08.2021 Oslo
  Nå trenger vi å forsterke Peab Anlegg AS. Har du lyst å til å være med å utvikle og sette retning
22.09.2021 Ullensaker
Hei du som er ferdigutdannet innen bygg og anlegg 2022!   Er du nysgjerrig på sommerjobb hos entreprenør og vil
08.10.2021 Hele Norge
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
14.10.2021 Hele Norge
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
14.10.2021 Flere steder
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
14.10.2021 Hele Norge
Vis alle 39.841 ledige stillinger
Fredrikstad er en kommune i Østfold. Den grenser i nord til Råde, i øst til Sarpsborg og i sør til Hvaler. Fredrikstad er Østfolds største og Norges 6. største kommune, målt i antall innbyggere. Fredrikstad ble grunnlagt i 1567 av Frederik II. Under den Store Nordiske Krig hadde skjærgårdsflåten base i Fredrikstad fra 1709. Den stod under kommando av admiral Peter Wessel Tordenskiold Fredrikstad-distriktet har vært godt egnet til industri og blomstret i noen tiår siden 1860-årene ved blant annet å produsere og eksportere planker og tegl, derav Plankebyen. I den nyere tid har informasjonsteknologi, miljøteknologi og teknisk konsulent- virksomhet etterhvert blitt en viktig næringsvei i distriktet. Utviklingen fra festningsby og teglverksby til plankeby og skipsbyggingsby - og til dagens mangeartede nærings- og arbeidsliv, vitner om evne til omstilling når det trengs. Det gamle skipsverftområdet FMV er i dag kjøpt tilbake til byen av lokale investorer som ser muligheter til vekst i høyteknologisk industri kombinert med boliger og rekreasjon. Befolkning 72 388 (2008) Les mer om Fredrikstad Kommune

Stillingsbeskrivelse

Vil du bli en del av vårt gode arbeidsmiljø, i en avdeling med høyt faglig fokus, hvor vi også er innovative og engasjerte? Bli vår nye kollega!

Faunsvei omsorgsboliger ligger i fredelige omgivelser på Kjølberg øst v/Sellebakk ca 5 km fra Gamlebyen i Fredrikstad. Boligene har heldøgns bemanning. Faunsvei omsorgsboliger består av 2 boliger. Faunsvei 3 er en omsorgsbolig for yngre beboere med sammensatte diagnoser og sosiale, fysiske eller psykiske vansker. Faunsvei 6 er en omsorgsbolig for yngre personer med kognitiv svikt. Boligene driftes i det daglige hver for seg, men personalet samarbeider mye på tvers av husene. Avdelingen har felles avdelingssykepleier, men det er en fagutviklingssykepleier i hvert hus. Vi har nå ledig stilling for vernepleier.

Vi kan tilby

-Godt arbeidsmiljø med sosialt engasjement og faglig dyktige kollegaer som er opptatt av arbeidsglede og yrkesstolthet
-Godt faglig fellesskap med jevnlig internundervisning av fagutviklingssykepleier.
-Jevnlige sykepleier/vernepleier møter -En aktiv og spennende avdeling med fokus på innovasjon og forbedringsarbeid -Fadderordning for nyansatte -Gratis parkering -God pensjonsordning

Stillingsbeskrivelse

 • Vernepleier har ansvar for direkte pleie og omsorg til beboere og arbeider tett sammen med deres pårørende.
 • Vernepleier har ansvar for faglig oppfølging av tiltaksplaner, pårørendesamtaler og har tett samarbeid med beboernes fastleger.
 • Målrettet arbeid utfra den enkelte tjenestemottakers behov
 • Kartlegge sykepleiebehov, prioritere og iverksette tiltak.
 • Sikre riktig og nødvendig dokumentasjon
 • Legemiddelhåndtering
 • Sikre kvaliteten i den direkte tjenesteytingen og ivareta arbeidsmiljøet gjennom organisering av tjenesten, jobbe
  strukturert og målrettet etter fastsatte prosedyrer.
 • Medansvarlig for kvalitetsutvikling og pasientsikkerhet i virksomheten.
 • Medansvarlig for fagutvikling og opplæring både til kollegaer og studenter i avdelingen, samt samarbeid med pårørende, verger og andre
 • Bidra til å sikre en god og forsvarlig tjeneste i samsvar med gjeldende lovverk og vedtak.
 • Todelt turnus med for tiden arbeid hver 3. helg.

Kvalifikasjonskrav

-Norsk autorisasjon som vernepleier
-Må kunne kommunisere godt både skriftlig og muntlig på norsk

Ønskede kvalifikasjoner

Som vernepleier liker du å samarbeide, men har også evne til å arbeide selvstendig. Du er fleksibel, løsningsorientert og engasjert. Du har høy arbeidskapasitet og er trygg på faglig ståsted, og omstiller deg raskt mellom direkte miljøarbeid og administrative oppgaver ved behov. Du tar i et tak der det trengs, du trives med å ha ansvar og du er trygg på å veilede dine kollegaer og studenter. Gjennom samarbeid gjør du dine kollegaer gode. Det er viktig for oss at du er en god motivator og en god rollemodell for at vi skal kunne ivareta vårt gode arbeidsmiljø. Med dette kjenner du deg igjen i Fredrikstad kommunes verdier; Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent. Personlige egenskaper og faglige kvalifikasjoner vektlegges ved tilsetting.

Lønnsopplysninger

Stillingen avlønnes som vernepleier i stillingskode 6455/3334, etter Fredrikstad kommunens lønns- og stillingsregulativ

Generelt Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 mnd.

Politi / Tuberkulose attest

Ansettelse forutsetter fremleggelse av godkjent politiattest ikke eldre enn tre måneder
Skjema for tuberkulose/MRSA-kontroll ved ansettelse og utenlandsreiser skal fylles ut av alle personer som skal tiltre
stilling innen helse-/og omsorgstjenester

Søknad sendes

Omsorgssentre syd benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under stillingsannonser/kunngjøringer.

Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige
stillinger.

Evt. problemer med innlogging/søknadsprosess kan rettes til: Einfrid Rimehaug tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har bedt om unntak vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (Offentlighetslov§25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.
Adresse: Omsorgssentre syd

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Flere muligheter
4 ledige stillinger

Fakta om Fredrikstad Kommune