<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Avdelingsleder Fritid i Fredrikstad, 100 % fast stilling Fredrikstad Kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Vil du være med og videreutvikle vårt fritidstilbud for barn og unge i Fredrikstad?

Fritid i Fredrikstad har i dag syv avdelinger, der det er noe variasjon i antall avdelinger som ligger til samme avdelingslederansvar.
Avdelingene har et varierende tilbud, som spenner fra mindre avdelinger for sosial hygge og enkle aktiviteter til større
avdelinger med et bredere aktivitetstilbud. Vårt mål er å bidra til at alle barn og unge i Fredrikstad har tilgang til trygge og meningsfulle fritidsaktiviteter. Vårt fritidstilbud er gratis, rusfritt, religiøst nøytralt og partipolitisk uavhengig.

Våre avdelinger er Ambjørnrød, Gressvik, Lisleby, LittFri, Skatehallen, Torsnes og Østsiden.

Vi er en virksomhet i Kulturetaten i Seksjon for kultur, miljø og byutvikling. Virksomheten har 24 ansatte fordelt på 16,5 årsverk, og har administrasjonslokaler i St. Croix-huset.

Vi kan tilby

Hos oss får du en meningsfull arbeidshverdag, med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver, og mulighet til å utvikle
deg både personlig og faglig. Som avdelingsleder hos oss har du en reell mulighet til å utgjøre en forskjell for mange
barn og unge i Fredrikstad. Du får tilgang til Fredrikstad kommunes lederutviklingsprogram. Vi har gode forsikrings- og pensjonsordninger. Stillingen lønnes som avdelingsleder.

Arbeidsoppgaver

Fritid i Fredrikstad er i en endringsfase, og som en del av ledergruppen vil du være sentral i arbeidet med å videreutvikle tilbudet slik at det fremstår som attraktivt og aktuelt for alle barn og unge i Fredrikstad, og i tråd med kommunens overordnede mål og strategier.

Stillingen omfatter lederansvar for avdeling(er) i virksomheten. I dette ligger:

 • Daglig ledelse og drift av avdeling(er).
 • Økonomi- og personalansvar.
 • Ansvar for planlegging og gjennomføring av aktiviteter.
 • Gjennomføre prosjekter og søke finansiering.
 • Rapportering til virksomhetsleder.
 • Være en del av Fritids ledergruppe.

Som avdelingsleder vil du også jobbe tverrfaglig, både internt og eksternt. Virksomhetene i Kulturetaten samarbeider om flere større arrangement og satsninger, som for eksempel Kulturnatt, hvor virksomhetens avdelingsledere er sentrale. Din arbeidshverdag vil bestå av både rene administrative arbeidsdager (ca. 40 %), og dager der du er en del av grunnbemanningen på din avdeling ettermiddag og kveld (ca. 60 %).

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning på høyskole eller universitetsnivå, tilsvarende minimum bachelor eller cand.mag. Deler av utdanning kan erstattes med relevant erfaring hvis utdanning ferdigstilles innen 1 år.
 • Minimum 5 års relevant arbeidserfaring, og du må ha erfaring fra å jobbe i fritidsklubb eller tilsvarende arena.
 • Du må kunne kommunisere godt på norsk, både muntlig og skriftlig.
 • Du må ha god økonomiforståelse og kjennskap til fakturabehandling.
 • Du har kjennskap til å jobbe med prosjekt.
 • Et særlig engasjement for barn og unge er en forutsetning.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Det vil være en fordel med kjennskap til systemer som GAT, Elements og Visma, eller tilsvarende.
 • Du har god kompetanse på ulike sosiale plattformer.
 • Det vil også være en fordel med erfaring med markedsføring.
 • Det vil kunne være et pluss hvis du har tekniske ferdigheter knyttet til film, lys og/eller lyd.

Personlige egenskaper

Som avdelingsleder bør du være tydelig og strukturert, og mestre både langsiktig strategisk planlegging og løpende daglig drift. Du er fleksibel, med evne til å takle en arbeidshverdag med tidvis høyt tempo og uforutsette situasjoner. Som type er du åpen og nysgjerrig, med ønske om å hente inspirasjon og læring fra andre. Du bør være god til å samarbeide, og til å motivere og lede egne ansatte i tråd med virksomhetens visjon og strategi. Du bør ha godt humør, og evne å finne løsninger på utfordringer som dukker opp underveis. Det er også viktig for oss at du kan identifisere deg med kommunens verdier som Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Lønnsopplysninger

Stillingen avlønnes som avdelingsleder stillingskode 9454, internkode 7278.
Arbeidsforholdene er ellers på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og avtaleverk, herunder pensjonsordning i KLP. Stillingen inkluderer ettermiddag og kveldsarbeid i kombinasjon med dagvakter.
Helgearbeid kan forekomme.

Ansettelser forutsetter fremlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter kun elektronisk søknadsprosess, og alle søknader må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Du registrerer din søknad på www.fredrikstad.kommune.no/ledige stillinger. Interne søkere kan registrere seg via Frekit, Enterprise personalia, fanen hjem/ledige stillinger.

Attester/vitnemål skal ikke skannes inn som vedlegg, men tas med til ev. intervju. Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Marianne Møgster, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon / e-post Logg inn for å se kontaktinformasjon. Spørsmål om stillingen rettes til virksomhetsleder Charlotte Kjær Sandberg, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon / e-post Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.
Adresse: Fritid i Fredrikstad

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Start din mediekarriere hos landets ledende student- og karrieremedier
03.01.2017 Oslo
Er du eller kjenner du en dyktig klipper? Vi søker nemlig etter en videoklipper!
03.05.2021 Flere steder
StudentTorget.no søker journalist
12.08.2021 Oslo
  Nå trenger vi å forsterke Peab Anlegg AS. Har du lyst å til å være med å utvikle og sette retning
22.09.2021 Ullensaker
Hei du som er ferdigutdannet innen bygg og anlegg 2022!   Er du nysgjerrig på sommerjobb hos entreprenør og vil
08.10.2021 Hele Norge
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
14.10.2021 Hele Norge
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
14.10.2021 Flere steder
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
14.10.2021 Hele Norge
Vis alle 39.841 ledige stillinger
Fredrikstad er en kommune i Østfold. Den grenser i nord til Råde, i øst til Sarpsborg og i sør til Hvaler. Fredrikstad er Østfolds største og Norges 6. største kommune, målt i antall innbyggere. Fredrikstad ble grunnlagt i 1567 av Frederik II. Under den Store Nordiske Krig hadde skjærgårdsflåten base i Fredrikstad fra 1709. Den stod under kommando av admiral Peter Wessel Tordenskiold Fredrikstad-distriktet har vært godt egnet til industri og blomstret i noen tiår siden 1860-årene ved blant annet å produsere og eksportere planker og tegl, derav Plankebyen. I den nyere tid har informasjonsteknologi, miljøteknologi og teknisk konsulent- virksomhet etterhvert blitt en viktig næringsvei i distriktet. Utviklingen fra festningsby og teglverksby til plankeby og skipsbyggingsby - og til dagens mangeartede nærings- og arbeidsliv, vitner om evne til omstilling når det trengs. Det gamle skipsverftområdet FMV er i dag kjøpt tilbake til byen av lokale investorer som ser muligheter til vekst i høyteknologisk industri kombinert med boliger og rekreasjon. Befolkning 72 388 (2008) Les mer om Fredrikstad Kommune

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med og videreutvikle vårt fritidstilbud for barn og unge i Fredrikstad?

Fritid i Fredrikstad har i dag syv avdelinger, der det er noe variasjon i antall avdelinger som ligger til samme avdelingslederansvar.
Avdelingene har et varierende tilbud, som spenner fra mindre avdelinger for sosial hygge og enkle aktiviteter til større
avdelinger med et bredere aktivitetstilbud. Vårt mål er å bidra til at alle barn og unge i Fredrikstad har tilgang til trygge og meningsfulle fritidsaktiviteter. Vårt fritidstilbud er gratis, rusfritt, religiøst nøytralt og partipolitisk uavhengig.

Våre avdelinger er Ambjørnrød, Gressvik, Lisleby, LittFri, Skatehallen, Torsnes og Østsiden.

Vi er en virksomhet i Kulturetaten i Seksjon for kultur, miljø og byutvikling. Virksomheten har 24 ansatte fordelt på 16,5 årsverk, og har administrasjonslokaler i St. Croix-huset.

Vi kan tilby

Hos oss får du en meningsfull arbeidshverdag, med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver, og mulighet til å utvikle
deg både personlig og faglig. Som avdelingsleder hos oss har du en reell mulighet til å utgjøre en forskjell for mange
barn og unge i Fredrikstad. Du får tilgang til Fredrikstad kommunes lederutviklingsprogram. Vi har gode forsikrings- og pensjonsordninger. Stillingen lønnes som avdelingsleder.

Arbeidsoppgaver

Fritid i Fredrikstad er i en endringsfase, og som en del av ledergruppen vil du være sentral i arbeidet med å videreutvikle tilbudet slik at det fremstår som attraktivt og aktuelt for alle barn og unge i Fredrikstad, og i tråd med kommunens overordnede mål og strategier.

Stillingen omfatter lederansvar for avdeling(er) i virksomheten. I dette ligger:

 • Daglig ledelse og drift av avdeling(er).
 • Økonomi- og personalansvar.
 • Ansvar for planlegging og gjennomføring av aktiviteter.
 • Gjennomføre prosjekter og søke finansiering.
 • Rapportering til virksomhetsleder.
 • Være en del av Fritids ledergruppe.

Som avdelingsleder vil du også jobbe tverrfaglig, både internt og eksternt. Virksomhetene i Kulturetaten samarbeider om flere større arrangement og satsninger, som for eksempel Kulturnatt, hvor virksomhetens avdelingsledere er sentrale. Din arbeidshverdag vil bestå av både rene administrative arbeidsdager (ca. 40 %), og dager der du er en del av grunnbemanningen på din avdeling ettermiddag og kveld (ca. 60 %).

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning på høyskole eller universitetsnivå, tilsvarende minimum bachelor eller cand.mag. Deler av utdanning kan erstattes med relevant erfaring hvis utdanning ferdigstilles innen 1 år.
 • Minimum 5 års relevant arbeidserfaring, og du må ha erfaring fra å jobbe i fritidsklubb eller tilsvarende arena.
 • Du må kunne kommunisere godt på norsk, både muntlig og skriftlig.
 • Du må ha god økonomiforståelse og kjennskap til fakturabehandling.
 • Du har kjennskap til å jobbe med prosjekt.
 • Et særlig engasjement for barn og unge er en forutsetning.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Det vil være en fordel med kjennskap til systemer som GAT, Elements og Visma, eller tilsvarende.
 • Du har god kompetanse på ulike sosiale plattformer.
 • Det vil også være en fordel med erfaring med markedsføring.
 • Det vil kunne være et pluss hvis du har tekniske ferdigheter knyttet til film, lys og/eller lyd.

Personlige egenskaper

Som avdelingsleder bør du være tydelig og strukturert, og mestre både langsiktig strategisk planlegging og løpende daglig drift. Du er fleksibel, med evne til å takle en arbeidshverdag med tidvis høyt tempo og uforutsette situasjoner. Som type er du åpen og nysgjerrig, med ønske om å hente inspirasjon og læring fra andre. Du bør være god til å samarbeide, og til å motivere og lede egne ansatte i tråd med virksomhetens visjon og strategi. Du bør ha godt humør, og evne å finne løsninger på utfordringer som dukker opp underveis. Det er også viktig for oss at du kan identifisere deg med kommunens verdier som Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Lønnsopplysninger

Stillingen avlønnes som avdelingsleder stillingskode 9454, internkode 7278.
Arbeidsforholdene er ellers på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og avtaleverk, herunder pensjonsordning i KLP. Stillingen inkluderer ettermiddag og kveldsarbeid i kombinasjon med dagvakter.
Helgearbeid kan forekomme.

Ansettelser forutsetter fremlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter kun elektronisk søknadsprosess, og alle søknader må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Du registrerer din søknad på www.fredrikstad.kommune.no/ledige stillinger. Interne søkere kan registrere seg via Frekit, Enterprise personalia, fanen hjem/ledige stillinger.

Attester/vitnemål skal ikke skannes inn som vedlegg, men tas med til ev. intervju. Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Marianne Møgster, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon / e-post Logg inn for å se kontaktinformasjon. Spørsmål om stillingen rettes til virksomhetsleder Charlotte Kjær Sandberg, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon / e-post Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.
Adresse: Fritid i Fredrikstad

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Flere muligheter
4 ledige stillinger

Fakta om Fredrikstad Kommune