<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Helsefagarbeider - 100 % fast - Ressursenhet etat hjemmesykepleie Fredrikstad Kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Er du klar for nye faglige utfordringer i et positivt og inkluderende arbeidsmiljø?

Arbeidssted

Ressursenheten er en virksomhet med helsefag-utdannede ansatte som dekker fravær i de geografiske virksomhetene i Etat hjemmesykepleie. I Ressursenheten får du fast turnus og vet til enhver tid når du skal på jobb, men ikke hvilket team du skal jobbe på. Du jobber kun på team hvor du har fått opplæring.

I tillegg til to faste stillinger, har vi ledige 100 % vikariater for perioder på 6 - 12 måneder.

Vi oppfordrer nyutdannede helsefagarbeidere og helserekrutter fra studieløpet Menn i Helse i å søke.

Intervju av aktuelle kandidater gjennomføres tirsdag 7. og onsdag 8. desember.

Hovedoppgaver

 • Du utfører oppgaver etter tiltaksplan til hjemmeboende pasienter
 • Du kartlegger pleiebehov, prioriterer, iverksetter tiltak og dokumenterer
 • Du bidrar til å sikre kvaliteten i den direkte tjenesteytingen

Kvalifikasjonskrav

 • Norsk autorisasjon som helsefagarbeider
 • Førerkort klasse B
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • 1 års relevant erfaring fra hjemmesykepleien er krav ved fast ansettelse

Vi søker en kollega som

 • ser pasientens evne og mulighet til hverdagsmestring
 • har evne til å tenke helhetlig og har fokus på løsninger
 • kan jobbe selvstendig
 • er faglig trygg, lærevillig og tar tak i ting der det trengs
 • har høy grad av stabilitet og kontinuitet
 • har god relasjonskompetanse og evne til faglig refleksjon
 • vil bidra til et godt arbeidsmiljø, både faglig og sosialt

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Hos oss får du

 • Arbeide i en aktiv og utfordrende tjeneste med gode utviklingsmuligheter
 • Trivelig, inkluderende, og godt arbeidsmiljø
 • Fagdager i turnus
 • Ønsketurnus med dag/aftenvakter og arbeid hver tredje helg
 • Mulighet for fire ukers sammenhengende sommerferie
 • God strukturert opplæring, og oppfølging av fadder
 • God oppfølging av nærmeste leder
 • Gode pensjon og forsikringsordninger i KLP
 • Ved ansettelse i Ressursenheten gis et fleksibilitetstillegg på 10.000 kr pr år i 100% stilling

Lønnsopplysninger

Stillingen avlønnes etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ. Arbeidstakere ansettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder.

Politi / Tuberkulose attest

Skjemaet "Tuberkulose og MRSA-kontroll ved ansettelser og utenlandsreiser", skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse- og omsorgstjenester.
Politiattest fremlegges - ikke eldre enn 3 mnd.

Koronapass
Gyldig koronapass må dokumenteres ved ansettelse.

Offentlighet

Opplysning om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak for offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (off.loven §25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige stillinger. Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Linda K. Johnsen tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon. Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.

Etat hjemmesykepleie

Etat hjemmesykepleie i Fredrikstad har fokus på å levere tjenester som virker, er trygge og rettferdig fordelt. De faglige oppgavene har økt i omfang og kompleksitet. Stadig flere pasienter har sammensatte helseutfordringer, og utvikling av stadig mer teknisk avansert utstyr gjør at vi trenger ansatte med høy kompetanse og faglig engasjement. I hjemmesykepleien er hverdagsmestring og brukermedvirkning grunnleggende verdier, og alle tjenester skal ha utgangspunkt i dette.

Etat hjemmesykepleie i Fredrikstad er en stor etat og har til enhver tid ca.1500 pasienter som mottar tjenester.

Etat hjemmesykepleie består av seks virksomheter. Fire av virksomhetene gir sykepleie til hjemmeboende pasienter. De fire virksomhetene er geografisk inndelt og derav navnet hjemmesykepleie Nord, hjemmesykepleie Øst, hjemmesykepleie Syd og hjemmesykepleie Vest. De har mange fellestrekk, men også mye personlighet. Alle virksomhetene har sentrumsnære oppmøtesteder og består av tre team.
Adresse: Ressursenhet etat hjemmesykepleie

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Start din mediekarriere hos landets ledende student- og karrieremedier
03.01.2017 Oslo
Er du eller kjenner du en dyktig klipper? Vi søker nemlig etter en videoklipper!
03.05.2021 Flere steder
StudentTorget.no søker journalist
12.08.2021 Oslo
  Nå trenger vi å forsterke Peab Anlegg AS. Har du lyst å til å være med å utvikle og sette retning
22.09.2021 Ullensaker
Hei du som er ferdigutdannet innen bygg og anlegg 2022!   Er du nysgjerrig på sommerjobb hos entreprenør og vil
08.10.2021 Hele Norge
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
14.10.2021 Hele Norge
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
14.10.2021 Flere steder
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
14.10.2021 Hele Norge
Vis alle 39.841 ledige stillinger
Fredrikstad er en kommune i Østfold. Den grenser i nord til Råde, i øst til Sarpsborg og i sør til Hvaler. Fredrikstad er Østfolds største og Norges 6. største kommune, målt i antall innbyggere. Fredrikstad ble grunnlagt i 1567 av Frederik II. Under den Store Nordiske Krig hadde skjærgårdsflåten base i Fredrikstad fra 1709. Den stod under kommando av admiral Peter Wessel Tordenskiold Fredrikstad-distriktet har vært godt egnet til industri og blomstret i noen tiår siden 1860-årene ved blant annet å produsere og eksportere planker og tegl, derav Plankebyen. I den nyere tid har informasjonsteknologi, miljøteknologi og teknisk konsulent- virksomhet etterhvert blitt en viktig næringsvei i distriktet. Utviklingen fra festningsby og teglverksby til plankeby og skipsbyggingsby - og til dagens mangeartede nærings- og arbeidsliv, vitner om evne til omstilling når det trengs. Det gamle skipsverftområdet FMV er i dag kjøpt tilbake til byen av lokale investorer som ser muligheter til vekst i høyteknologisk industri kombinert med boliger og rekreasjon. Befolkning 72 388 (2008) Les mer om Fredrikstad Kommune

Stillingsbeskrivelse

Er du klar for nye faglige utfordringer i et positivt og inkluderende arbeidsmiljø?

Arbeidssted

Ressursenheten er en virksomhet med helsefag-utdannede ansatte som dekker fravær i de geografiske virksomhetene i Etat hjemmesykepleie. I Ressursenheten får du fast turnus og vet til enhver tid når du skal på jobb, men ikke hvilket team du skal jobbe på. Du jobber kun på team hvor du har fått opplæring.

I tillegg til to faste stillinger, har vi ledige 100 % vikariater for perioder på 6 - 12 måneder.

Vi oppfordrer nyutdannede helsefagarbeidere og helserekrutter fra studieløpet Menn i Helse i å søke.

Intervju av aktuelle kandidater gjennomføres tirsdag 7. og onsdag 8. desember.

Hovedoppgaver

 • Du utfører oppgaver etter tiltaksplan til hjemmeboende pasienter
 • Du kartlegger pleiebehov, prioriterer, iverksetter tiltak og dokumenterer
 • Du bidrar til å sikre kvaliteten i den direkte tjenesteytingen

Kvalifikasjonskrav

 • Norsk autorisasjon som helsefagarbeider
 • Førerkort klasse B
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • 1 års relevant erfaring fra hjemmesykepleien er krav ved fast ansettelse

Vi søker en kollega som

 • ser pasientens evne og mulighet til hverdagsmestring
 • har evne til å tenke helhetlig og har fokus på løsninger
 • kan jobbe selvstendig
 • er faglig trygg, lærevillig og tar tak i ting der det trengs
 • har høy grad av stabilitet og kontinuitet
 • har god relasjonskompetanse og evne til faglig refleksjon
 • vil bidra til et godt arbeidsmiljø, både faglig og sosialt

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Hos oss får du

 • Arbeide i en aktiv og utfordrende tjeneste med gode utviklingsmuligheter
 • Trivelig, inkluderende, og godt arbeidsmiljø
 • Fagdager i turnus
 • Ønsketurnus med dag/aftenvakter og arbeid hver tredje helg
 • Mulighet for fire ukers sammenhengende sommerferie
 • God strukturert opplæring, og oppfølging av fadder
 • God oppfølging av nærmeste leder
 • Gode pensjon og forsikringsordninger i KLP
 • Ved ansettelse i Ressursenheten gis et fleksibilitetstillegg på 10.000 kr pr år i 100% stilling

Lønnsopplysninger

Stillingen avlønnes etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ. Arbeidstakere ansettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder.

Politi / Tuberkulose attest

Skjemaet "Tuberkulose og MRSA-kontroll ved ansettelser og utenlandsreiser", skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse- og omsorgstjenester.
Politiattest fremlegges - ikke eldre enn 3 mnd.

Koronapass
Gyldig koronapass må dokumenteres ved ansettelse.

Offentlighet

Opplysning om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak for offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (off.loven §25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige stillinger. Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Linda K. Johnsen tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon. Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.

Etat hjemmesykepleie

Etat hjemmesykepleie i Fredrikstad har fokus på å levere tjenester som virker, er trygge og rettferdig fordelt. De faglige oppgavene har økt i omfang og kompleksitet. Stadig flere pasienter har sammensatte helseutfordringer, og utvikling av stadig mer teknisk avansert utstyr gjør at vi trenger ansatte med høy kompetanse og faglig engasjement. I hjemmesykepleien er hverdagsmestring og brukermedvirkning grunnleggende verdier, og alle tjenester skal ha utgangspunkt i dette.

Etat hjemmesykepleie i Fredrikstad er en stor etat og har til enhver tid ca.1500 pasienter som mottar tjenester.

Etat hjemmesykepleie består av seks virksomheter. Fire av virksomhetene gir sykepleie til hjemmeboende pasienter. De fire virksomhetene er geografisk inndelt og derav navnet hjemmesykepleie Nord, hjemmesykepleie Øst, hjemmesykepleie Syd og hjemmesykepleie Vest. De har mange fellestrekk, men også mye personlighet. Alle virksomhetene har sentrumsnære oppmøtesteder og består av tre team.
Adresse: Ressursenhet etat hjemmesykepleie

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Flere muligheter
4 ledige stillinger

Fakta om Fredrikstad Kommune