<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Prosjektleiar utvikling av tilskots- og innkjøpsprosessar Møre og Romsdal fylkeskommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Vil du bidra til digitaliseringa av fylkeskommunen?

Vi søker ein engasjert og dyktig prosjektleiar i toårig prosjektstilling med moglegheit for fast tilsetting.

Fylkeskommunen ønsker å levere betre tenester til innbyggarar, næringsliv og kommunar. Dette stiller krav til digitalisering i alle delar av organisasjonen. Kompetanse- og næringsavdelinga skal utvikle og fornye prosessar knytt til tilskotsforvaltning og innkjøp. Økonomi er ein vesentleg del av begge desse områda, og vi ser derfor etter ein person som har kompetanse på både digitalisering og økonomi.

Du får jobbe med

 • å koordinere, effektivisere, forenkle og fornye avdelinga si tilskotsportefølje, blant anna fag- og systemutvikling
 • tenesteutvikling og digitale endringsprosessar i tverrfaglege team
 • konkurransegjennomføring og avtaleoppfølging knytt til kjøp av varer og tenester
 • å legge til rette for møteplassar og arena for samhandling og samskaping der avdelinga sin totale verkemiddelbruk og innkjøpsprosessar blir nytta på best mogleg måte

Tilskotsordningar: Avdelinga forvaltar om lag 195 mill. kroner årleg i ulike tilskotsordningar som går til bedrifter, utviklingsselskap, FoU-institusjonar, kommunar, vidaregåande skolar, opplæringskontor og andre. Prosjektleiaren skal koordinere, utvikle og fornye system og saksbehandlingsprosessar både på kompetanseområdet og på næringsområdet. I praksis betyr det å automatisere, modernisere og forenkle søknads- og saksbehandlingsprosessane.

Innkjøp: Kompetanse- og næringsområdet kjøper inn varer og tenester for om lag 175 mill. kroner årleg. Denne delen av stillinga vil omfatte å utvikle, kvalitetssikre, forankre og koordinere innkjøpsprosessane for kompetanse- og næringsområdet. Dette inneber konkurransegjennomføring og avtaleoppfølging knytt til varer og tenester. I 2022 vil avdelinga arbeide aktivt med å utvikle system for oppfølging av rammeavtalar i våre vidaregåande skular, samt gjennomføre halvårlege møter med anskaffingsansvarlege og leiarar ved våre vidaregåande skular.

Vi søker deg som har

 • relevant høgare utdanning
 • god innsikt i digitale arbeidsprosessar og datakunnskap (gjerne programmering)
 • kunnskap om og erfaring i prosjekt- og prosessleiing
 • evne til å forenkle, motivere og skape felles oppslutning om fylkeskommunen sine verktøy
 • god skriftleg og munnleg kommunikasjonsevne
 • evne til å arbeide målretta og sjølvstendig og bidrar til utvikling og framdrift
 • gode samarbeidsevner og er ein positiv bidragsytar

Vi tilbyr

 • ei utfordrande stilling i eit arbeidsmiljø kjenneteikna av stor profesjonalitet og sterke fagmiljø
 • god tilgang til faglege nettverk og fagleg utvikling
 • offentleg pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring
 • løn etter avtale

Om arbeidsplassen

Kompetanse- og næringsavdelinga har ansvaret for vidaregåande opplæring og Fagskolen i Møre og Romsdal, og arbeider for berekraftig vekst og nyskaping i næringsliv og kommunar. Det er om lag 80 tilsette på avdelinga. Stillinga er lagt til stab, for tida med arbeidsstad i Molde.

Du kan lese meir om kompetanse- og næringsområdet på nettsidene til Møre og Romsdal fylkeskommune,

Andre opplysningar

Vi har som mål å spegle mangfaldet i befolkninga. Alle med kompetansen vi etterspør er velkomne til å søke ledig stilling hos oss.Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Adresse: Molde
Logg inn for å se kontaktinformasjon
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Bravida er Nordens ledende totalleverandør av tekniske installasjons- og servicetjenester. Vi er også Midt-Norges største tekniske entreprenør med ca. 600
24.01.2022 Trondheim
I forbindelse med stor arbeidsmengde ved vår elektroavdeling i Fredrikstad søker vi etter flere erfarne elektrikere både til serviceoppdrag og
24.01.2022 Fredrikstad
Er du glad i faget ditt og ønsker en stilling i et stort og solid konsern? Da kan Bravida være
24.01.2022 Sarpsborg
Bravidas avdeling for VVS i Nedre Viken har over lang tid vært en viktig aktør innen fagområdet og har solid
24.01.2022 Fredrikstad
Bravidas avdeling for VVS i Nedre Viken har over lang tid vært en viktig aktør innen fagområdet og har solid
24.01.2022 Fredrikstad
Går du på VG2 Elenergi eller VG2 Rørlegger og leter etter læreplass til sommeren? Ønsker du en læreplass i et
24.01.2022 Stavanger
Da nåværende avdelingssjef går av med pensjon søker vi etter ny avdelingssjef til vår prosjektavdeling i Bergen. Bravida Bergen består av
24.01.2022 Bergen
Vi ønsker å utvide vårt fagmiljø i Sandvika og søker etter en ansvarlig søker med erfaring Norconsult har et spennende
24.01.2022 Bærum
Vis alle 37.496 ledige stillinger

Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvar for viktige samfunnsoppgåver:

 • Vidaregåande opplæring
 • Samferdsel
 • Tannhelse
 • Kulturformidling og kulturminne
 • Regional og næringsutvikling

Fylkeskommunen er ein viktig regional utviklingsaktør, og samarbeider tett med andre offentlige og private aktørar i utviklinga av fylket. Til å utføre mangfaldet av oppgåver treng fylkeskommunen dyktige medarbeidarar innan fleire fagområde. Vi oppfordrar derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss. Vil du bidra til å utvikle den mest mangfaldige arbeidsplassen i fylke?

Visjon

Møre og Romsdal fylkeskommunes visjon er «ein tydeleg medspelar». Gjennom arbeidsgivarpolitikk for framtida vil vi vere tydelege medspelarar på vegne av fellesskapet i regionen, profesjonelle i alt vi gjer, fagretta, utviklingsorienterte og med tydeleg respekt for samfunnsoppdraget vi er gitt.

Les mer om Møre og Romsdal fylkeskommune

Stillingsbeskrivelse

Vil du bidra til digitaliseringa av fylkeskommunen?

Vi søker ein engasjert og dyktig prosjektleiar i toårig prosjektstilling med moglegheit for fast tilsetting.

Fylkeskommunen ønsker å levere betre tenester til innbyggarar, næringsliv og kommunar. Dette stiller krav til digitalisering i alle delar av organisasjonen. Kompetanse- og næringsavdelinga skal utvikle og fornye prosessar knytt til tilskotsforvaltning og innkjøp. Økonomi er ein vesentleg del av begge desse områda, og vi ser derfor etter ein person som har kompetanse på både digitalisering og økonomi.

Du får jobbe med

 • å koordinere, effektivisere, forenkle og fornye avdelinga si tilskotsportefølje, blant anna fag- og systemutvikling
 • tenesteutvikling og digitale endringsprosessar i tverrfaglege team
 • konkurransegjennomføring og avtaleoppfølging knytt til kjøp av varer og tenester
 • å legge til rette for møteplassar og arena for samhandling og samskaping der avdelinga sin totale verkemiddelbruk og innkjøpsprosessar blir nytta på best mogleg måte

Tilskotsordningar: Avdelinga forvaltar om lag 195 mill. kroner årleg i ulike tilskotsordningar som går til bedrifter, utviklingsselskap, FoU-institusjonar, kommunar, vidaregåande skolar, opplæringskontor og andre. Prosjektleiaren skal koordinere, utvikle og fornye system og saksbehandlingsprosessar både på kompetanseområdet og på næringsområdet. I praksis betyr det å automatisere, modernisere og forenkle søknads- og saksbehandlingsprosessane.

Innkjøp: Kompetanse- og næringsområdet kjøper inn varer og tenester for om lag 175 mill. kroner årleg. Denne delen av stillinga vil omfatte å utvikle, kvalitetssikre, forankre og koordinere innkjøpsprosessane for kompetanse- og næringsområdet. Dette inneber konkurransegjennomføring og avtaleoppfølging knytt til varer og tenester. I 2022 vil avdelinga arbeide aktivt med å utvikle system for oppfølging av rammeavtalar i våre vidaregåande skular, samt gjennomføre halvårlege møter med anskaffingsansvarlege og leiarar ved våre vidaregåande skular.

Vi søker deg som har

 • relevant høgare utdanning
 • god innsikt i digitale arbeidsprosessar og datakunnskap (gjerne programmering)
 • kunnskap om og erfaring i prosjekt- og prosessleiing
 • evne til å forenkle, motivere og skape felles oppslutning om fylkeskommunen sine verktøy
 • god skriftleg og munnleg kommunikasjonsevne
 • evne til å arbeide målretta og sjølvstendig og bidrar til utvikling og framdrift
 • gode samarbeidsevner og er ein positiv bidragsytar

Vi tilbyr

 • ei utfordrande stilling i eit arbeidsmiljø kjenneteikna av stor profesjonalitet og sterke fagmiljø
 • god tilgang til faglege nettverk og fagleg utvikling
 • offentleg pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring
 • løn etter avtale

Om arbeidsplassen

Kompetanse- og næringsavdelinga har ansvaret for vidaregåande opplæring og Fagskolen i Møre og Romsdal, og arbeider for berekraftig vekst og nyskaping i næringsliv og kommunar. Det er om lag 80 tilsette på avdelinga. Stillinga er lagt til stab, for tida med arbeidsstad i Molde.

Du kan lese meir om kompetanse- og næringsområdet på nettsidene til Møre og Romsdal fylkeskommune,

Andre opplysningar

Vi har som mål å spegle mangfaldet i befolkninga. Alle med kompetansen vi etterspør er velkomne til å søke ledig stilling hos oss.Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Adresse: Molde
Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • JAN 24
  2022
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JAN 31
  2022
  6 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter
9 ledige stillinger

Fakta om Møre og Romsdal fylkeskommune