<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Er du vår nye bustad og kvarterforvaltar? Forsvarsbygg

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon19 Presentasjon av stillingen:

I denne stillinga vil du å vere Forsvarsbyggs ansikt utad ovanfor gjestar og leigetakarar som bor i ein bustad eller kvarter (hybel). Som bustad og kvarterforvaltar er du ansvarleg for å bygge gode relasjonar til våre gjestar og yte god service. Du er ansvarleg for å handtere og følge opp alle førespurnader frå leigetakarar og gjestar. Du er ansvarleg for utleige av kvarter til gjestar som skal på kurs, øvingar eller liknande, samt ansvarleg for inngåing av leigekontraktar og oppfølging av leigetakar i heile buperioda. Du skal også sørge for ettersyn av bustad- og kvarter slik at kvaliteten blir opprettheldt.

Arbeidsstad vil vere Sessvollmoen. Det må påreknast noko reiseverksemd og arbeid ved andre lokasjonar i regionen.

Les meir om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på vår karriereside www.forsvarsbygg.no/jobb

Arbeidsoppgåver

 • Koordinere og drifte resepsjonstenesten til bustad og kvarter, samt handtere og administrere overnatting på kvarter inkludert klargjering av rom, inn-/utsjekk av gjester, koordinere planlegge og ha oversikt over kvarterbehov ift kursaktivitet og øving.
 • Inngåelse, registrering og oppfølging av leigekontraktar med leigetakarar
 • Saksbehandle/utføre administrative oppgåver ifm utleige og forvaltning av bustader og kvarter
 • Ansvarleg for bistand og oppfølging av leigetakar ved inn-/utflytting og i buperioden
 • Foreta synfaringar og føre ettersyn med bustad- og kvarterporteføljen
 • Utføre oppgåver mht. økonomioppfølging
 • Ansvarleg for korrekt bruk av ulike IKT-system
 • Bidra i vidareutvikling av ein landsdekkande lik bustad- og kvartertjeneste
 • Kontaktperson mot Forsvaret, borettslag, sameigar, offentlege etatar, Forsvarsbygg sitt servicesenter og internt i markedsområdet osv. ifm bustadsaker
 • Delta i møter med Forsvaret lokalt, samt sikre god samhandling med Forsvarets bustadsekretærer og bustadråd

Kven ser vi etter?

Du er en serviceinnstilt person og er god på å bygge relasjonar. Du har gode kommunikasjonsegenskapar og liker å samarbete med andre. Du tek ansvar og initiativ i den jobben du gjør. I tillegg er du strukturert og effektiv.

Education field

 • Reiseliv
 • Hotell- og restaurantfag

Education Level

 • Høgskule/Universitet

Kvalifikasjonar

 • Du har relevant utdanning frå høgskule eller relevant fagbrev. Krav til formell utdanning kan i spesielle tilfelle fråvike dersom tilstrekkeleg erfaring kan dokumenterast
 • Du må ha god kompetanse med bruk av data som arbeidsverktøy
 • Det er ein fordel om du har erfaring med bruk av booking system
 • Du har relevant erfaring
 • Du har gode norsk- og engelskkunnskapar
 • Du må ha førarkort kl B
 • Du må kunne bli tryggingsklarert opp til Hemmeleg

Language

 • Norsk

Kvifor jobbe hos oss?

I Forsvarsbygg vil du få ein spennande og variert arbeidskvardag med eit meiningsfullt samfunnsoppdrag der du vil bidra til å bygge forsvarsevne kvar dag. Vi satsar på medarbeidarane våre, vi tilbyr kursing, etter- og vidareutdanning og vi har etablert vår eigen prosjektleiarutdanning. Vi har ein familievennleg og fleksibel personalpolitikk med gode arbeidstidsordningar. Du vil også få tilgang til treningsrom og bedriftsidrettslag med varierte aktivitetar. Som tilsett hos oss får du medlemskap i Statens pensjonskasse som har ein av dei beste pensjonsordningane i landet med gunstig bustadlån og gode forsikringsordningar.

Andre opplysningar

 • Stillinga blir lønna som førstekonsulent (kode 1408) frå 483 700,- til kr. 516 100,- (lønnstrinn 53 til 57)
 • Vi ber om at du lastar opp vitnemål og karakterutskrift i søknaden din
 • Offentleg søkarliste blir utarbeidd etter søknadsfristen har gått ut. Dersom du ber om å reservere deg frå oppføring på offentleg søkarliste må du grunngi dette. Du blir varsla om reservasjonen ikkje blir tatt til følge

Contacts

Silia Naas Heim, Leder bolig og kvarter, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Location

Forsvarsvegen 75
2058 Mogreina

Apply for position:

Key information:

Employer:Forsvarsbygg

Reference number:Logg inn for å se kontaktinformasjon19 Percentage of full-time: 100% Fast Application deadline: 08.12.2021





Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Er du en kvalitetsbevisst, resultatorientert og motivert tømrer? Da vil vi gjerne høre fra deg! Vi søker flere dyktige tømrere
22.11.2021 Hele Norge
Hydro Energy har mer enn 100 års erfaring fra produksjon av fornybar energi. I dag er vi en av de
09.12.2021 Oslo
Hydro Global Business Services (GBS) is an organizational area that operates as an internal service provider for the Hydro group.
13.12.2021 Flere steder
Skanska Industrial Solutions er en nordisk enhet i Skanska-konsernet som både jobber med løsninger, og har en industriell produksjon av ulike
13.12.2021 Indre Østfold
Hydro Global Business Services (GBS) is an organizational area that operates as an internal service provider for the Hydro group.
15.12.2021 Oslo
Boklok er et boligkonsept eiet og utviklet av Skanska og IKEA. Vi bygger bærekraftige hjem for alle. Takket være våre
22.12.2021 Oslo
BoKlok er et boligkonsept eiet og utviklet av Skanska og IKEA. Vi bygger bærekraftige hjem for alle. Takket være våre
22.12.2021 Oslo
Læreplass i AF Anlegg – Kan du se det for deg? Vi søker lærlinger som deler våre verdier og vil
22.12.2021 Hele Norge
Vis alle 35.088 ledige stillinger

Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsaktør, og forsvarssektorens egen eiendomsekspert. Ingen kan mer enn oss om Forsvarets særskilte behov.

BYGGET FOR DIN UTVIKLING

Vi bygger og tar hånd om mange av landets mest særegne og krevende bygg. Vi er hjem for menige og befal, og vi bidrar til trivsel på tusenvis av arbeidsplasser. Forsvarsbygg har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet, men er ikke en del av Forsvarets militære organisasjon. Forsvaret er vår største og viktigste kunde, men vi  har også kunder i andre offentlige markeder. Forsvarsbygg har en samlet bemanning på ca. 1400 årsverk.

Vi jobber med et bredt spekter av spennende og viktige oppgaver. Vi driver for eksempel nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg, samt at vi er byggherre og ansvarlig for planlegging og bygging av ny kampflybase i Norge. Vi har derfor høy aktivitet på rekrutteringsfronten og etterspør ulik kompetanse. 

Les mer om Forsvarsbygg

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon19 Presentasjon av stillingen:

I denne stillinga vil du å vere Forsvarsbyggs ansikt utad ovanfor gjestar og leigetakarar som bor i ein bustad eller kvarter (hybel). Som bustad og kvarterforvaltar er du ansvarleg for å bygge gode relasjonar til våre gjestar og yte god service. Du er ansvarleg for å handtere og følge opp alle førespurnader frå leigetakarar og gjestar. Du er ansvarleg for utleige av kvarter til gjestar som skal på kurs, øvingar eller liknande, samt ansvarleg for inngåing av leigekontraktar og oppfølging av leigetakar i heile buperioda. Du skal også sørge for ettersyn av bustad- og kvarter slik at kvaliteten blir opprettheldt.

Arbeidsstad vil vere Sessvollmoen. Det må påreknast noko reiseverksemd og arbeid ved andre lokasjonar i regionen.

Les meir om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på vår karriereside www.forsvarsbygg.no/jobb

Arbeidsoppgåver

 • Koordinere og drifte resepsjonstenesten til bustad og kvarter, samt handtere og administrere overnatting på kvarter inkludert klargjering av rom, inn-/utsjekk av gjester, koordinere planlegge og ha oversikt over kvarterbehov ift kursaktivitet og øving.
 • Inngåelse, registrering og oppfølging av leigekontraktar med leigetakarar
 • Saksbehandle/utføre administrative oppgåver ifm utleige og forvaltning av bustader og kvarter
 • Ansvarleg for bistand og oppfølging av leigetakar ved inn-/utflytting og i buperioden
 • Foreta synfaringar og føre ettersyn med bustad- og kvarterporteføljen
 • Utføre oppgåver mht. økonomioppfølging
 • Ansvarleg for korrekt bruk av ulike IKT-system
 • Bidra i vidareutvikling av ein landsdekkande lik bustad- og kvartertjeneste
 • Kontaktperson mot Forsvaret, borettslag, sameigar, offentlege etatar, Forsvarsbygg sitt servicesenter og internt i markedsområdet osv. ifm bustadsaker
 • Delta i møter med Forsvaret lokalt, samt sikre god samhandling med Forsvarets bustadsekretærer og bustadråd

Kven ser vi etter?

Du er en serviceinnstilt person og er god på å bygge relasjonar. Du har gode kommunikasjonsegenskapar og liker å samarbete med andre. Du tek ansvar og initiativ i den jobben du gjør. I tillegg er du strukturert og effektiv.

Education field

 • Reiseliv
 • Hotell- og restaurantfag

Education Level

 • Høgskule/Universitet

Kvalifikasjonar

 • Du har relevant utdanning frå høgskule eller relevant fagbrev. Krav til formell utdanning kan i spesielle tilfelle fråvike dersom tilstrekkeleg erfaring kan dokumenterast
 • Du må ha god kompetanse med bruk av data som arbeidsverktøy
 • Det er ein fordel om du har erfaring med bruk av booking system
 • Du har relevant erfaring
 • Du har gode norsk- og engelskkunnskapar
 • Du må ha førarkort kl B
 • Du må kunne bli tryggingsklarert opp til Hemmeleg

Language

 • Norsk

Kvifor jobbe hos oss?

I Forsvarsbygg vil du få ein spennande og variert arbeidskvardag med eit meiningsfullt samfunnsoppdrag der du vil bidra til å bygge forsvarsevne kvar dag. Vi satsar på medarbeidarane våre, vi tilbyr kursing, etter- og vidareutdanning og vi har etablert vår eigen prosjektleiarutdanning. Vi har ein familievennleg og fleksibel personalpolitikk med gode arbeidstidsordningar. Du vil også få tilgang til treningsrom og bedriftsidrettslag med varierte aktivitetar. Som tilsett hos oss får du medlemskap i Statens pensjonskasse som har ein av dei beste pensjonsordningane i landet med gunstig bustadlån og gode forsikringsordningar.

Andre opplysningar

 • Stillinga blir lønna som førstekonsulent (kode 1408) frå 483 700,- til kr. 516 100,- (lønnstrinn 53 til 57)
 • Vi ber om at du lastar opp vitnemål og karakterutskrift i søknaden din
 • Offentleg søkarliste blir utarbeidd etter søknadsfristen har gått ut. Dersom du ber om å reservere deg frå oppføring på offentleg søkarliste må du grunngi dette. Du blir varsla om reservasjonen ikkje blir tatt til følge

Contacts

Silia Naas Heim, Leder bolig og kvarter, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Location

Forsvarsvegen 75
2058 Mogreina

Apply for position:

Key information:

Employer:Forsvarsbygg

Reference number:Logg inn for å se kontaktinformasjon19 Percentage of full-time: 100% Fast Application deadline: 08.12.2021





Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • JAN 18
  2022
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JAN 19
  2022
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JAN 20
  2022
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JAN 23
  2022
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JAN 24
  2022
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
12 ledige stillinger