<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Politiadvokat II med fagledelse FP Felles enhet for påtale, Sør-Vest politidistrikt

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon14 Presentasjon av stillingen:
I Sør-Vest politidistrikt ved Felles enhet for påtale, er det ledig fire faste stillinger som politiadvokat 2 SKO 1543 med funksjon som fagleder. Stillingene er stedsplassert i henholdsvis Haugesund, Sandnes og Stavanger, hvorav en av stillingene vil involvere reisevirksomhet mellom de tre stedene.
Stillingen som fagleder vil ha et særlig ansvar for å bistå seksjonsleder med fagledelse, herunder porteføljestyring, innenfor den enkelte seksjonens fagområde og totale portefølje, bl.a. med nødvendig prioritering og koordinering av arbeidsoppgaver.

Arbeidsoppgaver

 • Politiadvokat 2 og fagledelse innenfor seksjonens fagområde og totale portefølje
 • Være en ressursperson for seksjonen, og bistå seksjonsleder med koordineringsoppgaver, saksprioritering, opplæring, veiledning og arbeide for utvikling av faget
 • Holde seg oppdatert på intern praksis, nye formelle retningslinjer/instrukser og øvrig fagutvikling som berører seksjonens portefølje, herunder være seksjonens kontaktledd med fag- og opplæringsansvarlig påtale
 • Kunne gi råd og være en sparringspartner for seksjonsleder i faglige spørsmål
 • Påtalemessig ledelse av etterforskning og andre oppgaver innen påtalespørsmål og straffesaksbehandling. Egen portefølje må påregnes (minimum 50 %)
 • Gjennomføring av aktorater for tingrett og lagmannsrett
 • Jourtjeneste kan bli aktuelt
 • Andre oppgaver ved behov

Kvalifikasjoner

Nødvendige:

 • Juridisk embetseksamen/Master i rettsvitenskap
 • For politiadvokat 2 er det krav om minst 7 års arbeidserfaring med påtaleledelse av straffesaker, men med åpning for å kompensere manglende påtaleerfaring dersom søker har annen relevant arbeidserfaring og vurderes som egnet
 • Gode IT- og systemkunnskaper, herunder til å kunne benytte gode porteføljeverktøy
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Ønskelige:

 • God innsikt i politiet sine oppgaver og organisasjon
 • Relevant tilleggsutdanning
 • Erfaring fra opplæringsarbeid
 • Erfaring fra endrings- og utviklingsprosesser
 • Kjennskap til forbedringsarbeid
 • Gode engelskkunnskaper
 • Erfaring med større straffesaker

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper

 • Være uredd og kunne ta vanskelige avgjørelser i hektiske og pressa situasjoner
 • Reflektert, pedagogisk og med god evne til å motivere andre
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Endringsvillig og fleksibel
 • Engasjement for faget
 • Kunne arbeide selvstendig og strukturert med stor arbeidskapasitet
 • Være helhetstenkende og -handlende

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform.

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være en del av samfunnsoppdraget som påtalemyndigheten forvalter
 • Et solid fagmiljø med gode utviklingsmuligheter
 • Stilling avlønnes som (SKO 1543) politiadvokat 2 fra kr. 850.000,-brutto per år
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger ()
 • Gode arbeidsbetingelser

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Contacts

Kristin Nord-Varhaug, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Location

Lagårdsveien 6 4010 Stavanger

Apply for position:

Key information:

Employer:Sør-Vest politidistrikt

Reference number:Logg inn for å se kontaktinformasjon14 Percentage of full-time: 100% Application deadline: 08.12.2021

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Er du vår nye distriktssjef for Skanskas satsning i vekstregionen Drammensområdet? Vår distriktssjef i Drammen søker nye utfordringer internt i
25.01.2022 Drammen
Marine & Ports driver utvikling mot en bærekraftig fremtid. For å lykkes med å være den partneren våre kunder velger
25.01.2022 Bærum
Entelios er et ledende nordisk energiselskap. Vi tilbyr fornybar energi, kunnskap og teknologi som gjør bedrifter i stand til å
25.01.2022 Flere steder
I Agder Energi har vi store ambisjoner. Vi skal levere ren energi for at samfunnet skal fungere, nå og for
25.01.2022 Kristiansand
Entelios er et ledende nordisk energiselskap. Vi tilbyr fornybar energi, kunnskap og teknologi som gjør bedrifter i stand til å
25.01.2022 Flere steder
Er du nyutdannet i 2022 og ønsker å jobbe med å skape energieffektive og bærekraftige bygg? I GK drives vi
25.01.2022 Bergen
Stendi er Norges største omsorgsaktør og driver landsdekkende virksomhet innen barnevern, bo- og omsorgstjenester, eldreomsorg, hjemmehjelp og personlig assistanse (BPA). Vi
25.01.2022 Vindafjord
Vil du jobbe med å skape energieffektive og bærekraftige bygg? I GK drives vi av å redusere klimagassutslippene i byggenæringen
25.01.2022 Flere steder
Vis alle 38.916 ledige stillinger

Sør-Vest politidistrikt har ca. 520.000 innbyggere fordelt i 29 kommuner. 23 av kommunene ligger i Rogaland, mens 5 kommuner er i Vestland og 1 i Agder fylke. Politidistriktet strekker seg fra Moi og Lund kommune i sør, til Bømlo og Fitjar i nord, og med kommunene Suldal og Sirdal i øst. Sør-Vest politidistrikt er et mangfoldig distrikt med byer, bygder og tettsteder i alle størrelser. Næringslivet er variert. Olje- og gassindustrien står sentralt sammen med jordbruk, fiske, sjøfart og industri av ulike slag. Politidistriktet preges av svært variert natur som gir gode muligheter for rekreasjon, både ved fjord og fjell. Distriktet har et rikt kulturliv.

Politidistriktet har ca. 1200 ansatte og har i tillegg til de ordinære politioppgavene, et særskilt ansvar for politioppgaver knyttet til kontinentalsokkelen og et spesielt ansvar for behandling av sjøfartssaker. Politimesteren er i tillegg leder for Hovedredningssentralen for Sør-Norge.

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du som modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på.

Hovedmålsettingen for distriktet er å møte publikums behov for trygghet, lov og orden

Felles enhet for påtale er en funksjonell driftsenhet med overordnet ansvar for etterforskning, påtale og iretteføring av straffesaker i politidistriktet, og for Barnehuset. Enheten har ca 130 medarbeidere, fordelt på jurister og sivilt ansatte og er organisert i åtte seksjoner og er geografisk lokalisert i Haugesund, Stavanger, Sandnes.

Disse fordeler seg på seksjon for fremskutt påtale FEE, Seksjon for fremskutt påtale Haugesund, Seksjon for fremskutt påtale Jæren, Sandnes og Dalane, Seksjon for fremskutt påtale Stavanger, seksjon for jourtjeneste herunder FSI (Felles straffesaksmottak), seksjon for koordinering og administrasjon, og Barnehuset.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

Les mer om FP Felles enhet for påtale, Sør-Vest politidistrikt

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon14 Presentasjon av stillingen:
I Sør-Vest politidistrikt ved Felles enhet for påtale, er det ledig fire faste stillinger som politiadvokat 2 SKO 1543 med funksjon som fagleder. Stillingene er stedsplassert i henholdsvis Haugesund, Sandnes og Stavanger, hvorav en av stillingene vil involvere reisevirksomhet mellom de tre stedene.
Stillingen som fagleder vil ha et særlig ansvar for å bistå seksjonsleder med fagledelse, herunder porteføljestyring, innenfor den enkelte seksjonens fagområde og totale portefølje, bl.a. med nødvendig prioritering og koordinering av arbeidsoppgaver.

Arbeidsoppgaver

 • Politiadvokat 2 og fagledelse innenfor seksjonens fagområde og totale portefølje
 • Være en ressursperson for seksjonen, og bistå seksjonsleder med koordineringsoppgaver, saksprioritering, opplæring, veiledning og arbeide for utvikling av faget
 • Holde seg oppdatert på intern praksis, nye formelle retningslinjer/instrukser og øvrig fagutvikling som berører seksjonens portefølje, herunder være seksjonens kontaktledd med fag- og opplæringsansvarlig påtale
 • Kunne gi råd og være en sparringspartner for seksjonsleder i faglige spørsmål
 • Påtalemessig ledelse av etterforskning og andre oppgaver innen påtalespørsmål og straffesaksbehandling. Egen portefølje må påregnes (minimum 50 %)
 • Gjennomføring av aktorater for tingrett og lagmannsrett
 • Jourtjeneste kan bli aktuelt
 • Andre oppgaver ved behov

Kvalifikasjoner

Nødvendige:

 • Juridisk embetseksamen/Master i rettsvitenskap
 • For politiadvokat 2 er det krav om minst 7 års arbeidserfaring med påtaleledelse av straffesaker, men med åpning for å kompensere manglende påtaleerfaring dersom søker har annen relevant arbeidserfaring og vurderes som egnet
 • Gode IT- og systemkunnskaper, herunder til å kunne benytte gode porteføljeverktøy
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Ønskelige:

 • God innsikt i politiet sine oppgaver og organisasjon
 • Relevant tilleggsutdanning
 • Erfaring fra opplæringsarbeid
 • Erfaring fra endrings- og utviklingsprosesser
 • Kjennskap til forbedringsarbeid
 • Gode engelskkunnskaper
 • Erfaring med større straffesaker

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper

 • Være uredd og kunne ta vanskelige avgjørelser i hektiske og pressa situasjoner
 • Reflektert, pedagogisk og med god evne til å motivere andre
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Endringsvillig og fleksibel
 • Engasjement for faget
 • Kunne arbeide selvstendig og strukturert med stor arbeidskapasitet
 • Være helhetstenkende og -handlende

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform.

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være en del av samfunnsoppdraget som påtalemyndigheten forvalter
 • Et solid fagmiljø med gode utviklingsmuligheter
 • Stilling avlønnes som (SKO 1543) politiadvokat 2 fra kr. 850.000,-brutto per år
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger ()
 • Gode arbeidsbetingelser

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Contacts

Kristin Nord-Varhaug, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Location

Lagårdsveien 6 4010 Stavanger

Apply for position:

Key information:

Employer:Sør-Vest politidistrikt

Reference number:Logg inn for å se kontaktinformasjon14 Percentage of full-time: 100% Application deadline: 08.12.2021

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om FP Felles enhet for påtale, Sør-Vest politidistrikt