<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Politiavdelingsleder FSI krimvakt og arrest ved Sarpsborg politistasjonsdistrikt. Øst politidistrikt

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon33 Presentasjon av stillingen:

Sarpsborg politistasjonsdistrikt er organisert med nærpolitiseksjon, etterforskningsseksjon, taktisk seksjon, FSI kriminalvakt og arrest seksjon og seksjon for sivil rettspleie, og ledes av en tjenesteenhetsleder.

Vi har ledig fast stilling som politiavdelingsleder for seksjon FSI krimvakt og arrest ved Sarpsborg politistasjonsdistrikt.

Som leder for seksjonen har du distriktsoveripende ansvar i geografiske driftsenheten(GDE) Follo Østfold, og skal bidra til god samhandling både internt på tjenesteenheten og eksternt med andre driftsenheter/tjenesteenheter/seksjoner og andre relevante aktører. Seksjonen har ansvar for å organisere den innledende etterforskningen effektivt og med høy kvalitet, har ansvar for arresten og skal koordinere transporter og fremstillinger slik at det bidrar til best mulig ressursutnyttelse i et helhetlig perspektiv. Videre har du som leder ansvar for at seksjonen drives kunnskapsstyrt og i samsvar med gitte retningslinjer og målsettinger.

Øst politidistrikt har en medarbeiderplattform som beskriver medarbeidere i politiet som helhetsorienterte, tett på, respektfulle og modige. Ledere skal i tillegg sette retning og drive endring, motivere og utvikle medarbeidere og skape resultater i samhandling med andre. I vår vurdering vil vi vektlegge disse egenskapene, samt personlig egnethet.

Politiet er en åpen og inkluderende etat hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Arbeidsoppgaver

 • Personal-, ressurs- og resultatansvar for seksjonen
 • Ansvar for å organisere den innledende etterforskningen effektivt og med høy kvalitet i samhandling med relevante aktører
 • Koordineringsansvar på vegne av tjenesteenhetene i geografisk driftsenhet (GDE) Follo Østfold opp mot andre driftsenheter
 • Ansvar for å organisere og planlegge tjenesten slik at det bidrar til optimal ressursutnyttelse
 • Overordnet ansvar for arrest, transport og fremstilling i GDE Follo Østfold og besørge oppfølgning av arrestanter etter gjeldende instruks, rutiner, lover og øvrige regelverk
 • Ansvar for god samhandling både internt på tjenesteenheten og eksternt med andre driftsenheter/tjenesteenheter/seksjoner, samt andre relevante aktører
 • Sørge for at arbeidet blir utført kunnskapsbasert i samsvar med gitte retningslinjer og målsetninger
 • Utføre andre pålagte oppgaver

Kvalifikasjoner

Nødvendig:

 • Politiskole/politihøgskole og/eller annen relevant høyere utdanning innen f. eks. mastergrad rettsvitenskap, samfunnsvitenskap og/eller statsvitenskap
 • Erfaring innen ledelse
 • Bred etterforsknings- og politifaglig erfaring
 • God kjennskap til politiets etterforsknings-metoder og straffesakssystemer
 • Gode IT-kunnskaper
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig
 • Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41

Ønskelig:

 • Relevant lederutdanning
 • Videreutdanning i etterforskning
 • Videreutdanning i etterforskningsledelse
 • Erfaring fra etterforskningsledelse
 • Erfaring fra personalledelse
 • Erfaring fra kunnskapsbasert politiarbeid

Personlige egenskaper

 • Resultatorientert med god beslutnings- og gjennomføringsevne
 • Stor arbeidskapasitet og evne til å håndtere flere oppgaver samtidig
 • Være god på kommunikasjon, samarbeid og relasjonsbygging og fremme godt arbeidsmiljø på seksjonen
 • Ha evne til å motivere, engasjere og utvikle medarbeidere
 • Åpen, ærlig og bevisst egne holdninger
 • Endringsvillig

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som seksjonsleder på nivå 4 i stillingskode 0326 (lensmann) med funksjonstittel politiavdelingsleder. Distinksjoner følger stillingskoden. Lønn fra lønnstrinn 74 - 78 (kr. 702.100 -776.900 brutto per år)
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se www.spk.no for mer informasjon)
 • Gode arbeidsbetingelser jf. statens personalhåndbok

Contacts

Beatrice Bøe, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Location

Rådmann Siras vei 8
1712 Grålum

Apply for position:

Key information:

Employer:Øst politidistrikt

Reference number:Logg inn for å se kontaktinformasjon33 Percentage of full-time: 100% Application deadline: 08.12.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
20.01.2022 Hammerfest
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
20.01.2022 Oslo
Norconsult er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter innen samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Vi er en pådriver
20.01.2022 Bærum
Vi søker nå etter miljøterapeut med vernepleier eller sykepleier-kompetanse til vårt tiltak på Moelv. Vår ambisjon er å være best
19.01.2022 Hele Innlandet
Vi søker nå etter en Miljøarbeider med fagbrev i fast 100% medlever-stilling til vårt tiltak på Moelv. Vår ambisjon er
19.01.2022 Hele Innlandet
Ønsker du å jobbe med en tjeneste du vil bli stolt av å representere? Er du nysgjerrig og opptatt av
23.11.2021 Oslo
Brenner du for IT og ønsker å bygge en langsiktig karriere innen teknologi, er dette en mulighet du ikke vil
23.11.2021 Oslo
Vi er i stadig vekst og ønsker flere flinke rørleggere med på laget. Vi er nå ute etter selvstendige rørleggere,
02.12.2021 Kristiansand
Vis alle 36.072 ledige stillinger
Øst politidistrikt etableres 1. januar 2016 og består av de tidligere politidistriktene Follo, Romerike og Østfold. Det nye politidistriktet blir landets nest største med over 1750 medarbeidere som skal betjene 700.000 innbyggere i 38 kommuner i Østfold og Akershus. Plassering av administrasjonssted ventes avklart innen midten av desember. Les mer om Øst politidistrikt

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon33 Presentasjon av stillingen:

Sarpsborg politistasjonsdistrikt er organisert med nærpolitiseksjon, etterforskningsseksjon, taktisk seksjon, FSI kriminalvakt og arrest seksjon og seksjon for sivil rettspleie, og ledes av en tjenesteenhetsleder.

Vi har ledig fast stilling som politiavdelingsleder for seksjon FSI krimvakt og arrest ved Sarpsborg politistasjonsdistrikt.

Som leder for seksjonen har du distriktsoveripende ansvar i geografiske driftsenheten(GDE) Follo Østfold, og skal bidra til god samhandling både internt på tjenesteenheten og eksternt med andre driftsenheter/tjenesteenheter/seksjoner og andre relevante aktører. Seksjonen har ansvar for å organisere den innledende etterforskningen effektivt og med høy kvalitet, har ansvar for arresten og skal koordinere transporter og fremstillinger slik at det bidrar til best mulig ressursutnyttelse i et helhetlig perspektiv. Videre har du som leder ansvar for at seksjonen drives kunnskapsstyrt og i samsvar med gitte retningslinjer og målsettinger.

Øst politidistrikt har en medarbeiderplattform som beskriver medarbeidere i politiet som helhetsorienterte, tett på, respektfulle og modige. Ledere skal i tillegg sette retning og drive endring, motivere og utvikle medarbeidere og skape resultater i samhandling med andre. I vår vurdering vil vi vektlegge disse egenskapene, samt personlig egnethet.

Politiet er en åpen og inkluderende etat hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Arbeidsoppgaver

 • Personal-, ressurs- og resultatansvar for seksjonen
 • Ansvar for å organisere den innledende etterforskningen effektivt og med høy kvalitet i samhandling med relevante aktører
 • Koordineringsansvar på vegne av tjenesteenhetene i geografisk driftsenhet (GDE) Follo Østfold opp mot andre driftsenheter
 • Ansvar for å organisere og planlegge tjenesten slik at det bidrar til optimal ressursutnyttelse
 • Overordnet ansvar for arrest, transport og fremstilling i GDE Follo Østfold og besørge oppfølgning av arrestanter etter gjeldende instruks, rutiner, lover og øvrige regelverk
 • Ansvar for god samhandling både internt på tjenesteenheten og eksternt med andre driftsenheter/tjenesteenheter/seksjoner, samt andre relevante aktører
 • Sørge for at arbeidet blir utført kunnskapsbasert i samsvar med gitte retningslinjer og målsetninger
 • Utføre andre pålagte oppgaver

Kvalifikasjoner

Nødvendig:

 • Politiskole/politihøgskole og/eller annen relevant høyere utdanning innen f. eks. mastergrad rettsvitenskap, samfunnsvitenskap og/eller statsvitenskap
 • Erfaring innen ledelse
 • Bred etterforsknings- og politifaglig erfaring
 • God kjennskap til politiets etterforsknings-metoder og straffesakssystemer
 • Gode IT-kunnskaper
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig
 • Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41

Ønskelig:

 • Relevant lederutdanning
 • Videreutdanning i etterforskning
 • Videreutdanning i etterforskningsledelse
 • Erfaring fra etterforskningsledelse
 • Erfaring fra personalledelse
 • Erfaring fra kunnskapsbasert politiarbeid

Personlige egenskaper

 • Resultatorientert med god beslutnings- og gjennomføringsevne
 • Stor arbeidskapasitet og evne til å håndtere flere oppgaver samtidig
 • Være god på kommunikasjon, samarbeid og relasjonsbygging og fremme godt arbeidsmiljø på seksjonen
 • Ha evne til å motivere, engasjere og utvikle medarbeidere
 • Åpen, ærlig og bevisst egne holdninger
 • Endringsvillig

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som seksjonsleder på nivå 4 i stillingskode 0326 (lensmann) med funksjonstittel politiavdelingsleder. Distinksjoner følger stillingskoden. Lønn fra lønnstrinn 74 - 78 (kr. 702.100 -776.900 brutto per år)
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se www.spk.no for mer informasjon)
 • Gode arbeidsbetingelser jf. statens personalhåndbok

Contacts

Beatrice Bøe, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Location

Rådmann Siras vei 8
1712 Grålum

Apply for position:

Key information:

Employer:Øst politidistrikt

Reference number:Logg inn for å se kontaktinformasjon33 Percentage of full-time: 100% Application deadline: 08.12.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • JAN 24
  2022
  2 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JAN 25
  2022
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter

Fakta om Øst politidistrikt